Page 1

y k n e m a K z y k n í Kam Září 2012

ZŠ Aš, Kamenná 152 www.kamenka.cz Důležité termíny: (volné dny) 28.9.2011 - Den české státnosti 26.10. - 27.10.2011 podzimní prázdniny 28.10.2011 - Den vzniku Československa 17.11.2011 - Den boje za svobodu a demokracii 23.12.2011 - 2.1.2012 - vánoční prázdniny 3.2.2012 - pololetní prázdniny 13.2. - 19.2.2012 jarní prázdniny 5.4. - 6.4.2012 - velikonoční prázdniny 9.4.2012 - Velikonoční pondělí 1.5.2012 - Svátek práce 8.5.2012 - Den vítězství (konec 2. světové války) 29.6.2012 - konec školního roku

Vítejte na Kamence! Tak nám prázdniny utekly jako voda a už se zase všichni setkáváme ve škole. Známé tváře, jen o 2 měsíce starší. Kluci zmužněli, děvčata rozkvetla, my vyučující jsme všichni stejní. Jako každý rok, tak i letos vítáme na Kamence naše nové prvňáčky a doufáme, že se jim bude na naší škole líbit a dařit. Novým žákům ve starších třídách přejeme, aby se rychle aklimatizovali a našli si nové kamarády. Zároveň doufáme, že využijí

nové příležitosti a dokáží se oprostit od většiny svých neřestí z místa své předchozí školní docházky. Pedagogický sbor se tentokrát vůbec nezměnil, vedení školy i vyučující jsou stále titíž. Nikdo nás neopustil, žádný nový vyučující naše řady neposílil. Čeká nás všechny spousta práce. Deváťáky neminou přijímací zkoušky na střední školy, pomalu se budeme také připravovat na povinné testování znalostí v 5. a 9. třídách (povinné od dalšího

školního roku). I nadále budou zájemci z řad tříd s rozšířenou výukou informatiky absolvovat testy ECDL, aby se mohli na konci školní docházky na Kamence pyšnit certifikátem ECDL (tzv. řidičákem na počítač). Samozřejmostí je široká nabídka mimoškolní činnost (kroužků, nepovinných předmětů, apod.) pro žáky 1. i 2. stupně. Takže vítejte zpět na Kamence a nezaspěte začátek školního roku. Mgr. Milan Šatra

Počítačové aktivity Jsme škola s rozšířenou výukou informatiky. I proto je k dispozici pro žáky celá řada počítačových aktivit. Samozřejmostí bude vánoční turnaj ve skákání v ledové věži pro žáky 1. stupně, nově se připravují soutěže v luštění elektronických osmisměrek. Na druhém stupni se žáci informatických tříd mohou těšit na tradiční kameňáckou Trackmanii ligu, regionální soutěž ve vyhledávání na internetu, chystá se další ročník soutěže v piškvorkách. Nově přibude soutěž v luštění elektronických osmisměrek.

Rádi bychom uvítali v naší multimediální redakci nové spolupracovníky - reportéry, redaktory, herce, filmaře, spisovatele, básníky, grafiky apod. Nábor proběhne v průběhu září. Předmět Počítačová grafika se posune již do 7. ročníku, kde se bude střídat s klasickou výtvarkou.. Úplnou novinkou bude pro 8.A a 9.A možnost absolvovat nepovinný předmět Finanční gramotnost, kde se budou mít možnost seznámit se světem financí. Od dalšího roku se plánuje zařazení tohoto předmětu mezi povinné.

Součástí školy jsou také webové stránky. Kromě hlavního webu jsou k dispozici stále i jeho sourozenci– Osmisměrky, TV Kamenka, Moodle. Převratnou událostí pak je od září zavedení elektronické žákovské knížky, kde budou mít zájemci a jejich rodiče možnost sledovat prospěch přes internet (známky nelze falšovat a zapomínání žákovské knížky tak nebude nic platné :-)))). Tak ať nám ta technika hodně a bez problémů slouží ;-)))) Mgr. Milan Šatra


) Kamenka se směje :-

Vtipy :-) Mami, víš kolik zubní pasty je v jedné tubě?" "Nevím." "Já už to vím: od gauče až k televizi." Ptá se Pepíček paní učitelky : "Mohu být potrestán za něco, co jsem neudělal?" Učitelk a: "To v žádném případě!" Pep íček: "Tak to je dobře. Já jsem totiž neudělal domácí úkol!" Děti jsou na přírodovědné pro cházce a pan učitel na kraji lesa uvidí ohryzaný strom a říká : "Děti, kdo myslíte, že to udě lal?" A na to Pepíček: "Já nechci žalovat, pane profesore, ale určitě to byl někdo z béčka!" Dopis z tábora: "Včera jsm e boxovali, ta rovnátka už nebudu potřebovat." "Tati, tak jsem zabil 9 much 5 samečků a 4 samičky." "Pr osím tě, jak si to rozeznal?" "Pět sedělo na pivě a čtyři na zrc adle." Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?" "Protože jedna paní ztratila tisícikorunu." "A tys jí pomáhal hledat, viď?" "Ne!!! Stál jsem na bankov ce a čekal, až odejde." Do obchodu s ovocem a zele ninou přijde holčička s banáno vou slupkou. "Co si přeješ ?" ptá se paní prodavačka. "Novou náplň."

Najdeš 5 rozdílů?

Kdo hledá najde .-)

© 2012, ZŠ Aš, Kamenná, 152, odpovědní šéfredaktoři Mgr. Milan Šatra, Dana Šmatová

Kamínky 1/11  

Kamínky z Kamenky 1/2011

Kamínky 1/11  

Kamínky z Kamenky 1/2011