Kálvinista Szemle

Kálvinista Szemle

Slovakia

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos havilapja, mely a hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl.

reformata.sk/sajto/