Page 1

K a m i l a Kasperowicz I V r o k E A Pro j e k towa n i e G r a f i c z n e

2008/2009


Portrety Typo  

.Projekty ukazujące znanych i canionych projektantów zwiazanych z modą i jej środowiskiem w postaci liter.

Portrety Typo  

.Projekty ukazujące znanych i canionych projektantów zwiazanych z modą i jej środowiskiem w postaci liter.