Page 1

Poznań........, dn. 26.08.2013r......... Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 19.08.2013......

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773, Poznań, NIP: 778-14-35103......................................................................................................................................................... Zleceniobiorca: Kamil Sąndej, osiedle Armii Krajowej 132/5,

61-381, Poznań

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:

14478,02 zł...............

2. Kwota uzysku: 7239,01 zł...................................... 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 7239,01 zł.................................. różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia:

1303,02 zł.................................... 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 13175 zł............................................ różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć.. złotych..........)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Nauka wystawienia dokumentów księgowych


Rachunek do umowy o dzielo  

Dokumen do umowy o dzieło sporządzony w ramach nauki wystawienia dokumentów księgowych.

Rachunek do umowy o dzielo  

Dokumen do umowy o dzieło sporządzony w ramach nauki wystawienia dokumentów księgowych.

Advertisement