Page 1

Łódź, 28.10.2012r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 14.10.2012r. O wykonanie: Tłumaczenie pisemne POL->ENG: OBWEpl.ppt 930 słów, umowapl.doc 1 539 słów, UniaPrawaPL.pdf 11 157 słów, DziennikUrzędowyPL.pdf 109 395 słów; Tłumaczenie pisemne ENG->IT: EuropeanUnionENG.pdf 153 520 słów. (Nauka wystawiania dokumentów księgowych)

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Kamila Gabrysiak, ul. Niewiadoma 58/58, 9-117 Warszawa, NIP: 123-33-33-456

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. ………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 6913,52 EUR (0,025 EUR/słowo) 2. Kwota uzysku: 3456,76 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 3456,76 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 622,22 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 6291,3 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden euro i trzydzieści centów)

Przelew na konto nr 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

rachunek-do-umowy-o-dzielo