Page 1

DU ARBEJDER IKKE fuldtid, MEN DU BLIVER stadig EN DEL AF VORES kultur STUDENTERJOBBET

Løft blikket TM 1


STUDENTERJOBBET

Om os Kammeradvokaten er et af landets store og velansete advokatfirmaer. Firmaet varetager hvervet som kammeradvokat, statens faste advokatforbindelse. Derudover rådgiver vi også regioner, kommuner og andre virksomheder og organisationer – typisk med tilknytning til den offentlige sektor. Student hos os Når du begynder som student hos os, indgår du i vores dygtige og velfungerende studenterteam på ca. 30 studenter. Du bliver tilknyttet en af vores fem faggrupper: • • • • •

Skatter og afgifter Insolvens Kontrakter og udbud Offentlig ret Proces

Vi tilgodeser i videst muligt omfang dit ønske om placering i en af faggrupperne ved tiltrædelse.

2

Du løser primært opgaver i den faggruppe, som du er tilknyttet, men hjælper også studenter i de andre grupper, når der er behov for det. Fagligt og socialt Dine arbejdsopgaver består i at hjælpe partnere, advokater og fuldmægtige med udarbejdelse af notater om juridiske problemstillinger, forberedelse af retssager, oprettelse og løbende opdatering af vidensamlinger, kildesøgning mv. Studenterne i Insolvens-gruppen varetager endvidere selvstændigt inkassosager. Endelig deltager du i møder og andre faglige og sociale arrangementer, som afholdes i den faggruppe, du er tilknyttet, ligesom du deltager i de løbende sociale arrangementer for både fuldmægtige og studenter. Og til studiebrug er du velkommen til frit at benytte studenterkontorerne, vores juridiske bibliotek, elektroniske styresystemer m.v. Udviklingsmuligheder Vi er i løbende dialog med dig om din udvikling,

bl.a. via halvårlige præstationssamtaler. Efter ét år har du mulighed for at søge om at rokere til en anden faggruppe, hvis der er en ledig studenterstilling, så du kan lære et nyt fagområde at kende. Hvis du indgår aftale med os om ansættelse som fuldmægtig, og du skriver speciale i et emne, som har relevans for os, får du et stipendium på kr. 50.000 til specialeskrivning. Endvidere kan du benytte vores juridiske bibliotek, elektroniske informationssystemer m.v. i forbindelse med specialeskrivningen. Hvis du gerne vil studere i udlandet eller prøve at være sommerfuldmægtig i en anden organisation, kan du søge om orlov. Generelle arbejdsvilkår Jobbet som student er fleksibelt, både hvad angår arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse, da studenterne ved starten af hvert semester i fællesskab fastlægger arbejdsskemaet, så det passer med studiet.


Arbejdstiden er i gennemsnit ca. 15 timer om ugen, normalt fordelt på 2-3 dage. For studenter, der er bosiddende på Fyn eller i Jylland, vil arbejdstiden kunne tilpasses individuelt. Som student får du to ugers læseferie forud for eksamen i henholdsvis Forvaltningsret og Formueret II (Københavns Universitet) eller Formueret (Århus Universitet) på 3. årsprøve. Forud for øvrige eksaminer får du en uges læseferie. Lønstruktur Vores studenter er timeaflønnet i forhold til deres faktiske arbejdstid. Timesatsen afhænger af, hvor langt studenten er på studiet. Se de aktuelle lønsatser på vores karrieresite. Studenter, der pendler fra Fyn eller Jylland, får et løntillæg i timen. Ansættelseskriterier For at blive ansat som student hos os skal du som minimum have bestået 2. årsprøve. Udover

et højt fagligt niveau lægger vi vægt på, at vores studenter er engagerede og ser en udfordring i at løse opgaverne i fællesskab. Vi lægger endvidere vægt på, at studenterteamet fungerer godt sammen, og at du bidrager til at skabe et godt fagligt og socialt miljø. Vi har typisk to ansættelsesrunder om året: en i løbet af efteråret og en i løbet af foråret. Derudover ansætter vi løbende studenter efter behov, f.eks. via uopfordrede ansøgninger. Din daglige arbejdsplads Hos os samarbejdes der om opgaverne i en uformel arbejdstone. Du vil blive en del af et “ungt” kontor med et stort antal unge partnere, ansatte advokater og advokatfuldmægtige, der alle er præget af en god hold-ånd, hvor man hjælper hinanden og “løfter i flok”.

firmaet. Fredagsbar. Sommerfest. Julefrokost. Kunstforening. Mulighederne er mange, når det gælder det sociale liv hos os. Læs mere Du kan læse meget mere om, hvordan det er at arbejde hos os på vores karrieresite. Brug 2Dkoden nedenfor. Her finder du også interviews med flere af vores ansatte, bl.a. også studenter. Januar 2014

Det er vigtigt for os at have et rart og inspirerende arbejdsmiljø. Derfor støtter vi en række faglige og sociale aktiviteter – både inden for de enkelte faggrupper, men også på tværs af

3


LĂŚs mere om os pĂĽ www.kammeradvokaten.dk

4

Studentervejledning 2014  
Studentervejledning 2014  

210x297 studenterjobbet dly 2014 uden skæremærker

Advertisement