Page 15

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto • •

Tunnistaminen, puheeksi otto ja ongelman kartoitus Kysy mielialasta –

Kartoita päihteiden käyttö (haastattelu ja havainnointi) – –

• • • •

R-BDI-13 (THL) mielialakysely nuorille

nuorten päihdemittari toimintaohjeita

Kysy elämänhallinnasta Kysy läheisväkivallasta kts. myös lapsi ja nuori < 18 v huoli puheeksi

X

Yhteistyökumppaneita mielenterveyskysymyksissä koululääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi, oppilashuoltoryhmä • Lasten- ja nuorten psykiatriset palvelut • Kolikko (nuorten liikkuva työryhmä) •

Kolikko ammattilaiskäyttöön*

• •

YTHS yliopisto-opiskelijoille opisto-asteen opiskelijoiden psykologipalvelut Koululaisten ja opiskelijoiden päihdehoito – oman kunnan: nuorten erityispalvelut, aikuisten palvelut – miten on omassa kunnassa?

Työkaluja koululaisten hyvinvoinnin tueksi: •Askeleittain •Friends •KivaKoulu

Lapsen masennus Nuoren masennus

Asetus laajoistaterveystarkastuksis

Linkki oman kunnan opiskeluterveydenhuollon puhelinluetteloon

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement