Page 22

Psykiatrinen avohoito Päihdeongelmaisen mielenterveyspotilaan hoito • •

yhteistyö päihdehoidon yksikön (esim. Jyväskylän seudun Sovatek) kanssa tarvittaessa heti hoidon alkuvaiheessa huume- / alkoseulat ennen hoidon aloittamista – varsinkin ahdistus- ja masennushäiriöiden ollessa kyseessä – jos päihteidenkäyttö on jatkuvaa, se on este mielialalääkityksen aloittamiselle

• • •

tarvittaessa hoitojakso päihdehoidon yksikössä ennen psykiatrista hoitoa, tai sen aikana päihdeongelman ollessa hallitseva tarvittaessa konsultaatio puolin ja toisin pääsääntöisesti uuden masennuspotilaan kohdalla 6 kk hoito ja kahden mielialalääkkeen kokeilu terveyskeskuksessa ennen lähettämistä erikoissairaanhoitoon

X

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement