Page 1


Verdiğimiz sözü tutuyoruz... Kalitemizden ödün vermiyoruz... Zamanın sizin için değerli olduğunu biliyoruz...

Beklentilerinizden çok daha fazlasını bulacaksınız...


Biz buradayız,

yeni makina parkımızla.

sizi bekliyoruz...

Yola çıktığımız günden bugüne kadar geçen zaman galiba gerçekleştirmek istediklerimiz için çok az... Belirlediğimiz amaçlara ulaşmak hedefine, gün geçtikçe yaklaşmak istiyoruz. Hep doğrunun ve kalitenin peşinde olmak ne kadar zordur.? Ya da çok mu kolaydır? Bu soruların cevabı çeyrek asra yaklaşan yaşımızda gizli...

Anlatacak çok şey var, Ağacın kokusu, kağıdın dokusu, renklerin sonsuzluğu, işçiliğin ulaşılmak istenen uç noktaları... Ne güzel KEŞKE ile başlayan hiçbir cümleyi kurmak zorunda kalmamak... Başarının bizim için sonuç değil, amaca giden yolda bir durak olduğunu hissetmek...

Bir hedefimiz olmalıydı, çok çalışmalıydık... Kalitemizden ödün vermemeliydik. Yenilikçi ve çağdaş olmalıydık, teknolojiyi günün şartlarında en iyi şekilde kullanmalıydık. Her kitle bizim için önem taşımalıydı ve bu yükü kaldırmalıydık.

Biz bunları başardık ... Çünkü biz neyin peşinde olduğumuzu çok iyi biliyoruz.


Kolbus HD 526 Sert Kapak Line - Dakikada 60 adet kitaba kapak takma - Bitmiş Ebat; Minimum 10x14 cm, Maksimum 28x38 cm,

“Bir adama bir kitap sattığın zaman, ona yalnız yarım kilo kâğıt, mürekkep ve tutkal satmış olmazsın. Ona tamamıyla yeni bir yaşam satmış olursun. Sevgi, dostluk, mizah ve geceleyin denizlerde dolaşan gemiler… Eğer o kitap gerçekten benim anladığım anlamda bir kitapsa, onun içinde bütün gökler ve yer vardır.” -Christopher Morley-


Makina

Parkımız

1 Adet K alıp Pozlam

a

1 Adet Ka

lıp Banyo

1 Adet K alıp Oku

ma

Roland Rek Roland 70

ord Baskı

0 Baskı Ü

Ünitesi 70

nitesi 70x10

2 Adet K ırım Makin a

sı 64x90

2 Adet 76 x116 Kır

3 Adet İp lik Dikiş.

x100 4 Ren

0 4 Renk.

ım Makina

2 Adet Tel Dikiş

1 Adet Om ega Tel

Dikiş 1 Adet K apak Takm a 2 Adet 11 5 cm Bıçak 1 Adet Ü ç Ağızlı Bıç ak 1 Adet Ko lbus Sert K apak Yapm a 1 Adet Ko lbus Sert K apak Hattı 1 Adet Oto matik Muk avva Doğr ama Makin ası 1 Adet Oto matik Bez Kesme M akinası 1 Adet Ma nuel Köşe Kesim 1 Adet 40 x66 Köşe Kesim Ma kinası 1 Adet Oto matik Spira l Takma 1 Adet Ma nuel Spiral Takma 1 Adet M anuel Spira l Delgi 1 Adet 50 x50 Kugler Otomatik S piral Delme 3 Adet V arak Yaldız Stampa 1 Adet O tomatik Ya ldız Stampa 2 Adet Sh ring Paketle me

k.


Ta s a r ı m d a n b a s k ı y a , baskıdan cilde...

Hersey , tek adreste...

?

Neden

Biz

2 5 Yı l d ı r S i z i M a r k a Ya p m a k İ ç i n Ç a l ı ş ı y o r u z

w w w. k a l k a n o f s e t . c o m


Baskı Öncesi

Baskı

Baskı Sonrası

Promosyon

Ajans, Reklam ve Matbaa Hizmetleri Adına Aradığınız

Hersey , tek adreste... w w w. k a l k a n o f s e t . c o m


CMYK

Baskı

Öncesi

Baskı öncesi süreç, fotoğraf çekimi, mizampaj, grafik tasarım, renk kontrolü, film, (Ctp) kalıp görsel taranması, düzenleme, ozalit, kağıda göre tram seçimi vb. gibi unsurlar baskı öncesi sürecin aşamalarıdır. Baskıya kadar olan kısmı ilgilendiren tüm bu süreçte, her aşamanın kusursuz olması, üretimin sürecinde belirleyici rol oynar.

“ Kağıttan siz ne arzu ederseniz onu yaparız. ”


Ta s a r ı m , b i r s ü r e ç t i r ! Grafik Tasarım Departmanı; yapılacak her işin kumanda merkezi ve mutfağıdır. Marka yaratma, misyonunuzu ve vizyonunuzu yansıtma sürecinin ilk ve en önemli adımıdır. Kalkan Ofset bunun bilincinde olup kullandığı teknolojiyi her daim yenilemekte ve takip etmektedir.

Grafik departmanındaki tecrübeli ve işinde uzman kadromuzla; kurumsal kimlik tasarımından, özel kapak tasarımlarına, her türlü basılı materyal tasarımı hızlı, amacına uygun ve kaliteden ödün vermeden gerçekleştirilmektedir.


Baskı 1986 yılında KALKAN MÜCELLİTHANESİ olarak sektöre adım attığımız o yıldan bugüne kadar müşterilerimizin taktirini topluyarak markalaşma yoluna doğru ilerledik. 25. Yılımızda vizyonumuzun gereğini yerine getirmekten ve bunu sizlerle paylaşmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.

“ Gömleğinizin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz diğerleride yanlış devam eder.. ”

Sektörde zirveyi amaçlayan bizler bu yolda

ilerlerken kendimize dar gelmeye başladık. Cilt adına markalaşırken müşterilerimizin memnuniyetini biraz daha artırmak ve ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak için artık KALKAN ailesine ofset baskı da eklemeliydik ve bir karar verdik KALKAN MÜCELLİTHANESİNİ

Hersey , tek adreste...

sloganıyla baskı bölümü açarak biraz daha büyümek için adım attık. 50x70 tek renk makinayla attığımız bu küçük adımla, bugün iki adet 70x100 dört renkli makinamızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten gurur ve onur duyuyoruz.


FTP

Dünya dijital çözümleri çoktan işleme koydu, sizde en hızlı iş teslimi olan ftp’yi kullanarak işlerinizi;

ftp://ftp.kalkanmatbaacilik.com.tr adresinden sizlere vereceğimiz kullanıcı adı ve şifre ile bağlanarak baskı sistemimize işlerinizi 7/24 istediğiniz an istediğiniz yerden yolluyabilirsiniz.

İşlerinizi FTP’den gönderin, zamandan kazanın.

Baskıdaki mürekkeplerin yoğunluklarını ölçmek için her mandalı kapsayan renkli şeritlerin (renk skalası) kullanılması gereklidir. Baskı operatörü bu şerit üzerindeki her rengin tüm bölgelerde standart değerlerde olmasını sağlayarak baskı yapabilir. Bu, bir işin doğru değerlerde basılması ve bir sonraki baskılarında standart kalması anlamına gelir.


Baskı S onrası Baskı sonrası, baskı yüzey koruma (selefon), katlama, kırım, dikiş, kesim, tutkal, sıcak veya soğuk varak baskı, yaldız baskı, spiral takma, paketleme vb. işlemleri içerir.

İşinizi kolaylaştırmak için buradayız!


İplik Dikişli ve Tutkallı

Klasik kalite kontrol anlayışının alışılagelmiş yöntemlerinin dışında, çağdaş kalite kontrol anlayışı; üretimin sonrasında kalite kontrol yerine, baskı öncesinde ve baskı aşamasında kalitenin sağlanması için gereken tedbirlerin Tel Dikiş

Omega Tel Dikişli

Tutkallı Amerikan Cilt

Tel Spiral

alınmasını öngörmektedir.


Sert Kapak Hattı

Yeni Yıllardan beri mükemmel işçilik ve kaliteli malzeme derken şimdi gücümüze zaman faktörünü ekledik. Bir kaç yıl önce yatırım yaptığımız kolbus sert kapak yapma makinemizi tamamlayacak yeni bir yatırım yaptık ve 25.yılımızda makina parkımıza yeni Kolbus HD 526 sert kapak hattını ekledik.

Daima Yeni Kalmayı İlke Edinen Kalkan Matbaacılık,

Teknolojiyi hergün takip ediyor...


Kolbus HD 526 Sert Kapak Line

- Dakikada 60 adet kitaba kapak takma - Bitmiş Ebat; Minimum 10x14 cm, Maksimum 28x38 cm,

Kalkan ailesi olarak doğru bir karar aldığımızı ve bu yolda ilerlemenin bizim için daha hayırlı olacağını düşünüyoruz. Küçük bir atölyede elde cilt yapmaya çalışırken minik adımlarla ilerledik belki ama doğru adımlar atmaya çalıştık. Doğru attığımız adımlar bizi bugünlere taşıdı. Biz şimdi koskocaman bir firma değiliz ama kocaman bir aileyiz...Ve sizi istediğiniz yere taşıyabilecek kocaman bir yüreğimiz var.


Spiral

Yeni

Kalkan Matbaacılık; “Tam Hizmet” politikasıyla, her işi kendi bünyesinde ve kendi makinalarında üretmeye devam ediyor.


Kalkan tesislerinde bulunan üstün nitelikli ve yüksek kapasiteli spiral hattında işlerinize istediğiniz kalınlık ve renkte spiral uygulaması yapılır.

Spiral birimi günlük işlerden, promosyon ürünlerine ve her türlü ihtiyaca cevap verecek kapasite ve güçtedir.

Otomatik, yarı otomatik ve manuel makinalarımızla

üretimde maksimum güç...


2011

Promosyon Promosyon, firmaların kendilerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptıkları tanıtım organizasyonlarının tümüne denir. Eğer promosyonu sadece tanıtım amaçlı düşünürsek hata etmiş oluruz. Promosyon aynı zamanda “geri dönüşümü” sağlayan bir araçtır. Yani reklam araçlarından baskı veya TV reklamı gibi sadece tanıtım amaçlı olmayıp, Kalem, Çakmak, Magnet vb. gibi promosyon ürünleri kullanıcıya kalıcı yarar sağlamaktadır. Promosyon Ürünleri yaptırırken elbette birçok hususa dikkat etmeliyiz. Bunlardan biri; yaptıracağımız promosyon hedef kitlemize uymalı ve tanıtımını yapacağımız ürünümüzün konseptiyle bağdaşmalıdır. Burada Promosyon firmanızın size vereceği fikirlerde çok önemlidir.

Kalkan’a özel yeni sezon AJANDA ve TAKVİM ürünlerimiz hazırdır. “ B a ş a r d ı k l a r ı m ı z b a ş a r a b i l e c e k l e r i m i z i n g a r a n t i s i d i r . . .”

Kalkan ailesi olarak yeni sezonda da sizlere daha kaliteli ve daha etkili promosyon yapmayı hedefliyoruz. Unutmayın ki tanıtım gücün aynasıdır...

Yeni sezonda kendi imalatımız olan; Ajanda ve takvim çeşitlerimizle, farklı ölçü ve tasarımlarımızla hizmetinizdeyiz.


PROMOSYON ÜRÜNLERİ, PAZARLAMA’nın vazgeçilmez unsurudur.

Promosyon ürünü;

Bir firmanın markalaşmasında, kurumsal kimliğini tanıtmada, bir ürününün akılda kalıcı, elden düşmeyecek hale getirilmesinde en büyük unsurdur. Promosyon ürünleri çok çeşitli olmakla beraber firmalara değişik alanlarda, fayda sağlar. Promosyon Ürünleri firmaların marka ve hizmetlerinin tanıtımlarında da önemli rol oynar. Bu sayede firmalar kurumsal anlamda markalarını tanıtmış olurlar.

Promosyon ürünleri bir firmanın markalaşmasında, markanın ürünlerinin akılda kalıcı hale getirilmesinde kullanılan araçtır. Dördüncü mecra olan promosyon ürünlerinin fonksiyonu çok büyüktür. Elinizdeki kalemi, ajandayı, anahtarlığı, çakıyı, cüzdanı; başınızdaki şapkayı, boynunuzdaki atkıyı, fuları, üzerinizdeki montu, sırtınızda kolunuzda taşıdığınız çantayı, duvarınızdaki- masanızdaki kolunuzdaki saati, arabanızdaki oto kokusunu, masanızdaki mutfağınızdaki bardak, tabak, buzluk, termosunu, deniz kenarında oynadığınız topu ve daha nicelerini, yani promosyon ürünlerini, fark etmemek atlamak ya da unutmak mümkün değildir.


Hersey , tek adreste...

kalkan  

kalkan matbaa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you