Page 1

Sau sự Phát triển của Android App : cách để thúc đẩy ứng dụng của bạn trên Google Play Với hơn 600.000 ứng dụng , cơ sở chơi ứng dụng Google là một vị trí đơn giản cho ứng dụng của bạn để có được mất . Trên cửa hàng ứng dụng , hàng trăm ứng dụng thương hiệu mới đang la hét cho sự chú ý mỗi ngày. Ở đây là 3 phương pháp bạn có thể thúc đẩy camera 360 của bạn trên Google Play . Song song với phát triển ứng dụng quảng cáo Đừng chờ đợi cho đến khi bạn hoàn thành việc thiết lập các ứng dụng - bắt đầu quảng cáo trong khi các thủ tục phát triển đang xảy ra. Đi thêm một hành động hơn nữa , bạn có thể soạn bài viết , bài viết khách truy cập, và đánh giá vào các mặt hàng và các đối tượng liên quan đến các ứng dụng Android mà bạn đang xây dựng . Được rất nhiều bàn bạc về ứng dụng của bạn trước khi bạn khởi động nó và bạn có thể đếm trên đầu mạnh mẽ sau khi khởi động . Sáng tác rất nhiều các trang blog trên đường của các trang blog cuộc sống sẽ không thực sự có lợi nếu bạn đang phát triển một ứng dụng của công ty. SEO cho Google Play Trang Sau khi bạn đã thực sự được gửi các ứng dụng, nó sẽ có trang riêng của mình trên các cửa hàng Google Play. Để làm cho nó đơn giản cho người sử dụng , ứng dụng của bạn một cách khôn ngoan gọi - tên cần phải rõ ràng phản ánh chức năng của các ứng dụng. Tiêu trang với màn hình độ phân giải cao của các ứng dụng . Như bạn không có một hợp đồng lớn của khu vực cho các tài liệu trên trang web, bạn phải rất lưu tâm với các từ khóa mà bạn sử dụng . Thực hành tốt nhất là cách sử dụng các thuật ngữ tìm kiếm rộng kết hợp với ứng dụng của bạn và providings của nó . Sử dụng một mô tả cơ bản với viên đạn chỉ truyền đạt tất cả các thông tin về các ứng dụng nhanh chóng.


Bao gồm lao động của bạn , Pals và hộ gia đình Các cặp vợ chồng đầu tiên của ngày trên Google Play có thể thực hiện hoặc phá vỡ ứng dụng của bạn . Nhiều cá nhân tải các ứng dụng có tính đến các điểm số của các ứng dụng của bạn . Nếu ứng dụng của bạn được một số tuyệt vời của tải và có điểm số xuất sắc , có một khả năng rằng nó sẽ được đưa vào danh sách Top Xu hướng , Finest chào bán hoặc cán Chọn lựa tiêu biểu khu vực . Hãy chắc chắn rằng một số lượng lớn các tải bằng cách yêu cầu các cá nhân tin cậy để tải về các ứng dụng. Nếu bạn làm cho nó vào danh sách các chức năng , sự hấp dẫn của ứng dụng của bạn sẽ leo thang và bạn có thể hy vọng để làm cho một giật gân lớn trên Ch play . Với hơn 600.000 ứng dụng , các cửa hàng chơi ứng dụng Google là một vị trí đơn giản cho ứng dụng của bạn để có được mất . Trên cửa hàng ứng dụng , hàng trăm ứng dụng thương hiệu mới đang la hét cho sự chú ý mỗi ngày. Để làm cho nó đơn giản cho người sử dụng , ứng dụng của bạn một cách khôn ngoan gọi - tên cần phải rõ ràng cho thấy các chức năng của ứng dụng . Phần lớn các cá nhân tải các ứng dụng có tính đến các điểm số của các ứng dụng của bạn . Nếu bạn làm cho nó vào danh sách các chức năng , sự hấp dẫn của ứng dụng của bạn sẽ tăng lên và bạn có thể hy vọng để làm cho một giật gân lớn trên Google Play .

Camera 360  

Tai camera 360 do, tải camera 360 cho điện thoại, camera 360 do cho điện thoại android, ios và java. tải camera360 cho điện thoại miễn phí

Camera 360  

Tai camera 360 do, tải camera 360 cho điện thoại, camera 360 do cho điện thoại android, ios và java. tải camera360 cho điện thoại miễn phí