Page 1

RAPORT Z BADANIA ZALUDNIENIA USA

Kacper Lipiński Kl. I d


Rozdział I : USA W tym rozdziale zostaną podane dane dot. zaludnienia USA, które zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa www.fao.org


Całkowite zaludnienie USA Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy. Całkowite zaludnienie USA (w 1000) 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

Wykres 1 Całkowite zaludnienie USA (w 1000)

W badanym okresie cały czas następuje wzrost liczby ludności USA.

2030

2035

2040

2045

2050


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu USA Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres skumulowany kolumnowy. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu USA 50%

49%

48%

47%

46%

45% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Całkowite zaludnienie - mężczyżni - (w 1000)

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Całkowite zaludnienie - kobiety (w 1000)

Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu USA

W badanym okresie przewaga kobiet waha się od 50,5 % do 51,5%. Od 1985 roku liczba mężczyzn zaczyna wzrastać aż do 2050 roku gdzie będzie po równo kobiet i po równo mężczyzn.

2050


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu USA Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres skumulowany kolumnowy. Procentowy udział mieszakańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu USAi 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Mieszkańcy wsi (w 1000)

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Mieszkańcy miasta (w 1000)

Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w całkowitym zaludnieniu USA

W badanym okresie następuje stopniowy spadek liczby mieszkańców wsi aż do 2050 roku, w którym przewiduje się, że mieszkańcy będą stanowić ok. 10% społeczeństwa


Spis wykresów Wykres 1 Całkowite zaludnienie USA (w 1000)........................................................................3 Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu USA....................4 Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w całkowitym zaludnieniu USA.........5


Spis treści Rozdział I : USA.........................................................................................................................2 Całkowite zaludnienie USA....................................................................................................3 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu USA....................................................4 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu USA.........................................5

Raport z badania zaludnienia USA  

Wyniki badania

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you