Page 1

F RSTNEWS http://www.firstdrug.net

http://www.facebook.com/FDDrugstore

สัมภาษณ์พิเศษ ผู้กำ�กับชื่อดัง

มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย

ด้วยเมนู

มังสวิรัติ


ที่ปรึกษา

นพ.สุพจน์ อุตรศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์

กองบรรณาธิการ

ภญ. จีราวรรณ นิโกรธา ภก. ธนภัทร ประเสริฐสุข ภญ. พรปวีณ์ ศรีมณี วัชร สถลนันทร์ เยาวลักษณ์ ชำ�นาญ ภราดร ชูทวน ระพิมพ์ นาคอ่อน

โรงพิมพ์

บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำ�กัด


new03 รดน้ำ�ดำ�หัว

พนักงานเฟิสท์ ดรักร่วมกันสืบสานประเพณี พื้นเมืองดำ�หัวปี๋ใหม่ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 54 ที่ผ่านมา


หากจะกล่าวถึงโรคที่ผู้ที่ทำ�งานประจำ�มักประสบกันมากที่สุดโรคหนึ่ง คงหนีไม่พ้น โรคกรดไหลย้อน Gastro esophageal reflux disease (GERD) หรือทางแพทย์หรือเภสัชกรเรียกกันสั้นๆ ว่า “เกิร์ด” โรคนี้มักเกิดกับกลุ่มคน วัยทำ�งาน ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นไม่ร้ายแรง แต่จริงๆ หากไม่รักษาอย่างถูกวิธี อาจจะทำ�ให้กลายเป็นโรคที่ร้ายแรงตามมาได้ครับ


3 6 1

2 4 5

เพิ่มพลังกาย เรื่อง GIGA

8

เติมพลังใจ 4

1

2

5

6

3 7

9


10

7

11

8

11

12

9

10


TABLET WARs สงครามที่ร้อนระอุของ 2 ค่ายยักษ์ใหญ่ผลไม้

Network OS Screen Size Processor Memory Storage Data Speed MicroSD Card Rear Camera Front Camera Adobe Flash Bluetooth Wifi GPS Sensors Size Weight Battery Sim


Q

Q


Q

Q

Q Q Q


เรื่องง่ายๆ ใครก็ทำ�ได้ (ตอนที่ 2)

1 5

2

6

3

7 4


8

11

12

9 13

10


อิฐ

2 ก้อน

mental HEALTH


1

2

3

GetFIT

ลดและกระชับสัดส่วน

4

ด้วยวิธงี ่ายๆ เรื่อง MISS FUJI

5

6 7


กระบี่ มรกตอันดามัน เรื่อง นายโต

365 วันที่เราทุกๆ คนเหนื่อยจากงานและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน ลองให้เวลา กับตัวเองและครอบครัว ออกไปพักผ่อนปลดปล่อยความคิดไปกับสายลมแสงแดด นั่งฟังเสียงคลื่น มองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสี พระอาทิตย์ทอแสง สายลมแผ่วเบาพัด พลิ้วสะกิดผิวพอให้เย็น ถ้าอย่างนั้นเราออกเดินทางไปจังหวัด “กระบี่” กัน


Mr. Piroshaw Rustom

สาขา Big C Extra จ.เชียงใหม่

“ผมมาใช้บริการที่ร้านเฟิสท์ดรักเพราะพนักงาน พูดจาไพเพราะ สุภาพ และเป็นกันเอง มีสินค้า ครบตามความต้องการ และอยู่ใกล้บ้าน”

คุณอัครเดช จุวรรณ

สาขา ท็อปส์ซุปเปอร์มาเก็ต เดลี่อภิสแควร์ จ.เชียงราย

“ตอนแรกผมไม่ใช่ลูกค้าประจำ�ร้านนี้ แต่พอได้มาซื้อยาและ อาหารเสริมที่นี่ พนักงานให้ความเป็นเองและแนะนำ�อาหาร เสริมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรา ผมประทับใจ มากครับ”

คุณสุทธิเดช พรเดชขจร

สาขาริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต นิ่มเดลี่ซิตี้ จ.เชียงใหม่

“ผมเป็นลูกค้าร้านยาเฟิสท์ดรักมานานแล้ว ทุกครั้งที่คิดถึง เรื่องยาและอาหารเสริมจะนึกถึงร้านยาเฟิสท์ดรักก่อนเลย ครับ ที่ผมเลือกใช้บริการที่นี้เพราะพนักงานทุกคนเป็นมิตร และให้คำ�แนะนำ�เรื่องสุขภาพและยาดีมากครับ ส่วนเรื่องรูป ลักษณ์ภายนอกร้านก็ดูดีน่าเชื่อถือกว่าร้านอื่นครับ”

การลดน้ำ�หนักที่ดีควรลด เฉลี่ยกี่กิโลกรัมต่อสัปดาห์?

ส่งคำ�ตอบมาที่ บริษัท เฟิสท์ ดรัก จำ�กัด 109/9 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 หรือ www.facebook.com/FDDrugstore

ท่านแรกที่ตอบถูก รับรางวัลพิเศษจาก เฟิสท์ดรัก


Firstnewsmag2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you