Page 111

HİDROLİK SİLİNDİRDE ÖNCÜ MARKA LEADING HYDRAULIC CYLINDER BRAND Özçelikler Hydraulic Cylinder constantly readapts itself and pioneers by using the latest technologies while producing low-cost hydraulic cylinders at international quality and performance. The company has proudly represented our country at the IAA Fair with its Hydrotip brand. During the fair, we took a closer look at the sector with Özçelikler Hydraulic Cylinder that keeps raising its brand value in the world with the production of its high quality cylinders.

En yeni teknolojiler kullanarak sürekli kendini yenileyen ve ilklere imza atan, üretimde düşük maliyetle uluslararası kalite ve performansta hidrolik silindirler üreten Özçelikler Hidrolik Silindir, IAA Fuarı’nda Hydrotip markasıyla ülkemizi gururla temsil etti. Ürettiği yüksek kaliteli silindirler sayesinde, dünyada marka değeri devamlı yükselen Özçelikler Hidrolik Silindir ile fuarda sektörün nabzını yakından tuttuk. Önemli bir fuardayız, hidrolikle alakalı bütün markaların bulunduğu holde yerinizi aldınız. Bir Türk markası olarak fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? IAA Fuarı, sektöründe lider olan bir fuar. Biz de bu fuara 2008’den beri katılıyoruz. Yaklaşık altıncı kez burada ürünlerimizi sergiliyoruz. IAA Fuarı tabii ki dünyada rakiplere nazaran öncü olan bir fuar. Bütün dünyanın, bütün coğrafyaların rağbet gösterdiği bir fuar. Ürünlerimizi burada sergilemek hem mevcut hazırdaki müşterilerimizle yeni işlerimizi konuşmak hem de potansiyel müşterilerimizle olan ilişkilerimizi geliştirmek açısından diğer fuarlara göre daha önemli.

En önemli ürününüz nedir? Hangi ürünlerinizi sergiliyorsunuz? Biz burada ürün gruplarımızdan bir tanesi olan Hydrotip markasıyla ürettiğimiz damperlerde kullanılan teleskopik serileri sergiliyoruz. Aynı zamanda bu teleskopik serilerle beraber komple müşterilere paket olarak servis ettiğimiz komple kitleri de müşterilerimize burada sunuyoruz.

“Böyle bir fuarda sürekli katılımcı olarak bulunmak bir firmanın ciddiyetini ve sürekliliğini gösteren bir ayrıntıdır.” Fuardaki potansiyel nedir? Siz yurtdışında, Avrupa’da önemli işler yapan bir firmasınız bu özelliğiniz yatırımlarınızı onlara anlatmada nasıl kolaylıklar sağlıyor? Bütün müşterilerimizi bir arada görüyoruz. Bunun haricinde ise sektörümüzde bulunan büyük firmalarla iletişimi kuvvetlendiriyoruz; çünkü böyle bir fuarda sürekli katılımcı olarak bulunmak, bir firmanın ciddiyetini ve sürekliliğini gösteren bir ayrıntıdır. IAA Fuarı’nda katılımcı olmanın bu tarz avantajları var.

Gelen giden müşterilerinizde potansiyel var mı? Tabii ki var. Güzel bağlantılar kuruldu. Mevcut ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Mevcut müşterilerimizle beraber yeni müşterilere ürünlerimizi tanıtıp, kendimizi anlatıyoruz.

We are at an important fair; you’ve taken your place at the hall where all the hydraulic-related brands can be found. As a Turkish brand, how would you assess the fair? IAA is a leading fair in its sector. We’ve been attending this fair since 2008. It is about sixth time that we’ve been exhibiting our products. Of course, compared to its competition in the world, IAA is the leading fair. It is a fair that is popular in the entire world and entire geographies. In terms of both discussing our new businesses with our current customers and developing our relations with potential customers, displaying our products here is much more important than displaying them in other fairs. What is your most important product? Which of your products are you exhibiting? Here, we’re exhibiting one of our product groups, the Hydrotip-branded telescopic series that are used on tippers. In the meantime, along with these telescopic series, we also offer complete kits to our customers as a package. “Constantly being present at such a fair shows the seriousness and sustainability of a company.” What is the potential of the fair? You are a company that conducts important business in Europe, what sort of conveniences does this feature provide you when explaining them about your investments? We see all our customers as a whole. In addition, we strengthen our relationship with the large companies in our sector; because constantly being present at such a fair shows the seriousness and sustainability of a company. Attending the IAA Fair has such advantages. Is there a potential in the customers that come and go? Of course there is. We’ve established good connections. We’re also developing our current relations. Along our current customers, we also introduce our products and ourselves to the new customers. www.kamyonum.com.tr

109

Profile for Kamyonum/MyTruck

Kamyonum Dergisi / Mytruck Magazine No:138  

Kamyonum Dergisi / Mytruck Magazine No:138  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded