Page 1

Egzamina maturalny z biologii- poziom podstawowy. Czas pracy: 90 ...

1z5

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pl&formkey=dEd...

Egzamina maturalny z biologii- poziom podstawowy. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23. 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 pytań. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Odpowiedzi zaznacz lub zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu. *Wymagane Zadanie 1. (1 pkt) Tkanka chrzęstna utworzona jest z owalnych komórek z wyraźnie widocznym jądrem komórkowym. Komórki występują pojedynczo lub w skupieniach po kilka w substancji pozakomórkowej, której głównymi składnikami są włókna kolagenowe i elastynowe (sprężyste). Obecność tych włókien ma decydujący wpływ na mechaniczne właściwości tkanki chrzęstnej. * Wybierz spośród podanych poniżej grup związków organicznych tę grupę, do której należy kolagen. A. węglowodany B. tłuszcze C. białka

Zadanie 2. (1 pkt) Podaj właściwość, jaką kolagen nadaje tkance chrzęstnej. *

Zadanie 3. (2 pkt) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących fizjologii oddychania są prawdziwe? Zaznacz kwadrat obok informacji prawdziwych. * Oddychanie to proces, w którym organizm uzyskuje energię do przeprowadzania procesów życiowych. W komórkach organizmu człowieka może zachodzić oddychanie tlenowe i beztlenowe. Jedynym substratem oddychania wewnątrzkomórkowego jest glukoza. Ostatecznymi produktami zarówno oddychania tlenowego, jak i beztlenowego są zawsze ATP, H2O i CO2.

Zadanie 4. (1 pkt) Małopłytkowość to choroba, w której pod wpływem ucisku, nawet bez wcześniejszego urazu, pojawiają się wybroczyny (siniaki) w skórze i w błonach śluzowych. Najwięcej ich widać na kończynach i na tułowiu. Pojawiają się też pierścieniowate wylewy krwi w miejscach nakłuć skóry, nawracające krwawienia z nosa i dziąseł. Mogą też wystąpić krwawienia do przewodu pokarmowego, krwiomocz i bardzo groźne krwotoki do mózgu. W obrazie krwi występuje zmniejszona liczba trombocytów (płytek krwi). * Podaj nazwę procesu, który ulega zaburzeniu u chorych na wyżej opisaną chorobę.

2011-10-13 15:16


Egzamina maturalny z biologii- poziom podstawowy. Czas pracy: 90 ...

2z5

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pl&formkey=dEd...

Zadanie 5. (1 pkt) Wyjaśnij rolę trombocytów w tym procesie. *

Zadanie 6. (1 pkt) Przysadka mózgowa wydziela hormony tropowe, np. hormon kortykotropowy i hormony nietropowe (docelowe), np. hormon wzrostu. * Zaznacz poniżej grupę hormonów przysadki, która kontroluje wydzielanie hormonów przez inne gruczoły dokrewne.

Zadanie 7. (1 pkt) W 2008 r. nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny przyznano m.in. za odkrycie, że wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) może być jednym z czynników wywołujących raka szyjki macicy. Choroba ta jest jedną z najgroźniejszych nowotworowych chorób kobiecych, na którą rocznie umiera na świecie około 300 tys. kobiet. * Jak to odkrycie jest wykorzystane w profilaktyce medycznej?

Zadanie 8. (1 pkt) Cholesterol jest związkiem organicznym, który przez większość ludzi uważany jest za szkodliwy dla zdrowia. Jednak cholesterol pełni w organizmie ważne funkcje biologiczne i jego obecność w organizmie jest konieczna. * Podaj przykład pozytywnej roli cholesterolu w organizmie człowieka.

Zadanie 9. (2 pkt) Poniżej przedstawiono zasady zdrowego stylu życia propagowane przez dietetyków: A. Jedz mniej. B. Więcej się ruszaj. C. Częściej jadaj owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste. D. Unikaj „śmieciowego jedzenia” (fast food). *

2011-10-13 15:16


Egzamina maturalny z biologii- poziom podstawowy. Czas pracy: 90 ...

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pl&formkey=dEd...

Wybierz dwie z wymienionych zasad i wyjaśnij ich znaczenie dla uniknięcia otyłości.

Zadanie 10. (1 pkt) Poniżej wymieniono różne choroby człowieka. 1. malaria 2. fenyloketonuria 3. gruźlica 4. owsica 5. hemofilia 6. mukowiscydoza * Podkreśl zestaw zawierający cyfry, którymi oznaczono nazwy chorób wyłącznie o podłożu genetycznym. A. 1, 2, 6 B. 1, 3, 5 C. 2, 5, 6 D. 2, 4, 5

Zadanie 11. (1 pkt) Podaj po jednym przykładzie choroby układu krążenia i układu ruchu będących skutkiem otyłości. *

Zadanie 12. (2 pkt) Spośród niżej wymienionych zdań zaznacz wszystkie, które charakteryzują tkankę chrzęstną. * A. Komórki są owalne lub okrągłe i leżą w jamkach, zwykle ułożone po dwie. B. Komórki są na ogół płaskie i łączą się ze sobą licznymi wypustkami. C. W istocie międzykomórkowej występuje duża ilość włókien kolagenowych. D. W istocie międzykomórkowej występują kanały, którymi przebiegają naczynia krwionośne oraz nerwy. E. Substancja międzykomórkowa tworzy koncentrycznie ułożone blaszki.

Zadanie 13. (1 pkt) Po wejściu z ciemnego pomieszczenia do pomieszczenia bardzo jasno oświetlonego nie widzi się przez moment żadnego obrazu – światło „oślepia”. Dopiero po chwili zaczynamy widzieć normalnie. * Wyjaśnij, uwzględniając rolę źrenicy, dlaczego najpierw światło oślepia, a po chwili widzimy normalnie.

3z5

2011-10-13 15:16


Egzamina maturalny z biologii- poziom podstawowy. Czas pracy: 90 ...

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pl&formkey=dEd...

Zadanie 14. (1 pkt) Skóra jest narządem spełniającym różne funkcje. Spośród niżej wymienionych zaznacz tę funkcję skóry, która u człowieka NIE pełni istotnej roli. * A. Termoregulacja organizmu. B. Udział w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu. C. Udział w wymianie gazowej organizmu. D. Odbiór bodźców ze środowiska zewnętrznego.

Zadanie 15. (1 pkt) Podczas epidemii wirusowego zapalenia wątroby typu A, rozprzestrzeniającego się przez zakażone pożywienie lub wodę, stosuje się podawanie odpowiednich przeciwciał. * Zaznacz w każdej parze określenie charakteryzujące rodzaj nabytej odporności. 1. swoista / nieswoista

2. bierna / czynna

3. naturalna / sztuczna

Zadanie 16. (1 pkt) Naturalna mikroflora przewodu pokarmowego ma istotne znaczenie dla stanu zdrowia człowieka. Najmniej drobnoustrojów znajduje się w żołądku, a najwięcej w jelicie grubym. Drobnoustroje dostające się do przewodu pokarmowego w większości nie pokonują bariery, jaką jest żołądek. Te bakterie, które ją pokonają, mogą osiedlać się i rozwijać w jelitach. Podstawową mikroflorę jelitową tworzą bakterie kwasu mlekowego. * Wyjaśnij, dlaczego żołądek jest barierą dla większości drobnoustrojów.

Zadanie 17. (1 pkt) Podaj przykład korzyści, jaką czerpie organizm człowieka z obecności mikroflory jelitowej. *

Zadanie 18. (1 pkt) Mukowiscydoza jest jedną z najczęściej występujących chorób genetycznych u ludzi. Jej przyczyną jest mutacja genu CFTR zlokalizowanego na 7 chromosomie, która powoduje, że organizm chorej osoby wydziela nadmiernie gęsty śluz. Co dwudziesta piąta osoba jest nosicielem nieprawidłowego allelu genu CFTR, jednakże większość ludzi nie ma o tym pojęcia, ponieważ nosicielstwo nie daje żadnych objawów. * a) Wybierz prawidłowe dokończenie zdania. Z powyższego tekstu wynika, że mukowiscydoza jest chorobą...

4z5

2011-10-13 15:16


Egzamina maturalny z biologii- poziom podstawowy. Czas pracy: 90 ...

5z5

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pl&formkey=dEd...

A. autosomalną recesywną. B. autosomalną dominującą. C. sprzężoną z płcią dominującą. D. sprzężoną z płcią recesywną.

Zadanie 19. (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego wszystkie noworodki powinny być objęte testami na mukowiscydozę. *

Zadanie 20. (1 pkt) Kwas foliowy pełni wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka. W pierwszych tygodniach ciąży jego rola związana jest z rozwojem i kształtowaniem się płodu. Kobiety powinny przyjmować 0,4 mg kwasu foliowego dziennie przez okres począwszy od trzech miesięcy przed planowaną ciążą aż do 12 tygodnia ciąży. Zaleca się, aby jednak wszystkie kobiety w wieku rozrodczym przyjmowały kwas foliowy w dawce 0,4 mg/dzień. W wielu krajach witamina ta dodawana jest do pieczywa. *

Powered by Dokumenty Google Zgłoś nadużycie - Warunki korzystania z usługi - Dodatkowe zasady

2011-10-13 15:16

Kamila Rasol. Egzamin maturalny  

Test składa sie z 20 pytań.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you