Page 28

X

Alkoholivieroitus • •

Kuvaa oman kunnan käytäntö. Eräs esimerkki: Pääsääntöisesti päihdesäätiön A-yhteisö – –

A-yhteisö on 17-paikkainen alkoholi- ja lääkeaineiden vieroitushoitoyksikkö hoitoajat keskimäärin: • •

– –

• •

hoitoon hakeutuminen tapahtuu Pointin päihdepäivystyksen (matalankynnyksen palveluyksikkö) kautta hoitoon mahdollista päästä myös päivystyksellisesti

terveysasemat voivat toteuttaa vieroitushoitoa avohoitona –

Vieroitushoito 3-7 vuorokautta Arviointi- ja tutkimusjakso 5-14 vuorokautta

Tavallisesti lääkitys annetaan vuorokauden ajaksi kerrallaan

poikkeustapauksissa terveyskeskusten osastoilla voidaan vieroitushoitoa toteuttaa huonokuntoisille potilaille Lääkitysperiaatteet CIWA-Ar –asteikko vieroitusoireiden arvioimiseksi • Päihteiden käyttäjän hoitoonohjaus LTK • Alkoholin vieroitusoireiden hoito LTK • Alkoholiriippuvuuden lääkehoito LTK • Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito

Päivystyksellisen hoidon tarve

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement