Page 1


รู้ทันเครื่องสำ�อาง อันตราย เครื่องสำ�อางที่จะผลิตหรือนำ�เข้ามาขายในประเทศ ต้องมีการจดแจ้งกับทาง อย. ก่อนเท่านั้น

โดยเครื่องสำ�อางที่มีสิทธิ์ได้จดแจ้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นเครื่องสำ�อางปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. ไม่มีการโฆษณาทำ�นองโอ้อวด หรือทำ�ให้เข้าใจผิดจากความจริง 3.เครื่องสำ�อางต้องไม่ใช้ชื่อการค้าหรือสื่อไปในทางที่ขัดกับ วัฒนธรรมอันดีของไทยหรือส่อไปในทางทำ�ลายคุณค่าของภาษา ไทย

เครื่องสำ�อางที่ไม่ปลอดภัย 1.ผลิตหรือใช้ภาชนะบรรจุไม่ถูกลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 2.มีสารอันสลายตัวได้รวมอยู่ด้วยและอาจทำ�ให้เกิดพิษอันตรายต่อผู้ใช้ 3.มีสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เจือปนอยู้ด้วย 4.มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำ�อาง (ตามประกาศกระทรวงสาธาร สุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเรื่องสำ�อาง พ.ศ. 2559)

แบบไหนถือเป็นเครื่องสำ�อางปลอม 1.ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิต ผู้นำ�เข้า หรือแหล่งที่ผลิตมิใช่ความจริง 2.มีสารสำ�คัญขาดหรือเกินกว่าร้อยละยี่สิบตามที่จดแจ้งหรือตามที่ ระบุไว้ในฉลาก 3.ใช้วัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำ�เทียมขึ้นเป็นสารสำ�คัญของเครื่อง สำ�อางนั้น หรือเป็นเครื่องสำ�อางที่ไม่มีสารสำ�คัญที่ได้จดแจ้งไว้หรือ ไม่มีสารสำ�คัญตามที่ระบุไว้ในฉลาก 4.แอบอ้างว่าเป็นเครื่องสำ�อางที่ได้จดแจ้งไว้ ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีการจด แจ้งจริงๆ


ฉลากเครื่องสำ�อางที่ดีต้องมีอะไรบ้าง 1.ใช้ข้อความที่เป็นจริง ไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระ สำ�คัญเกี่ยวกับเครื่องสำ�อาง และไม่ใช้ข้อความที่ขัดต่อศิลธรรมอันดีของไทย

2.ใช้ข้อความภาษาไทย และมีขนาดที่อ่านได้ชัดเจนอาจมีภาษาต่างประเทศด้วย ก็ได้ สำ�หรับเครื่องสำ�อางที่นำ�เข้าได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องทำ�ฉลากภาษาไทย แต่ ต้องจัดทำ�ภาษาไทยเป็นฉลากก่อนขาย 3.ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ ชื่อเครื่องสำ�อางและชื่อทางการค้า ชื่อเเละที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีที่ผลิตในประเทศ ชื่อเเละที่ตั้งของผู้นำ�เข้า และ ผู้ผลิตประเทศที่ผลิต กรณีที่นำ�เข้า ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนำ� คำ�เตือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ เลขที่หรืออักษร แสดงครั้งที่ผลิต และชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ข้อความอื่นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค ตามหลักเกณฑ์เงือนไข

ข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณาเครื่องสำ�อาง 1.ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2.ข้อความที่ทำ�ให้เข้าใจผิดในสาระสำ�คัญของเครื่องสำ�อาง 3.ข้ อ ความที่ แ สดงสรรพคุ ณ ที่ เ ป็ น การรั ก ษาโรคหรื อ ไม่ ใ ช่ จุ ด มุ่ ง หมายเครื่องสำ�อาง


ตัวช่วยธรรมชาติ

เสกผมให้ปัง

สาวๆ cosme lab เป็นมั้ย? พอผมเสียเราก็สรรหาสารพัดวิธีมาจัดการ ซึ่งจริงๆ แล้วต้นเหตุคือการบำ�รุงผมให้แข็งแรง และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ กับเส้นผมเราถึงจะถูก ถ้าผมเราสตรองซะอย่าง ก็ไม่มีอะไรจะทำ�ร้ายผมเราได้ hair care ในครั้งนี้พี่นิดพาผู้ช่วยมาแนะนำ�ค่ะ ใช้เวลาน้อยกว่าการทำ�สูตรหมัก ผมเยอะเลย เหมาะมากกับช่วงที่เราไม่มีเวลา ที่สำ�คัญส่วนผสมมาจากธรรมชาติ อีกด้วย วิธีใช้ก็ง่ายมากแค่เทลงไปผสมกับ “แชมพู” แล้วสระ นวด แล้วล้างออกให้ สะอาด แค่นี้ก็เรียบร้อย น้ำ�มะนาว (Lemon Juice) ของหาง่ายใกล้ตัว แต่สรรพคุณดีงามอย่างน้ำ�มะนาวนี้ช่วยชะล้างมลภาวะ ฝุ่น ควัน และความมันจากหนังศีรษะที่เกาะอยู่ตามเส้นผม อีกทั้งช่วยลดอาการ คัน ทำ�ให้ผมเงางามมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วย

น้ำ�ผึ้ง (Honey) ของใช้คู่ความสวยที่ขาดไม่ได้เลย อย่างน้ำ�ผึ้งที่ช่วยให้หนังศีรษะมีสุขภาพดี แข็งแรง ชะล้างแบคทีเรียที่เป็นบ่อเกิดความคัน การระคายเคือง เพิ่มความชุ่มชื่น และช่วยให้เส้นผมเปล่งประกายเงางาม ข้อควรระวัง : หากใช้น้ำ�ผึ้งเป็นประจำ�มีผลทำ�ให้สีผมอ่อนลง ไม่เหมาะกับคนทำ�สี ผม


น้ำ�มันหอมระเหย (Essential Oil) อย่างที่รู้กันดีว่าสรรพคุณของน้ำ�มันหอมระเหยมีเยอะมาก ใช้ได้กับทุกส่วน ของร่างกาย แล้วยังช่วยกระตุ้นให้ผมยาวเร็วขึ้น ป้องกันผมขาดหลุดร่วง ชะลอ การเกิดผมขาว และรักษารังแคให้หายสนิท แถมผมยังหอมสดชื่น อะโลเวร่า (Aloe Vera) นอกจากจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแข็งแรงแล้ว ยังมีส่วนช่วยเรื่องเส้นผมด้วย เพราะ ทำ�ความสะอาดและหล่อเลี้ยงให้เส้นผมมีความชุ่มชื้น ปกป้องผมถูกทำ�ร้ายจาก สารเคมีและความร้อน ช่วยขจัดรังแคและความคันที่หนังศีรษะ แถมยังเร่งให้ผม ยาวเร็วขึ้นด้วยนะ น้ำ�กุหลาบ (Rose Water) แค่ชื่อก็รู้สึกสวยแล้วเนอะ น้ำ�กุหลาบนี้มีส่วนช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสีย ลดอาการ คันหนังศีรษะ เพิ่มออร่าให้กับเส้นผม และยังช่วยกระตุ้นให้ผมยาวเร็วขึ้นด้วย

น่าใช้ทุกสูตรเลยว่ามั้ย แถมยังสบายใขได้เพราะทั้งหมดมาจากธรรมชาติ สาวๆ ลองไปใช้กันดูนะคะ ช่วยบำ�รุงเส้นผมได้มากเลยล่ะ ก่อนจากกันไปคริ สตินมีส่วนหมักผม ช่วยเพิ่มความเงางาม มาฝากสาวๆ ด้วยนะ ไปดูกันเลยจ้า สาวๆ คนไหนมีปัญหาเรื่องผมมาคอมเม้นท์ถามกันได้เลยน้า แล้วกลับมาพอกัน ใหม่ hair care ครั้งหน้าบ๊ายบายจ้า


คุณกล้ากินลิปสติก ของคุณไหม ?

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ลิปสติกจึงเป็นไอเท็มอันดับ ต้นๆ ของสาวๆ ที่ถือกำ�เนิดขึ้นมาก่อนสงครามโลกเสียอีก ไม่ว่าจะ ยุคสมัยไหนริมฝีปากที่เด่นสะดุดตาก็ทำ�ให้สาวๆ รู้สึกมั่นใจมากยิ่ง ขึ้น … กินข้าวเสร็จก็ต้องเติมอีกสักหน่อย เดี๋ยวหน้าโทรม! ลิปสติกออร์แกนิกที่กินได้ 100% มี ไหมแน่นอนว่าการผลิตที่มีมาตรฐานจะ ควบคุมปริมาณสารเคมีเหล่านี้ให้อยู่ใน ปริมาณที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อ ร่างกาย แต่นั่นไม่ได้แปลว่าลิปสติกที่คุณ ใช้จะปลอดภัยและรับประทานได้จริงๆ ถ้า คุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้วกำ�ลังตัดสินใจ เลิกทาลิปสติกแล้วล่ะก็ ฉันมีทางเลือกดีๆ มาฝากกันค่ะ

ตัวแรกที่อยากแนะนำ�เป็นลิปมัน (Lip Balm) ที่ฉันรักเป็นพิเศษ ด้วยรูปทรงไข่น่า รักแปลกตา สีสันสดใสแบบพาสเทล eos ลิปมันออร์แกนิกก็เข้าไปครองใจใครหลายๆ คน อีกทั้งยังได้รับ USDA organic certify อีกต่างหาก สำ�หรับวันธรรมดาเพื่อบำ�รุง ริมฝีปากแนะนำ�น้องไข่ eos เลยค่ะ


สำ�หรับลิปสติกสีที่เป็นออร์แกนิกออกจะหายาก สักหน่อยในบ้านเรา ฉันเองก็อาจจะไม่สันทัดด้าน ความสวยความงามมากนักจึงขอแนะนำ�เท่าที่พอจะ เคยเห็นค่ะ เริ่มจากลิปสติกคุณภาพเยี่ยมอย่างแบรนด์ BURT’s BEE ที่ผลิตมาจากขี้ผึ้ง น้ำ�มัน และส่วนผสม จากธรรมชาติ แถมบรรจุภัณฑ์ยังย่อยสลายได้ใน ธรรมชาติ หรือลิปสติกสีแดงสดจากข้าวอินทรีย์ของ แบรนด์ Ecco Bella รวมไปถึงลิปสติกหลากเฉดสี ของ Origins เครื่องสำ�อางสายกรีนในเครือ Estée Lauder ที่รักษ์โลกตั้งแต่กระบวนการคิดยันวิธีการ ผลิต สาวๆ คนไหนที่อ่านแล้วรู้จักลิปสติกที่ปลอดภัยและน่า สนใจ มาคอมเมนต์แบ่งปันความรู้และความงามกันได้ เลยนะคะ เพราะฉันเชื่อว่าการแชร์ข้อมูลและการใส่ใจใน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำ�ให้คุณสามารถรักตัวเองและ รักโลกใบนี้ได้ในเวลาเดียวกัน


GIORGIO ARMANI.COM

เฟรม 1a  
เฟรม 1a  
Advertisement