__MAIN_TEXT__

Page 1

www.kalochem.gr


www.kalochem.gr 2


Η Καλογερόπουλος Χημικά Α.Ε. ιδρύθηκε το 1975. Η βασική της δραστηριότητα είναι η εμπορία χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται από διάφορους κλάδους της χημικής βιομηχανίας σαν πρώτες ύλες, η παραγωγή και διάθεση μιας μεγάλης σειράς ισχυρών καθαριστικών προϊόντων για επαγγελματική χρήση καθώς και η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων. Οι βασικότεροι τομείς δραστηριότητας της

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε., είναι οι εξής:

✱ Αγροχημικά, λιπάσματα ✱ Επεξεργασία νερού ✱ Επεξεργασία μετάλλου ✱ Επεξεργασία χάρτου ✱Δ ομικά υλικά χρώματα-βερνίκια/

μονωτικά/ συγκολλητικά

✱Α πορρυπαντικά, καθαριστικά

✱Α ντιδραστήρια

και όργανα Χημείου

✱ Τρόφιμα/ποτά ✱ Παρασκευή κεριών ✱Π ροϊόντα προσωπικής φροντίδας-

αρωματοποιία

Σημαντική είναι η δραστηριοποίηση της εταιρείας στο χώρο της λιανικής πώλησης, διαθέτοντας μέσω του καταστήματος της στο κέντρο του Πειραιά, μια εκτενή σειρά χημικών προϊόντων, προϊόντων αρωματοποιίας, γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, τα οποία προορίζονται για επαγγελματική αλλά και για οικιακή χρήση. Η ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. το 2007 προχώρησε στην αγορά μιας έκτασης 3.000 τετραγωνικών μέτρων, στη Βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου, επενδύοντας στην κατασκευή μιας σύγχρονης βιομηχανικής εγκατάστασης, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2012. Η άδεια που έχει χορηγηθεί επιτρέπει την αποθήκευση, συσκευασία και ανασυσκευασία εύφλεκτων, οξειδωτικών, διαβρωτικών ουσιών και μη επικίνδυνων χημικών προϊόντων όπως επίσης και την αποθήκευση τοξικών ουσιών. Η εγκατάσταση διαθέτει στεγασμένο

χώρο για την αποθήκευση των υλικών της, ειδικά διαμορφωμένο χώρο συσκευασίας επικίνδυνων και μη ουσιών, δεξαμενοστάσιο με υπέργειες και υπόγειες δεξαμενές, κατάλληλες και για αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών. Για τις ανάγκες της παραγωγής των βιομηχανικών καθαριστικών, λειτουργεί αδειοδοτημένο εργαστήριο/μονάδα και υπάρχει ειδικός χώρος ποιοτικού ελέγχουχημείο για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των τελικών προϊόντων. Διαθέτοντας το κατάλληλα καταρτισμένο και επιστημονικό προσωπικό, εφαρμόζοντας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 και συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένους συνεργάτες, • φροντίζουμε για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, • παρακολουθούμε και εφαρμόζουμε τις αυστηρές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ασφαλή κυκλοφορία των χημικών προϊόντων.

Γιατί την ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.

✱ Παραδίδει τα εμπορεύματα, με ιδιόκτητα φορτηγά, εντός 2 ημερών από την παραγγελία - σε πελάτες εντός νομού Αττικής,

- σε πρακτορεία Αθηνών για την περαιτέρω διανομή σε πελάτες στην υπόλοιπη Ελλάδα

✱ Διάθεση όλων των χημικών προϊόντων σε μεγάλες, μικρές και πολύ μικρές συσκευασίες, για την κάλυψη των αναγκών κάθε επιχείρησης.

✱ Επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 3


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ,ΧΡΩΜΑΤΑ, ΑΣΤΑΡΙΑ, ΟΞΕΑ, ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ, PADDLE ROLLER, ΡΟΛΑ-ΠΝΕΛΑ

1. Ναυτιλία

6-9

10-12

4. Α Ύλες για χρώματα-βερνίκια-μελάνια

14-15

3. Επεξεργασία Μετάλλου 5. Α Ύλες Κεριά Σαπούνια Κρέμες

13

16-17

6. Είδη Συσκευασίας για κρέμες-αρώματα

18-21

8. Spray για ειδικές εφαρμογές

25-27

ΝΑΥ Τ Ι Λ Ι Α

2. Επεξεργασία νερού (πισίνα και πόσιμο νερό)

7. Καθαριστικά

22-24

9. Α Ύλες για τρόφιμα-ποτά-μελισσοκομία

28-29

10. Εργαστηριακός εξοπλισμός 11. Εργαστηριακά χημικά 12. Θερμόμετρα 13. Μέσα ατομικής προστασίας 14. Μηχανουργεία-Συνεργεία

15. Αγροχημικά 16. Προιόντα ειδικής χρήσεως

17. Α Ύλες για χαρτοβιομηχανία

30-37

38-39

40-42 43

44-45 46-57

58-59

60-61 5


Προϊόντα καθαρισμού βιομηχανικής χρήσης με έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους ✱ Καθαριστικό για λάδι και γράσο από συστήματα κλιματισμού (Air cooler KL843) ✱ Καθαριστικό καταθέσεων τύπου άνθρακα (καρβουνίδια) από άκρες καυστήρα, εγχυτήρες καυσίμου (Carbon remover KL785)

✱ Καθαριστικό για άλατα μηχανών θαλάσσης, συστημάτων ψύξης καθώς και την απομάκρυνση στρειδιών, μυδιών από καρίνες σκαφών (Descaler KL828)

✱ Καθαριστικό δίσκων (Disc cleaner KL1607) ✱ Καθαριστικό ηλεκτρομηχανών (Electrosolve KL1721) ✱ Καθαριστικό γενικής χρήσης (Empimin KL575) ✱ Καθαριστικό και γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών (General polish cleaner KL1284) ✱Κ αθαριστικό για τις σεντίνες, μηχανές, μηχανήματα από βιομηχανικό λάδι, γράσο, πετρέλαιο (Oil degrease remover KL645)

✱ Καθαριστικό υπολλειμμάτων συγκολλήσεων (W. R Remover KL1645) ✱ Καθαριστικό μπρούτζου και χαλκού (Bronze Cleaner KL1908) ✱ Καθαριστικό εργαλείων από λάδια, γράσσα, πετρέλαιο (Tools Cleaner KL1590-1) ✱ Καθαριστικό αλάτων από τζάμια (KL EX), καθαριστικό αλάτων (Salt Remover)

www.kalochem.gr 6


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ,ΧΡΩΜΑΤΑ, ΑΣΤΑΡΙΑ, ΟΞΕΑ,ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ, PADDLE ROLLER, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΑ-ΠΝΕΛΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟIΟΝΤΑ

ΝΑΥ Τ Ι Λ Ι Α ✱ Καθαριστικό-αφαιρετικό χρωμάτων-βερνικιών (Paint remover KL349) ✱ Καθαριστικό σκουριάς (Penetrate oil KL795) ✱ Καθαριστικό-αφαιρετικό σκουριάς από σίδερο, μάρμαρα λευκά, λίθινες επιφάνειες (Rust cleaner KL641) ✱ Αλκαλικό γενικό καθαριστικό για δύσκολους ρύπους (Solven KL147) ✱ Καθαριστικό για λάδι, γράσο, πετρέλαιο σε δεξαμενές (Tank treatment cleaner KL192) ✱ Αφαιρετικό παρκετίνης (KL173) Άλλα καθαριστικά

✱ Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης, πολύ ισχυρό Gemini 2000, JohnsonDiversey 1kg, 5lt ✱ Σουλφαμικό οξύ για τον καθαρισμό της σκουριάς και των αλάτων 1kg, 5kg, 25kg, ✱ Oξαλικό οξύ για τον καθαρισμό της σκουριάς 1kg, 5kg, 25kg, ✱ Σαπούνι πολτός 10kg 7


ΣΤΟ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Yλικά στεγανοποίησης Υαλοϋφάσματα

✱ Υαλοΰφασμα Agimat OCF 45-50 ✱ Υαλοΰφασμα (Αράχνη) Tissue C64 ✱ Υαλοΰφασμα Aeroglass 163 gr/m ✱ Υαλοΰφασμα MAT 300CR ✱ Υαλοΰφασμα MAΤ 450CR ✱ Υαλοΰφασμα πλεκτό 500CR ✱ Υαλοΰφασμα πλεκτό 300CR Πολυεστέρας

✱ Πολυεστέρας ✱ Πολυεστέρας ✱ Πολυεστέρας

8

1kg

4,5kg 22kg

Καταλύτες

✱ 25 gr ✱ 100 gr ✱ 500 gr ✱ 1kg ✱ 5kg

Πολυεστερικοί στόκοι

✱Πολυεστερικός στόκος με ίνες ✱Πολυεστερικός στόκος χωρίς ίνες Τάλκ

✱ Τάλκ λευκό ✱Τάλκ σκούρο


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ,ΧΡΩΜΑΤΑ, ΑΣΤΑΡΙΑ, ΟΞΕΑ, ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ, PADDLE ROLLER, ΡΟΛΑ-ΠΝΕΛΑ

Υφαλοχρώματα

✱ Μουράβια αυτοκαθαριζόμενη 1kg (Persons), λευκή-μπλε-κόκκινο-μαύρο

✱ Μουράβια tropical ✱ Μουράβια tropical

830, 1kg μπλε-κόκκινη

840, 1kg μπλε-κόκκινη

Χρώματα πολυουρεθάνης

✱ Pellachrom κόκκινο-μπλε-λευκό ✱ Persons κόκκινο-μπλε-λευκό Πολυεστερικά χρώματα

✱ Gel coat 1 kg λευκό ✱Gel coat 5 kg κίτρινο-κόκκινο-πορτοκαλίμαύρο-μπλε-γκρί

✱ Top coat γκρί ✱ Top coat διάφορα χρώματα Αστάρια

✱ Primer 1 kg

Διαλυτικά

✱ Στυρένιο ✱ White Spirit ✱ διαλυτικό νίτρου ✱ διαλυτικό ξυλόλης ✱ ΜΕΚ (methyl ethyl ketone)

✱ Ασετόν

Paddle Roller

✱ paddle roller γωνιακό ✱ paddle roller ✱ paddle roller γωνιακό

Ρολά-πινέλα

✱ Ρολό μεγάλο ✱ Ρολό μικρό ✱ Ρολό μεγάλο Rollex ✱ Ρολό μικρό Rollex ✱ Πινέλο 2’’ ✱ Πινέλο 2½’’ ✱ Στραβοπίνελο 2’’ ✱ Στραβοπίνελο 2½’’

ΝΑΥ Τ Ι Λ Ι Α

Χρώματα, αστάρια, διαλυτικά

αλουμινίου 3’’

✱ paddle roller γωνιακό αλουμινίου 4’’

✱ paddle roller γωνιακό αλουμινίου 5’’

✱ paddle roller γωνιακό αλουμινίου 6’’

www.kalochem.gr 9


Επεξεργασία Νερού Ονομασία

Περιγραφή

Συσκευασία

ISOCHLOR POWDER 90%

Χλώριο σε μορφή πούδρας

5kg/30kg

ISOCHLOR ΤABLET 90%

Aπλή ταμπλέτα χλωρίου 200gr

5kg/25kg

ISOCHLOR GRANULAR 90% ISOCHLOR ΤRIPLE ACTION TABLET

DICHLOSOR GRANULAR 56% Αλγοκτόνο 25% Κροκιδωτικό Υποχλωριώδες Νάτριο 12,5%-13% ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 30-33% PHMINUS (-) KL504-6 Περιέχει θειικό οξυ 40%

Χλώριο σε κόκκους Tαμπλέτα τριπλής δράσης Για SHOCK Πισίνας

Για καθαρισμό άλγεων Για το θόλωμα του νερού

Υγρο χλώριο PH (+) ΣΚΟΝΗ PH(-) ΣΚΟΝΗ PH(-) ΥΓΡΟ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΔΟΧΕΙΟ)

PH(-) ΥΓΡΟ

5kg/30kg 5kg/25kg 5kg/25kg 4lt/20lt

5kg/25kg 5kg/25kg

1kg/5kg/25kg 2kg/25kg

5kg/32kg

(ΜΑΥΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)

25kg

(ΜΑΥΡΟ ΔΟΧΕΙΟ)

25kg

(ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΟΧΕΙΟ)

25kg

ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οξυγόνο σε κόκκους

18kg

ΥΔΡΟBΡΩΜΙΟ

Απολύμανση νερού με Βρώμιο

5kg

PHMINUS (-) KL504-5

Περιέχει θειικό οξύ 20% PHMINUS (-) KL504-4

Περιέχει θειικό οξυ 30% ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 50%

10

ΠΙΣΙΝΑ

PH(-) ΥΓΡΟ PH(-) ΥΓΡΟ

Οξυγόνο υγρό 50%

5kg/25kg


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΤΕST KIT EΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΤΕSΤΧΛΩΡΙΟΥ –PH

ΤΕΜ

Μέτρηση χλωρίου-PHγια νερό πισίνας

ΤΕΜ

ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ DPD

Αντ/κες παστίλιες για το ΤΕSΤ

Καρτέλα με 10 Παστίλιες

(Για μέτηρηση χλωρίου)

ΧΛΩΡΙΟΥ-PHMEΠαστίλιες

ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ PhenolRed

Αντ/κες παστίλιες για το

(Για μέτηρηση ph)

ΤΕSΤ ΧΛΩΡΙΟΥ-PHMEΠαστίλιες

AQUACHECK

TEST με χαρτάκια Μέτρησης

Ph-cloro-bromo-alcalinity

ΤΕΜ

Mini συσκευή μέτρησης χλωρίου

ΤΕΜ

(Mε μπουκαλάκια) ΤΕSΤΧΛΩΡΙΟΥ –PH (Mε παστίλιες)

Καρτέλα με 10 Παστίλιες

Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ν Ε Ρ ΟΥ

Μέτρηση χλωρίου-PHγια νερό πισίνας

ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΤΗΣ mini, ελέγχου χλωρίου(0-2,50ppm) Ανταλλακτικό φωτομετρητή ελέγχου χλωρίου

ΤΕΜ

ΤΕΜ

σε ταμπλέτες palintest

TEM

TEM

Aνταλλακτικό ταμπλέτα palintest

TEM

TEM

ΤESTKITΕνεργού οξυγόνου

11


ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Χημικά για φίτρα πισίνας

Απόχες/κοντάρια/σκούπες

Διάφορα είδη

Σακί 25kg(0,4-0,8mm)

Απόχη Βυθού

Θερμόμετρο πισίνας

Σακί 25kg(1-2mm)

Απόχη Επιφανείας

Χλωριωτής Πισίνας

(2-3mm)

Κοντάρι 2,40-4,80 m

Αλάτι αποσκλήρυνσης

Ενεργός Άνθρακας

Σκούπα μεταλλική fairlocks

Χαλαζιακή άμμος, Χαλαζιακή άμμος,

Δολομίτης granular

Γη διατόμων 25kg Μοlecular

Κοντάρι 3,75-7,50 m

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Χλωρίωση

Υποχλωριώδες Νάτριο 12,5-13%

5kg/25kg/1200kg

granular

300gr, 1kg/5kg/50kg

Υποχλωριώδες Ασβέστιο 65%

Υποχλωριώδες Ασβέστιο 65% 7gr

Κουβάς 5kg

ΤΕSΤ ΚΙΤ για μέτρηση χλωρίου σε πόσιμο νερό

TEST KIT Xλωρίου Merck

ΤΕΜ

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

EDTA

1kg/5kg/25kg

Αλάτι αποσκλήρυνσης

σακί 25kg

Εξαμεταφωσφατ Νατρίου

12

200gr/1kg/25kg

επιπλέων


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

2. Κυανούχο νάτριο 1kg 3. Butyl Glycol

4. Butyl Acetate 5. MEK

6. White Spirit 7. Βορικό οξύ

21. Καυσική σόδα

22. Σιδηροκυανούχο κάλι (Λουξ Β και κόκκινο) ½kg, 1kg, 25kg

23. Ισοπροπυλική Αλκοόλη

24. Καυστικό κάλι, χημικώς καθαρή

8. Ακετόνη

25. Μεθανόλη

10. Βόρακας 1kg, 5kg, 25kg

27. Οξείδωση καφέ ½ kg, 1lt

9. Αιθυλενογλυκόλη

11. Μετατροπέας σκουριάς (NO RUST) 750ml

12.Ψυχρό γαλβάνισμα (Metal Zinc S)

13. Αδρανοποιητής/KORANTIN BH50

14. Όξινο θειϊκό νάτριο 15. Νιτρικό οξύ 16. Θειϊκό οξύ

17. Χλωριούχο αμμώνιο 18. Νιτρικός άργυρος Ν/10 250gr, 1lt

19. Νιτρικός άργυρος χύμα 20. Ανθρακική Σόδα

26. Οξείδωση μαύρη ½ kg, 1lt 28. Οξείδωση πράσινη ½ kg, 1lt

29. (Oil degrease remover

33. Μετασιλικάτ νατρίου

34. Μπισουλφίτ Νατρίου 35. Αμμωνία

36. Απιονισμένο νερό 37. Βενζοϊκό νάτριο

38. Γλυκονικό νάτριο 39. Διχρωμικό κάλιο 40. Θειϊκή αμμωνία

41. Methylene Chloride 42. Νιτρικό νάτριο

43. Υπεροξείδιο του

υδρογόνου (περιντρόλ)

KL645) 1lt, 4lt, 20lt, 200lt

44. Ξυλόλη

(Tools cleaner KL1590-1)

46. Οξαλικό οξύ

30. Υγρό καθαριστικό εργαλείων 4lt, 20lt

31. Καθαριστικό σκουριάς (Penetrate oil KL795) 1lt, 4lt, 20lt

32. Καθαριστικό-αφαιρετικό σκουριάς από σίδερο,

μάρμαρα λευκά, λίθινες

επιφάνειες (Rust cleaner

Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Μ Ε ΤΑ Λ Λ Ω Ν

1. Κυανούχο κάλιο 1kg, 5kg

Επεξεργασία Μετάλλων

45. Τολουόλη

47. Υδροφθορικό οξύ 48. Υδροχλωρικό οξύ 49. Φωσφορικό οξύ

50. Υποσουλφίτ νατρίου

51. Φωσφορικό τρινάτριο 52. Υδρύαλος νατρίου

53. Υπερχλωροαιθυλένιο

KL641) 1kg, 5kg, 25kg

www.kalochem.gr 13


ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 1 LT ΕΩΣ ΒΑΡΕΛΙ 200 LT www.kalochem.gr

14


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ XΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΒΕΡΝΙΚΙΑ-ΜΕΛΑΝΙΑ

✱ Ανθρακικό ασβέστιο ✱ Αντιαφριστικό ✱ Νίτρικο οξύ ✱ Φωσφορικό Οξύ ✱ Βενζοϊκό νάτριο ✱ Νιτρώδες Νάτριο ✱ Εξαμεταφωσφάτ

✱ Butyl glycol ✱ MEK ✱ White spirit ✱ Ethyl acetate ✱ Αιθυλενογλυκόλη ✱ Ακετόνη ✱ Μεθανόλη ✱ Προπυλενογλυκόλη ✱ Διαλυτικό ξυλόλης ✱ Βουτανόλη ✱ Butyl acetate ✱ Διαλυτικό τολουόλης ✱ Methylene Chloride ✱ Αμμωνία

ΧΗΜΙΚΑ Γ Ι Α Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ

Χημικά για χρώματα-βερνίκια-μελάνια

νατρίου

✱ Καολίνη ✱ Γλυκερίνη ✱ Καστορέλαιο ✱ Καυστικό κάλιο ✱ Σιλικόνες ✱ Χαλαζιακή άμμος

www.kalochem.gr 15


ΚΡΕΜΑ Σ’ΕΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΩΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Α’ ύλες για την παρασκευή κρεμών

✱ Βάση κρέμας ✱ Φοινικέλαιο 1 kg και 500 gr ✱ Καρύδα 1 kg και 500 gr ✱ Ροδόνερο 1lt, 200 ml και 100 ml ✱ Κολλαγόνο 50 ml

16

✱ Υαλουρονικό οξύ 1% 50 ml ✱ Πρόπολη βάμμα 50 ml ✱ Βιταμίνη E acetate 50 ml ✱ Βούτυρο Καριτέ 1 kg ✱ Βιταμίνη Α 20 ml ✱ Βούτυρο κακάο 50 gr και 100 gr ✱ Λανολίνη 50 gr και 100 gr ✱ Κερί φαλαίνης 50 gr και 100 gr ✱ Κερί μέλισσας 50 gr και 100 gr ✱ Λαδι Αρνίκα ✱ Λαδι Argan ✱ Λάδι Αβοκάντο ✱ Λάδι Καροτέλαιο ✱ Λάδι Βερύκοκο ✱ Λάδι Φυστίκι ✱ Λάδι Jojoba ✱ Λάδι Argan ✱ Λάδι Αραχιδέλαιο ✱ Λάδι Βαλσαμέλαιο ✱ Λάδι Χαμομηλέλαιο ✱ Λάδι Calendula ✱ Λάδι Σιτέλαιο ✱ Λάδι Vison ✱ Λάδι Κισσός ✱ Aiθέρια έλαια


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α’ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΕΡΙΑ-ΣΑΠΟΥΝΙΑ-ΚΡΕΜΕΣ

Α’ύλες για παρασκευή κεριών

✱ Στεατικό οξύ 1 kg ✱ Παραφίνη σε κόκκους 25kg, χύμα ✱ Παραφίνη 58-60 22kg, χύμα ✱ Παραφίνη 25kg, χύμα ✱ Άρωμα μέλι-θυμάρι 250gr ✱ Αρώματα essans Α’ ύλες για την παρασκευή σαπουνιών

Α’ ΥΛΕΣ ΚΕΡΙΑΣΑΠΟΥΝΙΑ-ΚΡΕΜΕΣ

www.kalochem.gr

✱ Καυστική σόδα ✱ Λάδι καρύδας ✱ Λαδι αμυγδάλου ✱ Λάδι φοινικέλαιο ✱ Αρώματα ✱ Αιθέρια έλαια ✱ Σαπουνόμαζα λευκή και διάφανη (με βάση την γλυκερίνη) ✱ χρώματα ελαίου, κόκκινο ή πράσινο ή μπλε 100 ml ✱ Χρώματα υδατοδιαλυτά κόκκινο, πράσινο, μπλέ και κίτρινο ✱ Άρωμα λεμόνι 100 και 200 ml Βοηθητικός εξοπλισμός

✱ Καλούπια για σαπούνια

17


ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1kg ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!

www.kalochem.gr

18


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ε ΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΕΜΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ για κρέμες-αρώματα 18ml 6ml

30ml

2

3, 5

Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Α

12ml

500ml 200ml 100ml 50ml 25ml 1

4, 6, 8, 10, 12

1. Μπουκάλι 30ml γυάλινο _κωδ. 5000-1 2. BAZO 12ml ΔΙΑΦΑΝΟ _κωδ.804-2 3. BAZO 18ml ΔΙΑΦΑΝΟ _κωδ.804-3

4. Δοχείο πλαστικό στρογγυλό 500ml _κωδ. 759 5. BAZO 6ml ΔΙΑΦΑΝΟ_κωδ.804-1 6. Φιαλλίδιο πλαστικό 25ml _κωδ.277

19


ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ για κρέμες-αρώματα

8ml

500ml

200ml 5ml 75ml

7, 9, 11,13

19, 20

125ml

250ml

100ml

14, 16

200ml

1lt

18

7. ΒΑΖΟ 75 ml ΔΙΑΦΑΝΟ _κωδ.1925 8. Φιαλλίδιο πλαστικό 50ml_κωδ. 757 9. ΒΑΖΟ 125ml ΔΙΑΦΑΝΟ _κωδ.1925-5 10. Φιαλλίδιο πλαστικό 100ml _κωδ. 755 11. ΒΑΖΟ 200ml ΔΙΑΦΑΝΟ _κωδ.1925-6 12. Φιαλλίδιο πλαστικό 200ml _κωδ. 756 13. ΒΑΖΟ 500ml ΔΙΑΦΑΝΟ _κωδ.1925-1 14. Φιάλη Νatural 100ml _κωδ.1509 15. BAZO 100gr ΛΕΥΚΟ LUX _κωδ.1756 16. Φιάλη Νatural 250ml _κωδ.1509-1 17. BAZO 50gr ΛΕΥΚΟ LUX _κωδ.1750 18. ΒΑΖΟ ΛΕΥΚΟ 200ml_κωδ. 1925-4 19. PEN SPRAY 5ml _κωδ.6500

20. PEN SPRAY 8ml _κωδ.6500-1

20

21,1822


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ε ΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΕΜΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΑ

50ml 15ml 26

15, 17

200ml

Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Α

100ml

500ml 210ml

1020ml

100gr 50gr

24

23, 25

100ml

25ml

10ml

27

21. ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1kg με πώμα ασφαλείας _κωδ.758 22. ΑΝΤΛΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ 1lt tiger round _κωδ.6501

23. BAZO 50gr ΛΕΥΚΟ ΛΑΝ _κωδ.1751 24. Φιάλη spray 1929 _κωδ.1929 25. BAZO 100gr ΛΕΥΚΟ ΛΑΝ _κωδ.840

26. ΒΑΖΟ ΓΥΑΛΙΝΟ 15ml ΔΙΑΦΑΝΟ _κωδ.5000 27. ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΡΑΜΕΛΕ 10ml, φιάλη ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΡΑΜΕΛΕ 20ml, ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΡΑΜΕΛΕ 25ml, ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΡΑΜΕΛΕ 50ml, ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΡΑΜΕΛΕ 100ml,

ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΡΑΜΕΛΕ 210ml, ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΡΑΜΕΛΕ 500ml, φιάλη ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΡΑΜΕΛΕ 1020ml

21


www.kalochem.gr

Kαθαριστικά οικιακήςγενικής χρήσης

✱ Σκόνη γενικής χρήσης Nibel 20kg ✱Υγρό γενικής χρήσης Σουάζ, 1kg, 4kg, 20kg ✱Υγρό γενικής χρήσης Swan, 900gr, 4kg, 20kg

✱Υγρό γενικής χρήσης

Blue Kleen 1lt, 5lt, 20lt

Απορρυπαντικά

✱ Υγρό δαπέδων κεράσι

Endless 4lt ✱ Σκόνη πλυντηρίου Gent, 15 kg (κόκκοι) ✱ Σκόνη πλυντηρίου Eco-pack 3,95kg ✱ Σκόνη για πλύσιμο στο χέρι Endless (χύμα) ✱ Σαπούνι σκόνη πράσινο 1kg ✱ Μαλακτικό ρούχων Endless 4lt

22

✱ Υγρό πιάτων Lemon Diamond 4 kg ✱ Υγρό πιάτων ξύδι Diamond 4 kg ✱ Υγρό πιάτων Endless 4lt ✱ Σκόνη πλυντηρίου πιάτων, Nibel (χύμα)

✱ Υγρό πλυντηρίου πιάτων

Nibel, 4kg, 20kg ✱ Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Nibel, 4kg, 20kg

✱ Κρεμοσάπουνο cream

Endless 300ml, 1lt, 4lt ✱ Υγρό αντισηπτικό σαπούνι χεριών Aquella 300ml ✱ Αντισηπτικό gel χεριών Marise 100ml

✱ Απολυμαντικό χεριών

Softcare plus 5lt ✱ Καθαριστικό χαλιών για συσκευές καθαρισμού χαλιών, JohnsonDiversey, 5kg ✱ Παρκετίνη Καλογερόπουλος 5kg, 20kg ✱ Παρκετίνη δαπέδων υψηλής γυαλάδας, ανθεκτική στην αλκοόλη, TASKI jontec resitol, JohnsonDiversey, 5kg ✱ Παρκετίνη δαπέδων μεγάλης αντοχής TASKI jontec eternum, JohnsonDiversey, 5kg ✱ Υγρό τζαμιών Endless 4lt


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ- ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΓΥΑΛΙΣΤΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ

✱ Καθαριστικό καμινάδας 

✱ Κρέμα καθαρισμού ασημικών

✱ Σκόνη καθαρισμού τζακιών

✱ Κρέμα καθαρισμού χάλκινων-μπρούτζινων

Blue flame (κορμός)

Blue flame (κορμός) ✱ Καθαριστικό λιπών-φούρνου Diamond 4lt ✱ Καθαριστικό λιπών-φούρνου Suma Grill, JohnsonDiversay 4lt ✱ Καθαριστικό φούρνων και εστιών Diamond 500ml (Spray) ✱ Καθαριστικό φούρνου-εστιών 200gr ✱ Γαλάκτωμα καθαρισμού για κεραμικές εστίες, Berill ✱ Υγρό καθαριστικό πολυελαίων Berill 500 ml ✱Γυαλιστικό λευκών και έγχρωμων μαρμάρων Berill Balsamo 150gr ✱ Καθαριστικό εστιών ηλεκτρικής κουζίνας Berill Electro 40ml ✱ Υγρό καθαρισμού ασημικών με εμβάπτιση Berill 200ml, 1lt

Foamill 200gr, 1lt

Foamill 200gr ✱ Υγρό καθαρισμού για μπρούτζινα Bronzill 250ml, 1lt

Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Καθαριστικά/γυαλιστικά για ειδικές χρήσειςις

✱ Α φαιρετικό παρκετίνης

Καλογερόπουλος 4lt, 20lt ✱ Αφαιρετικό παρκετίνης Jontec, JohnsonDiversey, 5lt

Έξυπνοι καθαριστές για ρούχα-υφάσματα

✱ Καθαριστικό για βερνίκι-πίσσα Berill 50ml ✱ Καθαριστικό για κρασί Berill 50ml ✱ Καθαριστικό για τσίχλα Berill 50ml ✱ Καθαριστικό για μελάνι Berill 50ml ✱ Καθαριστικό για καφέ Berill 50ml ✱ Καθαριστικό για σκουριά Berill 50ml

23


Καθαριστικά επαγγελματικής χρήσης

✱ Καθαριστικό για λάδι και γράσο

από συστήματα κλιματισμού (Air cooler KL843) 4lt, 20lt, 200lt ✱ Καθαριστικό λυμάτων για χημική τουαλέτα (Aqua Toilet KL219) 1lt, 4lt, 20lt ✱Κ αθαριστικό καταθέσεων τύπου άνθρακα (καρβουνίδια) από άκρες καυστήρα, εγχυτήρες καυσίμου (Carbon Remover KL785) 1kg, 5kg, 25kg ✱ Καθαριστικό για άλατα μηχανών θαλάσσης, συστημάτων ψύξης καθώς και την απομάκρυνση στρειδιών, μυδιών από καρίνες σκαφών (Descaler KL828) 5kg, 32kg ✱ Καθαριστικό δίσκων (Disc cleaner KL1607) 20kg ✱ Καθαριστικό ηλεκτρομηχανών (Electrosolve KL1721) 20lt ✱ Καθαριστικό γενικής χρήσης (Empimin KL575) 20kg 24

✱ Καθαριστικό και γυαλιστικό

ανοξείδωτων επιφανειών (General polish cleaner KL1284) 1lt, 4lt, 20lt ✱ Καθαριστικό για τις σεντίνες, μηχανές, μηχανήματα από βιομηχανικό λάδι, γράσο, πετρέλαιο (Oil degrease remover KL645) 1lt, 4lt, 20lt, 200lt ✱ Καθαριστικό/αφαιρετικό χρωμάτων-βερνικιών (Paint remover KL349) 1kg, 5kg, 19kg ✱ Καθαριστικό σκουριάς (Penetrate oil KL795) 1lt, 4lt, 20lt ✱ Καθαριστικό-αφαιρετικό σκουριάς από σίδερο, μάρμαρα λευκά, λίθινες επιφάνειες (Rust cleaner KL641) 1kg, 5kg, 25kg ✱ Καθαριστικό-αποφρακτικό,

www.kalochem.gr

απορροφητικών βόθρων (Septic cleaner KL1471) 5lt, 28lt ✱ Αλκαλικό γενικό καθαριστικό για δύσκολους ρύπους (Solven KL147) 1lt, 4lt, 20lt ✱ Καθαριστικό για λάδι, γράσο, πετρέλαιο σε δεξαμενές (Tank treatment cleaner KL192) 4lt, 20lt, 200lt ✱ Υγρό καθαριστικό εργαλείων (Tools cleaner KL1590-1) 4lt, 20lt ✱ Αφαιρετικό παρκετίνης KL173 4lt, 20lt ✱ Υγρό γενικής χρήσης Σουάζ με κερί 4kg, 20kg Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης, πολύ ισχυρό Gemini 2000, Johnson Diversey 1kg, 5lt ✱ Καθαριστικό μπρούτζου και χαλκού (Bronze cleaner KL1098) ✱ Καθαριστικό υπολειμμάτων συγκολλήσεων (W.R. remover KL1645)


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ SPRAY ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

S P R AY Γ Ι Α Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ ΕΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ε Σ 25


SPRAY για ειδικές εφαρμογές

1

2

4

3 5

6

www.kalochem.gr

1. Αντισκωριακό λιπαντικό spray (all purpose oil) 400ml_κωδ.1402 2. Καθαριστικό spray ηλεκτρικών επαφών (contact spray)

400ml_κωδ.1613 3. Spray προκίνησης μηχανών (motor starter) 400ml_κωδ.1614 4. Spray ανίχνευσης ρωγμών (set spray 3 τμχ.

Καθαρισμού-διείσδυσης-εμφάνισης) 500ml_κωδ.1615 5. Spray προστασίας για τη διάβρωση των μετάλλων (SP400 II) 300ml_ κωδ.1616 6. Spray λιπαντικό γράσο για κινούμενα μέρη (white grease) 400ml_κωδ.1625

26


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ SPRAY ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

11

8

9

12

S P R AY Γ Ι Α Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ ΕΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ε Σ

10

7 13

7. Spray για την αφαίρεση της υγρασίας (unispec) 400ml_κωδ.1618 8. Αλουμινιούχο λιπαντικό με αντισκωριακή δράση (anti-seizing) 400ml_κωδ.1635 9. Καθαριστικό spray ηλεκτρικών επαφών χωρίς λάδι 400ml_κωδ.1634 10. Spray βαφή καλυπτική για λευκά

είδη (porcelain enamel) 400ml_κωδ. 1675 11. Spray λίπανσης μεταλλικών αντικειμένων (αλυσίδες-ρουλεμάν-βιομηχανικά εργαλεία) 400ml_κωδ.1619 12. Λιπαντικό spray σιλικόνης (silicone spray) 400ml_κωδ.1617 13. Spray πολλαπλών χρήσεων χωρίς σιλικόνη (λιπαντικό, αντισκωριακό, κατά της υγρασίας κλπ, WP-40)_κωδ.3006

27


ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ

Πρόσθετα τροφίμων

www.kalochem.gr

Μελισσουργία

✱ Thymοl κρυσταλλικό ✱ Οξαλικό οξύ χημικώς καθαρό ✱ Μυρμηκικό οξύ ✱ Οξικό οξύ ✱ Παραφίνι στερεή τήξης 58,5-60,5 για την εμβάπτιση κυψελών

28

✱ Διττανθρακική σόδα ✱ Διττανθρακική αμμωνία ✱ Κιτρικό οξύ άνυδρο ✱ Κιτρικό οξύ ένυδρο ✱ Γλουταμινικό μονονάτριο ✱ Ακσορβικό οξύ ✱ Δεξτρόζη ✱ Δεξτρίνη ✱ Βενζοϊκό νάτριο ✱ Βενζοϊκό οξύ ✱ Γαλακτικό οξύ ✱ CMS πηκτίνη μήλου ✱ Γλυκερίνη ✱ Ανθρακικό κάλιο ✱ Υπεροξείδιο του υδρογόνου

(περιντρόλ 35%) ✱ Φωσφορικό οξύ 85% ✱ Υποχλωριώδες ασβέστιο 65% ✱ Μπισουλφίτ νατρίου ✱ βορικό οξύ πούδρα ✱ βορικό οξύ granular ✱ σορβικό κάλιο ✱ ασκορβικό οξύ

✱ Βανιλίνη


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΛΙΣΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

✱ Κρεμόριο (όξινο τρυγικό κάλι) ✱ Οινοκυανίνη ✱ Παραφινέλαιο φαρμακευτικό ✱ κιτρικό οξύ ✱ Μεταμπισουλφίτ καλίου πούδρα ✱ Ζελατίνη οινοπνεύματος σε σκόνη ✱ Μπετονίτης ✱ Τανίνη ✱ Οινόλη (ταμπλέτες 10 τμχ) ✱ Μουστόλη (ταμπλέτες 10 τμχ)

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α - Π Ο ΤΑ Μ Ε Λ Ι Σ Σ ΟΥ Ρ Γ Ι Α

Ποτοποιία-Οινοποιία

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΒΑΡΕΛΙΩΝ, ΟΙΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

✱ Κόζα ✱ Παστίλιες Barill

29


ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ,

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ Κ. Α. ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΥ ΚΑΘΕ

30

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 31


Εργαστηριακός Εξοπλισμός (ΓΥΑΛΙΝΑ)

1

2

3

4

5

1. Αποστακτήρας _κωδ.771-2 2. Γυάλινοι Ογκομετρικοί κύλινδροι 2lt_ κωδ.407,1lt _κωδ.402, 500ml _κωδ.398, 250ml _κωδ.848, 100ml _κωδ.782, 50ml _κωδ.786, 11ml _κωδ.857-2, 10ml _κωδ.857-1 3. Γυάλινη Ογκομετρική φιάλη 1000ml _κωδ.788 4. Γυάλινες Κωνικές φιάλες 1000ml _κωδ.899, 500ml _κωδ.893, 250ml _κωδ.893-2, 100ml _κωδ.893-1 5. Ποτήρια Ζέσεως 50ml _κωδ.974, 100ml _κωδ.399, 400ml _κωδ.395, 600ml _κωδ.1434, 1000ml _κωδ.930, 2000ml _κωδ.931

32

www.kalochem.gr


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6

9

8

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7

10

6. Σετ οξυμετρήσεως: προχοίδα γυάλινη 10ml _κωδ.409-1, κωνική φιάλη 100ml _κωδ.839-1, ογκομετρικός γυαλ. σωλήνας 11ml _κωδ.857-2, στήριγμα προχοίδας μιας θέσεως _κωδ.902, βάση με κεντρική οπή _κωδ.911, δ/μα οξυμετρήσεως 200ml _κωδ.799-2, φαινολοφθαλείνη 50ml _κωδ.798-2 7. Χωνιά γυάλινα, Δ35mm _κωδ.10936, 45mm _κωδ.10937, 55mm _κωδ.10938, 75mm _κωδ.10939, 85mm _κωδ.10940, 90mm _κωδ.1212-0, 100mm _κωδ.10941, 125mm _κωδ.10942, 150mm _κωδ.10943 8. Σιφώνια μίας χαραγής 1ml _κωδ.1524-1, 2ml _κωδ.1524-2, 3ml _κωδ.1524-3, 5ml _κωδ.1524, 15ml _κωδ.1720, 20ml _κωδ.1719, 25ml _κωδ.406, 30ml _κωδ.1524-4, 9. Φιάλες διαβαθμισμένες με μπλε καπάκι 1lt _κωδ.741, 500ml _κωδ.741-1, 250ml _κωδ.741-2 10. Εσμυρισμένες φιάλες 1000ml _κωδ.457, 500ml _κωδ.456, 250ml _κωδ.455, 100ml _κωδ.454

33


Εργαστηριακός Εξοπλισμός (ΓΥΑΛΙΝΑ)

12

11

13

16, 17, 18

14

11. Προχοίδες πλαστικές και γυάλινες _κωδ. 12. Ποτήρια με Χερούλι 250ml _κωδ.10934, 500ml _κωδ.10935 13. Αλκοολόμετρο 0-100 _κωδ.969 14. Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο _κωδ. 968

15

19

20

15. Μουστόμετρο _κωδ. 767 16. Πυκνόμετρο 0-10 _κωδ.766-1 17. Πυκνόμετρο 0-20 _κωδ.766-4 18. Πυκνόμετρο 0-50 _κωδ.766 19. Μπομόμετρο υγρών μπαταρίας γυάλινο _κωδ.852-1 20. Μπομόμετρο υγρών μπαταρίας πλαστικο κωδ.852 21. Δοκιμαστικοί σωλήνες Δ/τρος, ύψος 30* 200mm _κωδ.802, 24* 200mm _κωδ.806, 20* 180mm _κωδ.896, 16* 160 mm _κωδ.997, 20* 150mm _κωδ.999, 12* 100mm _κωδ.801

34

21


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

25

27

26

24. Γουδιά 75ml _κωδ 983-1,125ml _κωδ 983-2,500ml _κωδ 983,1000ml _κωδ.984 25. Υαλοί ωρολογίου Φ45 _κωδ.2700, 60 _κωδ.2701, 70 _κωδ.2702,100 _κωδ.2704,120 _κωδ.2705 26. Αντικειμενοφόρες πλάκες _κωδ.1911 27. Καλυπτρίδες _κωδ.1912 28. Μαγνητάκια ανάδευσης _κωδ.1900

29

30

31

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

24

32

29. Αγωγιμόμετρο _κωδ.1731 30. Ηλεκτρονικό PH HANNA _κωδ.1786 31. Ρυθμιστικά διαλύματα (4 _κωδ.1046, 7 _κωδ.1045, 10 _κωδ.1577) 32. Διαθλασιόμετρο

www.kalochem.gr 35


Εργαστηριακός Εξοπλισμός (ΠΛΑΣΤΙΚΑ)

33

34

35

36

37, 38,39

33. Πλαστικοί ογκομετρικοί κύλινδροι 10ml _κωδ.857, 25ml _κωδ.922, 50ml _κωδ.923, 100ml _κωδ.789, 250ml _κωδ.790, 500ml _κωδ.791, 1000ml _κωδ.402, 2000ml _κωδ.407 (κοντός τύπος) 34. Πλαστικά ποτήρια 100ml _κωδ.1174-3, 250ml _κωδ1174, 500 ml _κωδ.1174-1, 1000ml _κωδ.881, 2000ml _κωδ.924 35. Χωνιά πλήρωσης Δ 40mm _κωδ.903-3, 60mm _κωδ903-2, 80mm _κωδ.903-1, 100mm _κωδ903, 120mm _κωδ.904, 150mm _κωδ.905, 185mm _κωδ.906 36. Χωνιά πούδρας 100mm κωδ.907, 120mm _κωδ.908, 150mm _κωδ.1212, 180mm _κωδ.1211 37. Υδροβολέας 1000ml _κωδ.910 38. Yδροβολέας 500ml _κωδ.909 39. Υδροβολέας 250ml _κωδ.909-1

40

41,42

43

40. Τετράγωνη φιάλη πλαστική 1000ml _κωδ.921, 500ml _κωδ.920, 250ml _κωδ.919, 100ml _κωδ.436, 50ml _κωδ.436-1 41. Μαύρη Φιάλη 1000ml _κωδ.437 42. Μαυρή φιάλη 250ml _κωδ.937 43. Ph paper χατάκια _κωδ.682 44. Ph paper ρολλό _κωδ.683

36

44


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

46

47, 48

49

45. Στατό πλαστικό για δοκιμαστικούς 60 θέσεων _κωδ.917 46. Στατό πλαστικό για δοκιμαστικούς 24 θέσεων _κωδ.917 47. Λαβίδες πλαστική μεγάλη 25cm _κωδ.1878-1 48. Λαβίδα πλαστική μικρή 15cm _κωδ.1878 49. Πουάρ _κωδ.1545

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

45

ΖΥΓΟΙ: ✱ Ζυγός ακριβείας EMB 1200-1 0,1 _κωδ.1780 ✱ Ζυγός ακριβείας EMB 2200-0,1 _κωδ.1780-1 ✱ Ζυγαριά κουζίνας ψηφιακή _κωδ.1899

52, 53

54

50

51

55

50. Σπάτουλα _κωδ.918 51. Ψύκτρα _κωδ.1074 52. Πιπέτες μίας χρήσης 3ml _κωδ.405-3 53. Πιπέτες μίας χρήσης 1ml _κωδ.405-2 54. Ράβδοι ανάδευσης γυάλινοι _κωδ.1657 55. Κανάτες διαβαθμισμένες 500ml_κωδ925, 1000ml _κωδ.926, 2000ml _κωδ.927, 3000ml _κωδ.928, 5000ml _κωδ.929

www.kalochem.gr 37


38


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΗΜΙΚΑ

✱ Διθειούχος άνθρακας 1lt ✱ Μεθανόλη 2,5lt ✱ Ασετόν 2,5lt ✱ Οξικό οξύ 1lt ✱ Αμμωνία 2,5lt ✱ Υδροχλωρικό οξύ 37%, 2,5lt ✱ Dibromethan 1kg, 2,5kg ✱ Τολουόλη 2,5lt ✱ Ξυλόλη 2,5lt ✱ Propanol-2- 2,5lt ✱ Νιτρικό οξύ 65% 1lt ✱ Νιτροεθάνιο 1lt ✱ Tetrabromoethan 1lt ✱ Ethanol P.A. 2,5lt ✱ Τετραυδροφουράν 99,8% 5lt ✱ Pottasium Cynide (κυανούχο κάλι) 1kg ✱ Θειϊκό μαγνήσιο 99% 1kg ✱ Οξαλικό οξύ 1kg ✱ Καυστικό κάλιο 1kg ✱ Καυστικό νάτριο 1kg

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Α ΧΗΜΙΚΑ

Εργαστηριακά χημικά

www.kalochem.gr 39


Θερμόμετρα

-10 + 110

-10 + 110 1

-20 + 150

2

-20 + 150

-10 + 200

4

3

-10 + 250 5

6

1. Θερμόμετρο οινοπνεύματος -10+110°C _κωδ.773-4 2. Θερμόμετρο υδραργύρου -10+110°C _κωδ.773-1 3. Θερμόμετρο οινοπνεύματος -20+150°C _κωδ.1009-1 4. Θερμόμετρο υδραργύρου -20+150°C _κωδ.1009 5. Θερμόμετρο οινοπνέυματος -10+200°C _κωδ.774-2 6. Θερμόμετρο υδραργύρου-10+250°C _κωδ. 774

-10 + 360 7

8, 9

10

11, 12

13

14

7. Θερμόμετρο υδραργύρου -10+360°C _κωδ.1718 8. Θερμόμετρο ηλεκτρονικό-40+240°C _κωδ.1554 9. Θερμόμετρο ηλεκτρονικό50+150°C_κωδ.1554 10. Θερμόμετρο min max _κωδ.316 11. Θερμόμετρο ανάγλυφο περιβάλλοντος-30+50° _κωδ.1009-2 12. Θερμόμετρο ανάγλυφο περιβάλλοντος-40+50° _κωδ.318 13. Θερμόμετρο αφρού +100°C _κωδ.1415-1 14. Θερμόμετρο για ζάχαρη και μαρμελάδα _κωδ.1875

40


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ

16

18, 19, 20, 21

17

15. Θερμόμετρο μαγειρίου _κωδ.1875-1 16. Θερμόμετρο σε πλαστική θήκη _κωδ.900 17. Θερμόμετρο ψηφιακό-40+300 _κωδ.1932 18. Θερμόμετρο ψυγειου μικρο _κωδ.771 19. Θερμόμετρο ψυγείου οριζόντιο -30+40°C _κωδ.317-2 20. Θερμόμετρο ψυγείου κρεμαστό -35+45°C _κωδ.317-1 21. Θεμόμετρο ψυγείου στρογγυλό _κωδ.317

22

23

Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ε Τ ΡΑ

15

24

22. Υγρασιόμετρο _κωδ.1997 23. Θερμόμετρο με μαγνήτη 0+400°C _κωδ.1741 24. Υγρασιόμετρο και ph εδάφους _κωδ.771-1 Θερμόμετρο φούρνου 0-300°C _κωδ.1542

www.kalochem.gr 41


Θερμόμετρα

25

27, 28

26

25. Θερμόμετρο φούρνου με ντίζα _κωδ.1542-1 26. Θερμόμετρο Σάουνας +20+140°C _κωδ.1415 27. Θερμόμετρο Μπάνιου ξύλινο -10+50°C _κωδ.770-1 28. Θερμόμετρο Μπάνιου ξύλινο 0+70°C_κωδ.770

34

29

30

31. 32

33

29. Θερμότερο πισίνας _κωδ.1679 30. Θερμόμετρο περιβάλλοντος ξύλινο -30+50°C _κωδ.777 31. Θερμόμετρο εσωτερικού χώρου -20+50°C _κωδ.775 32. Θερμόμετρο εσωτερικού χώρου -20+50°C _κωδ.776 33. Θερμόμετρο καραμέλας+80+200 _κωδ.769 34. Θερμόμετρο με Βαρόμετρο σε ξύλο _κωδ. 1715-1 35. Θερμόμετρο με υγρασιόμετρο σε ξύλο _κωδ. 1715

42

35


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γάντια μιας χρήσης

✱ Γάντια latex βινυλίου 100 τμχ ✱ Γάντια DIVA 100 τμχ

✱ Γάντια latex νιτριλίου 100 τμχ

✱ Γυαλιά Ασφαλείας με λάστιχο (ενισχυμένα) ✱ Γυαλιά Ασφαλείας απλά

Γάντια επαγγελματικής χρήσης ✱ Γάντια μαύρα

✱ Γάντια trident 60

✱ Γάντια τζίν (κήπου)

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

✱ Γάντια latex QTEX 100 τμχ

✱ Γάντια πέτρας

Μάσκες και φίλτρα για μάσκες

✱ Μάσκα απλή ✱ Μάσκα με ενεργό άνθρακα ✱ Μασκα με μονό φίτρο ✱ Μάσκα με διπλό φίτρο ✱ Φίλτρο για οξέα ✱ Φίλτρο για σκόνες ✱ Φίλτρο για γεωργική χρήση

✱ Γάντια δερμάτινα ✱ Γάντια μπιμπίκια

✱ Γάντια αντοχής θερμοκρασίας 250° ✱Γ άντια εργασίας μακριά κόκκινα, (πετρελαίου)

✱ Γάντια εργασίας κοντά κόκκινα, (πετρελαίου)

✱ Γάντια neoprene (για διαλύτες)

Ποδιές ✱ πλαστική για τη διαχείρηση χημικών Φόρμες ✱ φόρμα πολυπροπυλενίου λευκή ✱ Φόρμα ΤΑRTEX

✱ Γάντια nitril (για οξέα)

www.kalochem.gr 43


Μηχανουργεία- Συνεργεία αυτοκινήτων

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Γλυκερίνη 1kg, 5kg, 25kg,Bαρέλι

Σιλικόνη γαλάκτωμα

Blue kleen 1lt, 5lt, 20lt

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Σιλικόνη λάδι

Υγρό γενικής χρήσης Υγρό γενικής χρήσης

Σουάζ, 1kg, 4kg, 20kg

Υγρό γενικής χρήσης με κερί,

Σουάζ 4kg, 20kg

Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης,

πολύ ισχυρό Gemini 2000,

Johnson Diversey 1kg, 5 lt

Καθαριστικό για τις σεντίνες,

μηχανές, μηχανήματα από βιομηχανικό λάδι, γράσο,

(Rust Cleaner KL641) 1lt, 5kg, 25kg Υγρό καθαριστικό εργαλείων

(Tools cleaner KL1590-1) 4lt, 20lt Αλοιφή χεριών Wolf Αλοιφή χεριών Fuzi

Περχλωροαιθυλένιο 1lt,6kg,30kg White spirit 1lt, 3kg, 16kg, 160kg Αντιψυκτικό 4kg 22kg

Κίτρινη σκόνη γενικής χρήσης Αιολίς 10kg, χύμα

www.kalochem.gr

πετρέλαιο (Oil Degrease

Πλήρωση υγρών ηλεκτρικών μπαταριών

Καθαριστικό σκουριάς

✱ Ηλεκτρολύτης Θειϊκού 1lt, 5kg, 25kg

Remover KL645) 1lt, 4lt, 20lt, 200lt (Penetrate oil KL795) 1lt, 4lt, 20lt

✱ Καθαριστικό καταθέσεων τύπου

άνθρακα (καρβουνίδια) από άκρες καυστήρα, εγχυτήρες καυσίμου (Carbon Remover KL785)

44

Καθαριστικό σκουριάς

Για Μπαταρίες μολύβδου ✱ Απιονισμένο νερό

Για Μπαταρίες Νικελίου-καδμίου

✱ Ηλεκτρολύτης Αλκαλικού 4lt, 20lt ✱ Απιονισμένο νερό


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Μ Η Χ Α Ν ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Α ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 45


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Αγροχημικά

Η ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. διαθέτει

για την ορθολογική χρήση των προϊόντων,

γεωργικών φαρμάκων, προϊόντων Δημόσιας

ιδιαίτερες απαιτήσεις της νομοθεσίας για την

άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντωνΥγείας, και προϊόντων λίπανσης και θρέψης,

τα οποία απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες καλλιεργητές όσο και σε ερασιτέχνες.

Το έμπειρο και καταρτισμένο επιστημονικό

προσωπικό που απασχολείται, βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες τεχνικές συμβουλές

παρακολουθώντας και εφαρμόζοντας τις

προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η συνεργασία με επιλεγμένους προμηθευτές,

εγγυάται την ασφαλή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων.

Τα προϊόντα διατίθενται στο Κατάστημα του Πειραιά.

www.kalochem.gr 46


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ, ΔΗΜΙΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α Γ Ρ ΟΧ Η Μ Ι Κ Α 47


Δημόσιας υγείας Υγρά απολυμαντικά (καταπολέμιση έρποντων και ιπτάμενων εντόμων)

1,2

3.4

5,6

7

1. IMPERATOR 2,5 EC 80 ml_ κωδ. 613 2. IMPERATOR 2,5 EC 1lt _κωδ. 370 3. ICON 2,5 CS 80ml _κωδ. 1288 4. ICON 2,5 CS 500ml _κωδ.1290 5. FENDONA 6 CS 50ml _κωδ. 1354 6. FENDONA 6 CS 500ml _κωδ.1414-1 7. ACTELLIC 50 EC 50ml _κωδ.1758

8

9

10

11

8. DU-DIM 15 SC 100ml _κωδ. 2514 9. PESGUARD 5 FL 80ml _κωδ. 2508 10. PESGUARD S10210 SEC 20ml _κωδ.2508-1 11. AQUATAIN LIQUID MOSQUITO FILM100ml _κωδ.2509

48


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ, ΔΗΜΙΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημόσιας υγείας Σκόνες απολυμαντικά (καταπολέμιση έρποντων και ιπτάμενων εντόμων)

7

4, 5, 6

8

1. AGITA 10 WP 100gr _ κωδ.1516 2. AGITA 10 WP 400gr _ κωδ.1516-1 3. MUSCID 83 SG 100gr _ κωδ.2502 4. K-OTHRINE 2,5 WP 50gr _ κωδ.615 5. K-OTHRINE 2,5 WP 500gr _ κωδ.614 6. K-OTHRINE 2,5 5gr _ κωδ.614-1 7. SOLFAC 10 WP 20gr _ κωδ.1355 8. SWIRR 100 2MG _ κωδ.2517 9. MUSCID 5 GB 2TMX _ κωδ. 250

9

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

3

1, 2

Gel απολυμαντικά (καταπολεμούν κατσαρίδες και μυρμήγκια)

1, 2

3

4

5

6

1. 2. 3. 4. 7. (καταπολεμά τις κατσαρίδες) 5. (καταπολεμά τα μυρμήγκια) 6. (καταπολεμά τ0 σαράκι) 1. MAXFORCE 20gr _ κωδ.1622 2. MAXFORCE 30gr _ κωδ.1622-1 3. DOBOL GEL 20gr _ κωδ.2500 4. SERPA GEL 10gr _ κωδ.2501 5. MOTTEX GEL 5gr _ κωδ.2507 6. SERPOL GEL 300ml _ κωδ.2510 7. GOLIATH GEL 35gr _ κωδ.1295

7

49


Δημόσιας υγείας Τρωκτικοκτόνα

1, 2, 3

10

7, 8, 9

11, 12. 13

www.kalochem.gr 4, 5, 6

4, 5, 6

1. STORM 112gr _κωδ. 474 2. STORM 224gr _κωδ.475 3. STORM 3kgr _κωδ. 473 4. KLERAT PELLETS 100gr _κωδ. 958 5. KLERAT PELLETS 250gr _κωδ. 959 6. KLERAT PELLETS 5kg _κωδ. 990 7. KLERAT W.B. 120gr _κωδ. 960 8. KLERAT W.B 240gr _κωδ. 961 9. KLERAT W.B. 5kgr _κωδ. 343 10. RACUMIN PASTA 200gr _κωδ.1531 11. ARISTOCAT 100gr _κωδ.1648 12. ARISTOCAT 500gr _κωδ.1648-1 13. ARISTOCAT 1kg _κωδ.1648-2 14. RATAK PASTA 500gr _κωδ. 1296

50


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ, ΔΗΜΙΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ, ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Δημόσιας υγείας Λοιπά προϊόντα

5

10

2

6

11

3

4

7

8, 9

12

13

1. Καρτονέτα με κόλλα για ποντίκια _κωδ. 1350-1 2. NICO CAT, 2 τμχ _κωδ. 1012 3. FOTIN, 2 τμχ _κωδ.1013 4. Σωληνάριο κόλλα για ποντίκια GARDERNCOL _κωδ.333 5. Δολωματικοί σταθμοί _κωδ.1763-1 6. Ποντικοπαγίδα (δόκανο) _κωδ. 1647 7. Ποντικοπαγίδα σιδερένια (κλουβί) _κωδ.1646 8. Ποντικοπαγίδα πλαστική μεγάλη _κωδ.1358 9. Ποντικοπαγίδα πλαστική, 2 τμχ _κωδ.1357 10. Μυγοπαγίδα καρουλάκι, 5 τμχ _κωδ.989 11. Μυγοπαγίδα κρεμαστή _κωδ.1684 12. Αντικουνουπικό βραχιόλι _κωδ.116-1 13. Μικρό φαρμακείο πρώτων βοηθειών από τσιμπήματα φιδιών και εντόμων _κωδ.118

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΝΑΥ ΛΣΙ Α Υ Γ ΕΤΙΙΑ

1

51


ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΣ

info@kalochem.gr ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ

52


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 53


Φυτοπροστατευτικά προιόντα Μυκητοκτόνα

3

2

1

4

5

1. Bayfidan 312 sc, 30cc _κωδ. 4556 2. Antracol combi 65/2wp, 50 gr _κωδ.4555 3. Aliette 80wg, 100 gr _κωδ. 4554 4. Systhane 24 ec, 25cc _κωδ.4008 5. Pasta caffaro 38,25sc, 1lt (οξυχλωριούχοςχαλκός) _κωδ.4005

6

8

11

6. ΧΕΛΛΑΖΑΝ-ΜΑ 32/11.4 wp, 60 gr _κωδ.4002 7. ΧΕΛΛΑΘΕΙΟΝ 80 wg, 50 gr _κωδ.4003 8. KUMULUS 800 gr – βρέξιμο θειάφι _κωδ.4006 9. Θειάφι 2kg, 10 kg, 25 kg _κωδ.515-1/515-2/515 10. Θειϊκός χαλκός πέτρα 1kg, 25 kg _κωδ.864-4/864-6 11. Θειϊκός χαλκός σκόνη 25 kg _κωδ.864 12. Θειοχαλκίνη 1 kg, 5 kg, 20 kg _κωδ.740/740-1/948 13. Metawet 500 gr (κοχλιολειματοκτόνο) _κωδ.4050

54

13


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ,ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

Φυτοπροστατευτικά προιόντα Εντομοκτόνα

2

3

4

1. Cyren 48 ec, 1lt _κωδ.4007 2. Desis protech 15ew, 160cc _κωδ.4553 3. Calypso 480sc, 60cc _κωδ.4550 4. Confidor 200sl, 100cc _κωδ.4552

5

6

7

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1

8

5. Confidor forte 200sl, 2x5cc _κωδ.4551 6. Dursban 480 EC, 100cc _κωδ.3551 7. Rubinol (bio) 7E EC, 250cc (θερινός πολτός) _κωδ.3552 8. Bactecin dp. 200 gr (bio) _κωδ.4004

www.kalochem.gr

55


Φυτοπροστατευτικά προιόντα Ζιζανιοκτόνα

2

1 1. Basta 15sl, 500ml _κωδ.4557 2. Roundup Gold 250ml, 500ml, 1lt _κωδ.4000/4001/4001-1 3. Garlon 150cc _κωδ.3550

Φυτοπροστατευτικά προιόντα Φερομονικές παγίδες/παγίδες 1. Φερομόνη TUTA ABSOLUTΑ _κωδ. 2512

2. MOTH CATCHER CAP & CAGE _κωδ. 2513

3. Χρωμοπαγίδες κίτρινες διπλής όψεως (για Αλευρώδη, Αφίδες, μύγα της Μεσογείου) _κωδ.2511

4. Σφηκοπαγίδες πολλαπλών χρήσεων (οικιακή μύγα,

3 56

4, 5

μύγα της Μεσογείου, δάκος κλπ) _κωδ. 2515

5. Σφηκοδολώματα _κωδ.2516

3


Λιπάσματα

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Λ Ι Π Α Σ Μ ΑΤΑ

1

2

7, 8, 9, 10

1. COMPO λίπασμα κοκκώδες για Τριανταφυλλιές - NPK 11+5+11 (+3+11) με μαγνήσιο & θείο 1kg _κωδ.322-10

2. Complesal, 2kg, 5kg (15-6-12), 25kg 12-8-16 (+3+8) _κωδ.322-11/322 3. Νιτρικό Κάλι 1kg, 25kg _κωδ.574-1/574

4. Χλωριούχο ασβέστιο 1kg, 5kg, 25kg _κωδ.520-1/520-4/520 5. Θειικός σίδηρος 1kg _κωδ.704-1/704, 25kg _κωδ. 704-2

6. Θειϊκή αμμωνία 1kg, 40kg _κωδ. 703-1 7. Complesal (COMPO)-ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ για όλα τα φυτά 500ml -NPK 7+5+6 (0,5+1) με μαγνήσιο, θείο ή ιχνοστοιχεία _κωδ.322-6

8. Complesal (COMPO)-ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ για ανθοφόρα φυτά 500ml - NPK με θείο 7+3+6 (+0,7S) με ιχνοστοιχεία _κωδ.322-8 9. Complesal (COMPO)-ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ για πράσινα φυτά 500ml - NPK με θείο 7+3+6 (+0,7S) με ιχνοστοιχεία _κωδ.322-7 10. Complesal (COMPO)-ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ για ορχιδέες 250ml - NPK με θείο 7+3+6 (+0,7S) με ιχνοστοιχεία _κωδ.322-9 11. Λίπασμα για ελιές VICTORY (20-7-13+1,5Mg+0,38)

✱ Ουρία σακί 40kg ✱ Βορικό Νάτριο (Βόρακα) 1kg, 5kg, 25kg

www.kalochem.gr 57


Προιόντα ειδικής χρήσεως

Bio-ethanol

Silica gel 30gr,50gr, 100gr

Silica gel white 2.5kg

Ανιχνευτής υγρασίας φλωροσκεϊνη 50gr

Χλωριούχο ασβέστιο 1kg

Καμφορά κρεμαστό 20gr

Καμφορά καρτέλα 32gr

Καμφορά καρτέλα 50gr

Λεβάντα 2 τμχ.

Λεβάντα καρτέλα Cobra -x

Καθαριστικό καμινάδας (κορμός)

Ψεκαστήρας ώμου 10lt

58

Ψεκαστήρας 2lt

Προσάναμα παραφίνης Dragon και φυτιλάκια ξύλου πετρελαίου Zundfix

Σκόνη καθαρισμού τζαμιών


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ, ΑΝΤΛΙΕΣ-ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΟΡΟΥ

✱ Καθαριστικό καμινάδας ✱ Σκόνη καθαρισμού τζακιών ✱ Προσάναμμα παραφίνης (32), Dragon ✱ Φυτιλάκια ξύλου-πετρελαίου, Zundfix

Προστασία κατά του σκόρου!

Για ενεργειακά Τζάκια

✱ Bio-ethanol 1lt, 10lt

Αντλίες-ψεκαστήρες

✱ Απλή μεγάλη αντλία ✱ Αντλία λαδιού μικρή ✱ Αντλία πετρελαίου 1½m με φούσκα ✱ Αντλία χημικών υγρών ✱ Ψεκαστηρακι 1lt ✱ Ψεκαστήρας προπιέσεως 2lt ✱ Ψεκαστήρας ώμου 5lt ✱ Ψεκαστήρας ώμου 10lt

Προστασία κατά της υγρασίας

✱ Α νιχνευτής υγρασίας φλωροσκεϊνη 50gr

✱ Σ υλλέκτης υγρασίας HUMIOUT, 600 gr, για χώρους 50m²

✱ Silica gel white 2.5kg, 25kg ✱ Silica gel blue 2.5kg, 25kg ✱ Silica gel orange, 25kg ✱ Silica gel white 50gr ✱ Silica gel white 100gr ✱ Χλωριούχο ασβέστιο 1kg, 5kg, 25kg

✱ Ναφθαλίνη λέπι 1 kg ✱ Ναφθαλίνη λέπ 25kg ✱ Ναφθαλίνη σε βόλους 500 gr ✱ Ναφθαλίνη σε βόλους 1 kg ✱ Ναφθαλίνη σε βόλους 25kg ✱ Καμφορά 340 gr,

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Είδη καθαρισμού τζακιών

(κουτί με κυβάκια)

✱ Καμφορά καρτέλα 32 gr ✱ Καμφορά καρτέλα 50 gr ✱ Καμφορά κρεμαστό 20 gr ✱ Λεβάντα 2 τμχ ✱ Λεβάντα καρτέλα 59


Α΄Υλες για επεξεργασία χάρτου ✱ Αδρανοποιημένο οξύ 33% ✱ Αιθυλενογλυκόλη ✱ Αμμωνία υγρή 25% ✱ Αντιαφριστικό ✱ Ανθρακική μαγνησία ✱ Βόρακας ✱ Γλυκερίνη ✱ Εξαμεταφωσφατ νατρίου ✱ Θειικό αργίλιο ✱ Θειικό οξύ 98% ✱ Ισοπροπυλική αλκοόλη (Ι.Ρ.Α.) ✱ Καολίνη ✱ Νιτρικό οξύ 65% ✱ Μπισουλφίτ νατρίου ✱ Μυρμηγκικό οξύ 85% ✱ Ξυλόλη

✱ Παραφίνη ✱ Υπεροξείδιο υδρογόνου 50% ✱ Ουρία ✱ Propylen glycol ✱ Ανθρακική σόδα ✱ Καυστική σόδα 98% ✱ Τριχλωροαιθυλένιο ✱ Υδροχλωρικό οξύ 32% ✱ Τριαιθανολαμίνη 85%

www.kalochem.gr 60

✱ Υδρύαλος ✱ Υποσουλφίτ νατρίου ✱Υ ποχλωριώδες νάτριο 12,5%

✱ Υπερβορικό νάτριο ✱ Φορμόλη 40% ✱ Φωσφορικό οξύ 85% ✱ Χλωριούχο αμμώνιο


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α΄ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 1 ΚΙΛΟΥ

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

61


62


ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και είναι πιστοποιημένη από τον φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ, στις παρακάτω δραστηριότητες: Λιανική και χονδρική εμπορία χημικών προϊόντων, ανασυσκευασία και αποθήκευση χημικών προϊόντων.

Η εταιρία πραγματοποιεί στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου ποιοτικό έλεγχο όλων των προϊόντων της. Συγκεκριμένα στο χημείο της εγκατάστασης λαμβάνουν χώρα μετρήσεις για • τις υγρές α΄ ύλες οι οποίες παραλαμβάνονται χύμα,

• όλα τα παραγόμενα προϊόντα (καθαριστικά, διαλυτικά κλπ μείγματα) Σκοπός του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου είναι να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που διακινεί και εμπορεύεται η εταιρία τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας. Όλες οι μέθοδοι ανάλυσης και

οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου έχουν ενταχθεί στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

63


www.kalochem.gr

Profile for Kalochem

Catalogue -KALOCHEM  

Catalogue -KALOCHEM  

Advertisement