Page 3

X

Alkoholiongelma • terveydenhuollon hoitopaikoissa on tärkeää muistaa alkoholiongelman yleisyys ja etsiä sitä aktiivisesti eri potilasryhmistä; ongelman varhainen havaitseminen on tehokkaan hoidon edellytys • alkoholin kulutukseen on mahdollista vaikuttaa jo lyhyelläkin puuttumisella (AUDIT + mini-interventio) • • • • • •

Aluelääkäri Aluehoitaja Depressiohoitaja Aikuispsykiatria Aluepsykologi Sovatek

• • •

BDI-21 masennuskysely AUDIT AUDIT-C yli 65 v. (riittävä ja jos testitulos poikkeava haastattele juomakäyttäytyminen tarkemmin – kts. ikääntyneen rajat)

• • • • • •

Päihteidenkäyttäjän hoitoonohjaus Päihdehuollon erityishoidon periaatteet Päihdehuollon laitoskuntoutuksen periaatteet

Päihtyneenä vastaanotolla Alkoholivieroitus Delirium Aggressiivinen potilas Alkoholiriippuvuuden diagnostiset krit Huom! onko perheessä lapsia – jos on: katso!

Päivystyksellisen hoidon tarve

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement