Page 1

№2

VALG AVIS

Partiernes fordeling TIRSDAG Vision Centrum 27% Nationallisten 27% Lighedsalliancen 30%

KAMPAGNECENTERET BJERNE 2012 ✶ FAABORGEGNENS EFTERSKOLE

Foto: Steffen

Debatmøde om uddannelsespolitik Klare udmeldinger fra de 3 partier På en grå tirsdag mødtes de 3 partier til en debat om uddannelsespolikken. Clare, Vision Centrum.: ’Ingen børn skal forlade folkeskolen uden de basale kundskaber. IT-medie skal være en fast bestanddel af folkeskolen, vi vil bruge 1,3 miliarder. Også mht. til efteruddannelse af lærerne vil vil vi investere mange penge, nemlig 1,5 milioner.’ Nationallisten: ’Vi vil have flere friskoler, bl.a. til udkantsdanmark hvor der er brug for langt flere ressourcer. Det er også vigtig at handicappede får den hjælp de har brug for. Vi mener også at der skal rettes op på problemer med hærværk på de danske folkeskoler. Kort sagt der er brug for mere orden og respekt.’

Det er utroligt vigtigt med uddannelse. Vi skal have lærere der er dygtige til deres område.

Lighedsalliancen: ’Uddannelse skal være en gratis mulighed for alle. Det er vigtigt at eleverne bliver hørt og deltager i skolens aktiviteter. Vi mener også at karaktersystemet skal afskaffes. Hvad med frie skoler? Clara: ’Alle er lige meget værd, om du er muslim eller kristen er lige meget. Der er ingen der skal afvises, heller ikke ideen om friskolen skal afvises · den skal støttes. Sebastian, Nationallisten: ’Vi skal bevare den fælles nordiske kultur’. Clara, Vision Centrum: Skolen skal selv have mulig for at planlægge undervisningen. Victor: Staten skal komme og hjælpe friskolerne med udstyr. Anders: ’Skal 95% af en generation have en uddannelse? Sebastian, Nationallisten: ’Ja,

Danmark har har ingen råstoffer, så derfor uddannelse! Clara: ’Det er utroligt vigtigt med uddannelse. Vi skal have undervisere der er dygtige til deres område’. Spørgsmål fra salen: Hvor skal pengene komme fra? Clara: ’Vi tror at økonomien kan holde. Vi har råd til at betale lånte penge tilbage’. Spørgsmål: ’Skal vi ikke tolerere andre kulturer? Lighedsalliancen: ’Jo vi skal undervise både om islam og buddhisme, men med vægt på den danske kultur. Spørgsmål til Lighedsalliancen: ’Hvordan får vi råd til jeres initiativer på uddannelse? Victor: ’Vores vindmølleplan vil skaffe den nødvendige økonomi. Skal børn tvinges? Sebastian: ’Der skal være mange mulig-

heder. Vi har ikke råd til at befolkningen ikke er veluddannede’. Claudia: ’Folk skal være glade for muligheden for at få en uddannelse.’


Stikbold Nationallisten deltog med glæde i stickboldskampen, som blev afholdt kl. 13.45. Der var stor gejst fra alle partier, som alle havde mødt op i deres repræsentative farver. Det var dog kun Vision Centrum, som stillede op med en pige - Clara Sørensen, formand for Vision Centrum. Lighedsalliancen vandt på ærligvis kampen, men der blev også spillet godt fra Nationallistens side, som formådede at spille sammen med Vision Centrum, om at skyde nogen fra Lighedsalliancen. Nationallisten syntes, at det var en fantastisk kamp, hvor politikken blev lagt på hylden for en stund. Nationalisten håber også, at de andre partier havde det på samme måde. Jacob

Politisk Kommentar

Fotos: Claudia

Vores parti kommer ind på få, men meget vigtige emner....

Det er meget bemærkelsesværdigt, at Claudia’s udtalelse: ’det er jo kvinderne der laver børnene.’ er kommet så meget frem. Det må jo betyde, at Claudia har en evne til at få opmærksomhed, hvor hun ofre nogle procenter, men som vores parti hurtig får tilbage. Galoplistens lille forklaring af deres mål og holdninger er meget kort, men meget præcis. Fra vores synsvinkel er det ikke nogle vigtige holdninger de arbejder med. Alle kommentarene om de enkelte formænd er alle sande, men vores formand, Claudia, for helt klart den bedste kommentar: Claudia - en partileder på vej mod sejr? Vision Centrum har mange gode forslag, fordi vi får bugettet med, men hvor får de alle de penge fra? Deres manglene svar på, hvor pengene skal kommer fra giver mange ubesvaret spørgsmål. Lighedsalliancen får mange af deres holdinger med, som er super godt, fordi man ved hvorfor man vil/ikke vil stemme på lige præcis dem. De får, i modsætning til Vision Centrum, skrevet hvor nogle af de penge de vil bruge skal komme fra. Vores parti kommer ind på få, men meget vigtige emner som; vores miljø politik og vores uddannelsessytem. Med Venlig Hilsen Nationallisten

2

  VA LG AV I S K A MPAGNEC EN T ERE T B JERNE 2012 ✶ FA A B ORGEGNENS EF T ER S KOL E


Økologisk landbrug og grøn transport er vejen frem mod et bedre miljø! Sprøjtegifte forurener vores grundvand og luftforurening i storbyer forårsager tidligere død. Det vil Vision Centrum gøre noget ved.

Kommentar Valgavisen er meget godt lavet, med et godt layout. Artiklerne er velskrevet, vi kan især godt lide Vision Centrums artikel, både på grund af hvad de har skrevet og deres layout. Der er et par stavefejl en gang i mellem, men alt i alt er den godt skrevet.

Nationallisten’s artikel er velskrevet, og deres holdninger er ikke til at misforstå. De forklare på en god måde, hvad de står for, og hvad deres politik går ud på. Alt i alt et fantastisk blad, som vi er glade for at være en del af.

Økologi –Ja tak! I Danmark forurener landbruget rigtig meget. Sprøjtegifte forurener vores vigtige grundvand. I Vision Centrum menes der at økologisk landbrug er vejen frem. Dette vil skåne vores grundvand, vores jord og luft. Det vil også give mere naturlige fødevarer, som ikke

har været i kontakt med giftige stoffer. Luftforurening –Nej tak Luftforurening er også et stort problem, i især byer som København. Forureningen fra trafikken, gør at der hvert år dør 500 personer tidligere. Derfor vil Vision Centrum indfører ”roadpricing”, som betyder at man betaler for det antal kilometer som er blevet kørt og ikke for ejerskabet. Trængslen i de forskellige områder, bestemmer prisen. Halvdelen af pengene fra afgifterne skal bru-

ges til at sænke registreringsafgiften på ”grønne” biler og dermed gøre smartere at købe en miljørigtig bil. Den anden halvdel skal bruges på at sænke priserne på offentlig transport og gøre det mere attraktivt at benytte bus og tog, i stedet for egen bil.

- Lighedsalliancen

Vision Centrum – For et bedre miljø

Hørt i kampagnecentret:

Galloplisten et seriøst parti? ’Vi går ind for vindmøller, fordi de er pæne!’

Kampagnecentret informerer Vision Centrum 27%

Lighedsalliancen 30%

Nationallisten 27%

Andre partier 18% Meningsmåling tirsdag kl. 14.30 VA LG AV I S K A MPAGNEC EN T ERE T B JERNE 2012 ✶ FA A B O RGEGNENS EF T ER S KOL E 

3


Lighedsalliancen ramt af hacking Klokken har lige slået tre minutter over elleve og lighedsalliancen modtager en mail. Men dette er ikke bare en mail fra en af vælgerne, dette er en mail fra deres egen e-mailadresse. Et chok i lokalet Næste morgen møder alle ansatte op kl halv ni. Sekretær og spindoktor Lærke Andersen åbner sin mail, for at se dagens program da hun opdager at partiet har modtaget en mail fra dem selv. Mailen bliver åbnet og til alles chok er det et trusselsbrev sendt fra en hacker, der har formodet at hacke sig ind på lighedsalliancen´s e-mail-adresse.

Mailen bliver åbnet og til alles chok er det et trusselsbrev...

I mailen står der ”I skal stoppe med at lave løgne og bedrageri på Facebook og andre sociale medier. Vi truer med at lukke jeres sider, vi følger jer overalt. Partiformand også ramt af hacking Men som om dette ikke var nok blev Lighedsalliancen´s formand Victor Bebe Larsen´s ”Twitteraccount” også hacket og suspenderet fra det sociale netværk. Det er en meget svær situation, Lighedsalliancen står i da alle partiformænd skal have en Twitteaccount ved den store ”krydsild i dag [onsdag].”

Velkommen på Bagsiden!

Tegninger: Nanna Wium

4

  VA LG AV I S K A MPAGNEC EN T ERE T B JERNE 2012 ✶ FA A B ORGEGNENS EF T ER S KOL E

Kampagneavis Tirsdag