Page 1

Dęblin, dn. 23.09.2012 Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 17.09.2012 Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Kamil Stański ul. Krótka 1 08-530 Dęblin NIP: 1234567819 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4059,18 EUR 2. Kwota uzysku: 2029,59 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 2029,59 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia: 365,33 EUR 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty: 3693,85 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy euro 85/100)

........................................... Zleceniodawca

Nauka wystawiania dokumentów księgowych.

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy i dzieło  

Rachunek do umowy i dzieło przygotowany przy pomocy strony faktura.pl

Advertisement