Kalix-Bladet v.1

Page 1

Årgång 53 nr 1 Måndag 3 januari 2022

Gruppförsändelse vecka 1

Städa ut julen? Hyr vår mattvätt.

www.wiklunds-kalix.se

E-post design@kalixbladet.se - Tel 0923-757 53 – Växel 0923-757 50

Vattenvägen 19, Kalix • 0923-102 00 • Mån-fre 07-18, lör 10-13

Julklappspromenaden Kalix

VINNARE 2021

GAMLA STADEN HOTELL DET ANRIKA HOTELLET

Erbjudande v.1 Gäller tisdag-lördag. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

SUDDEN DEATH

Rökig högrevsburgare, briochebröd, pepper jack-ost, mixad sallad, bacon, tomat, jalapeño, ghost pepper dressing, picklad lök & BBQ-pommes. Gäller även take away

450 svarstalonger lämnades in.

Á la carte v.1

Dragningen utfördes av Mikael Lindberg, Fritid & Kultur den 23 december.

Måndag - onsdag kl 15.00-19.00 Torsdag stängt Fredag - lördag kl 15.00-20.00

Vinnare - långa julklappspromenaden

Birgit Ekholm - Presentkort 5.000:Sandra & Adam Holmberg - Presentkort 3.000:Agneta Eklund - Presentkort 1.000:Lena Viklund - Presentkort 500:-

Lunchserveringen Öppnar igen 10/1. Varmt välkomna!

2022 GOTT NYTT ÅR

179:ord.199:-

Vinnare - korta julklappspromenaden

Lars Jakobsson - Presentkort 500:- (Chili) Marianne Lindbäck - Presentkort 500:- (Kalix Flora) Lotta Burman - Presentkort 400:- (Gilda) Ivar Karlsson - Presentkort 400:- (Massagezonen Carinas hudvård & makeup) Lena Andersson - 4 st lunchkuponger värde 340:- (JARA Kitchen & Bar) Britt Rönnlund - Presentkort 200:- (Massagezonen Carinas hudvård & makeup) Lena Ekman - 2 st lunchkuponger värde 170:- (JARA Kitchen& Bar) Maj-Britt Olsson - Presentkort 100:- (Kaffe Karlsson) Viviann Lindberg - Presentkort 100:- (Kaffe Karlsson)

Köpmannagatan 4, Kalix • 0923-752 00 • www.hotellgamlastaden.se

₆−Ǽѵ₅Ά⅞↙⅛·Ǽ↑ѵȘ₀−№↗⅛ǿ ₆−Ǽѵ₅Ά⅞↙⅛·Ǽ↑ѵȘ₀−№↗⅛ǿ ⁽К↗№Ș↘↙Ј⅞⅞ѵǿȘ↑ѵ⅛ǿǼ⅓ ⁽К↗№Ș↘↙Ј⅞⅞ѵǿȘ↑ѵ⅛ǿǼ⅓

₅Ά⅞↙⅛·Ǽ↑ѵȘ₀−№↗⅛ǿѵș↗Љ↑ѵ†“ř—”’’ѵ⅝↗ ⁽К↗Ș↙Ǽ⅓↘⅞ȘǼ↘⅛↑⅓ѵș↗Љ↑ѵ†„Ś†ѵ⅝↗‘←Љ↑ŋ ₅Ά⅞↙⅛·Ǽ↑ѵȘ₀−№↗⅛ǿѵș↗Љ↑ѵ†“ř—”’’ѵ⅝↗ ⁽К↗Ș↙Ǽ⅓↘⅞ȘǼ↘⅛↑⅓ѵș↗Љ↑ѵ†„Ś†ѵ⅝↗‘←Љ↑ŋ

₆−Ǽѵ₅Ά⅞↙⅛·Ǽ↑ѵȘ₀−№↗⅛ǿѵ·⅛↘Ǽ↗ѵ·Ј⅓Ș↑ѵș↗Ǽ←Љ↙ѵșК↗ѵ₎·Ș↗⅛⅓Ș↘ѵșǼ←⅛⅞⅜Ș↗ỳѵșК↗Ș↙Ǽ⅓Ǽ↗Șѵ→℗⅔ѵЈ·Ș↑↙−↗Ǽ↗Ș—ѵ⁻↑ѵ№⅛⅞ѵ↘→←ѵΆ↙←Ǽ↑Ǽ↗ѵǿȘѵ ↙↗Ǽǿ⅛↙⅛→↑Ș⅞⅞ǼѵșǼ←⅛⅞⅜Ș№⅛⅞Ǽ↗↑Ǽѵ→℗⅔ѵ⅓Ș↗ѵș⅞Ș∑⅛№Ș⅞ѵ←→№⅛⅞⅛↙Ș↙ѵșК↗ѵǼ⅞⅞Ǽѵǿ⅛↑Ǽѵ№Ș⅔→·—ѵŷǼ↗Șѵ↘⅛⅓ѵǿȘ↙ѵ⅓Ј⅞⅞Ș↗ѵǼ↗№Ș↙ȘѵȘ⅞⅞Ș↗ѵșǼ←⅛⅞⅜Ș⅞⅛·—ѵ ₆−Ǽѵ₅Ά⅞↙⅛·Ǽ↑ѵȘ₀−№↗⅛ǿѵ·⅛↘Ǽ↗ѵ·Ј⅓Ș↑ѵș↗Ǽ←Љ↙ѵșК↗ѵ₎·Ș↗⅛⅓Ș↘ѵșǼ←⅛⅞⅜Ș↗ỳѵșК↗Ș↙Ǽ⅓Ǽ↗Șѵ→℗⅔ѵЈ·Ș↑↙−↗Ǽ↗Ș—ѵ⁻↑ѵ№⅛⅞ѵ↘→←ѵΆ↙←Ǽ↑Ǽ↗ѵǿȘѵ ₅Ș↑ѵǿȘ↙ѵ№Ј↘↙ǼѵǼ·ѵǼ⅞⅞↙ỳѵǿΆѵ⅝Ǽ↑ѵ⅝К↗ǼѵǿȘ↑ѵ↓ЉѵȘ⅞ѵ→℗⅔ѵǿȘ↑ѵ⅓Љ↗ѵǼ↙↙ѵ№Ș↘↙Ј⅞⅞Ǽѵ⅔→↘ѵ→↘↘ѵ↗ȘǿǼ↑ѵ⅛ǿǼ⅓— ↙↗Ǽǿ⅛↙⅛→↑Ș⅞⅞ǼѵșǼ←⅛⅞⅜Ș№⅛⅞Ǽ↗↑Ǽѵ→℗⅔ѵ⅓Ș↗ѵș⅞Ș∑⅛№Ș⅞ѵ←→№⅛⅞⅛↙Ș↙ѵșК↗ѵǼ⅞⅞Ǽѵǿ⅛↑Ǽѵ№Ș⅔→·—ѵŷǼ↗Șѵ↘⅛⅓ѵǿȘ↙ѵ⅓Ј⅞⅞Ș↗ѵǼ↗№Ș↙ȘѵȘ⅞⅞Ș↗ѵșǼ←⅛⅞⅜Ș⅞⅛·—ѵ ₅Ș↑ѵǿȘ↙ѵ№Ј↘↙ǼѵǼ·ѵǼ⅞⅞↙ỳѵǿΆѵ⅝Ǽ↑ѵ⅝К↗ǼѵǿȘ↑ѵ↓ЉѵȘ⅞ѵ→℗⅔ѵǿȘ↑ѵ⅓Љ↗ѵǼ↙↙ѵ№Ș↘↙Ј⅞⅞Ǽѵ⅔→↘ѵ→↘↘ѵ↗ȘǿǼ↑ѵ⅛ǿǼ⅓— ₅Ά⅞↙⅛·Ǽ↑ѵȘ₀−№↗⅛ǿѵ№↗Ј↑↘⅞ȘșК↗№↗Ά⅝↑⅛↑⅓ѵ№⅞Ǽ↑ǿǼǿѵ⅝К↗↑⅛↑⅓ѵ‚ỳ‡�“ỳ’ѵ⅞‘‚’’ѵ⅝←ŋỳѵ��“–Ά↙↘⅞Ј↓↓ѵ”‡��’ѵ⅓‘⅝←ŋѵẄŋ↓↗Ș⅞⅛←⅛↑Ј↗ǼѵŸ���–·Ј↗ǿȘ↑ỳѵ←ȘǿѵșК↗№Ș⅔Љ⅞⅞ѵșК↗ѵ⅜Ά↘↙Ș↗⅛↑⅓ẅѵ ŋŷ→⅞⅝↘ΈǼ⅓Ș↑ѵ⁽К↗Ș↙Ǽ⅓↘⅞ȘǼ↘⅛↑⅓ѵ”‡ѵ←Љ↑ѵẄȘ∑⅝⅞—ѵ←→←↘ẅỳѵ‚—†’’ѵ←⅛⅞‘Љ↗ỳѵ’ ẁѵ↘Ј↗↘⅝⅛⅞ǿѵ⅞ȘǼ↘⅛↑⅓Ǽ·⅓⅛ș↙ỳѵ⅓Ǽ↗Ǽ↑↙Ș↗Ǽ↙ѵ↗Ș↘↙·Ј↗ǿȘỳѵ↗К↗⅞⅛⅓ѵ↗Ј↑↙Ǽѵ№Ǽ↘Ș↗Ǽǿѵ↓ЉѵŷŸ⁽₎ѵ№Ǽ↘↗Ј↑↙Ǽѵ Ẅ↘Ș↓ѵ“’“‚ẅ—ѵŶ↓↓⅞Ј⅓⅓↑⅛↑⅓↘–ѵ→℗⅔ѵǼǿ←⅛↑⅛↘↙↗Ǽ↙⅛→↑↘Ǽ·⅓⅛ș↙ѵ↙⅛⅞⅞⅝→←←Ș↗—ѵ₅Șǿѵ↗Ș↘Ș↗·Ǽ↙⅛→↑ѵșК↗ѵЈ↑ǿ↗⅛↑⅓Ǽ↗ѵ→℗⅔ѵǼ··⅛⅝Ș⅞↘Ș↗—ѵ⁸⅛⅞Ș↑ѵ⅛ѵ№⅛⅞ǿѵЈ↗ѵȘ∑↙↗ǼΆ↙↗Ά↘↙Ǽǿ— ₅Ά⅞↙⅛·Ǽ↑ѵȘ₀−№↗⅛ǿѵ№↗Ј↑↘⅞ȘșК↗№↗Ά⅝↑⅛↑⅓ѵ№⅞Ǽ↑ǿǼǿѵ⅝К↗↑⅛↑⅓ѵ‚ỳ‡�“ỳ’ѵ⅞‘‚’’ѵ⅝←ŋỳѵ�� “ –Ά↙↘⅞Ј↓↓ѵ”‡��’ѵ⅓‘⅝←ŋѵẄŋ↓↗Ș⅞⅛←⅛↑Ј↗ǼѵŸ���–·Ј↗ǿȘ↑ỳѵ←ȘǿѵșК↗№Ș⅔Љ⅞⅞ѵșК↗ѵ⅜Ά↘↙Ș↗⅛↑⅓ẅѵ ŋŷ→⅞⅝↘ΈǼ⅓Ș↑ѵ⁽К↗Ș↙Ǽ⅓↘⅞ȘǼ↘⅛↑⅓ѵ”‡ѵ←Љ↑ѵẄȘ∑⅝⅞—ѵ←→←↘ẅỳѵ‚—†’’ѵ←⅛⅞‘Љ↗ỳѵ’ ẁѵ↘Ј↗↘⅝⅛⅞ǿѵ⅞ȘǼ↘⅛↑⅓Ǽ·⅓⅛ș↙ỳѵ⅓Ǽ↗Ǽ↑↙Ș↗Ǽ↙ѵ↗Ș↘↙·Ј↗ǿȘỳѵ↗К↗⅞⅛⅓ѵ↗Ј↑↙Ǽѵ№Ǽ↘Ș↗Ǽǿѵ↓ЉѵŷŸ⁽₎ѵ№Ǽ↘↗Ј↑↙Ǽѵ Ẅ↘Ș↓ѵ“’“‚ẅ—ѵŶ↓↓⅞Ј⅓⅓↑⅛↑⅓↘–ѵ→℗⅔ѵǼǿ←⅛↑⅛↘↙↗Ǽ↙⅛→↑↘Ǽ·⅓⅛ș↙ѵ↙⅛⅞⅞⅝→←←Ș↗—ѵ₅Șǿѵ↗Ș↘Ș↗·Ǽ↙⅛→↑ѵșК↗ѵЈ↑ǿ↗⅛↑⅓Ǽ↗ѵ→℗⅔ѵǼ··⅛⅝Ș⅞↘Ș↗—ѵ⁸⅛⅞Ș↑ѵ⅛ѵ№⅛⅞ǿѵЈ↗ѵȘ∑↙↗ǼΆ↙↗Ά↘↙Ǽǿ—

ŵȘǼ← ŵ↗Ǽ↑↘↓→↗↙№⅛⅞Ǽ↗ ŵȘǼ← ŵ↗Ǽ↑↘↓→↗↙№⅛⅞Ǽ↗

Vattenvägen 21 952 35 KALIX Måndag-fredag 8-17 Vattenvägen 21 Lördag 10-14 952 35 KALIX Måndag-fredag 8-17 Lördag 10-14

Peter Johan Sara Håkan Peter Amanda Johan Sara Håkan Amanda

0923-750 94 0923-750 95 0923-750 96 0923-75094 97 0923-750 0923-75095 99 0923-750 0923-750 96 0923-750 97 0923-750 99

Följ oss på facebook! www.strombergsbil.se Följ oss på–facebook! se våra bilar på wayke.se www.strombergsbil.se – se våra bilar på wayke.se


2

Sponsring 2022 informerar

RÄDDNINGSTJÄNSTEN KALIX SÖKER DELTIDSBRANDMÄN Sista ansökningsdag 21 januari 2022. För mer info: kalix.se/arbete/Lediga-Jobb/ Räddningstjänsten Kalix

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Välkomna till kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 10 januari 2022, kl 10:00 i Kalix Folkets hus, Bergön Allmänheten kan före sammanträdet hämta handlingar i kommunens reception. Kommunstyrelsens ordförande, Tommy Nilsson

företaget Vår kunnighet...Din trygghet!

• Däck • Fälgar • Batterier • Hydraulslang & tillbehör odukter • Bilvårdsprodukter

Stabsvägen 9, Kalix • Mån-fre 07-16 0923-147 70, Jour 070-314 44 83

Läs Kalix-Bladet online

www.kalixbladet.se

Vi sponsrar din förening i Kalix

K

NU

!

Vi vill att våra ungdomar ska ha tillgång till ett levande föreningsliv. Vi erbjuder därför Kalix föreningar möjlighet att ansöka om sponsring. Skicka in en ansökan nu! I ansökan önskar vi att ni beskriver: è Hur många aktiva finns det totalt i er förening? è Hur många av de aktiva är ungdomar? è Vad ska sponsorpengarna användas till? è Föreningens utvecklingsplaner inom en 3-årsperiod. Eventuellt återkommer vi med frågor eller en begäran om ett möte tillsammans med er. Skicka er ansökan i ett mejl till jonas.larsson@partgroup.se med ämnesraden märkt ”Ansökan PART Sponsor”. Skicka er ansökan senast tisdag 1 februari, 2022. Vi återkopplar till de som blir utvalda, samt summan på ev tilldelning under vecka 9.

Part Construction AB

Fullservice-

AN

Industrigatan 17, 952 31 Kalix Vxl: 0923–795 80 E-post: info@partab.nu www.partab.nu


HAR GÅTT SAMMAN OCH BYTT NAMN TILL

3

VOLVO V60V60CROSS COUNTRY Volvo Recharge T6 Core Edition Laddhybrid 350 hk AWD, 91 km räckvidd el AWD CLASSIC PLUS Automat, metallic, klimatpaket, med dieselvärme + Volvo on Call, intellisafeassistpkt, reservhjul, backkamera.

BEGRÄNSAT ANTAL BILAR. Kampanjpris

Bilarna är välutrustade med bl.a: • Baklucka elmanövrerad • Digital förardisplay 12.3 tum • Drive mode settings • Navigation • Parkeringskamera bak • Parkeringssensor fram/bak • Rattvärme • Volvo On Call • LED-ljus, automatiskt avbländande • High performance ljudpaket med subwoofer

479.900:-

NU 336.800:Ord. 513.900:-

Billån 3.495 kr/mån*

(Ord. 381.000:-)

Räckvidd 88 km | Årskatt 360:- | 33.000:- i miljöbonus enl Transportstyrelsens riktlinjer

*Kontant 95.980:- 36 månader, restvärde 298.790:-

KALIX Niklas Gradin 0923-692 07, Anders Lundberg 0923-692 04 www.bilbolaget.com

ALLERGIER ?

2019

TRASIG FRÅGA 59:-PERSONALEN BILRUTA? SÅ Vi lagar och byter HJÄLPER VI ER.

Töre

Veckans erbjudande!

Kyckling nr 3

VI FINNS NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME

Vi har en komplett bilskadeverkstad för riktning, reparation och lackering av plåt- och plastskador på fordon. Vi har avtal och samverkar med de flesta försäkringsbolagen.

LÖRDAGSÖPPET KL 11-14

FRÅN 0:- SJÄLVRISK VID LAGNING

Köpmannagatan 6 • 0923-155 55

Samarbete med samtliga försäkringsbolag

Järnvägsgatan 15, Kalix • 0923-12500 Öppettider 07-16 Lunch 11-12 • www.mikon.se

Norra Parkgatan 7 Kalix • 0923-778 28

2018

Öppet alla dagar 05.30-24

MÅNDAG

HALSTABLETTER Läkerol. 25 g.

3 för

Lunchmeny v.1

25:-

Panerad fisk med kokt potatis och gräslökssås

TISDAG Roadys lasagne

ONSDAG Korvstroganoff med ris

PIZZA

Proffsmonterad solfilm med 10 års garanti!

TORSDAG

Billys. 170 g. Frysta.

3 för

30:-

Strandgatan 26 • 0923-125 60

Stängt

FREDAG Helstekt fläskfilé med pepparsås och rostad potatis 10.30-14.00 • Pris: 99:- • 0923-64 04 10

Norra Parkgatan 7 Kalix • 0923-778 28


4

Hjärtat

Din

butik i Kalix Matbutiken som alltid har det lilla extra!

Bäst på färsk!

Priserna gäller från måndag vecka 1.

FÄRSK PASTA

GÅRDSKYCKLING Kronfågel. Fryst.

ICA. 200-250 g. Gäller ej fylld. Jfr: 28-35:-/kg.

SUPEPR KLIP

15:-

7:/st

/kg

GRILLAD KARRÉ/ SKINKSTEK & KOTLETT

TJOCK GRILLKORV HERRGÅRDSSKINKA Nyhlens Hugosons. Sverige. 500 g. Jfr: 59,8:-/kg.

Benfri i bit. Så långt lagret räcker.

Nyhlens Hugosons. Kokt/Rökt. Sverige. Jfr: 125:-/kg.

Lokal

29

producerad

Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. Priserna gäller fr.o.m. måndag v.1.

15:-

20:-

2195 /hg

10:2 för

6990 /kg

/st

WIENERBRÖD GRILLAD LAX Från vårt bageri!

ICA. Sverige.

is Stamprm is

/st

Vår manuella deli erbjuder

BENFRI KARRÉ

Bravo. 2 liter. Jfr: 10:-/liter.

18:-

/kg

/kg

JUICE

Skogaholms. 775 g. Jfr: 23,23:-/kg.

FLATRÖKT SKINKA Vindelrökt. Jfr: 219,5:-/kg.

69:-

30:-

/st

BAGARLIMPA

Royal Gala. Klass 1.

RYKANDE VARM

2 för

90

ÄPPLEN

SUPEPR KLIP

Lokal

producerad

POMMES HAMBURGARE ICA. 720 g. Jfr: 62,5:-/kg. Frysta. 8x90g. FRITES/STRIPS ICA. 1 kg. Fryst. Jfr: 12,5:-/kg.

RYKANDE VARM

89:-

/kg

45:-

/st

25:2 för

Vi är alltid lite bättre! • ADRESS STRANDGATAN 8, KALIX • TEL 0923-752 50 • ÖPPET: MÅNDAG-LÖRDAG 07-22, SÖNDAG 09-22 • Vi är alltid lite bättre!


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.