Page 26

Juoppohulluus = delirium tremens • •

kehittyy 2–3 vuorokautta pitkään kestäneen ja runsaan alkoholin käytön lopettamisen jälkeen oireita: • • • •

• • •

henkilön tajunnan taso, tarkkaavaisuus ja huomiokyky ovat heikentyneet ajan ja paikan taju on hämärtynyt eri asteiset muistihäiriöt sekä näkö-, kuulo- tai kosketusharha-aistimukset hikoilu, nopeutunut pulssi ja voimakas kiihtymys tai pelokkuus.

kehittyy lyhyessä ajassa, muutamasta tunnista yhteen vuorokauteen juoppohulluus on hengenvaarallinen tila pääsääntöisesti tutkimukset keskussairaalan päivystysalueella – tärkeää sulkea pois muut kuin päihteen aiheuttamat sekavuudet

• • •

seuranta ja hoito keskussairaalan päivystysosastolla hoito erikoissairaanhoidossa syyn mukaisella erikoisalalla Aggressiivinen potilas

• Päihteiden käyttäjän hoitoonohjaus LTK • Alkoholin vieroitusoireiden hoito LTK • Alkoholiriippuvuuden lääkehoito LTK • Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito

X

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement