Page 1

№1

VALG AVIS

Partiernes fordeling MANDAG Vision Centrum 27% Nationallisten 28% Lighedsalliancen 28%

KAMPAGNECENTERET BJERNE 2012 ✶ FAABORGEGNENS EFTERSKOLE

Åbningsdebat Seriøs præsentation af partiernes politik på åbningsdebatten Spændingen var høj da valgkampen for alvor startede op med åbningsdebatten mellem partilederne mandag kl. 13.15. Nationallistens Leder Claudia leverede en fin præsentation af Nationallisten politik. Især blev det bemærket at Claudia, udover de klassiske Nationalliste temaer, havde stærke holdninger til at kvindernes sag skal fremmes i samfundet. Som Claudia sagde: ’Det er jo kvinderne er laver børnene’ Victor, lederen af Lighedsalliancen, trådte markant frem

Det er jo kvinderne der laver børnene........

i jakkesæt med slips og hans karakteristiske brede smil. Viktor fremlagde partiets politik på en overbevisende og slagfærdig facon, og der var ikke mange tvivlende ansigter i forsamlingen. Clara, Visions Centrums forkvinde fik på sin lidt mere stilfærdige facon fremlagt sit partis politik.

ALTERNATIV LISTE?? I galoplisten er vores mål at åbne folks øjne og få dem til at se at der er heste her i landet der har det dårligt. Vi skabe retigheder for heste. Blandt andet stemmeret, kontanthjælp og gratis uddannelse. Arbejdsløsheden blandt heste er alt for høj det vil vi løse ved at afskaffe biler og i stedet erstatte dem med hestevogne dette vil også løse mange miljøproblemer. Malthe & Musse


Claudia – en Partileder på vej imod sejr?

Et bedre Danmark Vi her på Nationllisten, går ind for et bedre Danmark, som den suveræne stat vi er. Vi har tænkt os og lave et godt miljø og et fantastisk skole system. Vi takker nej til EU-forfatningen, og derfor nej til en støre euro-

2

pæisk politisk union, men har dog stadig væk samarbejde i områderne omkring handelspolitik, miljøpolitik og teknisk samarbejde. Vores miljø politik er formet på den måde at vi for-

hindre mennesker i at gribe ind i naturers naturlige balance, for at vi nu og fremtidig kan leve i et sundt miljø. Vi vil indgå international arbejde med resten af verden for at udnytte de ressourcer. Vi går ind for

at ikke kun USA og Europa er omfattet af ansvarlighed men også Kina og Indien inddrages i den internationale klimapolitik. Vi arbejder for at forny og forbedre det danske uddannelse system, så vi kan opfylde

vores fremtidige behov i vores samfund. Uddannelsessektoren skal til enhver tid have de nødvendige økonomiske rammer – vi skal invester i ungdommen. Vi vil udruste inde for både håndværksfag, akademiske discipliner, informationsteknologi, servicefag og forskning. Uddannelse systemet skal tage hensyn til enkelte Elvers evner og udviklings muligheder, og hjælper både det bogligt stærke og svage så alle elever for mulighed for at udvikle sig det bedst mulig måde. Vi vil også understrege at det er den enkelte læres pligt at undervise i faren for totalitære styreformer og religioner som nazisme, islamisme og kommunisme. Et bedre Danmark er en stemme på nationallisten

  VA LG AV I S K A MPAGNEC EN T ERE T B JERNE 2012 ✶ FA A B ORGEGNENS EF T ER S KOL E


Vision Centrum !

KLAGEBREV Vi har i dag oplevet en diskriminerende opførsel, ang. vores valgplakater. Der er blevet tegnet hitlerskæg på dem og nogle af dem er endda blevet fjernet. Vi ser det som meget diskriminerende, da vi er imod nazisme og kommunisme. Vi vil dog ikke gøre yderligere ved det. da vi mener de har forstået budskabet nu.

Partiet Nationallisten

Clara – En partileder med seriøse meninger

Stop nedskæringer på uddannelsesområdet! Vision Centrum fremlagde i går deres mærkesager. Disse omhandler både miljø, integration og har særligt fokus på uddannelse. Vores skole Vi har snakket med partiformanden fra Vision Centrum, Clara Sørensen, for at få mere viden om denne mærkesag. Et af begreberne Clara brugte var : “Vores skole”. “Vores skole” betyder at skolen ikke hele tiden skal finde sig i indblanding fra politikerne på Christiansborg, men at

skolen skal være et samarbejde mellem elever, forældre og lærere. Vision Centrum vil give skolen deres “egen” grundlov, der giver dem lov til at udføre de ting, som de mener er vigtige for fremgang. Elever har ret til uddannet lærer Desværre er det ikke nogen sjældenhed for elever, at få en ufaglært lærer til diverse fag. Dette vil Vision Centrum lave om på. De vil prioritere uddannelsen af lærere og give lærere pligt til efteruddannelse.

Nøglen til vækst, velstand og velfærd Vision Centrum siger nej tak til besparelser på uddannelses- og forskningsområdet. I stedet ønsker de at investere i uddannelse og forskning. Nedskæringen af SU’en er en dårlig idé for at gennemføre folkeskolereformen, men Vision Centrum vil hellere investere 1 mia. om året til uddannelse og forskning. Det kræver investeringer at få et ordentligt skolesystem, ikke besparelser.

VA LG AV I S K A MPAGNEC EN T ERE T B JERNE 2012 ✶ FA A B O RGEGNENS EF T ER S KOL E 

3


Lighedsalliancens politiske meninger I Lighedsalliancen går vi meget ind for, at asylansøgere og udlændinge skal have bedre rettigheder. De skal have ret til at tage uddannelser og arbejde imens deres sag behandles, så hvis de blev godkendt, var de måske allerede klar på arbejdsmarkedet. Vi i Lighedsalliancen siger nej til 24 års reglen, da vi mener, at alle danskere skal have lov til at gifte sig med hvem de vil, uanset hvilket land de er fra og hvilken alder de har. Vi i Lighedsalliancen går også ind for et bedre uddannelsessystem i Danmark, både for unge og ældre, danskere og udlændinge. Vi synes også, at kvaliteten af uddannelserne skal øges. Da der stadig findes en del mobning i skolerne, rundt omkring i landet vil vi også øge trivslen i alle skoler, da vi mener, at forskellighed ikke skal bruges negativt, men i stedet positivt. Vi synes også, at arbejdsløse skal have ret til relevant efteruddannelse, hvis de har brug for det. Vi går meget ind for, at den økonomiske krise og den klimatiske krise bliver løst. Dette problem kan vi ordne med en grøn løsning. Vi har tænkt os at bygge en vindmøl-

4

Lighedsalliancens kandidater lepark om året, og til det skal vi bruge arbejdere, så på den måde skaber vi omkring 56.000 nye grønne job! Vi vil omdanne mange landbrug til økologiske landbrug, så vores grundvand forbliver rent. Vi vil f.eks. også gøre det lovpligtigt at montere partikelfiltre på alle dieselkøretøjer og indføre betalingsringe ved større byer for at begrænse biltrafikken i byer. Lighedsalliancen er tilhængere af EU, men vi er imod det nuværende EU-samarbejde, fordi EU er styret af en målstyring om økonomisk vækst uden at tage hensyn til mennesker og miljø, hvilket vi synes er forkert, da mennesker og miljø er vigtigere end økonomi. Vi mener at velfærdsydelser skal gælde alle og være skattefinansierede. Andre partier går ind for målrettede ydelser, hvilket vi synes er forkert, da vi mener at velfærdsydelserne skal gælde for alle, og ikke kun nogen.

Vi går meget ind for at fattige skal have en chance til, så vi synes, at de skal have ret til efteruddannelse hvis det er nødvendigt. Vi vil også forhøje dagpenge og kontanthjælp, og

afskaffe aktivering, da vi ikke synes, at det hjælper nok, og det virker bare meningsløst at sende folk ud i et arbejde de ikke ønsker og ikke får fuld løn for.

Victor – Charme, selvtillid og lækkert hår?!

  VA LG AV I S K A MPAGNEC EN T ERE T B JERNE 2012 ✶ FA A B ORGEGNENS EF T ER S KOL E

Kampagneavis Mandag