Issuu on Google+

Nauka wystawiania dokumentów księgowych Rachunek nr 1/2012 Data wystawienia: 28.10.2012 Data sprzedaży: 28.10.2012 Miejsce wystawienia: Wrocław

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy: NIP Bank: Nr konta:

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Brunon i synowie Sp. z o.o. Ulica 5

Adres:

Wrocław 00-123

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy:

61-773

870 870 87 87

NIP

ING Bank Śląski

778-14-35-103

Bank:

00 0000 0000 0000 0000

Nr konta:

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. L. p. 1 2 3

Nazwa towaru lub usługi

J.m.

Ilość

Cena

Wartość

Tłumaczenie pisemne dokumentu doc. ENG - POL, zgodnie z umową z dnia 1.10.2012, ilość znaków 453 181

szt.

1

18 139,32 PLN

18 139,32 PLN

Tłumaczenie pisemne dokumentu pdf. ENG - POL, zgodnie z umową z dnia 1.10.2012, ilość znaków 654 528

szt.

1

26 198,57 PLN

26 198,57 PLN

Tłumaczenie pisemne prezentacji ppt. POL - ENG, zgodnie z umową z dnia 1.10.2012, ilość znaków 8 981

szt.

1

359,48 PLN

359,48 PLN

Razem:

44 697,37 PLN

Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

Do zapłaty 44 697,37 PLN Czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, trzydzieści osiem groszy przelew 15.12.2012

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru


Rachunek jako osoba prawna