Page 1

Oorsiglys vir die beplanning van jou Leesklub sessie By die beplanning van jou sessie moet jy faktore soos die plek waar julle vergader, die ouderdomme van die kinders, die grootte van die groep en die beskikbare tyd, in ag neem.

o Besluit watter speletjies en liedjies gebruik gaan word o Kies ’n storie of stories om te lees en/of vertel o Besluit wie die stories gaan lees en/of vertel o Werk uit hoeveel tyd jy vir speletjies, liedjies en stories gaan nodig hê o Besluit watse skryfwerk en ander aktiwiteite wat met die stories verband hou, gedoen gaan word

o Besluit of jy die kinders gedurende die sessie gaan aanmoedig om in pare en onafhanklik te lees

o Bepaal hoeveel tyd jy vir die aktiwiteit en die gesamentlike en onafhanklike leessessie gaan nodig hê

o Besluit watter tale jy vir elke storie en aktiwiteit gaan gebruik o Maak seker dat jy jou plan vir die sessie neerskryf o Maak seker dat jy al die toerusting het wat nodig is vir die sessie o Reël die kinders se versnapering (indien jy dit aanbied) o Bevestig watter vrywilligers gaan deelneem.

checklist-for-reading-clubsafrik  

o Besluit of jy die kinders gedurende die sessie gaan aanmoedig om in pare en onafhanklik o Bepaal hoeveel tyd jy vir die aktiwiteit en die...