Page 1

JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Et CSR-partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors


Da jeg var 12 år flyttede min familie fra Irak til Mørke lidt udenfor Aarhus. Vi kom væk fra krigen, men jeg måtte sige farvel til mine venner og det hjemmevante liv i Baghdad. Det var ret hårdt, for jeg kunne jo ikke dansk, og de jævnaldrende børn forstod ikke engelsk. Jeg var vant til at være elitestudent og have mange venner. Pludselig havde jeg ikke nogen at snakke med, og jeg kunne ikke følge med i skolen. Jeg var meget alene.

“ Det er virkelig en stor oplevelse, når man ser en dreng, der er indelukket og ikke har nogen venner, ændre adfærd og åbne op overfor andre børn ” Sinan, tidligere deltager på ferielejr

Første gang jeg virkelig følte jeg hørte hjemme i Danmark var, da jeg som 15-årig kom med på Ungdommens Røde Kors ferielejr. Der var et enormt sammenhold, og de voksne var nærværende og havde tid til mig. Og så opdagede jeg, at jeg var god til at spille fodbold. Pludselig gik jeg under navnet Zidane. I dag er jeg selv frivillig hjælper på en ferielejr. Det er virkelig en stor oplevelse, når man ser en dreng, der er indelukket og ikke har nogen venner, ændre adfærd og åbne op overfor andre børn. Så ved jeg, at jeg er medvirkende til, at han glemmer sine daglige problemer for en stund. Sinan Alkarrad, tidligere deltager på ferielejr


ØJEBLIKKE DER FORANDRER FREMTIDEN “ Partnerskabet med Kammeradvokaten betyder, at vi når ud til flere, at vi kan gøre det på nye innovative måder, og at vi kan sikre kvaliteten i vores arbejde ” Anders Folmer Buhelt, Sekretariatschef

Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors arbejder i fællesskab på at forandre fremtiden for udsatte børn og unge gennem CSR-partnerskabet ”Juridisk rådgivning til fordel for udsatte børn og unge”. Vi drømmer om et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Derfor arbejder Ungdommens Røde Kors’ 4.500 frivillige hver dag på mere end 200 konkrete aktiviteter over hele landet for at forandre fremtiden for over 12.000 børn og unge. Udfordringen er enorm – hvert syvende barn i Danmark er udsat, hvilket svarer til 170.000 mennesker under 19 år. En opgave Ungdommens Røde Kors i sagens natur ikke kan løfte alene. Partnerskabet med Kammeradvokaten betyder, at vi når ud til flere, at vi kan gøre det på nye innovative måder, og at vi kan sikre kvaliteten i vores arbejde. En af årets største begivenheder i Ungdommens Røde Kors var tildelingen af Kronprinsparrets Sociale Pris 2012 - Danmarks humanitære svar på en Oscar. Derfor kunne 1 million seere på DR 1 se Leise, som er frivillig aktivitetsleder i Ungdommens Røde Kors, fortælle om hendes største øjeblik som frivillig:

”Jeg glemmer aldrig det øjeblik, hvor pigerne kom stormende ind i cafeen for at fortælle, at de nu havde fået 10 frem for 02 i matematik,” sagde Leise i takketalen til Kronprinsparret. Øjeblikket blev samtidig adgangsbillet til gymnasiet for de to piger – noget de ikke turde drømme om et halvt år tidligere. Det forpligter at have succes. Ungdommens Røde Kors er derfor opsat på fortsat at være den mest innovative frivillige ungdomsorganisation i Danmark. Vi vil fortsat vokse – ikke for vækstens skyld, men for at nå ud til endnu flere udsatte børn og unge. Og vi vil vokse sammen med Kammeradvokaten. Målet er klart: At skabe endnu flere øjeblikke, der forandrer fremtiden for udsatte børn og unge. På de næste sider kan du læse om partnerskabet og Ungdommens Røde Kors’ indsats i 2012.

Tak for et godt år!

Anders Folmer Buhelt Sekretariatschef, Ungdommens Røde Kors


Juridisk rådgivning til fordel for udsatte børn og unge I 2009 indgik Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith og Ungdommens Røde Kors et visionært partnerskab til fordel for udsatte børn og unge. Gennem samarbejdet understøtter Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith, Ungdommens Røde Kors’ indsats, dels via juridisk rådgivning og bistand til organisationens sekretariat og frivillige, og dels gennem økonomiske sponsorater. Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith, har valgt at indgå et CSR-partnerskab med Ungdommens Røde Kors, da organisationen arbejder for en sag – og med udgangspunkt i

et værdisæt – som Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith kan spejle sig i og ønsker at bakke op om. Med hver sit udgangspunkt, arbejder Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith og Ungdommens Røde Kors på at udvikle de bedste løsninger og den rigtige rådgivning for alle, uanset baggrund og levevilkår. I fællesskab arbejder vi på at sikre, at alle behandles lige og sammen bidrager vi til skabelsen af en ny fremtid for udsatte børn og unge, i Danmark såvel som internationalt.


Samarbejdet mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors har budt på flere højdepunkter i 2012. Børneløb 8. maj blev der afholdt børneløb på væddeløbsbanen i Aarhus med Kammeradvokaten som sponsor. Formålet var at sætte fokus på, at sund kost og motion ikke er alle danske børn og unge forundt. 850 børn fra børnehaver og skolefritidsordninger omkring Aarhus deltog i en herlig dag, og arrangementet fik stor opmærksomhed fra pressen. Årets sociale engagement Ungdommens Røde Kors mobiliserede i december 2011 frivillige besøgsvenner til 42 sårede libyere, der var indlagt på danske

hospitaler. Kammeradvokaten støttede op om indsatsen med rådgivning omkring de jurididske rammer for de frivilliges arbejde. Projektet blev nomineret til årets sociale engagement af Københavns Kommune ved frivillighedens dag 2012. Mentorprojektet Dynamo Medarbejdere fra Kammeradvokaten er engagerede på projektet Dynamo. Her fungerer de som frivillig mentor for en ung i alderen 13-17 år, og gennem deres livs- og erhvervserfaring støtter og rådgiver de den unge i forhold til skolen, valg af uddannelse og udviklingen af et aktivt fritidsliv. Danske Advokaters innovationspris Da Kammeradvokaten blev hædret med advokaternes brancheforenings pris, Danske Advokaters Innovationspris 2012, blev de medfølgende 90.000 kroner doneret til Ungdommens Røde Kors. Pengene skal blandt andet bruges på Foreningen Fri, der hjælper tidligere stofmisbrugere med at holde sig stoffri. Loppemarked I maj 2012 afholdt Kammeradvokatens medarbejdere et loppemarked til fordel for Ungdommens Røde Kors. Her donerede medarbejderne tøj og andre gode sager, som flittigt blev handlet. Al indtjening gik direkte til vores aktiviteter for udsatte børn og unge. Code of conduct Et væsentligt punkt i samarbejdet mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors er den støtte, vi har fået i forbindelse med udarbejdelsen af leverandørkontrakter. For Ungdommens Røde Kors er det vigtigt, at vi kan stå inde for vores samarbejdspartnere, og derfor har det stor betydning, at kontrakterne er helt klare i forhold til forventninger, krav og mulighed for opsigelse af samarbejder.


UNGDOMMENS RØDE KORS FÅR HÆDER FOR AT HJÆLPE SÅREDE LIBYERE Da sårede libyere kom til Danmark, sørgede Ungdommens Røde Kors for, at de fik frivillige besøgsvenner. Projektet førte til nomineringen for årets sociale engagement. Følgende er et uddrag af pressemeddelelsen fra den 4. oktober 2012. Da sårede libyere sidste år kom til Danmark, sørgede Ungdommens Røde Kors for, at de fik frivillige besøgsvenner. Projektet har ført til nomineringen for årets sociale engagement. Når frivillighedens dag 2012 fejres 5. oktober, har Ungdommens Røde Kors mulighed for at vinde prisen for årets sociale engagement, som uddeles af Cph Volunteers under kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Baggrunden for nomineringen er, at Ungdommens Røde Kors i december 2011 skaffede besøgsvenner til i alt 42 sårede libyere. De var indlagt på danske hospitaler for at få behandlet skader, de havde pådraget sig i deres krigshærgede hjemland. ”Det er et enestående initiativ, der gav støtte og opmuntring til blandt andet børn, der havde mistet deres forældre under Gaddafis borgerkrig og nu selv var kommet midlertidigt til Danmark for at blive behandlet,” siger Jan Johansen, udviklingschef i Ungdommens Røde Kors. Udover de akutte medicinske behov havde libyerne brug for støtte og hjælp til at navigere i det danske hospitalsvæsen. Derfor blev 60 frivillige, der kunne tale deres sprog, udvalgt til hjælpe dem med at forstå den danske kultur. Både syrere, marokkanere, iranere, irakere, libanesere og etniske danskere, der har lært arabisk gennem deres uddannelse, meldte sig som hjælpere.

“ Kammeradvokaten gjorde projektet muligt ved at afklare det vanskelige juridiske grundlag for den frivillige indsats over for libyerne. Uden dem havde vi ikke kunnet gennemføre indsatsen så godt og så hurtigt, som vi gjorde ” Jan Johansen, Udviklingschef i Ungdommens Røde Kors

Frivillige fik juridisk bistand fra Kammeradvokaten På grund af libyernes dramatiske baggrund var det også nødvendigt at støtte de frivillige. Eksempelvis i forhold til, hvordan de skulle forholde sig, hvis de blev bekendt med krigsforbrydelser under samtalerne med libyerne. Her samarbejdede Ungdommens Røde Kors med deres faste CSRpartner, Kammeradvokaten, der stod for juridisk rådgivning. Kammeradvokaten gjorde projektet muligt ved at afklare det vanskelige juridiske grundlag for den frivillige indsats over for libyerne. Uden dem havde vi ikke kunnet gennemføre indsatsen så godt og så hurtigt, som vi gjorde,” forklarer Jan Johansen. Hos Kammeradvokaten er de også glade for nomineringen af Ungdommens Røde Kors. “Samarbejdet har været godt, og det har givet os mulighed at løse et konkret og vigtigt problem for Ungdommens Røde Kors, så Ungdommens Røde Kors i stedet kunne have fokus på projektet. På den måde føler jeg, at man på et lille område har gjort en forskel”, fortæller advokatfuldmægtig Ann-Cathrine Pedersen


Uddrag af artikel fra www.urk.dk om projektet med libyerne I december 2011 bad det danske Udenrigsministerium Ungdommens Røde Kors om hjælp til at skaffe besøgsvenner til sårede libyere, der var kommet til Danmark for at få behandling for de skader, de havde pådraget sig i krigen i deres hjemland. På få dage kom der intet mindre end 180 henvendelser fra folk, der ville tilbyde deres hjælp. 60 blev udvalgt og tilknyttet de indlagte libyere. De frivillige har fundet det naturligt at træde til og mange har sat pris på, at deres arabiske sprog og kulturelle baggrund blev efterspurgt: ”Det har været et fællestræk hos de frivillige, at de alle syntes, at det var noget man skulle og burde gøre”, fortæller Anja Østergren Nielsen, der var koordinator på projektet.

“ Der er to libyere, der kæmpede på hver deres side i konflikten, de er blevet bedste venner her i Danmark ” Anja, koordinator på projektet

”Der har været syrere, marokkanere, iranere, irakere, libanesere og også etniske danskere, der har lært arabisk gennem deres uddannelse”. ”Det har været utroligt givende. Både for de frivillige og libyerne, der har været rigtig glade for det. Der er to libyere, der kæmpede på hver deres side i konflikten, de er blevet bedste venner her i Danmark. Og flere af de frivillige har opbygget tætte og langvarige venskaber med libyerne”, fortæller hun. Hvad der startede som en frivillig indsats, drevet af barmhjertighed for en udsat gruppe med akut brug for støtte, udviklede sig til en gensidig taknemmelighed over en masse fælles oplevelser og nye venskaber.

Anja Østergren Nielsen var koordinator på projektet.


årets gang i UNGDO 2012 var et rekordår for Ungdommens Røde Kors og på flere måder kulminationen på en række fantastiske år med stor fremgang. Vokseværk Ungdommens Røde Kors rundede 17.000 medlemmer i 2012, og vi indfriede dermed vores målsætning om at tidoble medlemstallet på fem år. Det er sket på baggrund af en effektiv indsats for at oplyse om vigtigheden af det frivillige, sociale arbejde. I foråret satte Sig Tak-kampagnen fokus på betydningen af at sige tak til de mennesker, der har betydet noget særligt for dig. De mange nye medlemmer betyder, at vi står langt stærkere, når vi taler børn og unges sag i offentligheden. Ligeledes udførte rekord mange frivilligt arbejde for Ungdommens Røde Kors over hele landet – næsten 4.500 frivillige arbejder i dag på vores 300 aktiviteter.

Mange flere fik hjælp På grund af de mange nye frivillige fik mere end 12.000 børn og unge glæde af aktiviteterne i 2012 – flere end nogen sinde før. Yderligere 4.000 børn og unge fik glæde af de udsendte frivilliges engagement i blandt andet Uganda og Jordan. Desværre er mere end hvert syvende barn i Danmark udsat, og det er derfor afgørende at sikre en fortsat tilgang af frivillige – særligt i de områder af Danmark, hvor udfordringerne er størst. De seneste år er det lykkedes at udbrede aktiviteterne til større dele af landet – med eksempelvis tre lokale udviklingsråd på Lolland-Falster – og vi er i dag til stede i mere end 80 lokalområder over hele landet.

Nye aktiviteter til de hårdest ramte Med en række nye aktivitetskoncepter er vi begyndt at fokusere på nogle af de hårdest ramte børn og unge i samfundet. Derfor kan vi nu nå ud til børn og unge berørt af alkohol og stofmisbrug, børn med ADHD og voldsramte kvinder. Arbejdet for disse grupper kræver meget af de frivillige, meget mere end for få år siden. Derfor igangsatte vi i 2012 en styrkelse af den interne uddannelse og kompetenceudvikling, med en vision om at skabe et akademi for frivilligt arbejde. Målet er, at vi på den måde kan gøre en endnu større forskel med de ressourcer de frivillige har til rådighed, og den viden der genereres i mødet med børn og unge på aktiviteterne.


OMMENS RØDE KORS Nye typer af partnerskaber I takt med at Ungdommens Røde Kors er vokset som organisation, har vi indgået nye typer af partnerskaber. Et godt eksempel på dette er partnerskabet med Københavns kommune omkring mentorprojektet ”Dynamo”, hvor erhvervserfarne mentorer hjælper udsatte unge med at realisere deres potentiale i forhold til uddannelse. Mentorerne skal styrke de unges valg af uddannelse og deres motivation til at gennemføre. Det gør vi, fordi vi ved, at den mest afgørende faktor for at flytte en ung ud af udsathed er uddannelse. En stor del af de frivillige mentorer i Dynamo kommer desuden fra nye og eksisterende partnere fra erhvervslivet.

Kronprinsparrets Sociale Pris Udviklingen i Ungdommens Røde Kors er ikke gået ubemærket hen. I starten af oktober modtog vi Kronprinsparrets Sociale Pris – en pris der gives til ”en privat, offentlig eller frivillig forening, institution eller organisation, der står bag et innovativt og nyskabende projekt eller initiativ til gavn for socialt udsatte eller marginaliserede grupper. Prisen er et skulderklap og en stor anerkendelse af vores arbejde og den måde vi udfører det på. Samtidig vakte prisen stor opmærksomhed hos medierne, således at vores arbejde i dag er på mange fleres læber end nogensinde før. Vi er stolte af at kunne dele denne anerkendelse med vores mange samarbejdspartnere.

Vi måler den forskel vi gør Det forpligter at være en organisation i fremgang, så derfor har Ungdommens Røde Kors igangsat en storstilet implementering af måling af effekterne af vores aktiviteter. Ønsket er at måle den forandring, der skabes for det enkelte barn og for samfundet ude på aktiviteterne. Det skaber stor stolthed blandt de frivillige at se den store forskel deres indsats gør for børnene, og giver os mulighed for at optimere aktiviteter og sprede best-practice erfaringer til andre områder. Men det er i lige så høj grad vigtigt at illustrere, at det betaler sig at investere i de ressourcer ethvert barn og ung ligger inde med. Både for det enkelte individ og for samfundet som helhed.


PARTNERSKAB CSR-partnerskaber giver nødvendige muligheder for udsatte børn og unge. I Ungdommens Røde Kors kender vi værdien af CSRpartnerskaber. De betyder, vi kan skabe målrettede aktiviteter og give muligheder til udsatte børn og unge. De giver også Ungdommens Røde Kors adgang til kompetencer og ressourcer, der løfter vores arbejde. Partnerskaberne skaber stor værdi – fra kompetente medarbejdere der laver frivilligt arbejde, leverer kvalitetsrådgivning og specialviden, til masser af nye og bedre aktiviteter for de udsatte børn og unge. Det betaler sig for virksomheder at tage et samfundsansvar, både internt i forhold til HR og kompetenceudvikling, men også eksternt i forhold til at nå nye og eksisterende medarbejdere, kunder og leverandører. Vi vil gerne blive dygtigere til at nå vores brugere og vise, hvilken personlig og samfundsøkonomisk betydning vores arbejde har. På den måde kan vi forbedre resultaterne af det frivillige arbejde og blive bedre til at vise det konkrete sociale afkast af CSR-partnerskaberne. Vi har kort sagt brug for vores CSR-partnere for at opfylde vores drøm om et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber.

Derfor vil vi i 2013 konkret arbejde for at:

»»

nå ud til mange flere af de udsatte børn og unge gennem indsatser for eksempelvis selvmordstruede unge.

»»

være til stede, hvor problemerne er. Derfor skal vi i højere grad nå ud til de geografiske yderområder og de hårdest belastede boligområder i Danmark.

»»

styrke evalueringen af vores aktiviteter for udsatte børn og unge, så vi kan forbedre resultaterne af vores arbejde gennem forandringsteorier og monitorering af aktiviteternes resultater.


Ungdommens Røde Kors’ fremtidsdrøm og DNA “ Vi vil et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Derfor gør vi hver dag en forskel gennem konkrete aktiviteter for udsatte børn og unge og arbejder gennem vores fortalerarbejde for at fremme, at endnu flere deler vores drøm og arbejder i samme retning som os ” Ungdommens Røde Kors’ fremtidsdrøm

Medmenneskelighed

Kvalitet

Vores engagement bunder i et humanitært ønske om en bedre verden. Vores fokus og drivkraft er altid viljen til at gøre en positiv forskel for andre. Vi arbejder ikke abstrakt, men sætter altid det konkrete nærvær og møde mellem mennesker i centrum.

Vi er en ambitiøs organisation, hvor professionalisme, ansvarlighed og innovation er kerneværdier. Vi arbejder hele tiden for at udvikle vores organisation og aktiviteter - kvantitativt såvel som kvalitativt.

Frivillighed

Røde Kors

DNA

Vi er en frivilligbaseret organisation, der ved, at det frivillige sociale arbejde kan styrke og udvikle mennesker. Vores arbejde og aktiviteter finder sted i lighed, respekt og øjenhøjde mellem frivillige og brugere. Vi tilbyder sociale og mangfoldige rammer for, at unge mennesker kan indfri det almenmenneskelige behov for mening og for at gøre en forskel for andre uden økonomisk vinding.

Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Korsbevægelsen. Røde Kors’ historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global organisation, der leverer lokale løsninger og lokalt engagement. Vi varetager Røde Kors i Danmarks børneog ungdomsarbejde, og vi bidrager aktivt til at inspirere og udvikle Røde Kors-bevægelsen i praksis.


UNGDOMMENS RØDE KORS H. C. Ørstedsvej 47, 4. 1879 Frederiksberg C 35 37 25 55 info@urk.dk www.urk.dk

Ungdommens Røde Kors' samarbejde med Kammeradvokaten  

I denne folder fortæller Ungdommens Røde Kors om de aktiviteter, deres samarbejdspartner, Kammeradvokaten, har bidraget til.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you