__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 23

THEMA 23

de tenderkosten, die uiteindelijk in het winnende voorstel ondubbelzinnig zijn geformuleerd bij een tender, om te worden doorberekend, zo laag mogelijk te houden en het voorkomen dat een deelnemende partij achteraf alsnog hele proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.” “Ook afhaakt. En bij een reguliere verkoopprocedure om dat willen we met de Reiswijzer bereiken,” vult Schepens de toets op marktconformiteit te kunnen doorstaan.” aan. “Dat een gemeente kritisch kijkt naar wanneer zij dat aanbestedingsinstrument wil inzetten. Is dat wel nodig? HERKENNING EN ERKENNING VAN ELKAARS Kan zij – als de regelgeving dat toestaat – niet volstaan BELANGEN met reguliere verkoop? Is een-op-een samenwerking Hoe de samenwerking ook wordt ingestoken, het succes niet slimmer? Bijvoorbeeld als je te maken hebt met ervan staat of valt met wederzijds vertrouwen. Dat een ontwikkelaar die zijn kwaliteit en betrouwbaarheid veronderstelt openheid en transparantie. Herkenning al bewezen heeft en die al betrokken is in het en erkenning van elkaars belangen. “Die lopen niet ontwikkelingsgebied. Wat overigens niet wegneemt dat altijd parallel,” besluit Amerika. “Het maatschappelijk belang van de overheid is anders een tender een heel effectief “De spelregels dan het commerciële belang van een instrument kan zijn, dat marktpartijen ontwikkelaar. Het gezamenlijke belang uitdaagt met scherpe, creatieve moeten duidelijk is vaak dun. Het is onder meer de taak inzendingen te komen.” “Dat is zeker zijn. Voorwaarden en van ons als ‘oliemannetje’ om dat te het geval als het gaat om complexe kaders dienen aan de vergroten en te verhelderen. Hoe meer opgaven waarbij de gemeente al goed voorkant helder te zijn we daarin slagen, hoe succesvoller de weet wat zij wil,” beaamt Amerika. “Is samenwerking zal verlopen en hoe beter de opgave echter minder complex, geformuleerd.” het resultaat zal zijn.” Vanuit dat besef dan zou het aangaan van een eenTon de Gans op-een samenwerking wel eens effectiever kunnen zijn. heeft de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling inmiddels een Wethouder een nieuwe generatie Hoe dan ook, het is in alle gevallen noodzakelijk dat de plek in het onderwijs gekregen. Voor beter weten te vinden en spelregels aan de voorkant duidelijk moeten zijn. Dat gebiedsontwikkelaars die elkaar Zoeterwoude de voorwaarden en kaders van de opdracht helder en te begrijpen.

AANGENAAM KALLISTE | JUNI 2020

Profile for Kalliste Woningbouwontwikkeling

Aangenaam 1/2020  

Aangenaam 1/2020  

Advertisement