Page 1

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Szakkollégium

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Név: Szül. hely, idő: Neptun-kód: Kar, szak: Állandó lakcím: E-mail cím: Telefonszám:

Alulírott …………………………………………, kijelentem, hogy a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Szakkollégium céljait megismertem, azokat magaménak érzem, és ezúton nyilatkozom, hogy a Szakkollégium tagja kívánok lenni.

Kelt: ................................................

.................................................... aláírás

*Kérjük, hogy a kitöltött belépési nyilatkozatot személyesen vagy levélben Pallaginé Dr. Szűcs Ilona Szakkollégiumi Titkár részére – 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. V/506. – eljuttatni szíveskedjenek.

Szakkollégiumi belépési nyilatkozat  

Szakkollégiumi belépési nyilatkozat