Page 1

A o d a oGr @5t

A o d a oGr @4t

@5t oGr a d o B

1°Fi l a:Laur aJust avi no,Mar í aAl ej andr aLee,Cami l aCava,Mel ani eGunt er ,Nat hal i eGómezyEnr i quePadr ón. 2°Fi l a:Ronal dCar r anza,JoséBozoyAl anBer nal . 3°Fi l a:Andr ésChávez,Sof í aOspi na,Val ent i naMar í n,Lucí aAnel l ,Gí aBet ancour t ,Rober t oPi neda,TommyChoa,Davi dQuel quej eu,Mar coVi l l amont eyLucasReyes. Tut or aMaydéyTeacherAnaEl enaMoj i ca.

@4t oGr a d o B

1°Fi l a:Al essandr aAbr ego,Adr i anRí os,Fel i peMont enegr o,Di egoHer r er ayCar l osMayor ga. 2°Fi l a: I sabel l aMadr i d,Ni nnaJanson,Anal i daAmpudi a,Davi dChoa,Mar i anoPor r asyGabr i elWat son. 3°Fi l a:TeacherSi l vi aI gl esi as,Moi sésGómez,AmandaSal daña,Di anaNavar r o,Gabr i el aSnape,AnaPaul aDuque,EmanuelDiBel l o,Gabr i elEst r i peaut , Er asmoEst r i peaut ,Lui sFel i peDí az,Car l osBar r anco,TeacherYul ideCont eyVí ct orFer r ar a.

1°Fi l a:Ani kaBat i st a,Dani el aHun,Cami l aBur gos,Emi l ySánchez,JadeeSaad. 2°Fi l a:DanuelEvans,Enr i queFaj ar do,Vi cent eShannon,Rol andoVal di vi a,I voMor eno,Ni col ásRodr í guez,Mi guelFi guei r a. 3°Fi l a:Her nánJar ami l l o,AnaI sabel l aGonzál ez,AmbarBer r ocal ,Laur aSant ana,Andr eaRamí r ez,Cr i st el l eMadr i d,Andr eaDi ez,Del f i naCost a,Al essi aRodr í guez, Ni col eCar pi o,Car ol i naCabal l er o. 4°Fi l a:TeacherNor i sMar t i no,JuanDani elDi az,Mat eoMor al es,Di egoFr aucaTut or aHodal ysNavar r o

1°Fi l a: 2°Fi l a: 3°Fi l a: 4°Fi l a:

J 21 22 primaria  
Advertisement