Page 1

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών 2012 – 13

                                                                                                   

1


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών 2012 - 13

                                                                                                   

2


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας

Συγχαρητήρια! Φίλη / Φίλε Σπουδαστή, Σε συγχαίρουµε για την µεγάλη επιτυχία σου και σε καλωσορίζουµε στο τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας. Ένας από τους σπουδαιότερους στόχους σου, στην ως τώρα πορεία σου, µόλις επιτεύχθηκε, επιβραβεύοντας έτσι όσα παραγκώνισες για να τα καταφέρεις. Παράλληλα, ένας νέος και άγνωστος δρόµος ανοίγεται µπροστά σου. Όλα πλέον είναι διαφορετικά. Διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικές υποχρεώσεις, διαφορετικός τρόπος ζωής. Κυριαρχεί η συµβίωση µε άτοµα µε διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, όπου καλούµαστε όλοι να συνυπάρξουµε και να βρούµε κοινά σηµεία στο νέο αυτό ξεκίνηµα. Αυτά άλλωστε είναι που καθιστούν και τη φοιτητική ζωή µοναδική!!! Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα σου χαρίσει, εκτός από τα απαραίτητα εφόδια για την ακαδηµαϊκή σου κατάρτιση, πολύτιµα στοιχεία που θα σε ολοκληρώσουν ως προσωπικότητα και θα σε προετοιµάσουν ολοκληρωτικά σαν άνθρωπο για το υπόλοιπο της ζωής σου. Για το λόγο αυτό, κάνουµε ένα βήµα παραπάνω από ένα απλό συγχαρητήρια και σε ενηµερώνουµε µε την βοήθεια του οδηγού σπουδών. Σκοπός µας είναι να καλύψουµε όσο το δυνατόν περισσότερες απορίες, σίγουρα όµως είναι αδύνατον να τις καλύψουµε µέσα σε τόσο λίγες σελίδες. Γι’ αυτό είµαστε εδώ, στην σχολή, στα τραπεζάκια, στο κυλικείο, να σε ενηµερώνουµε και να σε βοηθάµε σε ό,τι χρειαστείς. Τέλος, µην ξεχάσεις να ζήσεις αυτά τα χρόνια, τα µοναδικά φοιτητικά χρόνια, µέσα από γνωριµίες, εκδροµές, µαθήµατα, πάρτι και τόσα άλλα… Καλώς ήρθες στην πανεπιστηµιακή οικογένεια, θα θέλαµε να σου ευχηθούµε καλές σπουδές!

Φιλικά ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

3


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών 2012 - 13

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Η διοίκηση και η διαχείριση της σχολής πραγµατοποιείται από επταµελή διοικούσα επιτροπή (Δ.Ε.) , που αποτελείται από Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων ή Ε.Π. ΤΕΙ ή ακόµη και από άλλα πρόσωπα µε κύρος από το χώρο των επιστηµών, των τεχνών και των γραµµάτων µε πείρα σε θέµατα διοίκησης. Αυτό γίνεται µέχρι την έναρξη της αυτοδύναµης λειτουργίας της σχολής. Η Δ.Ε. συγκροτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Όµως στις συνεδριάσεις παρίστανται, χωρίς δικαίωµα ψήφου:

4 Ένας αιρετός εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού προσωπικού, σε θέµατα εκπαιδευτικά ή σπουδών 4 Ένας αιρετός εκπρόσωπος φοιτητών, σε θέµατα σπουδών. Στην άµεση αρµοδιότητα της Δ.Ε της ΑΣΠΑΙΤΕ υπάγονται:

4 Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 4 Η Νοµική Υπηρεσία 4 Το Γραφείο Δηµοσίων & Διεθνών Σχέσεων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) διοικείται από 7µελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) αποτελούµενη από:

4 4 4 4 4 4 4

Ιωάννης Ν. Χρυσουλάκης, Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας, Πρόεδρος Γεώργιος Α. Τύπας, Σύµβουλος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Κ. Μουστάκας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε., Μέλος Γεώργιος Κ. Αλέξης, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά, Μέλος Παναγιώτης Γ. Αστερής, Επίκ. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Μέλος Αργύριος Θ. Αργυρίου, Διευθυντής Δ/θµιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Μέλος Δηµήτριος Ι. Κεχαγιάς, Αναπλ. Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας, Μέλος

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τα Όργανα Διοίκησης του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής, µέχρι την αυτοδύναµη λειτουργία της Σχολής, είναι:

4 Το Συµβούλιο του Τµήµατος, που απαρτίζεται από τρία µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τµήµατος και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών, ο οποίος ορίζεται από το Σύλλογο των Σπουδαστών.

4 Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος, που προΐσταται των υπηρεσιών του Τµήµατος. Το έργο των Οργάνων του Τµήµατος υποστηρίζεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Προϊστάµενος:

4 Χατζαράκης Γεώργιος, Καθηγητής Μέλη:

4 Οικονόµου

Λάµπρος, Επίκουρος Καθηγητής ως Αναπληρωτής αναπληρωµατικό µέλος τον Αδάµ Σπυρίδωνα, Καθηγητή Εφαρµογών

Προϊστάµενος

µε

4 Παπαζαχαρόπουλος Ζάχος, Καθηγητής, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Τσακιράκη Ιωάννη, Καθηγητή Εφαρµογών

4 Βασιλάκη Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια 4 Εκπρόσωπος Συλλόγου Σπουδαστών

4


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας

ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τα όργανα εκπροσώπησης των σπουδαστών είναι τρία:

4 Γενική Συνέλευση Σπουδαστών, το κυρίαρχο όργανο εκπροσώπησης σπουδαστών όπου απαρτίζεται από όλους τους σπουδαστές. Εδώ αναφέρονται όλα τα προβλήµατα της σχολής, λαµβάνονται αποφάσεις και όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωµα λόγου. Είναι απαραίτητο να γίνεται τουλάχιστον 1 φορά το εξάµηνο και καλό θα ήταν όλοι οι φοιτητές να παρίστανται.

4 Διοικητικό Συµβούλιο Σπουδαστών, οι σπουδαστές κάθε σχολής, είναι µέλη του σπουδαστικού συλλόγου αυτής του οποίου το Δ.Σ. έχει συγκεκριµένο αριθµό εδρών οι οποίες κατανέµονται ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των σπουδαστικών εκλογών κάθε χρονιάς.

4 Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Ε), αποτελεί το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανό των σπουδαστών. Συγκροτείται από 25 µέλη τα οποία και προσδιορίζονται ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των σπουδαστικών εκλογών. Η τωρινή σύνθεση του είναι ως εξής: ΔΑΠ - ΝΔΦΚ: 11 έδρες ΠΑΣΠ: 8 έδρες ΠΚΣ: 4 έδρες ΣΜΑΣ - ΕΑΑΚ: 1 έδρες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Οι σπουδές στο Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαµβάνουν δύο κύκλους σπουδών: Οι επιτυχόντες στο Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας της ΑΣΠΑΙΤΕ οφείλουν να παρακολουθήσουν πρόγραµµα σπουδών (Α΄κύκλος σπουδών) διάρκειας οκτώ (8) σπουδαστικών εξαµήνων, στα οποία περιλαµβάνεται το εξάµηνο εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, ολοκλήρωσης των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας και πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στην ειδικότητα. Το Πτυχίο Εκπαιδευτικού Ηλεκτρολογίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, το οποίο χορηγείται στο τέλος του Α΄ κύκλου σπουδών παρέχει δικαίωµα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θµια εκπαίδευση. Το πτυχίο αυτό, από άποψη ακαδηµαϊκού επιπέδου, είναι ισότιµο µε πτυχίο ΤΕΙ. Οι κάτοχοι του Πτυχίου Εκπαιδευτικού Ηλεκτρολογίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, προκειµένου να αποκτήσουν πτυχίο αντίστοιχο µε αυτό των ΤΕΙ της ίδιας ειδικότητας µε αυτή την οποία παρακολούθησαν στη Σχολή, µπορούν να φοιτήσουν για δύο εξάµηνα σε ειδικό πρόγραµµα του οικείου Τµήµατος της ΑΣΠΑΙΤΕ (Β΄ κύκλος σπουδών) ή σε ΤΕΙ. Δηλαδή µε σπουδές συνολικής διάρκειας 5 ετών, οι απόφοιτοι της Σχολής αποκτούν δύο πτυχία – το βασικό Πτυχίο Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α΄κύκλος) και το Πτυχίο Μηχανικού Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Β΄κύκλος) αντίστοιχης ειδικότητας και ισοδύναµο µε αυτό των ΤΕΙ. Το Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας, χορηγεί στους αποφοίτους του Παράρτηµα Διπλώµατος (Diploma Supplement) στην ελληνική και αγγλική σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Εκπαιδευτικές Προοπτικές: Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να συνεχίσουν σε Μεταπτυχιακές Σπουδές, τόσο στο αντικείµενό τους όσο και στα παιδαγωγικά. Επαγγελµατικές Προοπτικές: Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να διδάξουν τα τεχνολογικά µαθήµατα της ειδικότητάς τους στην Β/θµια εκπαίδευση και να εργαστούν ως Τεχνολόγοι Μηχανικοί Ηλεκτρολογίας στο Δηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα.

5


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών 2012 - 13

6


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας

ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ά ΚΥΚΛΟΥ Πρώτο Εξάµηνο

Πέµπτο Εξάµηνο ΜΑΘΗΜΑ

Θ

1

ΣΑΕ ΙΙ

2

1

3

6

5

2

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI

2

1

3

6

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

2

1

3

6

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

1 Μαθηµατικά Ι

3

2

-

5

2 Φυσική

2

1

2

ΑΠ Ε

Σ

3 Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Ι

3

2

2

7

3

4 Εισαγωγή στο µάθηµα των Η/Υ

-

-

3

3

4

Τεχνική Νοµοθεσία

2

-

-

2

5 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Παιδαγωγική

2

-

-

2

5

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής ΄Ερευνας

2

1

-

3

6 Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία

3

1

-

4

6

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

2

1

-

3

Σύνολο

Σύνολο

26

26

Δεύτερο Εξάµηνο ΜΑΘΗΜΑ

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

1

Μαθηµατικά ΙΙ

3

-

2

5

2

Ηλεκτρικά Κυκλώµατα ΙΙ

3

2

-

5

3

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

-

-

4

4

4

Ηλεκτρικές Μετρήσεις

2

-

3

5

5

Φιλοσοφική–Κοινων/γική θεώρηση της Παιδείας

2

2

-

4

6

Παιδαγωγική Ψυχολογία

2

2

-

4

Σύνολο

Έκτο Εξάµηνο ΜΑΘΗΜΑ

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

1

Ηλεκτρονικά Ισχύος

2

1

3

6

2

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

3

1

3

7

3

Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας I

2

1

-

3

4

Διδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας

2

1

3

6

5

Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυµέσα

2

-

2

4

Σύνολο

27

Τρίτο Εξάµηνο ΜΑΘΗΜΑ

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

1

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία

2

1

-

3

2

Ηλεκτρονικά

2

1

3

6

3

Τεχνολογία Ηλεκ/κών Υλικών και Εξαρτηµάτων

2

1

-

3

4

Βασική Ηλεκτροµαγνητική Θεωρία

3

1

-

4

5

Εκπαιδευτική Διοίκηςη και Πολιτική

2

2

-

4

6

Συµβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισµός

3

-

-

3

Σύνολο

Έβδοµο Εξάµηνο ΜΑΘΗΜΑ

Θ ΑΠ Ε

Σ

1

Μελέτη - Σχεδίαση Ηλεκ/κών Εγκατ/σεων µε Η/Υ

-

1

4

5

2

Φωτοτεχνία

3

1

2

6

3

Ηλεκτρικό Σύστηµα Αυτοκινήτου

3

-

2

5

4

Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ

3

-

3

6

5

Γενική Τεχνολογία

2

-

3

5

Σύνολο

27

23

Τέταρτο Εξάµηνο ΜΑΘΗΜΑ

Θ ΑΠ

Ε

Σ

1

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

3

-

3

6

2

ΣΑΕ Ι

2

1

2

5

3

Ψηφιακά Συστήµατα

2

-

2

4

4

Οικονοµοτεχνική Ανάλυση

2

-

-

2

5

Διδακτική Μεθοδολογία

3

2

-

5

6

Παιδαγωγικές Εφαρµογές Η/Υ

-

-

3

3

ΜΑΘΗΜΑ

25 Συντοµογραφίες πινάκων Θ: Θεωρία Ε: Εργαστήριο ΑΠ: Ασκήσεις Πράξεις Σ: Σύνολο

26

7

Όγδοο Εξάµηνο

1

Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία

2

Πρακτική Άσκηση στην Ειδικότητα

3

Πτυχιακή Εργασία


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών 2012 - 13

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στις υποχρεώσεις των σπουδαστών του Τµήµατος περιλαµβάνεται η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού και σε θέµατα τεχνολογικού ή εκπαιδευτικούπαιδαγωγικού αντικειµένου. Θέµα πτυχιακής εργασίας λαµβάνουν οι σπουδαστές που βρίσκονται στο τελευταίο εξάµηνο σπουδών τους, επιλέγοντας από ένα σύνολο θεµάτων που έχουν προταθεί από το εκπαιδευτικό προσωπικό και έχουν εγκριθεί από το Συµβούλιο του Τµήµατος.

4 Ο σπουδαστής που αναλαµβάνει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό έντυπο υπογεγραµµένο από τον επιβλέποντα καθηγητή στη Γραµµατεία του Τµήµατος.

4 Ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης µίας πτυχιακής εργασίας είναι οι τρεις µήνες και θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 12 µηνών.

4 Η συγγραφή της πτυχιακής θα πρέπει να υπακούει τα διεθνή πρότυπα συγγραφής επιστηµονικών εργασιών.

4 Αφού εγκριθεί η επιτυχής ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, από τον υπεύθυνο καθηγητή πτυχιακών εργασιών, ο σπουδαστής την υποβάλλει στη Γραµµατεία του Τµήµατος (σε τέσσερα αντίγραφα και ηλεκτρονικά) τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της παρουσίασης και αξιολόγησης της.

4 Η πτυχιακή παρουσιάζεται ενώπιον τριµελούς εξεταστικής επιτροπής εκπαιδευτικών, ένας εκ των οποίων είναι ο επιβλέπων εκπαιδευτικός.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές του Τµήµατος υποχρεούνται σε εξάµηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελµα, κατά το όγδοο εξάµηνο σπουδών, µετά το πέρας των θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων. Με την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές συσχετίζουν τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους µε τα προβλήµατα των χώρων παραγωγής, αντιλαµβάνονται τη διάρθρωση και λειτουργία των µονάδων παραγωγής, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας και συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής. Η πρακτική άσκηση οργανώνεται και εποπτεύεται από το Τµήµα. Η άσκηση αυτή στο επάγγελµα πραγµατοποιείται σε θεσµοθετηµένες θέσεις του Δηµοσίου τοµέα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και αµοίβεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική σου θα βρεις στο

dapaspaite.gr

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο Εξάµηνο

Δεύτερο Εξάµηνο

Μάθηµα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

1

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά

3

2

---

5

2

Ψηφιακά Κυκλώµατα & Μικροϋπολογιστές

2

--

2

4

3Ε 3ΒΑ

Εναλλακτ. Μορφές Ενέργειας PLC - Αυτοµατισµοί

2 2

2 --

--2

4 4

4Ε 4ΒΑ

Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου

3 3

1 1

2 2

6 6

Μεταβατική Συµπεριφορά και Μοντέλα Ηλεκτρικ. Μηχανών Ψηφιακά ΣΑΕ

2

2

3

7

2

2

3

7

5ΒΑ

Σύνολο

26

Μάθηµα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

1

Αριθµητική Ανάλυση

2

--

2

4

2

Θεωρία Κυκλωµάτων – Φίλτρα

2

2

--

4

3

Συλλογή και Επεξεργασία Δεδοµένων

2

--

2

4

4Ε 4ΒΑ

Ηλεκτρική Κίνηση Συστήµατα Κίνησης - Έλξης

2 2

1 1

3 3

6 6

5Ε 5ΒΑ

Ηλεκτρική Οικονοµία Ποιοτικός Έλεγχος

2 2

1 1

---

3 3

Υπολογιστικές Μέθοδοι Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ροµποτική

2

1

2

5

2

1

2

5

6ΒΑ

Σύνολο

Ε: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

8

26


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας

9


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών 2012 - 13

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Πτυχιούχος του Ά κύκλου σπουδών καθίσται ο σπουδαστής/τρια που έχει συγκεντρώσει 240 Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) ως εξής:

4 4 4 4 4

Έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα Έχει ολοκληρώσει 4 ακαδηµαϊκά έτη φοίτησης. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας Έχει πραγµατοποιήσει επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση στην ειδικότητα Έχει εκπονήσει και παρουσιάσει επιτυχώς την Πτυχιακή του Εργασία

Ένας σπουδαστής καθίσταται πτυχιούχος του Ειδικού Προγράµµατος Σπουδών (Β κύκλος) όταν έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα του Προγράµµατος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγητές κ. Παπαζαχαρόπουλος Ζάχος κ. Χατζαράκης Γεώργιος Επίκουροι Καθηγητές κ. Βασιλάκη Μαρίνα κ. Οικονόµου Λάµπρος Καθηγητές Εφαρµογών κ. Αδάµ Σπυρίδων κ. Τσακιράκης Ιωάννης

ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Η έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους ξεκινάει την 1η Σεπτεµβρίου και η λήξη είναι 30 Ιουνίου. Η σπουδαστική χρονιά αποτελείται από 2 εξάµηνα, το χειµερινό και το εαρινό. Κάθε εξάµηνο πρέπει να περιλαµβάνει το λιγότερο 13 εβδοµάδες διδασκαλίας και µία εξεταστική περίοδο. Πραγµατοποιείται και µία επαναληπτική εξεταστική το Σεπτέµβριο για τα µαθήµατα του διδακτικού έτους που τελείωσε. Κατά τη διάρκεια των εξαµήνων, µαθήµατα και εξετάσεις δεν διεξάγονται τις επίσηµες εορτές και διακοπές που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ηµέρες αργίας είναι: 28η Οκτωβρίου 17η Νοεµβρίου 21 Δεκεµβρίου έως και 6 Ιανουαρίου (Χριστούγεννα) 30 Ιανουαρίου - Τριών Ιεραρχών

18 Μαρτίου - Καθαρά Δευτέρα 25η Μαρτίου 26 Απριλίου έως και 12 Μαΐου (Πάσχα) 24 Ιουνίου - Αγίου Πνεύµατος 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου (Καλοκαίρι)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δήλωση µαθηµάτων υποχρεούται να υποβάλλει κάθε φοιτητής, περιοδικά και συγκεκριµένα κατά την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου σπουδών. Ανανεώσεις Εγγραφών: Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωµένος να ανανεώνει κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο την εγγραφή του,µέσα στις προθεσµίες που ανακοινώνονται απο τη σχολή. Αν ένας φοιτητής δεν ανανεώσει την εγγραφή του για δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα, χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τµήµα και, διαγράφεται απο τα µητρώα του Τµήµατος. Αιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται απο το συµβούλιο του τµήµατος µόνο για σοβαρούς λόγους.

10


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Στους σπουδαστές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. χορηγούνται:

4 Βιβλία και διδακτικές σηµειώσεις. 4 Υποτροφίες µε κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές, σε συνδυασµό µε την οικονοµική τους κατάσταση.

Στους σπουδαστές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχονται:

4 Σίτιση στο εστιατόριο της σχολής ανεξαρτήτως οικονοµικής κατάστασης. 4 Στέγαση στην εστία σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στους προερχόµενους απο επαρχία, σε συνδυασµό µε την οικονοµική τους κατάσταση.

4 Δάνειο υπό προϋποθέσεις. 4 Διευκολύνσεις για τις µετακινήσεις τους κατα την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (µειωµένη τιµή εισιτηρίου στα ΜΜΜ).

Επίσης παρέχεται πλήρης ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, δωρεάν, που αναλυτικά περιλαµβάνει:

4 4 4 4 4 4 4 4

Ιατρικές εξετάσεις Παρακλητικές εξετάσεις Οδοντιατρική περίθαλψη Φαρµακευτική περίθαλψη Νοσοκοµειακή περίθαλψη Επίδοµα τοκετού Φυσικοθεραπεία Ορθοπεδικά είδη

11


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών 2012 – 13

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ Ταχυδροµική Διευθυνσή: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε,14121 Ν. Ηράκλειο, Αττικής Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 2896700 Iστοσελίδα: www.aspete.gr Γραµµατεία: 210 2896736 Τµήµα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης: 210 2896747 – 784 - 789

ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η κεντρική πύλη εισόδου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. βρίσκεται βόρεια του σταθµού ΗΣΑΠ ΕΙΡΗΝΗ δίπλα στις γραµµές του ηλεκτρικού. Τρόποι προσέγγισης:

4 Mε ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (Σταθµός ΗΣΑΠ ΕΙΡΗΝΗ, βόρεια έξοδος) 4 Με προαστιακό στο σταθµό Νερατζιώτισσα (Είσοδος από το Υπουργείο Παιδείας – Θρησκευµάτων – Πολιτισµού & Αθλητισµού, πίσω απο το The mall) Με λεωφορεία:

4 410 O.A.K.A.-Aνω Μελίσσια(Στάση:ΗΣΑΠ Νερατζιώτισσας) 4 E14 Σύνταγµα-Ο.Α.Κ.Α-Υπουργείο Παιδείας(Στάση:Υπουργείο Παιδείας) Είτε οδικώς:

4 Απο αττική οδό, κατεύθυνση προς Αεροδρόµιο (έξοδος 10 προς Ολυµπιακό Στάδιο-Λεωφ. Κύµης).

4 Απο αττική οδό, κατεύθυνση προς Ελευσίνα (έξοδος 10 προς Ολυµπιακό Στάδιο-Λεωφ. Κύµης) 4 Από Ηράκλειο, Γαλάτσι, ΟΑΚΑ, µέσω της Λεωφ. Κύµης (έξοδος προς ΑΣΠΑΙΤΕ δεξιά στην οδό Εκάβης ή στην οδό Πελίκα).

                                   

12


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας

                                                                                     

13


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών 2012 - 13

                                                                                     

14


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας

                                                                                     

15


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών 2012 - 13

 

16

odigos spoudon 2012 ilektrologias  

odigos spoudon 2012 ilektrologias

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you