Page 1

PROJEK PEMBANGUNAN FIZIKAL TAHUN 2013-2017 PEJABAT DAERAH KECIL GEMAS


PENYELENGGARAAN JALAN KAMPUNG MARRIS BAGI DAERAH KECIL GEMAS BIL

TAHUN 2013

JUMLAH PROJEK 8

KAMPUNG YANG TERLIBAT 6

2014

22

12

JUMLAH PERUNTUKAN (RM) 1,400,000.00     2,669,000.00

1     2.     3.     4.     5.  

2015

9

1,650,000.00

2016

14     25

11

2,805,000.00

2017

18

9

2,590,000.00


PROJEK P57 BAGI DAERAH KECIL GEMAS BIL

TAHUN

1.     2.

2013

3.   4.     5.  

JUMLAH PROJEK 18

JUMLAH PERUNTUKAN (RM) 410,000.00

2014     2015     2016

3

170,000.00

10

410,000.00

16

577,000.00

2017

11

380,000.00


PROJEK INFRASTRUKTUR ASAS DAN INFRASTRUKTUR AWAM BIL

TAHUN

JUMLAH PROJEK

KAMPUNG YANG TERLIBAT

JUMLAH PERUNTUKAN (RM)

1  

2013

12

12

540,000.00

2.  

2014

15

15

820,000.00

3.  

2015

9  

9

465,000.00


PROJEK JPD DAN AMENITI SOSIAL KKLW BIL

TAHUN

1  

2016

BIL

TAHUN

1  

2016

JUMLAH PROJEK JPD 21

KAMPUNG YANG TERLIBAT 17

JUMLAH PERUNTUKAN (RM) 420,000.00

JUMLAH PROJEK AMENITI SOSIAL 20

KAMPUNG YANG TERLIBAT

JUMLAH PERUNTUKAN (RM)

16

400,000.00


BIL

1.   2.     3.     4.     5.     6.  

DASAR PENCAHAYAAN NEGERI TAHUN

JUMLAH TIANG LAMPU

KAMPUNG YANG TERLIBAT

JUMLAH PERUNTUKAN (RM)

29

BILANGAN LAMPU DIPASANG 54

2012     2013

5

49,411.85

46

46

4

49,743.00

2014

33

32

5

53,479.64

2015

29

29

4

57,695.23

2016

39

40

8

30,387.01

2017

39

38

4

28,418.60

Projek pembangunan fizikal tahun 2013 - 2017  

Ringkasan Projek pembangunan yang telah dicapai oleh Pejabat Daerah Kecil dan Tanah Gemas

Projek pembangunan fizikal tahun 2013 - 2017  

Ringkasan Projek pembangunan yang telah dicapai oleh Pejabat Daerah Kecil dan Tanah Gemas

Advertisement