Page 1

Liedboek 163 1. Soos ‘n wildsbok wat smag na water smag my siel na U, o Heer U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer U alleen is my bron van krag in U teenwoordigheid wil ek wag U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer Liedboek 348 1. Stille nag, heilige nag! Jesus-kind, lank verwag, Lig uit Lig, uit die Vader se Ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse Kind! Loof die hemelse Kind! 2. Stille nag, heilige nag! Hemelvors, ons gee ag op die lied van die engelekoor. Herders het dit die eerste gehoor: Juig, die Redder is daar! Juig, die Redder is daar! 3. Stille nag, heilige nag! Jesus, Heer, voor u mag, voor u ryk moet die duisternis swig; tot in ewigheid bly U die lig – Heer, gebore vir ons! Heer, gebore vir ons!

Liedboek 353 1. Die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word Hy Immanuel. Met blye hemel-kore wil ons ook juig en sing: Ons Heiland is gebore – dis Hy wat Redding bring. 2. Die Lig kom na die wêreld in Jesus Christus, Heer. Uit liefde vir die mensdom daal Hy as dienskneg neer. So lief het God die wêreld, Hy gee vir ons sy Seun – só word Hy ons Verlosser, ons Middelaar en Steun.


As ek U hemel aanskou – 1.As ek U hemel aanskou – die werke van U vingers, maan en sterre aanskou – dan voel ek so gering, Heer. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom omsien? 2. U laat ons heers oor U werk – die werke van U hande, dis aan ons onderwerp – die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom omsien? Refrein: O Heer, ons Heer, hoe wonderbaar U Naam! O Heer, ons Heer, juig aarde, roem Sy Naam! O Heer, ons Heer, hoe wonderbaar U Naam! O Heer, ons Heer, juig aarde, roem Sy Naam! Ons roem U Naam, Ons roem U Naam! Hemelvader, ek aanbid U Hemelvader, ek aanbid U Koning Jesus ek bring lof aan U Heilige Trooster, ek vereer U Vir ewig sal ek U Naam verhoog Halleluja, halleluja! Ek buig neer voor U as ek sing Halleluja, halleluja! Aan die Koning van die eeue, amen

U het die brood gebreek U het die brood gebreek eens by die meer breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer Wil steeds U waarheid meer aan my ontvou tot ek ook in U Woord my Heer aanskou. U is die lewensbrood, Heiland vir my, U is die Waarheid, Heer, U maak my vry. U beeld straal uit die skrif so helder voort – U soek ek Heer, o Lewend’ Woord.


Ek maak nou my hart oop Ek maak nou my hart oop dat U daarin kan woon Vergewe my sonde en maak alles skoon Ek wil graag U kind wees En rein voor U staan Opnuut weergebore Ek neem Jesus nou aan Koor: Vervul nou my wese Die dors binne my Ek weet dat U luister U spreek my nou vry Vernuwe my denke verander my gees En leer my nou lewe Om soos Jesus te wees 2.Neem nou my lewe As ‘n offer aan U Heilig dit Here Aanneemlik vir U Als wat ek is Heer Kom ek vir U gee Wees U nou my koning Wat in my regeer Wat ’n Vriend Het Ons In Jesus Wat ’n vriend het ons in Jesus, Hy wat in plek wil staan; wat ’n voorreg om gedurig tot Gods troon deur Hom te gaan! Hoe verbeur ons tog die vrede, ag, hoe dikwels ly ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart! As versoeking en beproewing, of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie, laat ons bedes opwaarts styg.


Nêrens is ’n vriend getrouer, as Hy wat ons node weet; Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. OORWINNINGSLIED Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer Die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer Hy’t belowe aan die einde op die wolke kom Hy weer Hy is Koning Hy regeer Loof Hom, prys Hom Halleluja (x3) Hy is Koning Hy regeer Die Here is ons Vesting wat vir altyd sal bly staan Hy beskerm elke mens wat in geloof na Hom toe gaan Hy’s ons skuiling, Hy is ons Wapen, Hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die Rots wat ewig staan Loof Hom, prys Hom Halleluja (x3) Hy is die rots wat ewig staan Kom deel nou in ons loflied hef jou hande op na bo Blaas basuine, slaan op dromme en kom dans voor God se oë. Kom leef in die oorwinning van sy Woord waarin ons glo, want sy Woord sal ewig staan Loof Hom, prys Hom Halleluja (x3) Sy Woord sal ewig staan (x3) HERDERS OP DIE OPE VELDE Herders op die ope velde het dié nag die englekoor, met die blye evangelie uit die hemel aangehoor: Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God in die hoogste heem'le. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God in die hoogste hemele Ere in die hoogste hemel, klink dit nou die wêreld deur: Liefde, vrede, welbehae daal in Jesus tot ons neer. Kom, loof die Heer, loof die Heer,


loof die Here God in die hoogste heem'le. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God in die hoogste hemele.

Baie welkom by hierdie pelgrimstog op die voetspore van Jesus van Nasaret in die land Israel! Ons dank die Here dat Hy vir jou ook geseën het met die gesondheid en die vermoë om hierin te kan deel. Mag alles wat jy gaan hoor,ruik, proe,voel, beleef en gaan ontdek van hierdie spesiale land – die Bybel op nuwe wyses vir jou ontsluit en jou geestelik verryk. Mag jou ervarings van Israel….. *die land wat God eeue gelede met ‘n belofte aan Abraham en sy nageslag gegee het *waar die verhale van die aartsvaders in afgespeel het *wat na die uittog uit Egipte die tuiste van die 12 stamme van Israel sou wees *die koningsheerskappy van die Dawidshuis in Jerusalem sou setel *waar die tempel van die Enigste God sou verrys - waarheen pelgrims selfs vanuit Afrika sou stroom om die feeste by te woon *Waar die verhale van God se bemoeienis met mense - in die Ou Testament beslag sou kry *die groot verlossing in Nasaret aangekondig is en die Verlosser in Bethlehem gebore is *al die voetspore van die Seun van God tydens Sy aardse lewe sou loop *waar die versoening op Golgota gebeur het en die leë graf die oorwinning oor die dood sou verkondig *die land waaroor die meeste oorloë in die geskiedenis gevoer sou word en tans nog voortduur…. Ja mag dit jou alles fasineer oor die grootheid van ons God en die waarheid van ons Bybel. Mag dit jou help om groter geloofsekerheid te ervaar – veral in tye van twyfel. Wees verseker dat ons baie bekwame toerleiers en gidse het in die persone van Liezel en Doreen. Saam sal ons alles in ons vermoë doen om die toer ‘n veilige, maar veral lewensveranderende geestelike ervaring vir jou te maak! Seënwense,

Dr.Tinus, Magda en die Seagullspan


Skrifgedeeltes om te lees vir elke dag se besoeke: Dag 2: Bethlehem

Gen.25:19 , Rut 1:1, 1Sam 16, 2 Sam 23:15-17, Miga 5:1,Lk.2:4 ev

Dag 3: Jerusalem Bad van Bethesda : Joh 5:2-7 Fort Antonia

Joh.18:28-19:16

Via Dolorosa

Lk.23:26-32

Sionsberg

2 Sam.5:7 ook Mt.21:5, Rom.9:33, Hebr.12:22 en 1Petr.2:6

Bovertrek en eerste nagmaal

Mk.14:1-25 en Lk.22:7-23, Hd.1:12+13

Dawid se graf

1Kon.2:10-13

Kajafas se huis

Mk.14:53-72

Klaagmuur

Mk.11:11-27 en 12:41-44 Mk.13:1+2 Lk.21:6

Ps.88 en Jer.37:14+15


Dag 4: Jerusalem Olyfberg

2 Sam.15:30, Sag.9:9 en 14:4 , Lk.19:28-44 en 24:50-55 , Mk.11:1-11, 13:1-6

Getsemane

Mk.14:32-42

Golgotha

Lk.23:26-33, Mk.15:22, Joh.19:17

Die tuingraf

Joh.19:38-42, Mt.27:60

Dawidstad en Sionsberg Ein Karem

2Sam.5:7, Mt.21:5, Rom.9:33, Hebr.12:22

Jer.6:1, Neh.3:14

Dag 5: Jerigo

Josua 5+6, Rig.3:13, 2 Sam.10:5,Mt.3:13-17 en 4:1-11,Lk.19:1-10

Qumran

Jes.15:62, Jer.32:13-15, Lk.3:2-9

Ein Gedi

Gen.14:7, 1Sam.24:1-23, Hoogl.1:14, Eseg.47:10

Dag 6: Masada

1 Sam.22:1-5, 1 Sam.24:23, 2 Sam.23:14, Lk.21:20-24

Dooie See

Gen.13:10, Deutr.3:17,1 Kron.18:12

Dag 7: Yardanit

Mt.3:13-17

Nasaret

Lk.1:26 en 4:16-30, Mk.6:1-5, Mt.2:23

Kana

Josua 17:9, Joh.2:1-11, 4:46, en 21:2

Tabor berg

Mk.9:2-8, Mt.17:1-8, Lk.9:31

Dag 8:


Kapernaum

Mk.1:21-22 en 2:1-12, Joh.6:24-40, Mt.16:13-19, Lk.4:31-41

Berg van Saligsprekinge Tabgha

Mt.5-7, Mk.4:1-9, Mt.28:16-20

Joh.6:1-15 en 21:1-9, Mk.6:35-44 en 8:1-10

Dag 9: Berg Karmel

Josua 15:55 en 19:26, 1Sam.25:2-7,Hoogl.7:5, 1 Kon.18

Megiddo

Josua 12:21, Rig.5:19, 1Kon.9, Open.16-18

JisreĂŤl

1 Kon.21:1

Israeltoer 2013

Puk Kandelaar Isreal liedboek  
Puk Kandelaar Isreal liedboek  
Advertisement