Page 1

MIROX sp. z o. o. , ODDZIAŁ: ul. Harcerska 10, 61-011 Poznań, tel. 061 878-08-01 fax. 061 652-99-88 harcerska@mirox.pl

Oferta nr OFZ-3335465/1

Przewidywany termin realizacji:

28-03-2013

Ważność oferty

27-06-2013

Odbiorca

WYPRZEDAŻ

Poz. Nazwa art.

1. Okno

1480 1.1.1

Sztuk

19 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

Cena jedn.

764,98

Rabat

Cena po rabacie

60 %

305,99

1480 x 1435

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

1435

Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

R1 740

UR 2

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

740

OKNA BEZ FOLII, NAWIETRZAKI,ŻÓŁTE ZASLEPKI NA ZAWIASACH CZĘŚĆ OKIEN BEZ NAWIETRZAKA 2

479,95

80 %

657

Szer. x Wys. [mm]

657

Pakiet szklenia 4/16/4 K=1.1 Współczynnik przenikania cieplnego: 1,19 ID4 301/320 COEX czarna, 223 1-str. złoty dąb

1.1

1.

657 x 2070

620 310, Mostek do szklenia 4000 1700

2070

370

2. Okno

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 1 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

95,99


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

70 %

203,15

WYPRZEDAŻ 3. Okno

1465 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

677,17 1465 x 1130

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1130

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

R1

UR 2

890

575

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

SPRZEDANE 4. Okno

2

661,60

870

Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,23 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1439

1.

1. 971

R1

198,48

870 x 2410

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

2410 1.1.2

70 %

5. Okno

990

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany Słupek poziomy 140341 (1 szt.)

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

375,43

70 %

112,63

990 x 990

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

990

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

SPRZEDANE 6. Okno

880

Szer. x Wys. [mm]

1.

1519

2300

73 %

880 x 2300

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały osłonki Słupek poziomy 180346 (1 szt.)

781

1.

IDEAL 8000 Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 2 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

1 141,89

ID8 305/320 tylko kolor, 223 1-str. złoty dąb

1.1.1

1.1.2 UR 2

1

Oferta przygotowana przez: sa

308,31


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

60 %

352,13

WYPRZEDAŻ 7. Okno 2000

2 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

1.2.1

880,33 2000 x 1360

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,22 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1360

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.) R1

UR 2

1000

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

1000

8. Okno

860

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1 1.1.2

446,43

70 %

133,93

860 x 1200

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,27 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1200

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

UR 2 430

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

430

SPRZEDANE 9. Drzwi

1360

1 Szer. x Wys. [mm]

3 408,30

70 %

1360 x 2070

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,28

1.1.1 1.2.1

140066. Przymyk 64mm biały 1.

ID4 002+059/033 drzwi wew, biały

2070

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: DW SB12 M2 60 ..GA +MV2, Biały malowany

2.

Typ okuć: DW SC12 M2 60 ..GA +MV2, Biały malowany

DC24 DC14 680

680

DRZWI NA MONOBLOKU, BEZ SZYBY, BRZYDKIE ZAWIASY

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 3 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

1 022,49


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

60 %

540,29

WYPRZEDAŻ 10. Okno

2990 1.1

1.2

1 Szer. x Wys. [mm]

1 350,73 2990 x 2120

Pakiet szklenia 4/16/4 K=1.1 Współczynnik przenikania cieplnego: 1,17 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.3.1

2120

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (2 szt.)

UR 2 997

997

3.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

997

IDEAL 7000 11. Okno

1730

1 Szer. x Wys. [mm]

1 515,37

60 %

606,15

1730 x 2195

Współczynnik przenikania cieplnego: 0,93

1.1.1

1.2.1

140066. Przymyk 64mm biały

2195

1.

ID4 301/320 COEX czarna, biały

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 SB 1

SC 2

865

865

1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany

12. Okno

1790

1 Szer. x Wys. [mm]

1 495,50

60 %

598,20

1790 x 2220

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,20

1.1.1

1.2.1

140066.227 Przymyk 64mm 227 1-str. orzech

2220

1.

ID4 301/320 COEX czarna, 227 1-str. orzech

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 SB 1

SC 2

1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany

895

895

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 4 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

60 %

909,58

WYPRZEDAŻ 13. Okno

2730

1 Szer. x Wys. [mm]

2 273,95 2730 x 2195

Współczynnik przenikania cieplnego: 0,92

1.1.1

1.2.1

140066. Przymyk 64mm biały

1.3.1 1.

ID4 301/320 COEX czarna, biały

2195

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

SB 1

SC 2

R1

910

910

910

1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany

3.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

14. Okno 2300 1.1

1.2

1 Szer. x Wys. [mm]

70 %

2300 x 1560

Pakiet szklenia 4/12/4/12/4 K=0,7 Współczynnik przenikania cieplnego: 0,89 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.3.1

1.

1560

1 180,87

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (2 szt.)

UR 2 767

767

767

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 5 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

3.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

Oferta przygotowana przez: sa

354,26


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

WYPRZEDAŻ 15. Drzwi

1060

570

1.1.8 1.1.91.1.10 DC04 1.1.11

544 321 570178577

898

1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7

722

Szer. x Wys. [mm]

1.1.1 1.1.2 1.1.3 2190

1

3 547,17

1 064,15

1060 x 2190

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,31 ID4 002+059/033 drzwi wew, 227 1-str. orzech

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: Zasuwnica 12 M2 60 ..GA + MV2, Biały osłonki Słupek pionowy 140041 (2 szt.)

367260432

Słupek poziomy 140041 (8 szt.)

DRZWI OTWIERANE DO WEWNATRZ LEWE

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 6 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

70 %

Oferta przygotowana przez: sa


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

70 %

758,88

WYPRZEDAŻ 16. Drzwi

1300

Szer. x Wys. [mm]

2170

1447

1.2.1

2 529,60 1300 x 2170

Pakiet szklenia Płyta PCV biała Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 002+059/033 drzwi wew, biały

1.

1455

1.1

1

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

1.2.2 DC04

Słupek poziomy 140041 (1 szt.)

715

1.3

723

Słupek pionowy 140041 (1 szt.)

2.

433

867

Typ okuć: Zasuwnica 12 M2 60 ..GA + MV2, Biały malowany Słupek poziomy 140041 (1 szt.)

DRZWI BEZ GÓRNYCH SZYB, BIAŁE OTWIERANE DO WEWNATRZ , PRAWE 17. Okno 1275

Szer. x Wys. [mm]

150 R 133 1

750

600

R2

638

1.

1275 x 750

1.

Typ okuć: R 1 Łuk/Skos MVA, Biały malowany

2.

Typ okuć: R 2 Łuk/Skos MVA, Biały malowany

638

1730

1 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

909,30

73 %

1730 x 1245

Współczynnik przenikania cieplnego: 0,98 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1245

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.) R1 865

71,70

Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

18. Okno

1.1.1

95 %

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

600

1 R 133

1.1.11.2.1

1 434,00

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,29 ID4 301/320 COEX czarna, biały

638

150

638

R1

13

UR 2

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

865

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 7 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

245,51


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

70 %

117,62

WYPRZEDAŻ 19. Okno

1085

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

392,07 1085 x 985

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

985

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

SPRZEDANE 20. Okno

1450

1 Szer. x Wys. [mm]

1 286,67

60 %

514,67

1450 x 2295

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,23

1.1.2 1.2.2 SB 1 SC 2 725

1370

140066. Przymyk 64mm biały 1.

ID4 301/320 COEX czarna, biały

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany Słupek poziomy 140341 (1 szt.)

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany Słupek poziomy 140341 (1 szt.)

925

2295

1.1.1 1.2.1

725

21. Okno

1450

3 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

386,42

60 %

1450 x 1170

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,21 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1170

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

BEZ SZYBY

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 8 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

154,57


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

75 %

292,70

WYPRZEDAŻ 22. Okno

1135

Szer. x Wys. [mm]

1.

1.1.1

2

1 170,80 1135 x 1405

ID8 305/320 tylko kolor, 227 1-str. orzech

1.2.1

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

1405

Słupek pionowy 180344 (1 szt.)

R1

UR 2

568

568

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

IDEAL 8000 23. Okno

2055

Szer. x Wys. [mm]

1.

1.1.1

1.2.1

2

1 980,92

75 %

495,23

2055 x 1460

ID8 305/320 tylko kolor, 223 1-str. złoty dąb

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

1.3.1

1460

Słupek pionowy 180344 (2 szt.)

R1

R1

685

685

UR 2 685

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały osłonki

2.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały osłonki

3.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały osłonki

IDEAL 8000 24. Okno

2

662,30

860

Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

Współczynnik przenikania cieplnego: 0,96 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

70 %

198,69

860 x 2095

2095

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

25. Okno

1730

1 Szer. x Wys. [mm]

1 515,37

60 %

606,15

1730 x 2195

Współczynnik przenikania cieplnego: 0,93

1.1.1

1.2.1

140066. Przymyk 64mm biały

2195

1.

ID4 301/320 COEX czarna, biały

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 SB 1

SC 2

865

865

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 9 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany

Oferta przygotowana przez: sa


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

65 %

505,97

WYPRZEDAŻ 26. Okno

2730 1.1.1

1.2.1

1 Szer. x Wys. [mm]

1.3.1

1 445,63 2730 x 1295

Współczynnik przenikania cieplnego: 0,97 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1295

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (2 szt.)

R1

R1

910

910

UR 2 910

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

3.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

27. Okno

1

671,53

870

Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

Współczynnik przenikania cieplnego: 0,96 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

70 %

201,46

870 x 2095

2095

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

28. Okno

1465 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

769,53

70 %

1465 x 1425

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1425

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

R1 890

UR 2 575

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

SPRZEDANE

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 10 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

230,86


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

80 %

140,80

WYPRZEDAŻ 29. Okno

1940

1 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

1940 x 915

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

915

1.1.1

704,00

Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

R1

UR 2 970

970

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

PROFIL RENOWACYJNY - WYMIAR BEZ PŁETWY 30. Okno

1940

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

1.2.1

711,30

80 %

142,26

1940 x 935

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

935

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

R1

UR 2 970

970

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

SPRZEDANE 31. Okno

1.1.1

1

965,25

1860

Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.3.1

1.

60 %

1860 x 1280

1280

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (2 szt.)

R1 620

R1 620

UR 2

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

620

2.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

3.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 11 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

386,10


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

70 %

295,20

WYPRZEDAŻ 32. Okno 1240 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

984,00 1240 x 1300

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,26 ID4 301/320 COEX czarna, 140 2-str. antracyt

1.

1300

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.) R1

UR 2

620

620

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, F9 Srebrny

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, F9 Srebrny

33. Okno

1

991,57

70 %

940

Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,21 ID4 301+060/320 balkon, 140 2-str. antracyt

1.

297,47

940 x 2250

2250

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, F9 Srebrny

UR 2

PRÓG ALU 34. Okno

840

1 Szer. x Wys. [mm]

70 %

151,63

840 x 1000

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25 ID4 301/320 COEX czarna, 140 2-str. antracyt

1.

1.1.1

505,43

1000

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, F9 Srebrny

UR 2

SPRZEDANE 35. Okno

1730 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

909,29

65 %

1730 x 1245

Współczynnik przenikania cieplnego: 0,98 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1245

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

R1 865

UR 2 865

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 12 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

Oferta przygotowana przez: sa

318,25


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

78 %

147,74

WYPRZEDAŻ 36. Okno

1

671,55

870

Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

Współczynnik przenikania cieplnego: 0,96 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

870 x 2095

2095

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

37. Okno 860

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

662,30

70 %

198,69

860 x 2095

Współczynnik przenikania cieplnego: 0,96 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

2095

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

38. Okno

1470

Szer. x Wys. [mm]

1.

1.1.1

2

1 358,73

70 %

407,62

1470 x 1460

ID8 305/320 tylko kolor, 223 1-str. złoty dąb

1.2.1

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

1460

Słupek pionowy 180344 (1 szt.)

R1

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały osłonki

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały osłonki

UR 2

735

735

IDEAL 8000 39. Okno

1200

Szer. x Wys. [mm]

1.

1.1.1

1

1 232,77

70 %

1200 x 1460

ID8 305/320 tylko kolor, 227 1-str. orzech

1.2.1

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

1460

Słupek pionowy 180344 (1 szt.)

R1 600

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2 600

IDEAL 8000

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 13 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

369,83


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

70 %

346,40

WYPRZEDAŻ 40. Okno

1130

Szer. x Wys. [mm]

1.

1.1.1

2

1 154,67 1130 x 1380

ID8 305/320 tylko kolor, 227 1-str. orzech

1.2.1

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

1380

Słupek pionowy 180344 (1 szt.)

R1

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

565

565

IDEAL 8000 41. Okno

950

1 Szer. x Wys. [mm]

661,20

85 %

99,18

950 x 1200

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,28

1.2.1

140066. Przymyk 64mm biały 1.

ID4 301/320 COEX czarna, biały

1200

1.1.1

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

SB 1

SC 2

475

475

1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany

PROFIL RENOWACYJNY 42. Okno

950

1 Szer. x Wys. [mm]

739,86

86 %

103,58

950 x 1475

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,28

140066. Przymyk 64mm biały

1.1.1 1.2.1 1.

1475

ID4 301/320 COEX czarna, biały

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany

SB 1 SC 2 475

475

PROFIL RENOWACYJNY

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 14 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

70 %

322,76

WYPRZEDAŻ 43. Okno

1240

4 Szer. x Wys. [mm]

1 075,87 1240 x 1300

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25

1.1.1

1.2.1

140066.140 Przymyk 64mm 140 2-str. atracyt

1300

1.

ID4 301/320 COEX czarna, 140 2-str. antracyt

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 SB 1

SC 2

620

620

1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, F9 Srebrny

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, F9 Srebrny

44. Okno

1240

5 Szer. x Wys. [mm]

1 075,87

70 %

322,76

1240 x 1300

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25

1.1.1

1.2.1

140066.134 Przymyk 64mm 134 2-str. szary

1300

1.

ID4 301/320 COEX czarna, 134 2-str. szary

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 SB 1

SC 2

1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, F9 Srebrny

620

620

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, F9 Srebrny

45. Okno

1

991,57

70 %

940

Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,21 ID4 301+060/320 balkon, 140 2-str. antracyt

1.

297,47

940 x 2250

2250

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, F9 Srebrny

UR 2

PRÓG ALU 46. Okno

840

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

505,43

70 %

840 x 1000

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25 ID4 301/320 COEX czarna, 134 2-str. szary

1.

1000

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, F9 Srebrny

UR 2

SPRZEDANE Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 15 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

151,63


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

85 %

106,83

WYPRZEDAŻ 47. Okno

870

1 Szer. x Wys. [mm]

712,20 870 x 1450

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,29

140066. Przymyk 64mm biały

1.1.1 1.2.1 1.

1450

ID4 301/320 COEX czarna, biały

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany

SB 1 SC 2 435

435

PROFIL RENOWACYJNY 48. Okno

950

1 Szer. x Wys. [mm]

708,20

85 %

106,23

950 x 1380

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,28

140066. Przymyk 64mm biały 1.

ID4 301/320 COEX czarna, biały

1380

1.1.1 1.2.1

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany

SB 1 SC 2 475

475

PROFIL RENOWACYJNY 49. Okno 1000 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

524,03

70 %

1000 x 1350

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,23 ID4 301/320 COEX czarna, 240 1-str. antracyt

1.

1350

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 16 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

157,21


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

70 %

128,14

WYPRZEDAŻ 50. Okno

1030

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

427,13 1030 x 880

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25 ID4 301/320 COEX czarna, 240 1-str. antracyt

1.

880

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

SPRZEDANE 51. Okno 1055

Szer. x Wys. [mm]

1440

860,60

70 %

258,18

1055 x 1920

Pakiet szklenia 4/12/4/12/4 K=0,7 Współczynnik przenikania cieplnego: 0,94 ID4 301/320 COEX czarna, 240 1-str. antracyt

1.1.1

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

UR 2

Słupek poziomy 140341 (1 szt.) 1.2

480

1920

2

1.

52. Okno 1070

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

783,40

60 %

313,36

1070 x 1790

Współczynnik przenikania cieplnego: 0,94 ID4 301/320 COEX czarna, 240 1-str. antracyt

1.

1790

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

53. Okno

1070

Szer. x Wys. [mm]

697

1.1

1.3

697

75 %

108,93

1070 x 2090

620 310, Mostek do szklenia 4000 Słupek poziomy 140341 (2 szt.)

BEZ SZYB !!!

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 17 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

435,72

Pakiet szklenia !!! BEZ SZYBY !!! 24 mm Współczynnik przenikania cieplnego: 1,19 ID4 301/320 COEX czarna, 263 1-str. aluminium szczotkow

697

2090

1.

1.2

1

Oferta przygotowana przez: sa


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

70 %

129,50

WYPRZEDAŻ 54. Okno

970

1 Szer. x Wys. [mm]

970 x 960

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25 ID4 301/320 COEX czarna, 206 1-str. ciemny dąb

1.

1.1.1

431,67

960

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

SPRZEDANE 55. Okno 653

Szer. x Wys. [mm]

400

300

300

1.1

817,30

80 %

163,46

653 x 2239

Pakiet szklenia 4/16/4 K=1.1 Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25 ID4 301/320 COEX czarna, 223 1-str. złoty dąb

3261326

1.

1.2.1 1839

1939

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

1939

2239

1

Słupek poziomy 140341 (1 szt.)

UR 2

2.

56. Okno

2000

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały osłonki

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

70 %

239,97

2000 x 1135

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,23 ID4 301/320 COEX czarna, 223 1-str. złoty dąb

1.

1.2.1

799,90

1135

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

X

Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

X

BO

BO 1000

1000

1.

Typ okuć: ***Bez okuć***, Biały osłonki

2.

Typ okuć: ***Bez okuć***, Biały osłonki

KOLOR WEWNĘTRZNY 57. Okno

1140 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

651,57

70 %

1140 x 1365

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,26 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1365

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

R1

UR 2

570

570

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

SPRZEDANE Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 18 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

195,47


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

WYPRZEDAŻ 58. Okno

975

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

316,27

70 %

94,88

975 x 1030

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1030

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

SPRZEDANE 59. Okno

530

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

399,28

75 %

99,82

530 x 1575

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,28 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1575

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

PROFIL RENOWACYJNY 60. Okno

1230

1 Szer. x Wys. [mm]

739,00

85 %

110,85

1230 x 1250

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25

1.2.1

140066. Przymyk 64mm biały 1.

ID4 301/320 COEX czarna, biały

1250

1.1.1

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

SB 1

SC 2

615

615

1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany

MONOBLOK

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 19 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

70 %

241,53

WYPRZEDAŻ 61. Okno

1090 500

Szer. x Wys. [mm]

805,10 1090 x 1550

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,27 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek poziomy 140341 (1 szt.)

1.2.1 1.2.2

1050

1550

R 1 1.1.2 1.1.1

UR 2 545

2

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

545

62. Okno

1760 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

918,45

60 %

367,38

1760 x 1620

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,22 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1620

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

UR 2

R1

600

1160

1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

63. Okno

1350

1 Szer. x Wys. [mm]

901,40

85 %

135,21

1350 x 1475

1.2.1

1475

1.1.1

525

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24

140066. Przymyk 64mm biały 1.

ID4 301/320 COEX czarna, biały

SB 1

SC 2

675

675

950

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany

PROFIL RENOWACYJNY

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 20 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

85 %

130,74

WYPRZEDAŻ 64. Okno

1265

Szer. x Wys. [mm]

393

1.2.1

ID4 301/320 COEX czarna, biały

633

633

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

491

SC 2

1265 x 1375

140066. Przymyk 64mm biały 1.

1375 SB 1

871,60

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25

490

1.1.1

1

1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały malowany

PROFIL RENOWACYJNY 65. Okno

1775 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

70 %

254,10

1775 x 1425

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,22 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1.2.1

847,00

1425

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

R1

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

888

888

ENERGETO IDEAL 4000 SZARA USZCZELKA

SPRZEDANE 66. Okno 1070

Szer. x Wys. [mm]

987

1.1

987

75 %

229,68

1070 x 2960

Pakiet szklenia 4/16/4 K=1.1 Współczynnik przenikania cieplnego: 1,17 ID4 301/320 COEX czarna, 123 2-str. złoty dąb

620 310, Mostek do szklenia 4000 Słupek poziomy 140341 (2 szt.)

1.3

67. Okno

2

896,33

91 %

2411

Szer. x Wys. [mm]

2411

Pakiet szklenia 4/16/4 K=1.1 Współczynnik przenikania cieplnego: 1,18 ID4 301/320 COEX czarna, 123 2-str. złoty dąb

1.1

1. 1460

1460

918,72

987

2960

1. 1.2

2

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 21 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

2411 x 1460

620 310, Mostek do szklenia 4000

Oferta przygotowana przez: sa

80,67


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

WYPRZEDAŻ 68. Okno 1486

Szer. x Wys. [mm]

1.

845

1.1

611,80

90 %

61,18

1486 x 845

Pakiet szklenia 4/16/4 K=1.1 Współczynnik przenikania cieplnego: 1,19 ID4 301/320 COEX czarna, 123 2-str. złoty dąb

744 435

435

742

1

410

410

620 310, Mostek do szklenia 4000

69. Okno

1760

Szer. x Wys. [mm]

775,85

80 %

155,17

1760 x 1435

Pakiet szklenia 4/16/4 K=1.1 Współczynnik przenikania cieplnego: 1,19 ID4 301/320 COEX czarna, 206 1-str. ciemny dąb

1.2

1.1.1

1

1435

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

UR 2 1.

600

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

1160

NA OKNIE PRZYKRĘCONY BIAŁY NAWIETRZAK 70. Okno

1

701,23

990

Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,21 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

70 %

210,37

990 x 2425

2425

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

71. Okno

835 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

2 350,10

70 %

705,03

835 x 2345

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,26 ID4 002+059/033 drzwi wew, 227 1-str. orzech

1.

2345

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: Zasuwnica 12 M2 60 ..GA + MV2, Biały osłonki

DC04

BEZ SZYBY, DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ,LEWE

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 22 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

90 %

181,10

WYPRZEDAŻ 72. Okno

1300 650

1.2.1 1.3.1 R1 650

UR 2

1 811,00 1300 x 1750

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

700

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.) Słupek poziomy 140341 (1 szt.)

1050

R 10 57 200

1.1.1 U1

Szer. x Wys. [mm]

1550

1550

1750

200

650

1

650

1.

Typ okuć: U 1Łuk/Skos(SW1K+ER1A)GVM/GRM, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

3.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

W ZAWIASACH BRAK SWORZNI- OKNO Z WYSTAWKI UL. GÓRECKA W OKNIOE SZPROSY 18 MM 73. Okno

1000

3 Szer. x Wys. [mm]

70 %

126,43

1000 x 750

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,31 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1.2.1

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

750

1.1.1

421,43

Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

R1

UR 2

500

500

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

SPRZEDANE 74. Okno

1000

1 Szer. x Wys. [mm]

470

1.1 1.

80 %

1000 x 470

Pakiet szklenia !!! BEZ SZYBY !!! 24 mm Współczynnik przenikania cieplnego: 1,23 ID4 301/320 COEX czarna, 102 2-str. dąb naturalny

620 310, Mostek do szklenia 4000

BEZ SZYBY

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 23 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

176,10

Oferta przygotowana przez: sa

35,22


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

80 %

331,29

WYPRZEDAŻ 75. Okno

2070

1 Szer. x Wys. [mm]

1 656,45 2070 x 2310

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,19

1.1.1

140066.202 Przymyk 64mm 202 1-str. dąb naturalny

1.2.1 1.

2310

ID4 301/320 COEX czarna, 202 1-str. dąb naturalny

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

SB 1

SC 2

1035

1035

1.

Typ okuć: auto Pilot R bierne skrzydło jeden grzybek, Biały osłonki

2.

Typ okuć: auto Pilot UR SC 2 1 grzybek antywłamaniowy z mikro, Biały osłonki

NAWIETRZAK 76. Okno

9

733,15

80 %

920

Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,21 ID4 301/320 COEX czarna, 202 1-str. dąb naturalny

1.

146,63

920 x 2310

2310

Naw wirtu inwetycja, 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

NAWIETRZAK, ŚRUBY NA RAMIE OD PROWADNIC NA PLACU NIEKOMPLETNE SKRZYNKI ROLETOWE Z PROWADNICAMI, 77. Okno 1370

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

657,20

70 %

1370 x 1460

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,20 ID4 301/320 COEX czarna, 202 1-str. dąb naturalny

1.

1460

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały osłonki

UR 2

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 24 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

197,16


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

75 %

132,17

WYPRZEDAŻ 78. Okno

1480

1 Szer. x Wys. [mm]

1480 x 1460

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,20 ID4 301/320 COEX czarna, 223 1-str. złoty dąb

1.

1.1.1

528,68

1460

Naw wirtu inwetycja, 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

NAWIETRZAK, BRAK SZYBY 79. Okno 590

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

557,37

70 %

167,21

590 x 2110

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,26 ID4 301/320 COEX czarna, 223 1-str. złoty dąb

1.

2110

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

UR 2

80. Okno 2060 1030

Szer. x Wys. [mm]

1030

1030

1030

93 %

1.

81. Okno

865

2060 x 1030

Typ okuć: U 1Łuk/Skos(SW1K+ER1A)GVM/GRM, F4 Stare złoto

1 Szer. x Wys. [mm]

503,87

70 %

865 x 1435

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,23 ID4 301/320 COEX czarna, 223 1-str. złoty dąb

1.

1435

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały osłonki

UR 2

BRUGMANN- OKNO Z WYSTAWKI UL. GÓRECKA

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 25 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

103,61

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

U1

1.1.1

1 480,14

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,05 ID4 301/320 COEX czarna, 123 2-str. złoty dąb

1030

1. 1.1.1

1

Oferta przygotowana przez: sa

151,16


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

80 %

207,92

WYPRZEDAŻ 82. Okno

1030

1

600

Szer. x Wys. [mm]

R 11.2.1 UR 2 1.1.1

1 039,60 1030 x 1910

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,28 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

1910

Słupek pionowy 140341 (2 szt.)

1310

1.3.1 1.4.1 R1

Słupek poziomy 140341 (1 szt.)

UR 2

515 515

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

3.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

4.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

OKNO BARDZO DŁUGO LEZY JUZ NA PLACU - OKNA PRAWDOPODBNIE PO JEDNEJ Z PIERWSZYCH INWESTYCJI 83. Okno

1050 600

Szer. x Wys. [mm]

1 045,80

80 %

209,16

1050 x 1910

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,28 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (2 szt.)

1.3.1 1.4.1 1310

1910

R 11.2.1 UR 2 1.1.1

1

R1

UR 2

525 525

Słupek poziomy 140341 (1 szt.) 1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

3.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

4.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

OKNO BARDZO DŁUGO LEZY JUZ NA PLACU - OKNA PRAWDOPODBNIE PO JEDNEJ Z PIERWSZYCH INWESTYCJI

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 26 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

70 %

190,66

WYPRZEDAŻ 84. Okno

1

635,53

865

Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,23 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1337

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

2240 UR 2

1. 903

1.1.2

865 x 2240

85. Okno

1050

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany Słupek poziomy 140341 (1 szt.)

1

845

Szer. x Wys. [mm]

1.1.11.2.1 R 1 UR 2

1 267,00

80 %

253,40

1050 x 2690

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,27 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

2690

Słupek pionowy 140341 (2 szt.)

1845

1.3.11.4.1 Słupek poziomy 140341 (1 szt.)

R 1 UR 2 525 525

1.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

2.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

3.

Typ okuć: auto Pilot R 1 standard, Biały malowany

4.

Typ okuć: auto Pilot UR 1 mikrowentylacja, Biały malowany

OKNO BARDZO DŁUGO LEZY JUZ NA PLACU - OKNA PRAWDOPODBNIE PO JEDNEJ Z PIERWSZYCH INWESTYCJI 86. Okno 580

1 Szer. x Wys. [mm]

240,12 580 x 580

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,32 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1. 1.1.1 580

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

CS02

1.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

ZLEC.1723

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 27 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

50 %

120,06


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

WYPRZEDAŻ 87. Okno 460

1 Szer. x Wys. [mm]

129,52

50 %

64,76

460 x 680

Pakiet szklenia 4/16/4 K=1.1 Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25 ID4 301/320 COEX czarna, 223 1-str. złoty dąb

1.1 680

1.

620 310, Mostek do szklenia 4000

ZLEC.2306 88. Okno

500

1100

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

273,24

50 %

136,62

1100 x 500

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,30 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

U2 1.

Typ okuć: Activpilot U 2 GAVM/GAM SW1/K, Biały osłonki

ZLEC.154 89. Okno

1300

6 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

443,20

50 %

221,60

50 %

197,45

1300 x 1000

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,23 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1000

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

CS02

ZLEC.690 90. Okno

860 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

394,90 860 x 1245

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1245

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

CS02

ZLEC.2186

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 28 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

50 %

193,21

50 %

366,03

WYPRZEDAŻ 91. Okno

1000

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

386,42 1000 x 1000

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1000

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

CS02

ZLEC.2784 92. Okno

1400 1.1.1

2 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

732,06 1400 x 1370

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1370

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

R1

CS02

700

700

1.

Typ okuć: Activpilot R 1 MVA GAM, Biały osłonki

2.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

ZLEC. 2972 OKNA OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ- SZWECJA 93. Okno

1310 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

701,62

50 %

350,81

1310 x 1350

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1350

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

R1

CS02

655

655

1.

Typ okuć: Activpilot R 1 MVA GAM, Biały osłonki

2.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

ZLEC. 2972 OKNA OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ- SZWECJA

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 29 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa


Oferta nr OFZ-3335465/1

Poz. Nazwa art.

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

50 %

219,57

50 %

288,51

WYPRZEDAŻ 94. Okno

1160

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

439,14 1160 x 1110

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,23 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1110

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

CS02

ZLEC. 147 95. Okno

990

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

577,02 990 x 1545

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,22 ID4 301/320 COEX czarna, 227 1-str. orzech

1.

1545

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

CS02

ZLEC. 234 96. Okno

1060

1.1.2 1.1.3 1.1.4 DC02 1.1.5

Szer. x Wys. [mm]

531 313 418 313 564

2140

1.1.1

1

50 %

1060 x 2140

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,28 ID4 002+059/033 drzwi wew, biały

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: Zasuwnice 5 M2 .... G + MV2, Biały osłonki Słupek poziomy 140041 (4 szt.)

ZLEC.165

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 30 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

2 460,96

Oferta przygotowana przez: sa

1 230,48


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

50 %

384,37

WYPRZEDAŻ 97. Okno

1465 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

1465 x 1435

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,24 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1.2.1

768,74

1435

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 Słupek pionowy 140341 (1 szt.)

CS02

R1

733

733

1.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

2.

Typ okuć: Activpilot R 1 MVA GAM, Biały osłonki

ZLEC.TEST 98. Okno

1570 1.1.1

1 Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

50 %

537,45

1570 x 1199

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,27 ID4 301/320 COEX czarna, 240 1-str. antracyt

1.

1.3.1

1 074,90

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

1199

Słupek pionowy 140341 (2 szt.)

CS02 523

R1

1.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

2.

Typ okuć: Activpilot R 1 MVA GAM, Biały osłonki

3.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

CS02

523

523

ZLEC.146 99. Okno

1910

Szer. x Wys. [mm]

1.2.1

1 034,04

50 %

1910 x 960

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,27 ID4 301/320 COEX czarna, 240 1-str. antracyt

1.

1.1.1

1

1.3.1

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

960

Słupek pionowy 140341 (2 szt.)

CS02 637

R1 637

CS02

1.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

2.

Typ okuć: Activpilot R 1 MVA GAM, Biały osłonki

3.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

637

ZLEC.146

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 31 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

517,02


Poz. Nazwa art.

Oferta nr OFZ-3335465/1

Sztuk

Cena jedn.

Rabat

Cena po rabacie

50 %

602,10

WYPRZEDAŻ 100. Okno

1820 1.1.1

1.2.1

1 Szer. x Wys. [mm]

1.3.1

1 204,20 1820 x 1340

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,25 ID4 301/320 COEX czarna, 240 1-str. antracyt

1.

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16

1340

Słupek pionowy 140341 (2 szt.)

CS02 607

R1 607

1.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

2.

Typ okuć: Activpilot R 1 MVA GAM, Biały osłonki

3.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

CS02 607

ZLEC.146 101. Okno

1080

1 Szer. x Wys. [mm]

1.1.1

416,30 1080 x 1080

Współczynnik przenikania cieplnego: 1,23 ID4 301/320 COEX czarna, biały

1.

1080

Wkręt 3,9x16, Wkręt 3,9x16 1.

Typ okuć: Activpilot UR 1, Biały osłonki

CS02

ZLEC.519

Oferta nr OFZ-3335465/1 Strona 32 / 32, Data wydruku 2013-06-13 09:31:58

Oferta przygotowana przez: sa

50 %

208,15

Wyprzedaż okien czerwiec 2013  
Wyprzedaż okien czerwiec 2013  

Jak co roku organizujemy wyprzedaż okien z rabatem do 70%. Okna oferowane na wyprzedaży są produktami, które zostały wyprodukowane bądź to n...

Advertisement