Page 1

mAASTIKUARHITEKTUURI/ landscape architecture PORTFOLIO

2013


INGLISMÄE KARJÄÄR

ASUKOHT: KÕRVEKÜLA, TARTU VALD, TARTUMAA AASTA: 2013 KUJUNDUSPLAAN

TEGEVUSED SUKTSESSIOON

HALJASTUSPLAAN

2


zIPPER PÕHIPLAA N

ASUKOHT: TARTU KESKLLINN AASTA: 2012

ANALÜÜS

PATH

TERRACE

GATES 45.40

VAATED 3

B - B’ 1:200 50.45

STAIRS

ROOF GARDEN 46.22

ROOF GARDEN

BUSINESS 50.00

47.61

A - A’ 1:200 52.87

LÕIKED

PATH 45.42


rAHUMÄE KALMISTU ASUKOHT: ANNELINN, TARTU LINN AASTA: 2013

ASUKOHASKEEM

HETKEOLUKORD

VÄÄRTUSED

PÕHIPLAAN

PROBLEEMID

HOOLDUSKAVA 4


ASTE

terrassilaud 28x120 pruss 50x100 hüdroisolatsioon betoon

laudis 90x120 hüdroisolatsioon

metalltoru metallplaat

betoon

ASUKOHT: TARTU KESKLINN AASTA: 2013 TARTU VALD

RV AM

TN DI AL ZW UT RE .K .R FR

NT

DETAILID JA LÕIKED

NA

A

TÄHTVERE VALD TU

LUUNJA VALD

R U TN

IA

RI

IM

ND

JA

A - A’

EM

VÕRU TN

VIL

TN

NT

I

ÕG

AJ

A’

AARDLA TN

ÜLENURME VALD

ASUKOHASKEEM

P

P

UUETURU PLATS

B - B’

39.33 39.68

P

39.50 39.36

N

1%

P

39.27 40.27

P

1%

1%

39.78 40.82

P

P

B

P P

P

P

1%

B’

1%

1%

1%

P

P

P

8%

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

ANALÜÜS 5

1%

P

40.68 41.68

VANEMUISE SUVEAED

VERTIKAALPLAAN


UJULA

RAADI-KRUUSAMÄE

SUPILINN

ASUKOHT: ÜLEJÕE, TARTU LINN AASTA: 2011

?

PAIGAVAIM TÜ SPORDIHOONE

HARJUTUSVÄLJAK

EHITISMÄLESTISED

MILJÖÖVÄÄRTUSLIK EMAJÕGI

AJ EM

ÜLEJÕE

ÕE

EBAPRAKTILINE ROHEALA

A EN OM PR

UM

M

AD

PIIRKONDA TEENINDAV KONSUM

ÜHENDUS SUPILINNAGA

SUPILINN

1:10 000

BOTAANIKAAED 27.05.2012

Kuupäev

M. Jüri, E. Kuljus, K. Oks

Lk

Peeter Vassiljev

NESTLE TANKLA

KESKLINN

EJÕ

POS 1

POS 2

POS 28 POS 3

POS 25

POS 1

776

Elamumaa 70, Ärimaa 30

1

574

20

0

1349

Elamumaa 80, Ärimaa 20

1

934

24

0

POS 3

6051

POS 4

Ärimaa 100

4

3213

16

0-30

1388

Ärimaa 100

1

1388

20

0

POS 5

825

Elamumaa 75, Ärimaa 25

1

825

16

POS 6

373

Ärimaa 100

1

373

12

0

POS 7

1287

Elamumaa 60, Ärimaa 40

1

803

16

0

POS 8

285

Elamumaa 75, Ärimaa 25

1

285

16

0

POS 9

239

Elamumaa 75, Ärimaa 25

1

239

16

0

8438

Sotsiaalmaa 100

1

1729

16

0

POS 11

1

735

16

0

Ärimaa 65, Elamumaa 35

1

2730

20

0

POS 13

1451

Ärimaa 100

1

472

12

0

POS 14

68

Tootmismaa 100

1

68

4

0

POS 15

261

Tootmismaa 100

1

261

4

0

POS 16

260

Tootmismaa 100

1

260

4

0

POS 17

2198

Liiklusmaa 100

0

0

0

0 0

1096

Elamumaa 70, Ärimaa 30

3638

POS 18

POS 16

8662

Liiklusmaa 100

0

0

0

POS 19

4305

Liiklusmaa 100

0

0

0

POS 20

3859

Liiklusmaa 100

0

0

0

0

POS 21

6478

Liiklusmaa 100

0

0

0

0

POS 22

4000

Liiklusmaa 100

0

0

0

0

POS 23

POS 19 POS 4

POS 5

0

POS 10

POS 12

MEELELAHUTUS

TUGIPLAAN

Objekti nimetus

Ujula äri- ja elamurajoon

Mõõtkava

Joonise nimetus

Tugiplaan

Autorid

M. Jüri, E. Kuljus, K. Oks

Juhendaja

Peeter Vassiljev

1:2000

Kuupäev

27.05.2012 14

Lk

POS 24 POS 1

POS 2

POS 28 POS 3

POS 25

0

2754

Liiklusmaa 100

0

0

0

0

POS 24

2572

Liiklusmaa 100

0

0

0

0

POS 25

1330

Liiklusmaa 100

0

0

0

0

POS 26

3134

Liiklusmaa 100

0

0

0

0

POS 27

10331

Liiklusmaa 100

0

0

0

0

POS 28

8077

Üldmaa 100

0

0

0

0

POS 29

2719

Üldmaa 100

0

0

0

0

POS 30

1527

Üldmaa 100

0

0

0

0

POS 31

4707

Üldmaa 100

0

0

0

0

POS 32

864

Üldmaa 100

0

0

0

0

POS 16

A-A

B

POS 19 POS 4

B

B-B POS 5

POS 20

POS 21

LASTEAED KIVIKE

PAIGAVAIM

Lubatud katusekalle (kraadides)

POS 2

RAATUSE GÜMNAASIUM

ÜHENDUS OECONOMICUM KESKLINNAGA

EMAJÕE KOOL

Hoonete suurim Hoonete suurim Planeeringujärgne Hoonete lubatud ehitusalune lubatud kõrgus krundi pindala Sihtotstarve (%) suurim pindala (m2) (m2) (m) lubatud arv

ÜHIKAD

ÜL

POS 24

?

13

Planeeritavate kruntide pindala, kruntide ehitusõigus, lubatud katusekalle POS number

TÜHI EHITUSPLATS

EGA LUS LIIK NT K EDA A M AR TIH NARV EP

ASUKOHASKEEM

Juhendaja

Mõõtkava

Asendiskeem

?

LIIKLUSSÕLM TEKITAB MÜRAREOSTUST, HEITGAASE

AD

Autorid

Ujula äri- ja elamurajoon

?

VÄIKSE MAHUTAVUSEGA PARKLA

A EN OM PR

Joonise nimetus

UD

ÕE

Objekti nimetus

?

IK

HOONETE KAOOTILINE PAIGUTUS EI TEKITA ÜHTSET RUUMITUNNETUST

AJ EM

ANNELINN KESKLINN

TIH E D A LII NAR KLUSEG VA M A NT

UJULA RAJOON

POS 20

POS 21

POS 6

POS 6

POS 18

POS 18

POS 27

POS 26

POS 30

POS 7

POS 27

POS 26

POS 30

POS 23

POS 7 POS 23

POS 17

POS 17

POS 13

POS 13

POS 8 POS 11

POS 11

POS 12

POS 29

POS 8

POS 9

A

A

POS 9

POS 12

POS 14

POS 29

POS 15

POS 14

POS 15

N

POS 22 POS 31 N

N

POS 22

Leppemärgid

POS 31

Leppemärgid

Elamumaa / Hoonestusala

POS 10

N

Vesi (V)

POS 10

Side (S) Vihmavesi (VV)

Ärimaa / Hoonestusala

Tänavavalgustus (TV) Küte (K)

POS 32

Sotsiaalmaa / Hoonestusala

Kõrgepinge (KP)

Tootmismaa

Kanalisatsioon (KN) Gaas (G) Elekter (E) Tuletõrje hüdrant

POS 32

Õlipüüdur

Üldmaa

Krundipiir

Liiklusmaa

Krundipiirid

PÕHIJOONIS Objekti nimetus

Ujula äri- ja elamurajoon

Joonise nimetus Autorid

Juhendaja

Põhijoonis

M.Jüri, E.Kuljus, K.Oks

Peeter Vassiljev

Mõõtkava Kuupäev

Lehekülg

1:500

28.05.2012 16

TEHNOVÕRGUD Objekti nimetus

Ujula äri- ja elamurajoon

Joonise nimetus Autorid

Juhendaja

Tehniline plaan

M.Jüri, E.Kuljus, K.Oks Peeter Vassiljev

Mõõtkava Kuupäev

Lehekülg

1:500

28.05.2012 17

6


rio grande MERRY-GO-ROUND ASUKOHT: TARTU KESKLINN AASTA: 2011

Streetlight

A

Concrete Pavement slab Wood Pavement stone River Grass

Merry-go-round Bench

EMAJÕGI

Cobble

Norway maple

Bicycle stand

ARCHIMEDES

Trashbin Multifunctional screen

Stone pine

A

Crushed wood

TEHNOVÕRGUD

VÄIKE-TURU

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

TIGUTORN

PÕHIJOONIS Name

Plan name Authors

Supervisors

RIO GRANDE

MARY-GOES-ROUND

Illustration

Date

M. Jüri, E. Kuljus, K. Oks

Scale

1:200

P. Vassiljev & F. Kuhlmann

Plan number

1

20.06.2012

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

DETAIL 7

LÕIKED

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


pÕLTSAMAA MAASTIKUANALÜÜS ASUKOHT: PÕLTSAMAA, jÕGEVAMAA AASTA: 2012

VAATED

ASUKOHASKEEM

RELJEEF

TEEDEVÕRK

ROHEALAD

VEEVÕRK

ASUSTUS 8


t채iendamisel...

9

Portfolio  
Advertisement