Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych Rachunek nr 1/2012 Data wystawienia: 28.10.2012 Data sprzedaży: 28.10.2012 Miejsce wystawienia: Wrocław

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy: NIP Bank: Nr konta:

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Brunon i synowie Sp. z o.o. Ulica 5

Adres:

Wrocław 00-123

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy:

61-773

870 870 87 87

NIP

ING Bank Śląski

778-14-35-103

Bank:

00 0000 0000 0000 0000

Nr konta:

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. L. p. 1 2 3

Nazwa towaru lub usługi

J.m.

Ilość

Cena

Wartość

Tłumaczenie pisemne dokumentu doc. ENG - POL, zgodnie z umową z dnia 1.10.2012, ilość znaków 453 181

szt.

1

18 139,32 PLN

18 139,32 PLN

Tłumaczenie pisemne dokumentu pdf. ENG - POL, zgodnie z umową z dnia 1.10.2012, ilość znaków 654 528

szt.

1

26 198,57 PLN

26 198,57 PLN

Tłumaczenie pisemne prezentacji ppt. POL - ENG, zgodnie z umową z dnia 1.10.2012, ilość znaków 8 981

szt.

1

359,48 PLN

359,48 PLN

Razem:

44 697,37 PLN

Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

Do zapłaty 44 697,37 PLN Czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, trzydzieści osiem groszy przelew 15.12.2012

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

Rachunek jako osoba prawna  
Rachunek jako osoba prawna  

1116690/1125=992,61 992,61*45,03=44697,38

Advertisement