__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

RANDERS KAMMERORKESTER K A M ME RMUS I KFORE N I N GE N BR AGE

SÆSON 2020-2021 75-ÅRS JUBILÆUM

1945 - 1946

2020 - 2021


Det er med stolthed og glæde, at Randers Kammerorkester byder velkommen til en sæson, hvor orkestret fejrer 75 års jubilæum. Siden begyndelsen i 1945 har Randers Kammerorkester været

RANDERS KAMMERORKESTER ER STØTTET AF: RANDERS KOMMUNE

JUBILÆUMSSÆSONEN ER STØTTET AF: STATENS KUNSTFOND RANDERS KOMMUNE

byens orkester, hvor flere generationer af musikere, bestyrelser,

AUGUSTINUS FONDEN

administration, publikum og personer omkring orkestret har

WILLIAM DEMANT FONDEN

været med til at skabe det, som Randers Kammerorkester står

SPAREKASSEN KRONJYLLAND

for i dag: En vigtig kulturinstitution både i Randers og i resten af

LEMVIGH-MÜLLER FONDEN

Danmark. På samme måde som en vinsort er afhængig af jord-

DET OBELSKE FAMILIEFOND

bund, lokalitet, klima og lokale vejrforhold har Randers Kammer-

RANDERS EVENTSEKRETARIAT

orkester taget farve af det sted, hvor orkestret i 75 år har virket og spillet koncerter. Orkestrets særlige identitet og karakter er skabt netop her, hvor orkestret har rod.

KNUD HØJGAARDS FOND HOVEDSPONSOR: SPAREKASSEN KRONJYLLAND

LUND FONDEN AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND NORDEA-FONDEN


RANDERS PHILHARMONISKE SELSKABS BESTYRELSE

MUSIKERE

ADMINISTRATION

RANDERS KAMMERORKESTER

Clara Richter-Bæk, koncertmester

David Riddell, musikchef

Værket Sven Dalsgaards Plads 1 DK-8900 Randers C Tlf. 86 41 28 33 e-mail: admin@randers-kammerorkester.dk www.randers-kammerorkester.dk

Jan Toft Olesen, formand

Mo Yi, gæstekoncertmester

Mette Holm Martinussen, administration

Bent Olesen, næstformand

Bjarne Stange Nielsen, violin

Bjarne Mørch Jensen, information

Karen Brix Roed

Nicolas Sublet, violin

Camilla Button, assistent

(udpeget af Randers Kommune)

Esben Kjær, bratsch

Peer Kastrup, teknik

Kirsten Ohmand Jensen

Olga Goija, bratsch

(udpeget af Randers Kommune)

Aksel Nielsen, cello

Svend Thøgersen

Janne Fredens, cello

Jesper Temp

Ole Ulvedal, kontrabas

Mads Holm-Petersen

Marianne Leth, fløjte

Esben Kjær

Jette Kristensen, obo

Bue Skov Thomassen

BILLETTER: Tlf. 89 13 51 10 www.vaerket.dk

Bue Skov Thomassen, klarinet Søs F. Kjeldgaard, fagot Vakant, horn

Foto: Roar Paaske, Randers Stadsarkiv m.fl.


RANDERS KAMMERORKESTER 1945-2020 I november 1944 efter fem svære år under besættelsen mødtes en gruppe

Randers Kammerorkester er i dag et ensemble med fjorten fastansatte

musikinteresserede omkring et bord i en af de mørklagte stuer i Randers.

musikere fordelt på fem blæsere og ni strygere. I perioder af året er

Mens de tyske soldater stadig patruljerede i gaderne udenfor vinduerne

orkestret udvidet med en række assisterende musikere bl.a. i forbindel-

drøftede man, hvordan man kunne oprette et nyt orkester, og allerede

se med nytårkoncerterne hvert år i januar. Randers Kammerorkester har

fem måneder senere den 4. april 1945 i besættelsens sidste dage blev der

gennem de senere år gennemgået en stærk kunstnerisk udvikling, der

afholdt konkurrence for at finde de rigtige musikere til orkestret. Den 23.

er dokumenteret i en lang række cd-udgivelser i samarbejde med bl.a.

maj spillede Randers Kammerorkester den første koncert i et nu frit Dan-

pladeselskabet Dacapo. Især indspilningen af Gustav Helsteds Decet har

mark med Jens Schrøder som dirigent. Fem år senere i 1950 engagerede

givet genlyd både nationalt og internationalt. Randers Kammerorkester

man den unge Lavard Friisholm, der allerede havde markeret sig som en

har gennemført turneer til bl.a. Grønland, Island, Estland, Italien, Skot-

talentfuld og initiativrig dirigent i København for orkestre som Det Unge

land, England, Rusland, Sverige, Norge, Syrien og Kina. Parallelt med BBC

Tonekunstnerselskabs Orkester og Collegium Musicum. Under Lavard

Symphony Orchestra har Randers Kammerorkester i 2013, 2016 og 2018

Friisholms ledelse helt frem til 1981 blev Randers Kammerorkester en

været det ene af to gennemgående orkestre ved St. Magnus Festival på

vigtig del af det danske musikliv og markerede sig bl.a. med middagskon-

Orkney-øerne i Skotland med transmissioner i BBC Radio. Siden 1989 har

certer i Danmarks Radio. Friisholm tog også initiativ til de legendariske

Randers Kammerorkester været fast husorkester ved Aarhus Sommer-

slotskoncerter på omegnens slotte og herregårde, der siden 1955 har

opera med opsætninger af en lang række af Mozarts operaer, Brittens

været en vigtig del af orkestrets identitet hver sommer. I 1981 blev

kammeroperaer og ikke mindst den ambitiøse trilogi “Tugt og utugt” af

Lavard Friisholm afløst af Jesper Grove Jørgensen, der i 1986 førte

John Frandsen. Telemanns Pimpinone blev i 2018 gennemført som gæste-

orkestret ind i en ny tid som basisensemble under Statens Kunstfond,

forestilling på St. Magnus Festival. Gennem årene har en række fremtræ-

og fra 1989 indtog den tjekkiske Milan Vitek stillingen som leder af

dende solister optrådt sammen med orkestret - bl.a. José Careras, Barba-

orkestret. Siden 1993 har den skotskfødte David Riddell været dirigent

ra Hendricks, Bo Skovhus, Nikolaj Znaider, James Galway, Michala Petri,

og orkesterchef for Randers Kammerorkester.

Katrine Gislinge, Herman D. Koppel, Victor Schiøler og Willi Boskovsky.


LIV OG SKÆBNE Onsdag den 19. august 2020 kl. 19.30 Gammel Estrup Herregårdsmuseum

KEJSER OG KOMPONIST Onsdag den 2. september 2020 kl. 19.30 • Ulstrup Slot

ANTONIN DVORAK: STRYGEKVARTET NR. 12 (DEN AMERIKANSKE) SAMUEL BARBER: ADAGIO FOR STRYGERE

JOSEPH HAYDN: STRYGEKVARTET NR. 62 (KEJSERKVARTETTEN)

FRANZ SCHUBERT: STRYGEKVARTET NR. 13 (ROSAMUNDE)

DIMITRIJ SJOSTAKOVITJ: ELEGI FOR STRYGEKVARTET LUDWIG VAN BEETHOVEN: STRYGEKVARTET NR. 15

I tre værker for strygekvartet udfolder Dvorak, Barber og Schubert menneskets inderste tanker og de dybeste sinds-

Haydns Kejserkvartet hørte til i en verden, hvor skønhed opstod

stemninger, der kommer til udtryk sammen med en rørende

ud af harmoni, ligevægt og den naturlige orden, hvor kejseren

musikalsk skønhed. Den tjekkiske Dvorak rejste til USA, hvor

var øverst og komponisten under ham. Kejserkvartetten blev

han blandt indianerne på prærien fandt ny inspiration og

især berømt for de smukke variationer over den østrigske kejser-

nye melodier, som han omsatte til en strygekvartet, der fik

hymne, som Haydn selv havde komponeret. Beethoven stod for

tilnavnet “den amerikanske”. I det nye land komponerede

oprør og modstand, og i musikken skildrede han lidenskaben

Barber nogle årtier senere sin Adagio, der blev John F. Ken-

og de store følelser, og han gav udtryk for tanker og ideer om

nedys yndlingsværk, og som blev spillet ved en promenade-

frihed, lighed og menneskets kamp for at være til i verden. I

koncert i Royal Albert Hall i 2001 til minde om ofrene den 11.

Strygekvartet nr. 15 udtrykker han smukt, intenst og næsten

september samme år. Adagioen forløber i ét langt åndedrag

magisk sin egen forvandling fra at være syg og nedbrudt til at

fra det helt sagte og skrøbelige til et vældigt flammende

finde ny livskraft og glæde ved livet. Sjostakovitj beskriver i

klimaks. Schuberts strygekvartet er musik, der tager livet

Elegien for strygekvartet det særlige vemod, som er en del

alvorligt som et forum for det intime nærvær og for tanker

af det russiske sind, sådan som livet leves fra St. Petersborgs

om liv, død, skæbne og meningen med det hele.

kanaler i vest til de store vidder i det øde Sibirien i øst.


UNGDOM OG ERFARING Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.30 Værkets Koncertsal LUDWIG VAN BEETHOVEN: STRYGETRIO OP. 9 NR. 2 MAURICE RAVEL: TOMBEAU DE COUPERIN FOR BLÆSERKVINTET PAUL HINDEMITH: OKTET Med blot tre instrumenter skaber Beethoven i sin Strygetrio et helt univers af energi, velklang og gnistrende sammenspil, der var karakteristisk for den unge komponist. Ravel bruger i Tombeau de Couperin fem blæserinstrumenter til at male et musikalsk billede af fire venner, som han mistede under første verdenskrig. På trods af det tragiske udgangspunkt indeholder værket fire levende og dynamiske satser fulde af humør, men også med et lille stænk af sørgmodig vemod. I sin Oktet samler Hindemith otte instrumenter i et værk, der demonstrerer det modne og voksne menneskes overvejelser efter et levet liv i første del af 1900-tallet. Oktetten rummer på samme tid en særlig intens kraft og en mangefarvet rigdom af nuancer i kombination med en uventet lethed i den dansende vals, polka og galop i sidste sats.

TÆT PÅ MUSIKKEN Kom tæt på musikken, når Randers Kammerorkesters musikere måske spiller en koncert hjemme i din egen stue. Har du lyst til at lægge hus til en hjemmekoncert og lukke døren op for publikum og musikere, skal du kontakte Randers Kammerorkester på mail: mhm@randers-kammerorkester.dk. Koncerterne bliver afholdt i løbet af hele sæson 2020-2021, og det er gratis af få Kammerorkestret på besøg. Du sørger selv for publikum - invitér f.eks. kollegaer, venner eller familie til en række af kammermusikkens største highlights.

MUSIKDIREKTØREN & VIOLINBYGGEREN Torsdag den 13. august 2020 kl. 19.00 Det Gamle Rådhus, Byrådssalen Musikdirektøren Søren Telling og violinbyggeren F.W. Hansen var to store personligheder i Randers fra 1859 til 1924, der hver på sin måde satte sit præg på musiklivet i Randers. Violinbygger Jens Stenz fortæller og viser eksempler fra sin instrumentsamling, mens fire strygere fra Randers Kammerorkester spiller musikken. Der er gratis adgang.


VIVALDI, WAYNE OG WESTERGAARD Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 16.00 Værkets Koncertsal ANTONIO VIVALDI: DOBBELTKONCERT FOR ORGEL OG VIOLIN RV 541 OG 542 SVEND WESTERGAARD: BLÆSERKVINTET NR. 2 WAYNE SIEGEL: POLYPHONIC MUSIC FOR BLÆSERKVINTET Der står to virtuose professorer fra Det Jyske Musikkonservatorium på scenen, når to af Vivaldis Dobbeltkoncerter for violin, orgel og strygere klinger i koncertsalen med organisten Ulrik Spang-Hanssen og den kinesiske Mo Yi som solister. Som en flammekaster, der sprudler af ild og lys, er dobbeltkoncerterne af Vivaldi fulde af liv og overskud i et glitrende og veloplagt sammenspil mellem de to soloinstrumenter og orkestret under ledelse af David Riddell. Kammerorkestrets blæsere sætter Vivaldi i relief med Svend Westergaards Blæserkvintet nr. 2, der inviterer publikum med på en rejse ind i det nordiske sinds univers med fabulerende melodier, smukke klange og lystige samtaler mellem instrumenterne. Wayne Siegels mangefarvede Polyfonic Music for blæserkvintet står også på programmet.

REQUIEM Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.30 Sct. Mortens Kirke BO GUNGE: REQUIEM Det handler om livet og døden, når Randers Kammerorkester og Sct. Pauls Cantori opfører Bo Gunges Requiem for kor og orkester med Berit Barfred Christensen og William Pedersen som vokalsolister. David Riddell dirigerer. Gennem århundreder har komponister fortolket den katolske dødsmesse, for intet menneske lever et liv uden bevidstheden om, at det også har en afslutning. Gunge opfatter denne bevidsthed som indgangen til et større nærvær, en åbning for nye tanker og som muligheden for en sjælelig rørelse og intensitet. Oprindelige latinske tekster sammen med udvalgte passager fra Biblen på dansk optræder i en musikalsk stil inspireret af både Bach og popmusik. Fra sit udgangspunkt i det flade marsklandskab omkring Ribe har Bo Gunge været huskomponist hos Sønderjyllands Symfoniorkester, og han har samarbejdet med bl.a. DR SymfoniOrkestret, Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester. Der er gratis adgang for medlemmer af Randers Philharmoniske Selskab. Medlemsbillet kan afhentes i Værkets billetsalg mod forevisning af gyldigt medlemskort.


MUSIKALSKE FORTÆLLINGER BØRN KOMPONERER

Onsdag den 18. november 2020 kl. 19.30 Værkets Koncertsal THEA MUSGRAVE: IMPROMPTU NR. 1 FOR OBO OG FLØJTE FRANZ SCHUBERT: KVARTETSATS FOR STRYGEKVARTET D. 703

Lørdag den 7. november 2020 kl. 13.00

KARL AAGE RASMUSSEN: PARTS APART FOR FLØJTE,

Værkets Koncertsal

OBO OG STRYGEKVARTET LUDWIG VAN BEETHOVEN: SEPTET

Koncertsalen kommer til at pulsere af liv og energi, når omkring 110 børn fra Randersskolernes 4. og 5. klasser mødes

Fire komponister fortæller i fire værker hver deres historie

med Randers Kammerorkesters musikere i et helt nyt stykke

om den verden, der var deres. Den kun nitten år gamle

musik, der på samme tid er fuld af børnenes umiddelbare

Beethoven havde store forventninger til livet. Det omsatte

kreativitet og de voksnes erfaring og overblik. I flere uger

han til toner i Septetten, der er fuld af livslyst, viljestyrke,

inden koncerten er børnene blevet introduceret til en ny

optimisme og en ungdommelig energi, der umiddelbart smit-

verden af toner og klange, og de har opdaget, hvordan de

ter af på den, der lytter. Schuberts sitrende og højspændte

med nye redskaber selv kan komponere og skabe musik.

sind afspejler sig direkte i hans kvartetsats, der skulle være

Resultatet bliver et værk af komponisten Mogens Christensen,

første sats i en strygekvartet, der aldrig blev færdig. Måske

der har skabt den store overordnede ramme, der indeholder

blev alt sagt i en enkelt sats, der indeholder en stor roman-

en hel række små lommer, hvor børnene udfolder deres egen

tisk længsel, et intenst drama og et væld af smukke melodier.

musik midt i orkestret og mellem de voksne musikere. Der

Karl Aage Rasmussens Parts Apart er komponeret ovenpå

er gratis adgang for børn og voksne. Billetter kan afhentes i

Stravinskijs fortolkning af en række orgelvariationer af Bach,

Værkets billetsalg. Koncerten er støttet af Statens Kunstfond,

mens Thea Musgrave i Impromptu nr. 1 fanger øjeblikkets

Lund Fonden og Nordea-Fonden.

indfald i en improviserende og let duet mellem obo og fløjte.


FAURÉS REKVIEM Lørdag den 28. november 2020 kl. 16.00 Sct. Mortens Kirke RALPH VAUGHAN WILLIAMS: THE LARK ASCENDING GERALD FINZI: DIES NATALIS GABRIEL FAURÉ: REKVIEM Selv om Faurés Rekviem handler om afslutningen på livet, er det et værk, hvor et gribende smukt melodisk og harmonisk univers skaber en stemning af lykkelig forløsning og afklaring. Med en mild og næsten meditativ karakter indeholder rekviemmet en række gribende korsatser sunget af Sct. Mortens Vokalensemble, mens barytonen Frederik Rolin Paevatalu og sopranen Philippa Cold synger de smukke soloarier. Som modsætning til rekviemmet beskriver Gerald Finzi i “Dies Natalis” for sopran og strygere med stor inderlighed de tanker og følelser, der vælder op, når man står med et nyfødt barn i armene. I Vaughan Williams “The Lark Ascending” flyver lærken højt over et smukt og idyllisk engelsk landskab, hvor stengærder omkranser markerne, og hvor de krogede veje snor sig gennem små idylliske byer. I en stemningsmættet sfære af blid og varm vellyd spiller Clara RichterBæk den solistiske soloviolin. David Riddell dirigerer.

AMAHL OG DE TRE VISE MÆND Lørdag den 19. december 2020 kl. 16.00 Sct. Peders kirke GIAN CARLO MINOTTI: AMAHL AND THE NIGHT VISITORS ENGELSKE CHRISTMAS CAROLS Den italienske Gian Carlo Minottis “Amahl and the Night Visitors” er en rørende og humoristisk julefortælling om Amahl, der en nat, hvor den lysende stjerne står klarest på nattehimlen, får besøg af de tre vise mænd på vej mod krybben og stalden i Betlehem. Netop denne aften sker miraklet, og Amahls særlige julegave bliver, at han for første gang kan bevæge sig frit uden de krykker, som han altid har måttet støtte sig til. “Amahl and the Night Visitors” blev opført første gang juleaften 1951 som verdens første tv-opera. Operaen blev hurtigt populær og elsket som et værk, der indeholder hele julens stemning, og det er siden blevet opført i kirker og operahuse verden over. Bag orkestret står Sct. Peders Koncertkor, og som vokalsolister medvirker Kirsten Grønfeldt, Mathias Hedegaard, Thomas Sigh og Jesper Mikkelsen. Rollen som Amahl synges af en drengesopran fra Herning Kirkes Drengekor. David Riddell dirigerer decembers store julekoncert.


NYTÅRSKONCERT 2021 Lørdag den 2. januar kl. 16.00 - Søndag den 3. januar kl. 16.00 - Værkets Koncertsal David Riddell står igen på dirigentpodiet, når Randers Kammerorkester åbner døren til et nyt år med højt humør og et musikalsk program fuld af overraskelser og iørefaldende toner. Årets solist er barytonen Lars Møller, der debuterede på Det Kongelige Teater i 2006 i rollen som Dr. Falke i Flagermusen af Strauss. Han var fra 2007 til 2014 medlem af ensemblet ved Nationaltheater Mannheim, og har i Tyskland optrådt i operahuse som Theater Dortmund, Hessische Staatstheater Wiesbaden, Staatstheater Darmstadt, Theater Luzern og Staatstheater Mainz. I 2015 sang han rollen som Guglielmo i Mozarts Cosi fan Tutte på Komische Oper i Berlin. Som koncertsanger har Lars Møller optrådt på scener og sammen med orkestre i store dele af Tyskland og Skandinavien, og han har bl.a. medvirket i Beethovens niende symfoni sammen med Oslo Filharmoniske Orkester. I sommeren 2019 sang han partiet som Escamillo i Carmen på Opera Hedeland sammen med mezzosopranen Andrea Pellegrini. Lars Møller modtog i 2001 Aksel Schiøtz Prisen.

GUNHILD CARLING Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 19.30 Værkets Koncertsal Værkets Koncertsal blev væltet omkuld, da den svenske multikunstner Gunhild Carling for første gang optrådte sammen med Randers Kammerorkester i januar 2019. Nu er hun tilbage med et nyt program, hvor hun igen vil demonstrere et sprudlende musikalsk overskud og et boblende humør, hvor musik, dans og show går op i en højere enhed. Gunhild Carling er vokset op i en stor musikalsk familie, hvor New Orleans- og swingjazzen havde hovedrollen, da hun allerede som helt lille stod med en trækbasun på de svenske scener. I dag mestrer hun et overvældende antal instrumenter - fra trompet over harpe til sækkepibe - og optræder rundt omkring i verden som Sveriges “Queen of Swing” fra de mest berømte jazzklubber i New York til Kongeslottet i Stockholm. Sammen med Randers Kammerorkester præsenterer Gunhild Carling et overrumplende show ud over det sædvanlige, hvor musikaliteten og den gode musik hele tiden er i centrum. David Riddell dirigerer. “Serious fun and serious music with Gunhild Carling” Broadway World


J U BI L Æ UMSORK ESTE RKO N C E RT

KRAGGERUD OG VIVALDI Onsdag den 20. januar 2021 kl. 19.30 Værkets Koncertsal ANTONIO VIVALDI: DE FIRE ÅRSTIDER - EFTERÅR HENNING KRAGGERUD: EQUINOX POSTLUDE - EVENING ANTONIO VIVALDI: DE FIRE ÅRSTIDER - VINTER HENNING KRAGGERUD: EQUINOX POSTLUDE - NIGHT ANTONIO VIVALDI: DE FIRE ÅRSTIDER - FORÅR HENNING KRAGGERUD: EQUINOX POSTLUDE - MORNING ANTONIO VIVALDI: DE FIRE ÅRSTIDER - SOMMER HENNING KRAGGERUD: EQUINOX POSTLUDE - AFTERNOON LUDWIG VAN BEETHOVEN: SYMFONI NR. 3 Der opstod en helt særlig magisk stemning mellem solisten, orkestret og publikum, da den norske violinist Henning Kraggerud i 2008 og 2009 stod på scenen sammen med Randers Kammerorkester. Derfor er det med stor glæde, at Kammerorkestret igen har Henning Kraggerud som solist ved den store fejring af orkestrets 75 års jubilæum. Programmet indeholder alle fire violinkoncerter fra Vivaldis De fire årstider, der sættes i relief af Kraggeruds egen komposition - Equinox - der som en parallel til årstiderne beskriver de fire tidspunkter på døgnet - aften, nat, morgen og eftermiddag. Efter pausen dirigerer David Riddell Beethovens Symfoni nr. 3 - med tilnavnet “den heroiske” - der var stærk inspireret af den franske revolutions idealer om frihed, lighed og broderskab. Henning Kraggerud er i dag efterspurgt på de store scener og koncertsale som både violinist, dirigent og komponist. Han er kunstnerisk leder af Arctic Philharmonic Chamber Orchestra i Tromsø, men spiller jævnligt koncerter rundt omkring i det meste af verden. 2020 inkluderer bl.a. koncerter med Sydney Symphony Orchestra og Franz Liszt Chamber Orchestra. Kraggerud har også optrådt med bl.a. BBC Symphony Orchestra, Los Angeles Chamber Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Camerata Salzburg og Deutsches Symphonie Orchester. Som både violinist og bratschist spiller Henning Kraggerud jævnligt på store festivaler og koncertsale som Wigmore Hall i London og Berlin Konzerthaus, og han har gennem årene samarbejdet med musikere som Leif Ove Andsnes, Joshua Bell og Jeremy Menuhin. KONCERTEN ER STØTTET AF RANDERS EVENTSEKRETARIAT


SYMFONISK SIBELIUS Onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.30 Værkets Koncertsal MIKHAIL GLINKA: OUVERTURE TIL RUSLAN OG LUDMILA SOLOKONCERT MED SOLIST FRA DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM JEAN SIBELIUS: SYMFONI NR. 2 De tusinde finske søer, det nordiske vintermørke og de uendelige granskove er altid til stede i Jean Sibelius’ musik. I hans Symfoni nr. 2 hører man også ekkoet af sydens sol og varme, som inspirerede ham under et ophold ved den italienske middelhavskyst, hvor han skrev de første skitser til værket. Ved uropførelsen i Helsinki blev symfonien en stemme i kampen for et frit Finland forløst fra den russiske besættelse, der i et århundrede havde været landets skæbne. Inden Sibelius’ anden symfoni spiller Randers Kammerorkester i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium Glinkas festlige og farverige ouverture til eventyroperaen “Ruslan og Ludmilla”, hvor en troldmand, en bortført prinsesse og en heltemodig ridder har hovedrollerne. Vinderen af Det Jyske Musikkonservatoriums interne solistkonkurrence vil desuden optræde som solist i en solokoncert. Det bliver således senere afgjort, om publikum kan se frem til at opleve en klaverkoncert, en marimbakoncert eller måske en koncert for soloobo og orkester. David Riddell dirigerer.

MUSIK TIL GLÆDEN Onsdag den 3. marts 2021 kl. 19.30 Klosterkirken FRANZ XAVER SÜSSMAYR: KVINTET I D-DUR FOR FLØJTE, OBO, VIOLIN, BRATSCH OG CELLO, SMWV 602 W.A. MOZART: OBOKVARTET LUDWIG VAN BEETHOVEN: SERENADE FOR FLØJTE, VIOLIN OG BRATSCH I D-DUR OP. 25 På den første onsdag i marts, hvor vinteren stadig hænger i luften, men hvor vintergækker og gule erantis presser sig op gennem jordbunden, lukker Randers Kammerorkester foråret helt ind i Klosterkirken med musik, der er fuld af optimisme og glæde ved livet. Det er ikke skæbnen og livets kampe, der står på spil i tre værker af Mozart, Beethoven og Süssmayr, det handler derimod om musik, der udelukkende er komponeret til fornøjelsen og for nydelsens skyld. Publikum kan trygt læne sig tilbage i sædet og lade sig forføre af de charmerende, elegante og iørefaldende toner.


INSPIRATION OG NATTESTEMNING Onsdag den 10. marts 2021 kl. 19.30 Værkets Koncertsal GEORGE GERSHWIN: LULLABY FOR STRYGEKVARTET

EN FADERS SORG

JÖRG WIDMANN: OKTET

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.30 • Musikhuset Aarhus

JOHANNES BRAHMS: KLARINETKVINTET GUSTAV MAHLER: SYMFONI NR. 9 Brahms var fuld af ny inspiration og energi, da han i 1891 atter fandt nodepapiret frem og komponerede kvintetten for

I et langt tilbageblik skildrer Gustav Mahler i sin sidste fuld-

klarinet og strygere. I et uforligneligt sammenspil finder de

endte symfoni alt det, som hører livet til: Glæden, sorgen,

fire strygere sammen med klarinettens vidtfavnende rigdom

triumfen, melankolien, sejren og fortabelsen. Side om side

af nuancer og farvetoner fra den mørke, fyldige og vemodige

står en næsten overjordisk musikalsk skønhed, en grotesk

klang i dybden til det intense og insisterende udtryk i højden.

overstadig munterhed og en diabolsk uforløst hæslighed som

Mens han komponerede havde Brahms sit livs ulykkelige

en afspejling af det liv, Mahler havde levet. De usikre og

kærlighed i tankerne - Clara Schumann - og i tonerne fornem-

uregelmæssige hjerteslag i begyndelsen af første sats ud-

mer man den særlige inderlighed og dybde, som var en del af

stiller menneskets skrøbelighed og Mahlers kvælende døds-

mennesket Johannes Brahms. Med otte strygere og blæsere

angst, mens et overvældende intenst nærvær af musikalsk

skaber Jörg Widmann et værk, hvor man gennem det nutidige

skønhed fylder hele sidste sats. For Mahler blev symfonien

udtryk oplever, hvordan Schubert ville have komponeret,

også et musikalsk mindesmærke og et udtryk for sorgen over

hvis han havde levet i dag, mens Gershwins Lullaby er en

hans afdøde datter Maria Anna. Marc Soustrot dirigerer et

blid vuggevise, hvor et fint og stille udtryk skaber sin helt

samarbejde mellem Aarhus Symfoniorkester, Randers Kammer-

egen nattestemning. Der er gratis adgang for medlemmer af

orkester og Det Jyske Musikkonservatorium. Billetter købt i

Randers Philharmoniske Selskab. Medlemsbillet kan afhentes i

Værkets billetsalg inkluderer gratis bustransport til Musikhuset

Værkets billetsalg mod forevisning af gyldigt medlemskort.

Aarhus. Afgang fra Værkets parkeringsplads kl. 18.15.


J U BI L Æ UMS K A M M E RKO N C E RT

TO KOMPONISTER MØDES Onsdag den 14. april 2021 kl. 19.30 • Værkets Koncertsal

DEBUSSY, BARTOK OG STRAVINSKIJ Torsdag den 22. april 2021 kl. 19.30 Musikkens Hus, Aalborg

GUSTAV HELSTED: DECET ANDERS NORDENTOFT: UROPFØRELSE (støttet af Statens Kunstfond)

CLAUDE DEBUSSY: FORSPIL TIL EN FAUNS EFTERMIDDAG

På tværs af århundrederne mødes to komponister, der hver

IGOR STRAVINSKIJ: ILDFUGLEN

BELA BARTOK: FIRE ORKESTERSTYKKER OP. 12 for sig har haft stor betydning for Randers Kammerorkester, og som derfor er en naturlig del af programmet ved jubi-

Når Randers Kammerorkester og Aalborg Symfoniorkester

læumskammerkoncerten. Gustav Helsteds Decet rummer på

forener kræfterne, får publikum lejlighed til at opleve det

samme tid en særlig tone af dansk sommerstemning og en

helt store orkesters mange farver og nuancer fra det vældige

inspiration fra de stormfulde senromantiske strømninger syd

og brusende til det helt sagte og stille. Debussys Forspil til en

for grænsen. Randers Kammerorkester har både indspillet

Fauns eftermiddag er en musikalsk fortolkning af den franske

værket på cd og udgivet en ny kritisk udgave af noderne

digter Stéphane Mallarmés mystiske digt om skovgudens

i samarbejde med Edition S. I et nyt værk for strygere og

drømme, længsler og begær, mens Stravinskij i Ildfuglen tager

blæsere forsøger komponisten Anders Nordentoft i anledning

udgangspunkt i det russiske folkeeventyr om den magiske fugl,

af jubilæumssæsonen at indfange Kammerorkestrets særlige

der sikrer at godheden og kærligheden sejrer i kampen mod

identitet og karakter, der er et resultat af det tætte sammen-

troldmandens mørke ondskab. Bartok er i sine fire orkester-

spil mellem byen Randers og orkestrets musikere.

stykker inspireret af Debussys impressionistiske og fortryl-

J U BI L Æ UMS KOMPO N ISTKO N KU RR E N C E

lende klangverden fuld af drømme og mystisk poesi. Aalborg “The performances and recording do full justice to a composer

Symfoniorkesters chefdirigent Hans Graf står på dirigent-

that on the evidence of these works deserves a firmer place

podiet. Billetter købt i Værkets billetsalg inkluderer gratis

in the repertoire.” “American Record Guide” om Randers

bustransport til Musikkens hus i Aalborg. Afgang fra Værkets

Kammerorkesters indspilning af Gustav Helsteds Decet.

parkeringsplads kl. 17.45.

KOMPONISTKONKURRENCE

GRØNTSAGSKONCERTER Lørdag den 6. februar 2021 kl. 11.00

Onsdag den 12. maj 2021 kl. 19.30

Lørdag den 17. april 2021 kl. 11.00

Værkets Koncertsal

Lørdag den 24. april 2021 kl. 11.00 Helligåndshuset

Den klassiske musik har gennem alle tider afspejlet det liv, som mennesket lever, og musikken har været en refleksion af tanker om liv, død og eksistens og om det nære og det store. Ny dansk musik har været en vigtig del af Randers Kammer-

Randers Kammerorkester lader slipset blive hjemme og spiller tre afslappede Grøntsagskoncerter i Helligåndshuset, hvor der er gratis kaffe til musikken. Fri entré.

orkesters repertoire siden de første koncerter i 1945. Allerede fra begyndelsen var værker af komponister som Vagn Holmboe, Poul Rovsing Olsen og Niels Viggo Bentzon en vigtig del af repertoiret. I anledning af 75-års jubilæet inviterer Randers Kammerorkester derfor landets komponister til at give et bud på, hvad der optager mennesket af i dag. Ved den afsluttende koncert, hvor finaleværkerne bliver præsenteret, vil der foruden en første- og andenpris også blive uddelt en publikumspris, der afgøres af publikum i salen. Der er gratis adgang for medlemmer af Randers Philharmoniske Selskab. Medlemsbillet kan afhentes i Værkets billetsalg mod forevisning af gyldigt medlemskort.

FAMILIEJULEKONCERT Tirsdag den 15. december 2020 kl. 17.30 og kl. 19.30 Værkets Koncertsal I Randers er Familiejulekoncerten en lige så fast tradition som dansen rundt om juletræet den 24. december. Omkring 1000 elever fra randersskolernes 4. klasser synger sammen med Randers Kammerorkester under ledelse af David Riddell. Hans Dueholm er konferencier.


KAMMERMUSIKFORENINGEN BRAGE

www.musikbrage.dk

WALENTIN OG BJØRKØE - VIOLIN OG KLAVER Søndag den 13. september 2020 kl. 15.00 • Værkets Koncertsal Violinisten Niklas Walentin og pianisten Christina Bjørkøe opfører César Francks violinsonate, Eugène Ysaÿes solosonater nr. 7 og 6 samt ”Kreutzersonaten” af Beethoven. De to musikere, der tidligere hver for sig har gæstet BRAGE, har begge en flot karriere. Walentin turnerer over hele verden både som solist og kammermusiker. Han har indspillet en række værker bl.a. samtlige solosonater af Ysaÿe, som udkommer i efteråret 2020. Christina Bjørkøe, der er docent ved Syddansk Musikkonservatorium, har også indspillet mange værker. Senest Poul Rovsing Olsens klaverkoncert med Odense Symfoniorkester.

EUROPÆISK KAMMERORKESTER Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.30 • Værkets Koncertsal Chamber Philharmonic Europe, der blev grundlagt i Köln i 2006, består af unge talentfulde musikere fra 18 europæiske lande. Repertoiret spænder fra barok til moderne musik, og orkestret kan høres både ved kammerkoncerter, symfonikoncerter og operaer. I Randers spiller kammerorkestret under ledelse af dirigenten Leonid Tritus værker af Vivaldi, Elgar, Rachmaninov og Mozart. Desuden opføres med trompetisten Kirill Gusarov som solist J. N. Hummels koncert for trompet og orkester i Es-dur samt J.S. Bachs koncert for violin og orkester i a-mol med Pawel Zuzanski som solist.

STRYGEKVARTET UROPFØRER DANSK VÆRK Onsdag den 4. november 2020 kl. 19.30 • Værkets Koncertsal “Urolige tider” er temaet for aftenens koncert, hvor alle tre værker er skrevet i historisk urolige tider. BRAGE har bestilt en strygekvartet af komponisten Hanne Tofte Jespersen, som Nordic String Quartet uropfører. På programmet står Hanne Tofte Jespersens strygekvartet nr. 1 (2019), Haydns ”Kvinten” (1797) og Brittens strygekvartet nr. 1 (1941). Nordic String Quartet blev dannet i 2013 og har siden markeret sig stærkt internationalt. I forbindelse med koncerten har komponisten udarbejdet undervisningsmateriale bl.a. til brug i gymnasier. Dette materiale vil være tilgængeligt på BRAGEs hjemmeside musikbrage.dk.

KLAVERKVINTET MED UNGE TALENTER Søndag den 7. februar 2021 kl. 15.00 • Værkets Koncertsal En dansk klaverkvintet bestående af unge, meget talentfulde musikere gæster BRAGE. De fem musikere er Anna Egholm, violin, Alva Holm, violin, Nicholas Swensen, bratsch, Jonathan Swensen, cello, og Elias Holm, klaver. Ved siden af deres musikstudier optræder de som solister og kammermusikere i forskellige sammenhænge. Desuden spiller de jævnligt ved musikfestivaler i Danmark og udlandet. De har alle modtaget en række priser og legater. Programmet ved koncerten i Randers er kvintetter af Dvorak, Granados og Brahms.

PELLEGRINI OG MOGENSEN – SANG OG AKKORDEON Søndag den 21. marts 2021 kl. 15.00 • Værkets Koncertsal Mezzosopranen Andrea Pellegrini og akkordeonisten Bjarke Mogensen, der er fremragende på hver deres felt, har i mange år også spillet sammen som duo. Koncerten i Randers har især fokus på barokmusik. Andrea Pellegrini synger bl.a. arierne ”Cara sposa” fra Händels ”Rinaldo” og ”Dite, oimè” fra Vivaldis ”La fida ninfa”. I anden afdeling opfører de værker af Purcell, Piazzolla og De Falla. Den alsidige Bjarke Mogensen har gjort sig bemærket både som solist og kammermusiker. Andrea Pellegrini er en af Danmarks mest efterspurgte og prisvindende mezzosopraner både i operaer og på koncert-scener.


Dansk Revision Randers

HOLST SHIPPING A/S SHIPPING & CHARTERING

fon 29 47 34 17 · www.nylundgård.dk GE 460 + 465 ”Butterfly”

Tronholmen 5 8960 Randers SØ Tlf. 89 12 50 00

Vesselbjergvej 3 8370 Hadsten

Aalborgvej 51 9560 Hadsund

Tlf. 86 98 34 55

Tlf. 98 57 39 44

ASSENTOFT ERHVERVSCENTER ASSENTOFT ERHVERVSCENTER

Design: Hans J. Wegner

98 12 28 44 GETAMA DANMARK

op for for Slår portene portene op NYE VIRKSOMHEDER VIRKSOMHEDER ASSENTOFT ERHVERVSCENTER ASSENTOFT ERHVERVSCENTER DK-9631 GEDSTED TEL.: +45 9864 5300 • FAX: +45 9864 5329 MAIL: INFO@GETAMA.DK • WEB: WWW.GETAMA.DK

Tlf. 86 86 Tlf.

49 41 41 45 45 49

Carl Damgaard Carl Damgaard Nielsen Nielsen

NYT NAVN MERE TEATER

v/Jette Lauridsen v/Jette Lauridsen Viborg Landevej 7 · Sdr. Onsild · 9500 Hobro Viborg Landevej · Sdr. Onsild · 9500 Hobro Tlf. 20 14 19 09 · 7post@hammershoejturist.dk Tlf. 20 14 19 09 · post@hammershoejturist.dk www.hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk

for autoreparation autoreparation or

•skader Diagnosetestere • Klargøring til syn • Bilvarmer (rust) - Klargøring til syn

skader (rust) - Klargøring til syn

ed

Virkevangen Randers SØ Virkevangen. Assentoft . Assentoft. .8960 8900 Randers

asmussen sten · 8920 Randers NV asmussen ers 86 11 08 ··· Tlf. E-mail: ers Tlf. 86 45 45mail@laestenauto.com 11 08 08 ·· Biltlf. Biltlf. 22 22 74 74 11 11 08 08

SE MERE PÅ RANDERSTEATER.DK

Hvis der er noget, du vil vide mere om sprog på alle niveauer • musikundervisning • pilates • workshops arrangementer med debat i • yoga• it • maleri • foto • kor - og meget mere

Randers J.V.Martins Plads 1 8900 Randers C tlf. 87 12 40 40 www.fof-randers.dk


BILLETPRISER SÆSON 2020-2021

BESTILLINGSKUPON 2020-2021

På grund af situationen omkring Corona opfordrer vi til, at billetter købes online på www.vaerket.dk, ved at ringe til Værkets billetsalg eller ved at indsende kuponen til Værkets billetsalg. Billetter kan købes fra mandag 15. juni 2020 kl. 11.00

NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY

Billetter kan købes på følgende måder: • De kan bestille billetter på www.vaerket.dk og printe billetterne selv • De kan ringe til Værkets billetsalg på tlf. 89 13 51 10 og få billetterne tilsendt • De kan indsende bestillingskuponen på forhånd og få billetterne tilsendt

TLF.

Antal medlemsskaber af Randers Philharmoniske Selskab: __________ Billetterne ønskes tilsendt, beløbet er overført til Sparekassen Kronjylland 6187-3155601107 (forsendelsesgebyr kr. 35,-) Billetterne ønskes tilsendt, betaling med Dankort/VISA Dankort (udfyld nedenfor) (forsendelsesgebyr kr. 35,-)

Værkets billetsalg har åbent alle ugens dage 11.00-18.00. I forår/ sommer 2020 kan der være begrænset åbningstid - se www.vaerket.dk. Indsendte kuponer ekspederes fra mandag 15. juni 2020 kl. 11.00. Abonnementsbilletter kan også købes på Vaerket.dk, dog ikke serien med alle Brages 5 koncerter eller koncerterne 25/3-21 og 22/4-21

MAIL

Betalingslink ønskes tilsendt til min mailadresse. Efter betaling fremsendes billetterne på mail.

Ved betaling med Dankort/VISA Dankort SKAL nedenstående udfyldes Kontrolcifre: Kortnummer (ikke kontonummer): Udløbsdato:

Abonnementspris opnås ved køb af mindst 3 koncerter. Mere information om rabat og abonnement - se næste side. Medlemskab af Randers Philharmoniske Selskab - se næste side.

Pris

RANDERS KAMMERORKESTER

Beløb:

Dato:

Bagsidens sidste 3 cifre over magnetstregen

Underskrift:

Skriv antal

RANDERS KAMMERORKESTER

Løssalg

Abonn.

u/25 år

Løssalg

Abonn.

Pris i alt u/25 år

19.08.20

Liv og skæbne - Gammel Estrup

150

120

40

19.08.20

Liv og skæbne

kr.

02.09.20

Kejser og komponist - Ulstrup Slot

150

120

40

02.09.20

Kejser og komponist

kr.

23.09.20

Ungdom og erfaring

150

120

40

23.09.20

Ungdom og erfaring

kr.

03.10.20

Vivaldi, Wayne og Westergaard

150

120

40

03.10.20

Vivaldi, Wayne og Westergaard

kr.

28.10.20

Requiem - Sct. Mortens Kirke

150

120

40

28.10.20

Requiem

kr.

18.11.20

Musikalske fortællinger

150

120

40

18.11.20

Musikalske fortællinger

kr.

28.11.20

Faures Rekviem - Sct. Mortens Kirke

175

145

40

28.11.20

Faures Rekviem

kr.

19.12.20

Amahl og de tre vise mænd - Sct. Peders Kirke

175

145

40

19.12.20

Amahl og de tre vise mænd

kr.

02.01.21

Nytårskoncert 2021

295

02.01.21

Nytårskoncert 2021

kr.

03.01.21

Nytårskoncert 2021

295

03.01.21

Nytårskoncert 2021

kr.

20.01.21

Kraggerud og Vivaldi

350

20.01.21

Kraggerud og Vivaldi

kr.

26.01.21

Gunhild Carling

175

145

40

26.01.21

Gunhild Carling

kr.

10.02.21

Symfonisk Sibelius

150

120

40

10.02.21

Symfonisk Sibelius

kr.

03.03.21

Musik til glæden - Klosterkirken

150

120

40

03.03.21

Musik til glæden

kr.

10.03.21

Inspiration og nattestemning

150

120

40

10.03.21

Inspiration og nattestemning

kr.

25.03.21

En faders sorg - Musikhuset Aarhus

350

305

40

25.03.21

En faders sorg

kr.

14.04.21

To komponister mødes

150

120

40

14.04.21

To komponister mødes

kr.

22.04.21

Debussy, Bartok og Stravinskij - Aalborg

275

210

40

22.04.21

Debussy, Bartok og Stravinskij

kr.

12.05.21

Komponistkonkurrence

75

40

12.05.21

Komponistkonkurrence

kr.

Pris

KAMMERMUSIKFORENINGEN BRAGE Løssalg

Abonn.

u/25 år

Walentin og Bjørkøe - violin og klaver

155

125

40

13.09.20

21.10.20

Europæisk kammerorkester

155

125

40

04.11.20

Strygekvartet uropfører dansk værk

155

125

40

07.02.21

Klaverkvintet med unge talenter

155

125

21.03.21

Pellegrini og Mogensen – sang og akkordeon

155

125

13.09.20

ALLE BRAGES KONCERTER

Skriv antal

KAMMERMUSIKFORENINGEN BRAGE Løssalg

Abonn.

Pris i alt u/25 år

Walentin og Bjørkøe

kr.

21.10.20

Europæisk kammerorkester

kr.

04.11.20

Strygekvartet uropfører

kr.

40

07.02.21

Klaverkvintet med unge

kr.

40

21.03.21

Pellegrini og Mogensen

kr.

ALLE BRAGES KONCERTER

kr.

550

Medlemsrabat nytårskoncerter

- kr. 35

Forsendelsesgebyr

+ kr. 35

Total

kr.


1945 - 1946 2020 - 2021

ABONNEMENT Abonnementspris kan opnås, hvis De samlet køber billet til mindst 3 koncerter i sæson 2020/2021. Disse 3 koncerter kan frit vælges fra Randers Kammerorkesters abonnements-koncerter og Kammermusikforeningen Brages koncerter. Herefter kan De resten af sæsonen købe billetter til abonnementspris.

UNGDOMSRABAT Unge under 25 år kan uden abonnement købe billet til rabatprisen “u/ 25 år”.

KONCERTER UDENFOR VÆRKET Bemærk at ved koncerter udenfor Værket lukkes der tidligere for salg fra Værkets billetsalg - ved koncert i weekend lukkes der for salg fredag kl. 12.00 og ved koncert på hverdagsaften lukkes samme dag kl. 14.00. Herefter kan billetter kun købes ved indgangen. Det er ikke muligt at reservere billetter i Værkets billetsalg til afhentning ved indgangen. Til koncerter udenfor Værket skal abonnementsbilletter købes på forhånd i Værkets billetsalg. Ved indgangen sælges kun billetter til løssalgspris. Vær opmærksom på at især slotskoncerter ofte bliver hurtigt udsolgt.

OMBYTNING/REFUNDERING Købte billetter ombyttes ikke og refunderes som udgangspunkt ikke. Dog tager Værkets billetsalg gerne billetten i kommission og videresælger den, hvis det er muligt.

MEDLEMMER AF RANDERS PHILHARMONISKE SELSKAB Medlemmer af Randers Philharmoniske Selskab kan få gratis billet til koncerterne 28/10-20, 10/3-21 og 12/5-21. Billetterne afhentes i Værkets billetsalg, mod forevisning af medlemskort (eller kvittering for indbetaling af kontingent). Desuden opnår medlemmer kr. 35,- i rabat på nytårskoncerterne.

RANDERS PHILHARMONISKE SELSKAB - foreningen bag Randers Kammerorkester Kontingentet for hele sæson 2020/2021 er kr. 240,Medlemskabet gælder for perioden maj til april, og giver adgang til følgende fordele: Gratis spisning ved generalforsamlingen 10/3-21. Gratis billetter til koncerterne 28/10-20, 10/3-21 og 12/5-21. Rabat kr. 35,- på nytårskoncerterne Specialpris ved køb af cd’er m.v. Indmeldelse på mail: mhm@randers-kammerorkester.dk eller tlf. 86 41 28 33. Se også www.randers-kammerorkester.dk


Er JURA også SORT SNAK for dig?

AB Holding 2010 ApS Randers

HOS LOU ADVOKATER STÅR VI KLAR TIL AT SVARE PÅ

DINE SPØRGSMÅL

ØSTERGRAVE 4, 1.

KØBENHAVN AARHUS RANDERS

8900 RANDERS C

VIBORG HILLERØD HOBRO

lou.dk info@lou.dk 70 300 500

S A L G • S E R V IC E U D L E J N IN G F lig h t c a s e s B a s -k a s s er S t a t iv e r og m eget a n d e t t ilb e h ø r. . . RAN-MIX . MYNTEVEJ 11 . HELSTED . 8920 RANDERS NV TLF. 86 43 87 77 (HVERDAGE 9-16) . WWW.RAN-MIX.DK

FØLG RANDERS KAMMERORKESTER PÅ FACEBOOK

NYT FRA RANDERS KAMMERORKESTER Modtag nyhedsmail med information om bl.a. kommende koncerter. Tilmelding på hjemmesiden: www.randers-kammerorkester.dk


1945 - 1946 2020 - 2021

Vi har Danmarks mest tilfredse kunder Det fastslår den mest anerkendte undersøgelse af danske banker, EPSI 2019.

Vil du også være tilfreds? Ring til os og hør, hvad vi kan tilbyde dig. Vi tror på, vi kan gøre det bedre end det, du har i dag.

telefon 89 12 24 00 sparkron.dk

Profile for Bjarne Jensen

Season Programme 2020-2021 - The Danish Sinfonietta - Randers Kammerorkester  

Season Programme 2020-2021 - The Danish Sinfonietta. Randers Kammerorkester Sæsonprogram 2020-2021.

Season Programme 2020-2021 - The Danish Sinfonietta - Randers Kammerorkester  

Season Programme 2020-2021 - The Danish Sinfonietta. Randers Kammerorkester Sæsonprogram 2020-2021.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded