Page 10

Depressiohoitaja ► Depressiopotilaan hoitoon kuuluu noin 1-6 vastaanottokäyntiä ► hoitotakuu 2 vuotta hoidon loppumisen jälkeen: potilas voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä / ohjausta itse suoraan depressiohoitajaan ► Depressiohoitaja ei toteuta mielenterveyspoliklinikoiden tai -sairaaloiden jatkohoitoja ► Depressiohoitaja ohjaa Depressiokoulu-ryhmiä, joihin hakeudutaan oman alueen depressiohoitajan kautta DEPRESSIOHOITAJALLE OHJATTAVIA POTILAITA: • Aikuiset, akuutit masennuspotilaat – huomioi päivystyksellisen hoidon tarve! • Masennuksen hoitoon motivoituneet potilaat • Potilaat, joilla epäillään masennusta: diagnoosin varmentaminen ja asianmukaisen hoitotahon selvittely

kts. riskitekijät

Depression käypä hoito

DEPRESSIOHOITAJALLE LÄHETTÄMINEN: • Lääkäri tai sairaanhoitaja lähettää / ohjaa potilaan • Lähettäjä tekee perusselvittelyn (esim. BDI, AUDIT, DEPS), arvioi lääkityksen sekä sairasloman tarpeen • Viesti oman alueen depressiohoitajalle ja kirjaus potilastietojärjestelmään • Puhelinkontakti mahdollisuus soitto- tai konsultaatioajalla • Lääkäri on vastuussa potilaan hoidosta JYTE:n DEPRESSIOHOITAJIEN PUHELINNUMEROT LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ

X

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement