Page 1

RANDERS KAMMERORKESTER KAMMERMUSIKFORENINGEN BRAGE

SÆSON 2018-2019


FESTIVALKONCERT Søndag den 10. juni 2018 kl. 16.00 Sostrup Slot HENRY PURCELL: CHACONY ARR. FOR STRYGERE AF BENJAMIN BRITTEN JEAN FRANCAIX: BLÆSERKVARTET CARL NIELSEN: VED EN UNG KUNSTNERS BÅRE BOHUSLAV MARTINU: NONET NR. 2 G.P. TELEMANN: OUVERTURE TIL SUITE TWV 55:G2 (“LA CHANGEANTE”) G.P. TELEMANN: VIOLINKONCERT (FRA NEBUCADNEZAR TVWV 22:6) G.P. TELEMANN: “VERNUNFT, GEDULD UND ZEIT” (FRA NEBUCADNEZAR TVWV 22:6) G.P. TELEMANN: “STIRBT MEIN GEIST DURCH DEIN VERLANGEN” (FRA NEBUCADNEZAR TWV 22:6)

I juni er Randers Kammerorkester for tredje gang gæst ved den prestigefyldte St. Magnus Festival på Orkney-øerne i Skotland. Før afrejsen præsenterer Kammerorkestret en del af festivalprogrammet, der når vidt omkring fra franske toner af Francaix over danske Carl Nielsens gribende “Ved en ung kunstners båre” til den tjekkiske Martinus sprudlende Nonet inspireret af østeuropæiske folketoner. Sopranen Berit Barfred Jensen og baryton Jesper Mikkelsen synger desuden to arier og en duet af Telemann, og på programmet er også Telemanns Violinkoncert i D-dur. David Riddell dirigerer.

PIMPINONE Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 19.30 Værkets Koncertsal G.P. TELEMANN: PIMPINONE - EN OPERA

Med stor humor og et sprudlende musikalsk overskud er Telemanns opera Pimpinone en underholdende, iørefaldende og spidsfindig fortælling om forholdet mellem kvinde og mand. Scenen bliver en kampplads, hvor styrker og svagheder udstilles, men hvor det ikke nødvendigvis er herren i huset, der er den klogeste. Som optakt til en gæsteoptræden på Sct. Magnus Festival på Orkney-øerne i Skotland præsenterer Randers Kammerorkester og Aarhus Sommeropera Telemanns opera i en scenisk opførelse med sopranen Berit Barfred Jensen og baryton Jesper Mikkelsen i de to hovedroller og med David Riddell som dirigent. Mellem operaens tre billeder indeholder forestillingen en række mellemspil i form af bl.a. en violinkoncert og en sats fra en af Telemanns suiter. Opførelsen - der synges på engelsk - arrangeres i samarbejde med Værket og Randers Teaterforening.


25-ÅRS JUBILÆUMSKONCERT Onsdag den 15. august 2018 kl. 19.30 Værkets Koncertsal I august 2018 er det 25 år siden den skotske David Riddell

ter som Cladio Abbado, Daniel Barenboim og Zubin Metha.

blev ansat som dirigent og orkesterchef ved Randers

Henriette Bonde Hansen har som en af Danmarks førende

Kammerorkester. Det fejrer orkestret med en storslået

sopraner stået på store internationale scener som Theater

jubilæumskoncert, hvor to af Danmarks absolut førende

an der Wien, Theatre du Chatelet i Paris og Musikverein

sangere optræder som solister. Som unge talenter stod

i Wien, og hun har sunget sammen med orkestre som

barytonen Bo Skovhus og sopranen Henriette Bonde-Hansen

Gewandhausorchester i Leipzig, Concertgebouw i Amster-

i 1993 på scenen sammen med Randers Kammerorkester

dam og Orchestra Philharmonic de Radio France. Sammen

i David Riddells første sæson som orkesterchef. Allerede

med Randers Kammerorkester og David Riddell synger Bo

i 1988 fik Bo Skovhus sit internationale gennembrud som

Skovhus og Henriette Bonde-Hansen et stort og populært

Don Juan på Volksoper i Wien, og siden har han optrådt

opera- og operetteprogram med fokus på de største high-

på de fornemste scener som Metropolitan i New York og

lights. Jubilæumskoncerten er støttet af Fonden Harmonien,

Wiener Staatsoper, og han har samarbejdet med dirigen-

Randers Ugen 2018 og Lund Fonden.


DANSK OG RUSSISK

MOZART I MOL

Onsdag den 22. august 2018 kl. 19.30

Onsdag den 5. september 2018 kl. 19.30

Clausholm Slot

Gammel Estrup Herregårdsmuseum

CAMILLE SAINT-SAËNS: CAPRICCIO OVER DANSKE OG RUSSISKE FOLKESANGE OP. 79 FOR FLØJTE, OBO, KLARINET OG KLAVER

ANTON REICHA: BLÆSERKVINTET I ES-DUR OP. 88 NR. 2

CARL NIELSEN: BLÆSERKVINTET CARL NIELSEN: FANTASISTYKKER OP. 2 FOR OBO OG KLAVER

ROBERT SCHUMANN: KINDERSZENEN OP. 15 ARR. FOR BLÆSERKVINTET AF HANS ABRAHAMSEN

NIKOLAI RIMSKIJ-KORSAKOV: KLAVERKVINTET I B-DUR

W.A. MOZART: KVINTET I C-MOL FOR BLÆSERE (ARR. AF MORDECHAI RECHTMAN)

I en glødende farvepalet af toner og klange mødes en særlig

Ud af nodepapiret opstod der en helt særlig form for skønhed

dansk folketone og et sprudlende russisk temperament i den

og tyngde, når Mozart nogle enkelte gange i sit liv komponerede

franske Saint-Saëns’ virtuose Capriccio over danske og russiske

hele værker i mol. Allerede i de første takter af Kvintetten i

folkesange. Værket blev komponeret til den danske prinsesse

c-mol viser der sig en alvor og et dramatisk temperament, som

Dagmar, der i 1866 blev gift med den russiske Zar Alexander.

dog i sidste sats forvandler sig til en mild og lykkelig afslutning.

Den russiske lidenskab viser sig også i Rimskij-Korsakovs kvintet,

I løbet af tretten små satser indfanger Schumann i Kinderszenen

hvor komponisten i et perlende og distinkt sammenspil mellem

essencen af barndommen, sådan som vi husker den som voksne.

klaver og blæsere demonstrerer et stort musikalsk overskud og

Hans Abrahamsen har loyalt omsat de oprindelige klaverstykker

en raffineret fornemmelse for den instrumentale farvelægning.

til blæserkvintettens mere mangfoldige farvepalet. Koncerten

Carl Nielsen udforsker i Fantasistykkerne og Blæserkvintetten

begynder med Reichas Kvintet i Es-dur, der er munter og iøre-

de forskellige instrumenters særlige karakter og lægger op til en

faldende og med en finalesats fuld af umiddelbart livsmod og

kammermusikalsk samtale med dansk accent.

sprudlende humør.


ORGEL OG ORKESTER

ROSAMUNDE Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 19.30 Værkets Koncertsal

Søndag den 23. september 2018 kl. 16.00 Værkets Koncertsal

JEAN FRANCAIX: OKTET

GUSTAV HOLST: BLÆSERKVINTET OP. 14

ANDERS NORDENTOFT: “FLOWERS AND FIRE” FOR BLÆSERKVINTET (UROPFØRELSE - MED STØTTE FRA STATENS KUNSTFOND)

FRANZ SCHUBERT: STRYGEKVARTET NR. 13, D. 804 (ROSAMUNDE) JOHN STANLEY: SEKS KONCERTER FOR ORGEL OG STRYGERE OP. 10

Der var et mylder af liv og mennesker i gaderne, teatrene og

Schuberts strygekvartet med tilnavnet “Rosamunde” er musik,

operahusene i 1700-tallets London. I slipstrømmen efter forgæn-

der tager livet alvorligt. Som en afspejling af det liv, Schubert

geren G.P. Händel leverede John Stanley den musikalske under-

levede, rummer kvartetten de helt store eksistentielle temaer

holdning, og i sine seks iørefaldende orgelkoncerter genspejler

som meningen med det hele, døden og skæbnen. Det bliver

han den energi og den kraft, han oplevede på publikums-

tilsammen en musikalsk fortælling, hvor både skønhed og alvor

pladserne. Som solist er professor Ulrik Spang-Hanssen en

spiller en rolle. Det helt modsatrettede udtryk viser sig i den

gammel bekendt af Randers Kammerorkester, hvilket bl.a. er

franske Francaixs Oktet, der er fuld af livsglæde og overskud.

dokumenteret i to cd-udgivelser af Händels orgelkoncerter.

Der er forførende romantiske klange, elegant fransk charme og

Spang-Hanssen formår som musiker at omsætte en dyb historisk

som sidste sats en graciøs wienervals med en lille undertone

forståelse af musikken til et levende og vibrerende musikalsk

af underfundig fransk ironi. Koncerten indeholder desuden en

udsagn, hvor rytmisk intensitet og swing er nøgleordene. Som

uropførelse af Anders Nordentofts Blæserkvintet komponeret til

optakt til Stanleys orgelkoncerter spiller Kammerorkestrets

Randers Kammerorkester. Det er karakteristisk for Nordentoft,

blæsere Gustav Holsts smukke og varme blæserkvintet. I forbin-

at han i sin musik vil sætte et personligt fingeraftryk og fortælle

delse med koncerten bliver Julie Friisholms mindelegat overrakt.

en større historie, der både berører musikere og publikum.


MO YI ER SOLIST

RUSSISKE MESTRE

Onsdag den 7. november 2018 kl. 19.30

Onsdag den 21. november 2018 kl. 19.30

Værkets Koncertsal

Værkets Koncertsal

ANTONIN DVORAK: CARNIVAL OUVERTURE

IGOR STRAVINSKIJ: SEPTET

W.A. MOZART: VIOLINKONCERT I A-DUR K. 219

MILIJ BALAKIREV: OKTET

KURT WEILL: VIOLINKONCERT

ALEXANDER BORODIN: STRYGEKVARTET NR. 2

DIMITRIJ SJOSTAKOVITJ: FESTIVE OUVERTURE

SERGEI PROKOFIEV: KVINTET OP. 39 (TRAPEZE)

Den kinesiske Mo Yi har siden 2011 været ansat

Gennem tonerne fra værker af Stravinskij, Borodin,

som soloviolinist ved Randers Kammerorkester.

Balakirev og Prokofiev undersøger Randers Kammer-

Samtidig har hun haft en aktiv karriere som

orkester det russiske menneske og de dybeste af-

underviser i både Tyskland og Danmark, og hun

grunde i den russiske folkesjæl. Fra den romantiske

har en omfattende koncertvirksomhed som

Borodins smukke og udtryksfulde anden strygekvar-

kammermusiker og solist i Europa, Ukraine,

tet, der var en inderlig kærlighedserklæring til hans

Rusland og Kina. I oktober 2017 blev Mo Yi

hustru Katerina, til Stravinskijs nøgterne Septet, der

tilknyttet Det Jyske Musikkonservatorium som

er fra midten af 1900-tallet men med stærke rødder i

professor, og i samarbejde med konservatoriet

1600-tallets barokmusik. Og fra Balakirevs sprudlende

præsenterer Kammerorkestret Mo Yi som solist

Oktet for klaver, blæsere og strygere til Prokofievs

i to violinkoncerter af Kurt Weill og W.A. Mo-

Kvintet med tilnavnet “Trapeze”, der med en typisk

zart. Weil og Mozart indrammes af to festlige

kraftfuld og spændstig rytmisk energi beskriver livet i

ouverturer komponeret af Dvorak og Sjosta-

et cirkus både i manegen og uden for rampelyset. Der

kovitj. David Riddell dirigerer.

er gratis adgang for medlemmer af Randers Philharmoniske Selskab. Gratis billet afhentes i Værkets billetsalg mod forevisning af gyldigt medlemskort for sæson 2018-2019.


MESSIAS Lørdag den 15. december 2018 kl. 16.00 Sct. Mortens Kirke

FAMILIEJULEKONCERT Tirsdag den 18. december 2018

G.P. HÄNDEL: MESSIAS

kl. 17.30 og kl. 19.30 Værkets Koncertsal

Randers Kammerorkester tænder midt i december et musikalsk lys i mørket, når

I mere end tredive år har Randers Kammer-

tonerne fra Händels Messias giver genlyd i

orkester og Randers-skolernes 4. klasser

Sct. Mortens Kirke. Messias er et dybt person-

inviteret publikum med ind i koncertsalen

ligt værk, som Händel komponerede, mens

til årets traditionelle Familiejulekoncert i

han var tæt på fallittens rand og syg af gigt-

december. Omkring tusinde elever står på

smerter og depressioner. Alligevel magtede

scenen fordelt på to koncerter, hvor jule-

han at omsætte juleevangeliets dramatiske

stemningen er sikret med Hans Dueholm

beretning om Jesu fødsel til en levende

som konferencier og David Riddell som

musikalsk fortælling, hvor store festlige og

dirigent.

udadvendte korafsnit veksler med mere intime solistiske partier. David Riddell dirigerer Randers Kammerorkester, Jysk Akademisk Kor og Sct. Mortens Vokalensemble. De solistiske vokalpartier er lagt i hænderne på Trine Bastrup Møller, Ulla Kudsk, Helge Rønning og Thomas Sigh.


SCHUMANN OG BRAHMS Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.30 Værkets Koncertsal

NYTÅRSKONCERT Onsdag den 2. januar 2019 kl. 19.30 Søndag den 6. januar 2019 kl. 15.00 Værkets Koncertsal

CLARA SCHUMANN: KLAVERSTYKKER ROBERT SCHUMANN: KLAVERKVINTET I ES-DUR OP. 44 JOHANNES BRAHMS: SERENADE NR. 1 I D-DUR OP. 11 ARR. FOR KAMMERENSEMBLE

Forholdet mellem pianisten Clara Schumann og komponisterne

Randers Kammerorkester lader propperne springe og tænder op

Robert Schumann og Johannes Brahms bestod af såvel plato-

under det musikalske fyrværkeri, når orkestret fejrer det nye

nisk kærlighed, dybe følelser som maniske sindsstemninger.

år sammen med tenoren Adam Frandsen og med David Riddell

Robert Schumann levede med et skrøbeligt sind og et alt for

på dirigentpodiet. Adam Frandsen begyndte sin musikalske

overvældende følelsesliv et liv på kanten af sindssyge. Men hans

karriere i Københavns Drengekor og uddannede sig siden i USA

klaverkvintet er et romantisk mesterværk, der rummer både

på bl.a. Curtis Institute of Music og Yale University. I de seneste

kraftfuld temperament og inderlig poesi. Efter Schumanns alt for

år har han markeret sig på danske og internationale scener med

tidlige død blev Clara genstand for Brahms’ dybtfølte kærlighed,

roller i bl.a. Wagners Mestersangerne i Salzburg, Sjostakovitjs

som muligvis blev gengældt, men som dog aldrig blev til andet

Cheryomushki på den berømte Semperoper i Dresden og Puccinis

end venskab. Brahms, der er født og opvokset i Hamborg,

La Boheme på Castleton Festival med Lorin Maazel som dirigent.

beskriver i sin Serenade det landskab og den natur, han oplevede

Frandsen har desuden sunget Mahlers “Das Lied von der Erde”

på landet som modsætning til storbyens larm og trængsel.

med Hamburger Symphonier i Jerusalem, og synger i 2018 rollen

Koncerten indeholder desuden en række klaverstykker af Clara

som Alfredo i Den Jyske Operas opsætning af Verdis La Traviata.

Schumann, der som komponist levede i skyggen af de to mænd i sit liv. Som gæstemusiker medvirker pianisten David Strong.


PETRI OG HANNIBAL Onsdag den 6. februar 2019 kl. 19.30

GUNHILD CARLING Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.30 Værkets Koncertsal

Værkets Koncertsal J.S. BACH: SONATE I F DUR G.F. HÄNDEL: SONATE I B-DUR LARS HANNIBAL: DREAMS CARL NIELSEN: HUMORESKE-BAGATELLER

Den svenske multikunstner Gunhild Carling indtager i den grad

EDOUARD LALO: FANTASIE NORVEGIENNE

scenen, når hun sammen med Randers Kammerorkester kaster

THOMAS CLAUSEN: CONCERTINO FOR BLOKFLØJTE OG STRYGERE

sig ud i en overrumplende og virtuos cocktail af show, dans,

ANTONIO VIVALDI: KONCERT FOR BLOKFLØJTE RV 443

step og musikalitet på det allerhøjeste niveau. Gunhild Carling begyndte som helt lille karrieren i en stor musikalsk familie og

Siden 1991 har Petri/Hannibal Duo spillet flere end 1500 koncer-

markerer sig i dag som en af Sveriges mest populære kunst-

ter i Europa, Nordamerika, Mexico, Mellemøsten, Japan, Kina og

nere, når det gælder underholdning med musikken i centrum.

Korea. Hver gang har det for blokfløjtenisten Michala Petri og

Hun mestrer trompet, basun, sækkepibe, blokfløjte, klaver,

guitaristen Lars Hannibal handlet om den tætte kontakt og dia-

harpe, violin, cello og trommer, og som ekstra shownummer

log med publikum, der har været altafgørende for en levende og

formår hun at spille på ikke mindre end tre trompeter på samme

uhøjtidelig koncert med musikken i centrum. Før pausen spiller

tid. Under Count Basie Orchestras turné i Sverige var Gunhild

Michala Petri og Lars Hannibal et program med musik af bl.a.

Carling inviteret med som gæstesolist, og hun optrådte ved

Bach, Händel og Nielsen, og derefter er Michala Petri sammen

både Kong Carl Gustavs 40-års jubilæum og 70-års fødselsdag

med Randers Kammerorkester solist i to koncerter for blokfløjte

på kongeslottet i Stockholm.

og orkester af henholdsvis Antonio Vivaldi og Thomas Clausen. Koncerten arrangeres i samarbejde med Kammermusik-

“Gunhild är bra” Svend Asmussen

foreningen Brage.


MAHLERS SYVENDE

BRITISK

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.30

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.30

Koncertsalen, Musikkens hus, Aalborg

Værkets Koncertsal

GUSTAV MAHLER: SYMFONI NR. 7

CHARLES VILLIERS STANFORD: SERENADE I F-DUR, OP. 95 FOR NONET ARTHUR BLISS: OBOKVINTET

Sammen med Aalborg Symfoniorkester, Randers Kammerorkester

RALPH VAUGHAN WILLIAMS: PHANTASY QUINTET

og Det Jyske Musikkonservatorium bliver der i denne sæson mulighed for at dykke ned i den helt særlige musikalske verden,

Det, som bliver en særlig britisk tone, opstår i begyndelsen af

som er Gustav Mahlers. Først står Mahlers syvende symfoni på

1900-tallet i værker af bl.a. Stanford, Bliss og Vaughan Williams.

programmet, og senere på sæsonen kan man høre den niende.

Den irske Stanford var inspireret af den store tyske romantik.

Med sin musik ville Mahler ikke blot skabe toner og klange, han

Men i sin Serenade frigør han sig fra Brahms og Mendelssohn og

ville beskrive livet, og han ville diskutere, hvordan vi lever det.

skaber musik, der har udgangspunkt i det britiske landskab, den

Derfor taler Mahlers musik i høj grad til mennesket af i dag, og

britiske folkemusik og den stemning af herskab og tjenestefolk,

derfor går ingen upåvirket fra en koncert med Mahlers musik

som man kan opleve i en tv-serie som Downton Abbey. Også i

på programmet. Mahlers syvende symfoni veksler mellem en

Vaughan William’s Phantasy Quintet og Bliss’ Obokvintet bruger

tilstand af henholdsvis ekstase og fortvivlelse som et udtryk for,

komponisterne folkemusikken som middel til at skabe en særlig

at symfonien ifølge Mahler skal rumme alt det, der hører livet til.

stemning og identitet. Der er gratis adgang for medlemmer af

På dirigentpodiet foran det store udvidede symfoniorkester står

Randers Philharmoniske Selskab. Gratis billet afhentes i Værkets

den venezuelanske Rafael Payare. Billetter købt i Værkets billet-

billetsalg mod forevisning af gyldigt medlemskort for sæson

salg inkluderer gratis bustransport til Musikkens hus i Aalborg.

2018-2019.

Afgang fra Værkets parkeringsplads kl. 17.45.


CARL NIELSEN LIV OG TANKER

STAR WARS Lørdag den 6. april 2019 kl. 19.30 Værkets Store Sal

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 19.30 Værkets Koncertsal

JOHN WILLIAMS: MUSIC OF STAR WARS

Carl Nielsen står som et monument i dansk musikliv. Fra sange

Sæt dig godt til rette og tag med på en storslået musikalsk rejse

som “Jens Vejmand” og “Solen er så rød mor” til de store

ud i det ydre rum, forbi ukendte solsystemer og gennem fjerne

symfonier og operaer. Oplev historien om Carl Nielsen fra en

galakser. Randers Kammerorkester og Prinsens Musikkorps slip-

anden side, når Randers Kammerorkester sammen med sopran

per jordkontakten, og med David Riddell som kaptajn og dirigent

og foredragsholder Annette Kjær præsenterer spillemanden

sættes kursen mod en ekstraordinær oplevelse, hvor verdens

fra Fyn gennem en collage af musik, breve, fortællinger og

bedste filmmusik fra Star Wars filmene og andre fremmedartede

dagbogsoptegnelser. Musikken er først og fremmest af Carl

toner fra en række science fiction film vil efterlade publikum

Nielsen, der får selskab af en række af samtidens kollegaer

i vægtløs tilstand. I anledning af Danmarks eneste Star Wars

og inspirationskilder.

Festival - “Randers - en by i galaksen” - spiller et stort udvidet orkester bl.a. musikken til Star Wars komponeret af

“Musik er liv, og som dette uudslukkeligt” Carl Nielsen

John Williams, der i andre sammenhænge også har komponeret musik til en perlerække af storfilm som Harry Potter, Schindler’s List, Dødens gab og Nærkontakt af tredje grad. Koncerten arrangeres i et samarbejde mellem Randers Kammerorkester, Prinsens Musikkorps, Værket og Randers Kommunes Eventpulje.


EIN DEUTSCHES REQUIEM

KRIGEN I MUSIKKEN

Lørdag den 13. april 2019 kl. 16.00

Lørdag den 4. maj 2019 kl. 16.00

Sct. Mortens Kirke

Værkets Koncertsal

JOHANNES BRAHMS: EIN DEUTSCHES REQUIEM

ERWIN SCHULHOFF: CONCERTINO FOR FLØJTE, BRATSCH OG KONTRABAS

Håbet, trøsten og glæden er omdrejningspunkterne i Johannes

RICHARD STRAUSS: CAPRICCIO FOR STRYGESEKSTET

Brahms’ Ein Deutsches Requiem. Med stor inderlighed og

DIMITRIJ SJOSTAKOVITJ: KLAVERTRIO NR. 2 I E-MOL OP. 67

HERMAN D. KOPPEL: SEKSTET FOR KLAVER OG BLÆSERKVINTET OP. 36

personlig kraft komponerede Brahms et rekviem, der ikke er en messe for de døde, men som derimod henvender sig til de

Fire komponister fra fire lande har komponeret musik, der i indhold

levende. Brahms beskrev selv sit værk som et ”menneskeligt

og udtryk er vidt forskellig. Fra Koppels sprudlende og energiske

rekviem” med et almenmenneskeligt budskab om det liv, vi lever.

Sekstet over Strauss’ smukke ouverture til operaen Capriccio og

Musikken er i sig selv både gribende, medrivende og bevægende

Schulhoffs Concertino inspireret af den østeuropæiske folkemusik

smuk, og den præsenteres her i en udgave for solister, kor og

til Sjostakovitjs elegiske og vemodige Klavertrio. Fællesnævneren er

kammerensemble. Domkantor ved Aarhus Domkirke, Carsten

anden verdenskrig, der på forskellige vis afgjorde skæbnen for kom-

Seyer-Hansen, dirigerer Randers Kammerorkester, Vokalgruppen

ponisterne. Schulhoff mistede livet i koncentrationslejren i Dachau,

Concert Clemens og Aarhus Domkirkes Kantori. Som vokalsolister medvirker sopranen Sine Bundgaard og barytonen Jens Søndergaard.

mens den danske Koppel undgik samme skæbne takket være flugten til Sverige. Cand. mag. Christina Blangstrup Dahl binder de fire værker sammen og fortæller historien bag tonerne.


MAHLERS NIENDE Torsdag den 9. maj 2019 kl. 19.30 Koncertsalen, Musikkens hus, Aalborg

GRØNTSAGSKONCERTER Lørdag den 26. januar 2019 kl. 11.00

GUSTAV MAHLER: SYMFONI NR. 9

I et langt tilbageblik skildrer Gustav Mahler i sin sidste fuldendte symfoni alt det, som hører livet til: Glæden, sorgen, triumfen,

Helligåndshuset Lørdag den 23. februar 2019 kl. 11.00 Helligåndshuset

melankolien, sejren og fortabelsen. Side om side står en næsten

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 11.00

overjordisk musikalsk skønhed, en grotesk overstadig munter-

Helligåndshuset

hed og en diabolsk uforløst hæslighed som en afspejling af det liv, Mahler havde levet. De usikre og uregelmæssige hjerteslag

Tre lørdage i januar, februar og marts lukker Randers Kammer-

i begyndelsen af første sats udstiller menneskets skrøbelighed

orkester døren op til Helligåndshuset og inviterer publikum med

og Mahlers kvælende dødsangst, mens et overvældende intenst

ind i varmen til en afslappet koncert med smagsprøver fra

nærvær af musikalsk skønhed fylder hele sidste sats. Aalborg

repertoiret. Der er gratis, velbrygget kaffe på kanden, og som

Symfoniorkester, Randers Kammerorkester og musikere fra

sædvanligt er der fri entré. Benyt lejligheden til at lære byens

Det Jyske Musikkonservatorium spiller under ledelse af Michael

orkester nærmere at kende, og giv dig selv en musikalsk

Schønwandt. Billetter købt i Værkets billetsalg inkluderer gratis

pause midt mellem de indkøb, der måske skal foretages

bustransport til Musikkens hus i Aalborg. Afgang fra Værkets

lørdag formiddag.

parkeringsplads kl. 17.45.


SÆSON 2018-2019 - ANDRE ARRANGEMENTER 23. maj 2018: “Den danske sang” Folkekirkens Hus, Aalborg 27. maj 2018: “Den danske sang” Biecentret, Mariagerfjord Kulturskole 23. og 24. juni 2018: Operaopførelse af Pimpinone St. Magnus Festival, Skotland 25. juni 2018: Frokostkoncert St. Magnus Festival, Skotland 26. juni 2018: To skolekoncerter St. Magnus Festival, Skotland 27. juni 2018: Aftenkoncert St. Magnus Festival, Skotland 25. august 2018: Koncert i Kulturhuset Langå 29. og 31. august 2018: Operaopførelse af Pimpinone Aarhus Sommeropera 4. 5. og 7. september 2018: Operaopførelse af Pimpinone Aarhus Sommeropera

2. september 2018: Koncert i Aars

8. januar 2019: Minikoncert i Randers

Uge 37 og 38 2018: CD-indspilning

11. januar 2019: Nytårskoncert i Grenaa

Uge 41 2018: Skolekoncerter 24. 27. 30. og 31. oktober 2018: Sponsorkoncerter 6. november 2018: Koncert i Musikhuset Aarhus 10. november 2018: Koncert i Aarhus Symfoniske Orgelfestival 25. november 2018: Koncert i Svendborg 1. december 2018: Workshop i samarbejde med Randers Musikskole 4. december 2018: Koncert i Langå Kirke 5. december 2018: Koncert i Hornbæk Kirke

12. januar 2019: Lukket Nytårskoncert i Randers 13. januar 2019: Nytårskoncert i Gladsaxe 26. januar 2019: Koncert i Kulturhuset Langå 30. januar 2019: Koncert i Silkeborg Uge 6 2019: Skolekoncerter Uge 8 2019: Formidlingsprojekt 17. marts 2019: Koncert i Fredericia Uge 12 2019: Skolekoncerter 29. marts 2019: Koncert i Grenaa

8. december 2018: Koncert i Dronningborg Kirke

3. april 2019: Koncert i Nykøbing Mors

19. december 2018: Familiejulekoncert i Hobro

14. april 2019: Koncert i Aarhus Domkirke

Vil du have hjælp til at holde takten i din økonomi sparkron.dk


KAMMERMUSIKFORENINGEN BRAGE PRISVINDENDE POLSK GUITARKVARTET Onsdag 24. oktober 2018 kl. 19.30 • Værkets koncertsal Den unge polske Erlendis Quartet har allerede vundet flere internationale priser, bl.a. P2 Kammermusikkonkurrence 2017. Samme år debuterede guitarkvartetten fra Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums solistklasse. Kvartetten, der regnes for et af de bedste klassiske guitarensembler i verden, blev dannet i 2013, da de fire musikere studerede på musikkonservatoriet i Poznan, Polen, og den har været på flere internationale koncertturneer. Erlendis Quartet står for telepatisk ensemblespil samt både følsomme og præcise fortolkninger. Hos BRAGE spiller kvartetten værker af bl.a. Bach, Piazzolla, Ravel og Sjostakovitj.

STRYGEKVARTET FRA TORONTO Søndag 11. november 2018 kl. 15.00 • Værkets koncertsal Musikerne i Afiara String Quartet stammer fra henholdsvis USA og Canada, men bor i dag i Toronto, hvor de er tilknyttet musikkonservatoriet som undervisere og ”huskunstnere”. Kvartetten har gået i solistklassen på Juilliard i New York, og dens kunstneriske karriere begyndte, da den i 2008 vandt andenprisen i den højt profilerede ARD-konkurrence i München. Afiara-kvartetten består af Valeri Li og Timothy Kantor, violiner, Eric Wong, bratsch, og Adrian Fung, cello. De har optrådt i koncerthuse over hele verden og er aktuel med cd´en ”Spin Cycle”. I Randers spiller de strygekvartetter af Haydn, Carl Nielsen og Beethoven.

1800-TALS MUSIK PÅ KUNSTMUSEET Lørdag 1. december 2018 kl. 15.00 • Randers Kunstmuseum Dansk musik, der lægger op til malerierne på udstillingen ”Kunstnerbrødre - L.A. Ring og H.A. Brendekilde”, kan publikum opleve ved denne samarbejdskoncert med Randers Kunstmuseum. Koncertmester Clara Richter-Bæk og solocellist Aksel Nielsen - begge ansat i Randers Kammerorkester - samt Camilla Button, sopran, og Vibeke Bonde Persson, klaver, fremfører dansk musik fra perioden ca. 1880-1910, bl.a. klavertrio af Lange-Müller (1898) og sange af Carl Nielsen. Camilla Button går i solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, hvor også Vibeke Bonde Persson er uddannet.

PETRI OG HANNIBAL Onsdag 6. februar 2019 kl. 19.30 • Værkets koncertsal En levende, uhøjtidelig stemning med musikken i centrum og tæt kontakt til publikum. Det handler det om for Petri/Hannibal Duo, som siden 1991 har givet flere end 1500 koncerter i Europa, Nordamerika, Mexico, Mellemøsten, Japan, Kina og Korea, og det vil publikum også kunne opleve ved denne koncert, der er arrangeret i samarbejde med Randers Kammerorkester. Før pausen spiller blokfløjtespilleren Michala Petri og guitaristen Lars Hannibal musik af bl.a. Bach, Händel og Carl Nielsen, hvorefter Michala Petri sammen med kammerorkestret er solist i koncerter for blokfløjte og orkester af Antonio Vivaldi og Thomas Clausen.

BRAHMS TRIO FRA MOSKVA Onsdag 20. marts 2019 kl. 19.30 • Værkets koncertsal Brahms-trioens medlemmer, der hører til i verdenseliten, er alle uddannet på Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva. Klavertrioen debuterede i 1991 og har siden optrådt i berømte koncerthuse over hele verden. Trioen, der består af Nikolai Sachenko, violin, Kirill Rodin, cello, og Natalia Rubinstein, klaver, blev i 1995 husensemble for Det Filharmoniske Selskab i Moskva. Med støtte fra bl.a. det russiske kulturministerium er Brahms Trio i gang med at indspille en cd-serie med alle klavertrioer, der er komponeret i Rusland i det 19. og 20. århundrede. Programmet ved BRAGE-koncerten omfatter trioer af Haydn, Brahms og Tjajkovskij.

www.musikbrage.dk


Dansk Revision Randers

HOLST SHIPPING A/S SHIPPING & CHARTERING

ANNONCER

39 Tronholmen 5 8960 Randers SØ Tlf. 89 12 50 00

Vesselbjergvej 3 8370 Hadsten

Aalborgvej 51 9560 Hadsund

Tlf. 86 98 34 55

Tlf. 98 57 39 44

GE 460 + 465 ”Butterfly” Design: Hans J. Wegner

DK-9631 GEDSTED TEL.: +45 9864 5300 • FAX: +45 9864 5329 MAIL: INFO@GETAMA.DK • WEB: WWW.GETAMA.DK

fon 29 47 34 17 · www.nylundgård.dk GETAMA DANMARK

ASSENTOFT ERHVERVSCENTER ASSENTOFT ERHVERVSCENTER

HISTORIEN OM

ÅRETS JULEFORESTILL NG Fra 6-100 år

1.-21. DECEMBER 2018

Slår portene op for for portene op NYE VIRKSOMHEDER VIRKSOMHEDER

En kærlig, humoristisk og smuk historie, der husker os alle på, at julen er hjerternes fest!

ASSENTOFT ASSENTOFT ERHVERVSCENTER 98 12 28 44ERHVERVSCENTER Virkevangen Randers SØ Virkevangen. Assentoft . Assentoft. .8960 8900 Randers

Tlf. 86 86 Tlf.

49 41 41 45 45 49

Carl Damgaard Carl Damgaard Nielsen Nielsen

randersegnsteater.dk

Hvis der er noget, du vil vide mere om sprog på alle niveauer • musikundervisning • pilates • jagt og natur arrangementer med debat i • afspænding • IT-undervisning • maleri • foto • kor - og meget mere

v/Jette Lauridsen v/Jette Lauridsen Viborg Landevej 7 · Sdr. Onsild · 9500 Hobro Viborg Landevej · Sdr. Onsild · 9500 Hobro Tlf. 20 14 19 09 · 7post@hammershoejturist.dk Tlf. 20 14 19 09 · post@hammershoejturist.dk www.hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk

Randers J.V.Martins Plads 1 8900 Randers C tlf. 87 12 40 40 www.fof-randers.dk


BILLETPRISER SÆSON 2018-2019

BESTILLINGSKUPON 2018-2019

Salg af billetter til sæsonens koncerter begynder i Værkets billetsalg lørdag 21. april 2018 kl. 11.00

NAVN ADRESSE

Billetter kan købes på følgende måder:

POSTNR. OG BY

- De kan møde op i Værkets billetsalg, Sven Dalsgaards Plads 1, Randers - De kan ringe til Værkets billetsalg på tlf. 89 13 51 10 -

TLF.

MAIL

Antal medlemsskaber af Randers Philharmoniske Selskab: __________

- De kan indsende/aflevere bestillingskuponen på forhånd -

BETALING: (sæt kryds)

- De kan bestille billetter på www.vaerket.dk -

Billetterne hentes i Værkets billetsalg inden 3 dage

Værkets billetsalg har åbent hver dag kl. 11.00-18.00.

Billetterne ønskes tilsendt (forsendelsesgebyr kr. 35,-) og:

Indsendte bestillinger ekspederes fra lørdag 21. april 2018 kl. 11.00.

beløbet er overført til Spareskassen Kronjylland 6187-3155601107

Gør venligst opmærksom på evt. brug af kørestol ved bestillingen. Abonnementsbilletter kan også købes på Vaerket.dk, dog ikke serien med alle Brages 5 koncerter eller koncerterne 28/2-19 og 9/5-19.

betaling med Dankort/VISA Dankort (se nedenfor)

Ved betaling med Dankort/VISA Dankort SKAL nedenstående udfyldes Kontrolciffer: Kortnummer (ikke kontonummer): Udløbsdato:

Abonnementspris opnås ved køb af mindst 3 koncerter. Beløb:

Mere information om rabat og abonnement - se næste side.

Dato:

Bagsidens sidste 3 cifre over magnetstregen

Underskrift:

Medlemskab af Randers Philharmoniske Selskab - se næste side. Pris

RANDERS KAMMERORKESTER

Skriv antal

RANDERS KAMMERORKESTER Løssalg

Abonn.

Pris i alt u/25 år

Løssalg

Abonn.

u/25 år

10.06.18

FESTIVALKONCERT - Sostrup Slot

145

115

40

10.06.18

FESTIVALKONCERT

kr.

19.06.18

PIMPINONE - Værket

170

140

40

19.06.18

PIMPINONE

kr.

15.08.18

25-ÅRS JUBILÆUMSKONCERT - Værket

345

15.08.18

25-ÅRS JUBILÆUMSKONCERT

kr.

22.08.18

DANSK OG RUSSISK - Clausholm Slot

145

115

40

22.08.18

DANSK OG RUSSISK

kr.

05.09.18

MOZART I MOL - Gammel Estrup

145

115

40

05.09.18

MOZART I MOL

kr.

23.09.18

ORGEL OG ORKESTER - Værket

145

115

40

23.09.18

ORGEL OG ORKESTER

kr.

03.10.18

ROSAMUNDE - Værket

145

115

40

03.10.18

ROSAMUNDE

kr.

07.11.18

MO YI ER SOLIST - Værket

170

140

40

07.11.18

MO YI ER SOLIST

kr.

21.11.18

RUSSISKE MESTRE - Værket

145

115

40

21.11.18

RUSSISKE MESTRE

kr.

15.12.18

MESSIAS - Sct. Mortens Kirke

170

140

40

15.12.18

MESSIAS

kr.

02.01.19

NYTÅRSKONCERT - Værket

295

02.01.19

NYTÅRSKONCERT

kr.

06.01.19

NYTÅRSKONCERT - Værket

295

06.01.19

NYTÅRSKONCERT

kr.

23.01.19

SCHUMANN OG BRAHMS - Værket

145

40

23.01.19

SCHUMANN OG BRAHMS

kr.

29.01.19

GUNHILD CARLING - Værket

170

140

40

29.01.19

GUNHILD CARLING

kr.

06.02.19

PETRI OG HANNIBAL - Værket

170

140

40

06.02.19

PETRI OG HANNIBAL

kr.

115

28.02.19

MAHLERS SYVENDE - Aalborg

275

230

100

28.02.19

MAHLERS SYVENDE

kr.

13.03.19

BRITISK - Værket

145

115

40

13.03.19

BRITISK

kr.

02.04.19

CARL NIELSEN - LIV OG TANKER - Værket

145

115

40

02.04.19

CARL NIELSEN - LIV OG TANKER

kr.

06.04.19

STAR WARS - Værket

245

205

100

06.04.19

STAR WARS

kr.

13.04.19

EIN DEUTSCHES REQUIEM - Sct. Mortens Kirke

170

140

40

13.04.19

EIN DEUTSCHES REQUIEM

kr.

04.05.19

KRIGEN I MUSIKKEN - Værket

145

115

40

04.05.19

KRIGEN I MUSIKKEN

kr.

09.05.19

MAHLERS NIENDE - Aalborg

275

230

100

09.05.19

MAHLERS NIENDE

kr.

Løssalg

Abonn.

u/25 år

Pris

KAMMERMUSIKFORENINGEN BRAGE

Skriv antal

KAMMERMUSIKFORENINGEN BRAGE Løssalg

Abonn.

Pris i alt u/25 år

24.10.18

PRISVINDENDE POLSK GUITARKVARTET

155

125

40

24.10.18

POLSK GUITARKVARTET

kr.

11.11.18

STRYGEKVARTET FRA TORONTO

155

125

40

11.11.18

STRYGEKVARTET FRA TORONTO

kr.

01.12.18

1800-TALS MUSIK PÅ KUNSTMUSEET

155

125

40

01.12.18

1800-TALS MUSIK

kr.

06.02.19

PETRI OG HANNIBAL

170

140

40

06.02.19

PETRI OG HANNIBAL

kr.

20.03.19

BRAHMS TRIO FRA MOSKVA

155

125

40

20.03.19

BRAHMS TRIO FRA MOSKVA

kr.

ALLE BRAGES KONCERTER

550

ALLE BRAGES KONCERTER Medlemsrabat nytårskoncerter

- kr. 35

Forsendelsesgebyr

+ kr. 35

Total

kr.


ABONNEMENT Abonnementspris kan opnås, hvis De samlet køber billet til mindst 3 koncerter i sæson 2018/2019. Disse 3 koncerter kan frit vælges fra Randers Kammerorkesters abonnements-koncerter og Kammermusikforeningen Brages koncerter. Herefter kan De resten af sæsonen købe billetter til abonnementspris.

UNGDOMSRABAT Unge under 25 år kan uden abonnement købe billet til rabatprisen “u/ 25 år”.

KONCERTER UDENFOR VÆRKET Bemærk at ved koncerter udenfor Værket lukkes der tidligere for salg fra Værkets billetsalg - ved koncert i weekend lukkes der for salg fredag kl. 12.00 og ved koncert på hverdagsaften lukkes samme dag kl. 14.00. Herefter kan billetter kun købes ved indgangen. Det er ikke muligt at reservere billetter i Værkets billetsalg til afhentning ved indgangen. Til koncerter udenfor Værket skal abonnementsbilletter købes på forhånd i Værkets billetsalg. Ved indgangen sælges kun billetter til løssalgspris. Vær opmærksom på at især slotskoncerter ofte bliver hurtigt udsolgt.

OMBYTNING/REFUNDERING Købte billetter ombyttes ikke og refunderes som udgangspunkt ikke. Dog tager Værkets billetsalg gerne billetten i kommission og videresælger den, hvis det er muligt.

MEDLEMMER AF RANDERS PHILHARMONISKE SELSKAB Medlemmer af Randers Philharmoniske Selskab kan få gratis billet til koncerterne 21/11-18 og 13/3-19. Billetterne afhentes i Værkets billetsalg, mod forevisning af medlemskort (eller kvittering for indbetaling af kontingent). Desuden opnår medlemmer kr. 35,- i rabat på nytårskoncerterne.

RANDERS PHILHARMONISKE SELSKAB - foreningen bag Randers Kammerorkester Kontingentet for hele sæson 2018/2019 er kr. 230,Medlemskabet gælder for perioden maj til april, og giver adgang til følgende fordele: Gratis spisning ved generalforsamlingen 13/3-19. Gratis billetter til koncerterne 21/11-18 og 13/3-19. Rabat kr. 35,- på nytårskoncerterne Specialpris ved køb af cd’er m.v. Indmeldelse på mail: mhm@randers-kammerorkester.dk eller tlf. 86 41 28 33. Se også www.randers-kammerorkester.dk


BRUG FOR ADVOKAT? ALL YOU NEED IS

RANDERS

Østergrave 4 · 8900 Randers C · 70 300 500 louadvokatfirma.dk AARHUS KØBENHAVN

AB Holding 2010 ApS Randers

S A L G • S E R V IC E U D L E J N IN G F lig h t c a s e s B a s -k a s s er S t a t iv e r og m eget a n d e t t ilb e h ø r. . . RAN-MIX . MYNTEVEJ 11 . HELSTED . 8920 RANDERS NV TLF. 86 43 87 77 (HVERDAGE 9-16) . WWW.RAN-MIX.DK

Modtag nyhedsmail med information om bl.a. kommende koncerter. Tilmelding på hjemmesiden: www.randers-kammerorkester.dk

FØLG RANDERS KAMMERORKESTER PÅ FACEBOOK

NYT FRA RANDERS KAMMERORKESTER


RANDERS PHILHARMONISKE SELSKABS BESTYRELSE

ADMINISTRATION David Riddell, musikchef

Jan Toft Olesen, formand

Mette Holm Martinussen, administration

Bent Olesen, næstformand

Bjarne Mørch Jensen, information

Karen Brix Roed (udpeget af Randers Kommune)

Vibeke Jespersen, assistent

Kirsten Ohmand Jensen (udpeget af Randers Kommune)

Peer Kastrup, teknik

Svend Thøgersen Jesper Temp

RANDERS KAMMERORKESTER

Peter Leschly

Værket

Esben Kjær

Sven Dalsgaards Plads 1

Bue Skov Thomassen

DK-8900 Randers C

MUSIKERE

e-mail: admin@randers-kammerorkester.dk

Clara Richter-Bæk, koncertmester

WWW.RANDERS-KAMMERORKESTER.DK

Tlf. 86 41 28 33

Mo Yi, gæstekoncertmester Bjarne Stange Nielsen, violin Nicolas Sublet, violin Esben Kjær, bratsch Olga Goija, bratsch

BILLETTER: Tlf. 89 13 51 10 www.vaerket.dk

Foto: Mark Dyer, Pernille Bering m.fl.

Aksel Nielsen, cello Janne Fredens, cello Ole Ulvedal, kontrabas

RANDERS KAMMERORKESTER ER STØTTET AF:

Marianne Leth, fløjte Jette Kristensen, obo

RANDERS KOMMUNE

Bue Skov Thomassen, klarinet Søs F. Kjeldgaard, fagot Hans Jørgen Ilum, horn

HOVEDSPONSOR: SPAREKASSEN KRONJYLLAND

Siger du nej tak til reklamer, og ønsker du fremover ikke at modtage Randers Kammerorkesters sæsonprogram i din postkasse, kan du sende en mail til vj@randers-kammerorkester.dk. Derefter vi din adresse blive slettet fra udsendelseslisten.

RANDERS KAMMERORKESTER

Seasonprogram20182019  

Randers Kammerorkester - The Danish Sinfonietta - Sæsonprogram 2018-2019 - Season 2018-2019

Seasonprogram20182019  

Randers Kammerorkester - The Danish Sinfonietta - Sæsonprogram 2018-2019 - Season 2018-2019

Advertisement