Page 27

#13 grudzień 2016 Redakcja: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole, mic@ncpp.opole.pl

R EPERTUAR N A R O D O W E

C E N T R U M

P O L S K I E J

13.01

Quebonafide

14.01

WOŚP / Bethel + Chilli Crew

20.01

IRA

24.01

To Mało Powiedziane

28.01

Sorry Boys

03.02

L.A.S.

04.02

Coma

10.02

Acid Drinkers

14.02

To Mało Powiedziane

17.02

Fair Weather Friends + Jóga

Opracowanie, redakcja treści: Marek Szubryt, m.szubryt@ncpp.opole.pl Zespół redakcyjny: Marek Szubryt, Rafał Czarnecki, Michał Mościcki Okładka: Adobe Stock Opracowanie graficzne, skład: Kamil Pieśniewski, grafika@ncpp.opole.pl Reklama: Aleksandra Chłodnicka, a.chlodnicka@ncpp.opole.pl Współpraca: Sławomir Kuźnicki, Bartosz Suwiński Korekta: Krzysztof Szymczyk Nakład: 2000 egzemplarzy Wydawca: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole, biuro@ncpp.opole.pl

ISSN 2299-6273

„Muzyczny Informator Culturalny” MAGAZYN BEZPŁATNY

P I O S E N K I

Profile for Piesniewski.studio

Muzyczny Informator Culturalny #13  

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Muzyczny Informator Culturalny #13  

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Advertisement