Page 1

REKLAMA

MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY

CZWARTEK, 17 LUTEGO 2011, NR 7/2011

Radio Eter wkrótce zaczyna nadawanie

Mateusz Baster, z I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej WSIiZ, w studenckim radiu chce prowadzić audycję z muzyką alternatywną. 5 REKLAMA


opinie

2

Czwartek, 17 lutego 2011 r.

k-13438

REKLAMA

jedno pytanie do... Przemysława Tejkowskiego, dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej - Dlaczego napisał pan list otwarty do Anny Kowalskiej, wicemarszałka województwa podkarpackiego? - Zamieściłem w trzech lokalnych gazetach list otwar ty do wicemarszałek Kowalskiej, po jej wypowiedzi w telewizyjnych „Aktualnościach“, gdzie stwierdziła, że nasz teatr jest zbyt prowincjonalny. Uważam, że jeśli przedstawiciel organu założycielskiego wyraża tak kontrowersyjną i krzywdzącą opinię, stawia w dziwnym świetle współpracujących z teatrem realizatorów

cytaty tygodnia

dziewczyny z drugiej strony

„ludziach, Rozmawiamy o którzy się

(m.in. z Warszawy, Krakowa, Barcelony, Łodzi czy Wrocławia), może narazić teatr na odwrócenie się publiczności, a w efekcie działanie takie może stać się działaniem na szkodę jednostki. A sytuacja teatru dzięki wysiłkowi całego zespołu jest nadzwyczaj korzystna, mamy bilety wyprzedane na miesiąc do przodu, gramy w stolicy, kilka przedstawień zostało nagrodzonych i zre fun dowanych, w najbliższym czasie planujemy wy stę py w Lon dy nie i we Lwowie. Ostatnio TVP Kultura wyraziła chęć rejestracji naszych przedstawień. Nie uważam, że teatr jest zbyt prowincjonalny. Not. maf

nie kąpią, o spacerach po lesie i sprzedaży wody. A gdzie korzyści dla Rzeszowa? Myślałem, że miasto wojewódzkie mające metropolitalne ambicje będzie zmierzać w innych kierunkach. Chyba komuś popsuł się kompas.” Robert Kultys, radny PiS, o pomyśle przyłączenia Matysówki do Rzeszowa w roku 2012.

„sprawMiedzeliśmynie,czasjak tona

mmrzeszow.pl w teraz

71910 4753

wypełnia: Iwona Ochenduszkiewicz, studentka II roku Od kiedy w Rzeszowie?

www.mmrzeszow.pl to miejski portal społecznościowy. Żeby założyć na nim konto, wystarczy kliknąć na „dołącz do nas” i uzupełnić krótki formularz. W ubiegłym tygodniu dołączyli do nas: szadq, magie, Inny Grzegorz, Tomasz lilla house, Evelyn489, Akademia Fotografii Dziecięcej, Zbyszek, hospicjum dla dzieci, Karollll, Agnieszka, 9.90 PR, merlin, Akademia Judo Rzeszów

liczba odsłon strony

unikalnych użytkowników

Statystyki Gemius Traffic 7 - 13 lutego 2011

pożyczalni rowerów WIM System. ray

Jeżeli za miasto, to…

Od września 2009 roRaczej nie wyjeżdżam za miasto. W wolne ku, czyli od początku studiów. dni lub weekendy wybieram pobyt w rodzinnym Przemyślu.

Jeśli nie Rzeszów, to…

Przemyśl. To moje rodzinne miasto, do którego mam sentyment.

Lubię Rzeszów, bo… To czyste i ciągle rozwijające się miasto, które daje wiele możliwości rozwoju.

Najbardziej niebezpieczne miejsca? W sumie nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Z tego co słyszałam, okolice osiedla Baranówka są niebezpieczne.

Drażni mnie…

Ciągły hałas i tłum ludzi spieszących się gdzieś, ciągle w jakimś celu. Do tego korki Rynek i Zalesie. Na Rynku zawsze odby- na drogach w godzinach szczytu. wają się fajne imprezy i ciekawe koncer ty. Co powinno się zmienić w Rzeszowie? Na Zalesiu spędzam dużo czasu ze względu Hmmm…powinno być więcej miejsc do na studia. zwiedzania. Zapewne przyciągnęłyby one do Gościom pokazuję… miasta turystów. Oczywiście Rynek. Nie wiem dlaczego, ale Marzę, by Rzeszów… osobie, która nie zna miasta, zawsze w pierwZostał jednym z najciekawszych i najczęszej kolejności pokazuję centrum miasta. ściej odwiedzanych miejsc w Polsce.

Ulubione miejsca?

Ulubiona knajpka?

Prive. To dla mnie miejsce z nietypowym wystrojem i wspaniałą atmosferą.

ROZMAWIAŁA PAULINA DUDCZAK

M. GOŁĄB (5)

I pies, i kot. Jeżeli ma się warunki i ustali się pewien porządek, można zachować równowagę między tymi dwoma zwierzakami. Mieliśmy koty, ale w związku z częstymi przeprowadzkami, został nam tylko pies, który towarzyszy mi codziennie w porannym bieganiu.

WŁADYSŁAW, handlowiec Pies i to nawet zdecydowanie. Z tych dwóch zwierząt pies jest bliższy człowiekowi.

KATARZYNA BIENIEK, studentka

SZYMON, ekonomista

Wolę psy, ponieważ, jak to się mówi, pies to najlepszy przyjaciel człowieka, koty na tomiast są fałszywe.

Pies, gdyż prędzej można go wytresować i przystosować do życia z człowiekiem. Koty zaś chodzą własnymi drogami i nie można ich udomowić.

MONIKA CZECH, studentka Zdecydowanie wolę psy, gdyż towarzyszyły mi od dziecka. Ostatnio u mojej babci pojawiło się pięć małych szczeniąt i już jestem pod ich urokiem, dla tego tym bardziej stawiam na psy. MG

PIESZA OPINIA PUBLICZNA

PIESZA OPINIA PUBLICZNA

pies czy kot? Któremu zwierzęciu zapewniłbyś dach nad głową?

AGNIESZKA PRZYSZLAK, manager

wszystko będzie działać. Pewnie niektóre rzeczy zrobilibyśmy inaczej. Ale płakać nie będziemy, bo nie mamy ku temu powodów.” Magdalena Mac, właścicielka wy-

ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim

Co to jest mmrzeszow

osoby odwiedziły nas w czwartek

18293

Kinga, Kasia i Ewelina (od lewej) studentki III roku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania są właśnie w trakcie sesji. Ale jak widać po radosnych minach, muszą być dobrze przygotowane do egzaminu. dark

DARIUSZ DANEK

hałas urzędnicy dbają, masakrując przy okazji przestrzeń Rzeszowa. Pół miasta jest już oszpecone ekranami i chce się zepsuć kolejne ar terie tj. Rejtana. Ekranom w mieście mówimy nie! @ Sprężyna: Gdybyś mieszkał tuż przy którejś z dróg, wiedziałbyś, że ekrany może i brzydko wyglądają, ale są niezbędne dla zdrowia psychicznego. Wiem, co mówię, mam znajomych, którzy mieszkają tuż przy Powstańców Warszawy. KM

kwestionariusz rzeszowski

PIERWSZY MLEKOMAT W RZESZOWIE. ZOBACZ FILM, JAK DZIAŁA @ Kekacz: Byłem, próbowałem, dobre. A ta kolejka to chyba przypadek :D @Anika Skalska: Ja zachęcona tym filmem poszłam i rzeczywiście kar tonikowe się nie umywa! @ kuba.c: Tak jak w automatach z kawą można wybrać jej rodzaje, tak w mlekomatach powinna być opcja wyboru rodzaju mleka - zwykłe, odtłuszczone, zsiadłe... itd. :) NA PRZEBUDOWĘ DRÓG RZESZÓW WYDA MILIONY @ Alicja Zarębska: Myślę, że teraz już zrobią Rejtana, bo przecież MH zaraz otwierają... bez poszerzenia ulicy to będzie niezły sajgon, zwłaszcza w weekendy. Tak więc myślę, że MUSZĄ to zrobić, bo kiedy, jak nie teraz? POWSTANIE AKUSTYCZNA MAPA RZESZOWA @ Piotr Wrotny: Obawiam się tej mapy! Bo o akustykę miasta i jego

„Teraz” - tygodnik Adres redakcji (oddział w Rzeszowie): ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, tel.: 17 867 22 23 redakcja@terazrzeszow.pl Redaktor prowadzący „Teraz Rzeszów”: Joanna Borowiec - zastępca redaktora naczelnego tel.: 17 867 22 27 e-mail: redakcja@terazrzeszow.pl Kierownik projektu teraz rzeszów: Ewa Bończak ul. Unii Lubelskiej 3, 35-062 Rzeszów, e-mail: reklama@terazrzeszow.pl tel.: 691 432 876; 17 867-23-51 Druk: Media Regionalne Sp. z o.o., O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzeg ul. Zakładowa 50 tel.: 15 851 31 00 Wydawca tygodników „Teraz” Media Regionalne sp. z o.o. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51. tel.: 022 463 07 00 Prezes zarządu: Joanna Pilcicka Redaktor naczelna tygodników: Justyna Janus Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Media Regionalne Sp. z o.o. zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Teraz Rzeszów” jest zabronione.

ISSN 1899 – 2331


wydarzenia

Czwartek, 17 lutego 2011 r.

3

Aleja Wyzwolenia będzie szersza

Aleja w połowie została już przebudowana na przełomie 2005 i 2006 roku. Wówczas jezdnię poszerzono i odnowiono na odcinku między ul. Krakowską i Okulickiego. Władze Rzeszowa poinformowa ły wła śnie, że dru ga część – mię dzy ul. Oku lic kiego i Lubelską - zostanie zmo der nizowana w cią gu trzech najbliższych lat. - Na ca łej dłu go ści re mon towa ne go od cin ka zbu du je my drugą nitkę i ścieżki rowerowe. Dzięki temu lica będzie miała po dwa pasy ruchu w każ dym kie run ku. Jezd nie

DARIUSZ DANEK/LILIANA KOSAKOWSKA

Cztery pasy ruchu, dwa ronda i ścieżka rowerowa na przykrytym kanale Mikośki. To najważniejsze zmiany, jakie w ciągu trzech lat zajdą na al. Wyzwolenia.

bę dą prze dzie lo ne pasem zie le ni. To skom pli kowana operacja wymagająca m.in. przy kry cia kana łu po to ku Mikośka i przebudowy wiaduktu w ciągu ul. War szawskiej – wy ja śnia Ma ciej

Chłod nicki, rzecznik pre zy denta Rzeszowa. Przebudowa zakłada też utworzenie dwóch rond. Pierwsze z nich powstanie przy wjeździe w al. Wyzwolenia z parkingu przy Woje-

wódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Drugie zastąpi skrzyżowanie z dojazdem do ul. Warszawskiej. Pieniądze na modernizację drogi miasto weźmie z unijnej dotacji na przebudowę ukła-

du transpor towego, którą wykorzysta też na remont ul. Lubelskiej i Podkarpackiej. W tym roku ma powstać projekt inwestycji. Realizację zaplanowano na lata 2012-2013. BG

M. GOŁĄB (5)

czy największym ulicom w mieście potrzebna jest przebudowa?

ROBERT, taksówkarz Zdecydowanie tak. Trzeba poszerzyć główne ulice, ponieważ Rzeszów powinien się rozwijać. Dobrze by było, żeby odciążyć trochę centrum i więcej sklepów i galerii pojawiło się na obrzeżach. W ten sposób nie tworzyłyby się takie korki, jak w tej chwili.

MAGDALENA SKOMRA, urzędnik

HENRYK SOBEK, elektryk

BOGUSŁAWA BARAN, archiwistka

MARCIN KOCYŁA, hurtownik

Wydaje mi się, że przydałoby się rozszerzyć takie ulice jak np. al. Rejtana. W godzinach szczytu ciężko jest przez nią przejechać. Myślę, że największym problemem są jednak dziury na głównych ulicach.

Największe ulice zdecydowanie potrzebują przebudowy. Należy je poszerzyć, wprowadzić dodatkowe pasy, ponieważ dziś dwa pasy ruchu to zbyt mało. Można by również zamontować więcej sekundników, bo to świetnie rozwiązanie.

Dobrym pomysłem byłoby wyprowadzenie ruchu z centrum, jednak w dzisiejszych czasach nie jest to możliwe, dla tego przebudowa głównych ulic jest jak najbardziej potrzebna.

Myślę, że tak. Potrzebna jest całkowita przebudowa, łącznie ze zmianą asfaltu oraz poszerzeniem ulic. Jeżdżę często po mieście i coraz częściej spędzam mnóstwo czasu, próbując dojechać do punktu docelowego. Widzę, że taka zmiana jest potrzebna. MG

popularnych zabiegów operacyjnych. W poniedziałek milion złotych na zakup aparatury medycznej dla okulistyki zarezerwowali radni. Decyzją Rady Miasta wieś Matysówka z gminy Tyczyn może od nowego roku zostać dzielnicą Rzeszowa. Zgodę na zmianę granic miasta radni wyrazili w poniedziałek. Aby dopełnić formalności, do końca

marca w Rzeszowie trzeba teraz przeprowadzić konsultacje społeczne, a następnie złożyć wniosek o poszerzenie miasta u wojewody. Jego opinia powędruje następnie do MSWiA, które przygotowuje w tej sprawie projekt rozporządzenia. Ostateczną decyzję w sprawie poszerzenia Rzeszowa do końca lipca podejmie Rada Ministrów.

krótko z miasta Do 14 marca można taniej zaszczepić się przeciwko pneumokokom, bakteriom wywołującym m.in. sepsę i ciężkie zapalenie płuc. Na zakażenia szczególnie narażeni są seniorzy, palacze oraz przewlekle chorzy. Dorośli, którzy w ciągu najbliższego miesiąca zdecydują się na szczepienie, zapłacą ok. 45 zł, czyli o 40 proc. mniej niż nor-

malnie. W Rzeszowie szczepią w przychodniach NZOZ Bud-Med, ul. Hoffmanowej 8 a, tel. 17-853-55-18 i NZOZ MEDYK, ul. Poniatowskiego 3, tel. 17 853-69-37. Od poniedziałku (21.02) do piątku w prokuraturze rejonowej przy ul. Lisa-Kuli 20, w godz. 8-15.30, prokuratorzy będą udzielać bezpłatnych informacji na temat uprawnień

przysługujących pokrzywdzonym oraz o sposobie załatwienia sprawy. 21.02 - pokój 307, 22.02 – pokój 310, 23.02 – pokój 513, 24.02 – pokój 311, 25.02. – pokój 504. W kwietniu Szpital Miejski otworzy oddział okulistyczny. Będzie w nim miejsce dla ok. 12 pacjentów. Oddział zapewni całodobową pomoc ambulatoryjną i będzie prowadził większość

buduje się

80 milionów złotych będzie kosztowała przebudowa ulicy

Sztuczne lodowisko powstanie później Miasto unieważniło przetarg na budowę sztucznego lodowiska obok mostu Zamkowego. Firmy zainteresowane inwestycją chciały za wykonanie tafli zbyt dużo pieniędzy. W budżecie Rzeszowa na 2011 rok na budowę lodowiska zarezer wowano 400 tys. zł. Zdaniem fachowców, którzy przygotowali wstępną wycenę takiej inwestycji, to w zupełności wystarczająca kwota. Niestety, okazało się, że firmy budujące tego typu lodowiska wyceniły ją inaczej. Do przetargu stanęło trzech wykonawców, z Niebylca, Gdyni i Ożarowa Mazowieckiego. Ich oferty wahały się między 830 a 981 tysięcy złotych. Dlatego przetarg unieważniono. Mimo tego władze miasta zapewniają, że z inwestycji nie rezygnują i ogłoszą kolejny przetarg. BG

REKLAMA

SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu LEVEL UP – podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w zakresie ICT, obejmujący wsparciem pracujące osoby dorosłe. Proponujemy szkolenia:

 SZKOLENIE WEB DESIGNER (HTML + JAVA) SZKOLENIE WEB DESIGNER PHP PIOTR WROTNY (2)

Osoba uczestnicząca w szkoleniu zapłaci tylko 137 ZŁOTYCH.

Rozpoczęła się budowa ścieżki na prawym brzegu Wisłoka. Na razie powstanie odcinek od mostu Lwowskiego do Zamkowego. W przyszłości dróżka ma zostać doprowadzona do kładki, łączącej Nowe Miasto z bulwarami. Rowerzyści nową ścieżką pojadą na wiosnę.

Mimo mrozów roboty przy City Center postępują w szybkim tempie. Teraz na placu budowy pracuje 6 żurawi wieżowych. Dzięki wybudowanej na miejscu betoniarni, oddanie do użytku w przyszłym roku - wartego ok. 500 mln zł kompleksu - wydaje się realne. Oprócz galerii handlowej, w centrum planowany jest m.in. hotel, kino i biurowiec. Piotr Wrotny, dziennikarz portalu mmrzeszow.pl

Warunki uczestnictwa: zatrudnienie na etat lub umowę cywilno-prawną, pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej oraz zamieszkanie na obszarze powiatu rzeszowskiego w jednej z następujących gmin: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Dynów – miasto, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Boguchwała, Głogów Małopolski, Tyczyn, Sokołów Małopolski.

REKRUTACJA TRWA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Informacje o projekcie: Danmar Computers Małgorzata Mikłosz, 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Tel. (17) 853 66 72

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


4

miasto byliśmy przy tym

Czwartek, 17 lutego 2011 r.

dajemy MINUSA

Rowerowy poślizg po raz enty Urzędnicy wpadli na pomysł zorganizowania imprezy miejskiej, która wypromowałaby miejskie rowery. Najprawdopodobniej event odbędzie się w marcu. Dlaczego więc na słupach i tablicach ogłoszeniowych nie ma zapowiedzi imprezy, jej programu i zaproszeń?

KRZYSZTOF KAPICA (3)

Poniedziałek, Rynek, walentynkowy flash mob. Więcej o rzeszowskich flash mobach na mmrzeszow.pl

Piątek, hotel Imperium w Świlczy, Bal Mistrzów Sportu. Nagrodę dla najlepszego sportowca odbiera Krzysztof Ignaczak, siatkarza Asseco Resovii (z lewej), a dla najpopularniejszego Paweł Chmiel, tenisista stołowy SPAR AZS Politechnika Rzeszowska. Plebiscyt zorganizowała Gazeta Codzienna Nowiny. baj REKLAMA

Mamy połowę lutego i czasu na przygotowania zostało niewiele, ale ani miasto, ani wypożyczalnia rowerów nie wiedzą, co dokładnie chcą zorganizować. Złośliwy mógłby powiedzieć, że całe przedsięwzięcie związane z miejskimi rowerami od początku jest źle zorganizowane. A raczej niezorganizowane wcale. Otwarcie wypoży-

2 miliony złotych kosztowała budowa bloku komunalnego przy ul. Strzelniczej, do którego wprowadziło się właśnie 20 rodzin.

Za badania mam zapłaci fundusz Od jutra panie, które zaszły w ciążę po 35 roku życia, mogą za darmo zrobić badania prenatalne.

czalni przekładano kilka razy, a amatorzy dwóch kółek mogli wsiąść na rowery w połowie listopada. Jak nietrudno się domyślić, nie wsiadł żaden. Minęło kilka miesięcy. Firma WIM System, która prowadzi wypożyczalnię, zarzeka się, że chętnych na rowerowe szaleństwo ma 300. Szczerzę gratuluję. Ale jeśli ścieżki rowerowe mają się zapełnić, warto zaangażować jeszcze więcej sił i

pracy w organizację promocyjnych eventów. Dobrą imprezę organizuje się co najmniej kilka miesięcy wcześniej. Co zo ba czy my w marcu? Naj praw do podob niej rajd. Miejskich rowerów jest sto. Rajd na sto osób nie jest jakimś nadzwyczajnym przedsię wzię ciem. Wię cej osób skrzyknie się na Facebooku. W dzień. KAROLINA JAMRÓG

Co o tym sądzisz? Podyskutuj o tym na mmrzeszow.pl

Badania są dostępne dzięki nowe mu pro gramowi pro fi laktycznemu. - Zarezer wowaliśmy na ten cel 100 tys. zł. Będzie je można robić w rzeszow skiej Pro -Fami lii oraz NZOZ Ho med w Gło gowie Małopolskim – mówi Marek Jakubowicz z rzeszowskiego NFZ. Z badań prenatalnych mogą korzystać panie, które zajdą w ciążę po 35 roku życia oraz młodsze, jeśli występują u nich obciążenia genetyczne. O konieczności wykonania badań będzie decydował lekarz prowadzący ciążę. Jeśli uzna, że są potrzebne, będzie mógł wystawić pacjentce skierowanie. ewa


miasto i ludzie

Czwartek, 17 lutego 2011 r.

5

Radio Eter wkrótce zaczyna nadawanie

30 chętnych zgłosiło się do prowadzenia własnej audycji radiowej w radiu Eter.

Przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania powstaje radio Eter. Studenci powoli przygotowują swoje audycje, które wkrótce pojawią się na antenie. - Teraz jeszcze się szkolimy i czekamy na finalizację umów z ZAIKS-em - mówi Łukasz Błąd, opiekun radia.

Dla studentów i wykładowców - Audycje prowadzą studenci, ale znajdzie się też czas antenowy dla wykładowców, np. dr Paweł Przywara będzie miał wieczorną audycję muzyczną - mówi Łukasz Błąd, opiekun radia. - Studenci będą grać muzykę w różnych klimatach i o różnych porach. Chcielibyśmy, żeby audycje zaczynały się o godz. 17, bo wtedy najwięcej studentów wraca do mieszkań i włącza komputery. Od północy za-

Radia będzie można posłuchać przez internet na www.radioeter.fm lub na stronie internetowej WSIiZ. Znajdzie się tam nie tylko panel służący do uruchomienia radia, ale i playlista z wykazem utworów. Dzięki niej każdy, kto usłyszy ciekawą piosenkę, będzie mógł sprawdzić, co to za utwór.

gra automat. Nie ograniczymy się do jednego gatunku muzycznego, będzie hip-hop, rap, reggae, pop, rock, metal, jazz, a nawet klasyka. Część utworów będzie autorstwa studentów, którzy zechcą po kazać, ja ką two rzą muzykę. Reszta singli ściągana bę dzie z new slet te rów przesyłanych przez wytwórnie płytowe i z ser wisów płatnych. - Na antenie pojawią się też wiadomości, ale nie chcemy od razu rzucać się na głęboką wodę - mówi Łukasz. - Mamy sprzęt repor terski i możliwość mon ta żu mate ria łu, więc z czasem pojawią się relacje z wydarzeń na uczelni.

więc bę dzie moż na po słu chać rów nież pro gramu w tym języku.

Czas na szkolenia DARIUSZ DANEK

Pomysł na radio pojawił się kilka lat temu, ale prace nad uruchomieniem stacji trwają od czerwca 2010 r. Radio ma być jednocześnie pracownią audio, a cały sprzęt - od mikrofonów, przez komputery i różnego rodzaju sprzęty audio - ma służyć studentom.

Jak posłuchać radia Eter

- Radio to medium o szczególnej intymności, ma w sobie jakiś czar, jakąś magię, więc myślę, że przyciągnie i prowadzących i słuchaczy - mówi Łukasz Błąd, opiekun radia Eter. się kom pu te ry i mi kro fo ny. Prowadzący audycję będzie mógł przez szybę kontaktować się z realizatorem. Pokoje są wyciszone, więc żaden dźwięk z zewnątrz nie dostanie się do środka. - Au dycje bę dzie moż na prowadzić pojedynczo, a tak-

Audycje matematyczne Studio składa się z dwóch po miesz czeń od dzie lo nych szy bą. W każ dym znaj du ją

byliśmy przy tym

że maksymalnie w 3-osobowych gru pach - mó wi Łu kasz. - Pojawią się też programy kół na ukowych np. Koła Fascynatów Matematyki. Pozornie temat wydaje się nudny i mało radiowy, ale po pierw szym sce na riu szu za uważyłem, że to może być

fajny program. Zagadką dla mnie jest jeszcze to, w jaki spo sób do bio rą od powied nią muzykę, ale to okaże się wkrótce. Na antenie pojawią się też audycje filmowa i spor towa. Na WSIiZ -ie stu diu je wie lu stu den tów np. z Ukra iny,

Te raz prze prowadzane są szkolenia z realizatorami, którzy tłumaczą, jak obchodzić się z konsolą i specjalistycznymi programami. - Podczas audycji będzie można kontaktować się z prowadzącym audycję za pomocą komunikatorów i portali tj. skype, Gadu Gadu, Facebooka - zapewnia Łukasz. Chcemy, żeby radio Eter było miejscem, w którym będą rodziły się talenty. ANNA RYZNAR a.ryznar@terazrzeszow.pl 17 867-22-23

Adoptuj zwierzaka. Chociaż wirtualnie

KRYSTYNA BARANOWSKA

Piątek, Gimnazjum nr 7, konkurs krasomówczy. Na scenie swoją orację w języku angielskim prezentuje Emilia Karpińska z Gimnazjum nr 6 (nz. z mikrofonem). dark

Czwartek, Zespół Szkół Technicznych, Powiatowy Konkurs Informatyczny. Konkurs wgrał Karol Janiszewski z Gimnazjum nr 9. Nagrodę, laptop ufundowany przez firmę ZETO, szczęśliwemu laureatowi wręczył Janusz Błażej, wiceprezes zarządu. ana

- Aż 215 psów czeka na adopcję. Ludziom brakuje odpowiedzialności i dojrzałości. Decydują się na zwierzaka, a jak już przestaje być mały, słodki i zaczyna rozrabiać lub chorować, to go wyrzucają - opowiada Halina Derwisz, prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, które prowadzi „Kundelka”. - Jeśli zwierzak ma szczęście, trafia do nas lub rodziny, która go przygarnia. Jeśli nie, wpada pod samochód, choruje lub staje się pożywieniem dla innych zwierząt. Czasem też zwierzak jest przeszkodą w wyjeździe na wakacje, czy przeprowadzce do nowego mieszkania. Wtedy też ląduje na ulicy, a potem w schronisku. - Jeśli ktoś zdecydował się na psa czy kota, powinien ponosić tego konsekwencje i wykazać się odpowiedzialnością - uważa Halina Derwisz. - Na szczęście są osoby, które decydują się na adopcję nawet starszych zwie-

DARIUSZ DANEK

DARIUSZ DANEK

Wrzesław trafił do schroniska we wrześniu. Jest dużym, biało-czarnym, ok. 7letnim kocurem. Wita każdego, kto odwiedza schronisko i doprasza się o pieszczoty. Wraz z nim w „Kundelku” mieszkają 74 koty. Psów jest jeszcze więcej.

- Chcemy pomagać zwierzętom, dlatego zapisujemy się do wolontariatu. Taka pomoc na pewno się przyda, bo każdy zwierzak garnie się do głaskania, a jeden człowiek ma tylko dwie ręce mówią Joanna Mach (z lewej) i Klaudia Stopa, uczennice Zespołu Szkół Plastycznych. - Na razie będziemy przychodzić raz w tygodniu, bo w inne dni mamy do późna zajęcia w szkole. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy choć kilka zwierzaków poczuje się lepiej. rząt. Czworonogom obojętne, czy jesteśmy mali, duzi, wysocy, czy grubi, bo kochają bezinteresownie. Człowiek nie. Dla wielu pies musi być ładny, rasowy i pełnosprawny. Kto może wziąć zwierzaka? Ciężko odpowiedzieć jednym zdaniem, ale musi to być dobry, troskliwy i odpowiedzialny człowiek. Ci, którzy nie mogą zapewnić zwierzętom domu, decy-

WIRTUALNA ADOPCJA, to adopcja na odległość. Po wybraniu zwierzaka trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na: kundelek@rsoz.org. Po dokonaniu pierwszej wpłaty zdjęcie zwierzaka zostanie umieszczone w albumie wirtualnej adopcji. Umieszczane są również imię i nazwisko wirtualnego opiekuna na stronie www.rsoz.org. - uczestnikiem wirtualnej adopcji może być osoba pełnoletnia - ale także firma, szkoła lub przedszkole - która deklaruje wysokość kwoty (nie mniej niż 20 zł miesięcznie) - wpłaty należy przelać na konto: Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Rzeszowie ul. Słowackiego 24/62 nr. 85 1500 1100 1211 0005 2895 0000 - wirtualny opiekun może odwiedzić psa lub kota w schronisku i za zgodą, może wyprowadzić zwierzę na spacer.

dują się na darowizny. Schronisko potrzebuje środków czystości, karmy dla psów i kotów, koców i ręczników. Na stronie internetowej „Kundelka“ można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące bieżących potrzeb. Jeśli ktoś chce, może wesprzeć schronisko finansowo. - Za pieniądze nie tylko kupujemy rzeczy potrzebne zwierzę-

tom do przeżycia, ale również przeprowadzamy interwencje, pomagamy bezbronnym, chorym i porzuconym zwierzętom mówi pani Halina. - Zakładamy też sprawy sądowe nieodpowiedzialnym właścicielom, którzy maltretują zwierzęta. A takich ludzi nie brakuje. ANNA RYZNAR a.ryznar@terazrzeszow.pl 17 867-22-23

BIORĄC ZWIERZĘ ZE SCHRONISKA: - trzeba zapewnić mu właściwe wyżywienie, wodę i schronienie oraz nie pozostawiać je bez opieki na terenach otwartych - nie wolno trzymać psa na łańcuchu, a w przypadku psa podwórzowego trzeba mu zapewnić ocieploną budę i kojec odpowiednich rozmiarów (min. 6 m kw.) - trzeba zapewnić opiekę weterynaryjną, szczepienia, leczenie w razie choroby i zabiegi higieniczne - należy zapobiegać rozmnażaniu, poddać zwierzę kastracji lub zastosować antykoncepcję - nie wolno odsprzedawać lub przekazywać je innej osobie. W przypadku zaginięcia powiadomić schronisko.


6

dom i wnętrze

Czwartek, 17 lutego 2011 r.

Spa w domowej łazience Kiedy biuro Masaż wodny i powietrzny, leczenie kolorami i baterie wychodzące z podłogi - wanny mają być nie tylko praktycznym domowym sprzętem, ale prawdziwym dziełem sztuki. Popularnością cieszą się zwłaszcza te zaprojektowane przez znanych architektów.

Wielu młodych właścicieli firm organizuje biuro we własnym domu. O tym, jak należy je urządzić, aby wnętrze zachęcało do pracy i nie odstraszało potencjalnych klientów mówi Joanna Znamirowska-Pałka, projektantka wnętrz.

DARIUSZ DANEK (9)

- Do łask ponownie wracają wan ny wol no stoją ce, o in nych niż klasyczne prostokąty lub trójkąty kształtach. Najnowszy trend to chromowana, po ły sku ją ca ar matu ra wystająca z podłogi – opowiada Paweł Szcze pań ski, kierownik działu wyposażenia łazienek w Centrum Ceramiki BOZ. Trzeba jednak pamiętać, że na taki efektowny design mo gą so bie po zwo lić wła ści cie le do mów. Przy łą cza i odpływy montowane są w podłogowych wylewkach, czego często nie da się zrobić w blokach.

mamy w domu

Wielkość wanny najlepiej dostosować do wzrostu domowników. Pamiętać powinny o tym zwłaszcza niskie osoby, które mogą nie dostawać do dysz masujących.

Wysoka cena równa się wysoka jakość Zaprojektowana przez znanych designerów: Jean-Marie Massaud i Patricię Urquiolę, mo że kosz tować nawet 30 tys. zł. Baterie to wydatek rzędu 6-8 tys. zł. Jeszcze więcej

Utrzymanie wanny z hydromasażem wbrew obiegowym opiniom nie jest kłopotliwe - zapewnia Paweł Szczepański, kierownik działu wyposażenia łazienek w Centrum Ceramiki BOZ. - Najnowsze modele mają wbudowane systemy dezynfekcji automatycznej lub manualnej. Oprócz zwykłej, codziennej konserwacji, raz do roku powinno wezwać się serwisanta, który dokładnie przeczyści i odkazi dysze masujące. Podczas kąpieli trzeba też pamiętać o tym, żeby środki pieniące wlewać dopiero po uruchomieniu hydromasaży. zapłacimy za wannę z prawdzi wym, lecz ni czym hy dro masażem. Taka, która nie tylko relaksuje, ale faktycznie poprawia ukrwienie i ujędrnia ciało, kosztuje co najmniej 40 tys. zł. Zy sku je my przede wszystkim jakość. - Oprócz masażu powietrznego, czyli znanych z jacuzzi „bąbelków”, ma szereg dysz masujących. Można je samodzielnie zaprogramować, masując nogi, stopy, plecy lub kark – opisuje Szczepański. Takie wanny mają często

oświetlenie do chromoterapii, czyli leczenia kolorami. W zależności od nastroju pobudzają lub wyciszają organizm. Do tego specjalne oparcia pod głowę, eleganckie wykończenia z drewna i w swojej łazience mamy prawdziwe spa.

Kąpiel w ogrodzie przez cały rok Można urządzić je również na zewnątrz. Wanny ogrodowe zazwyczaj są więk sze i mają wyprofilowane dno, po-

zwalające siedzieć lub leżeć. W środku zmieści się nawet 6 osób, a kaskady, miniwodospady i wbudowany odtwarzacz DVD bę dą nie lada atrakcją każ de go towa rzy skiego spotkania. - Z wanien można korzystać cały rok. Wytrzymają nawet dwudziestostopniowe mrozy, a dzięki systemowi podgrzewania wody, pozwolą nam się cie szyć namiast ką cie płych źródeł – uśmiecha się przedstawiciel BOZ. ANNA JANIK

drapak ze zwisającymi lekkimi, puchowymi kuleczkami (ok. 80 zł)

Z osobnym wejściem Jeśli biuro urządzamy w domu, możemy wybrać miejsce jak najbardziej odosobnione, naj le piej z osob nym wej ściem lub korytarzem oddziela ją cym miej sce pra cy od stre fy do mowej. - Dzię ki osobnym wejściom klient nie wchodzi do domu, nie rozgląda się po pokojach i nie przeszkadza domownikom - mówi pani Jo an na. - Je śli jed nak mamy do czynienia z jednym głów nym wej ściem, trze ba odgrodzić je korytarzem, holem lub ścianką od reszty domu. Chodzi o to, że by nie krzyżować dróg naszego życia pry wat ne go z zawodo wym.

Najlepsze czyste pastele

Urządzamy kącik dla kota Drapaki, place zabaw, wibrujące i grzechoczące maskotki to tylko kilka akcesoriów, jakie miłośnicy kotów kupują swoim pupilom. - Wszystko należy ustawić w miejscu, w którym kot najczęściej przebywa. Inaczej może nie korzystać z zabawek - radzi Wojciech Rybka ze sklepu zoologicznego Zoo Iguana.

Możliwości urządzenia biura jest sporo, ale wiele zależy od tego, czy przeznaczamy na nie małe pomieszczenie w mieszkaniu czy mamy do dyspozycji osobny pokój w domu jed no rodzin nym. - Gdy mamy małe mieszkanko, biuro możemy urządzić w formie szafy - mówi projektantka. Jest ono ukrywane za roletami lub przesuwanymi drzwiami. Nasi goście nie wiedzą, że zaraz obok kryje się miejsce naszej pracy. To bardzo dyskretne rozwiązanie.

kolorowe myszki z grzechotkami na sprężynach (ok. 25 zł)

Koty chodzą własnymi drogadrapak mi i to one wybierają swoje uluz tunelem bio ne miej sca w naszych do i zwisającą mach. Naj czę ściej lu bią się w środku wspinać i siedzieć na szafkach. plac grzechotWar to za opatrzyć się więc w zabaw ką (ok. place zabaw, które odciągną pudla kota, 160 zł) pila od mebli i zapewnią mu rozczyli drarywkę - mówi Wojciech Rybka. paki, Ważne są też drapaki, na któtunel, rych koty powinny zdzierać paschodki zurki, a często robią to na noi kulka gach od krzeseł czy stołów. Je(ok. 235 śli kot nie będzie zainteresowany zł) nowym drapakiem, w sklepach można znaleźć specjalne płyny tzw. zachęcacze. Mimo że koty uważane są za samotników, to w pierwszych latach życia trzeba im poświęcić dużo czasu na zabawę. A pomogą w tym wędki, piłeczki i myszki. Jak wybrać odpowiednie akceso ria dla kota? Zo bacz, co w plac zabaw dla kota z mięksklepie zoologicznym znalazła kimi misami - legowiskami i Terazka. RAY legowisko dla kocicy budką (ok. 390 zł) (ok. 120 zł)

puszysta myszka na sprężynie (ok.7,50 zł)

REKLAMA

Wybierając kolory do wnętrza, trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie: ko lo ry muszą być czyste, pastelowe, bez aplikacji i drobnych wzorów. - Róż no rod na, nie zbyt dobrana kolorystyka zmniejsza komfort i poczucie bezpieczeństwa - przekonuje pani Joanna. - Bardzo jaskrawe ściany, ekstrawaganckie zdobienia odwracają uwagę naszą i klienta.

Moc ne, nasyco ne ko lo ry sprawdzają się przy wyborze drobnych akcentów tj. dzbanów, podu szek, wazo nów, doniczek lub urządzeń biurowych. Liczy się pierwsze wrażenie - W biurze wszystko musi zachęcać do pracy. Dlatego jeśli mamy kilka starych mebli, trzeba się zastanowić, czy powinny one trafić do biura czy lepiej kupić nowe. - Wiele osób popełnia błąd i tworzy tzw. pomieszczenie „składankowe”. Ono nigdy nie będzie trzymało się całości, nie będzie eleganckie i nie będzie dobrego klimatu - uważa pani Joanna. - Ten bałagan z pewnością zauważą klienci, którzy mogą ocenić naszą firmę jako nieprofesjonalną. To tak jak na początku z wyglądem człowieka - tu również liczy się pierwsze wrażenie. ANNA RYZNAR a.ryznar@terazrzeszow.pl 17 867-22-23


plebiscyt

Czwartek, 17 lutego 2011 r.

7

Wyślij SMS-a i zagłosuj na Najpopularniejszy Salon Urody 2011 Rozpoczęła się walka o zaszczytny tytuł Najpopularniejszego Salonu Urody 2011. Swój głos możesz oddać, wysyłając SMSa. 16. Studio Urody Laura, ul. Sikorskiego 19 d

28. Salon Fryzjerski Remari, ul. Pelczara 6 (parter)

- Stworzyliśmy miejsce, w którym można pielęgnować nie tylko ciało, ale również ducha - mówi Barbara Janda, właścicielka salonu urody Laura. - Dzięki profesjonalnie wykonywanym usługom zdobyliśmy zaufanie wielu klientów. Salon stawia na szkolenie kadry w zakresie wiedzy o kosmetologii i najnowszych trendów. - Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów, bo przecież dla nich istniejemy - mówi pani Barbara. - W ofercie mamy szereg zabiegów, które ułatwiają walkę z nadwagą, cellulitem, pomagają w modelowaniu sylwetki i ujędrniają ciało. Poza tym proponujemy szeroką gamę zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało. Wyposażyliśmy gabinet w nowoczesny sprzęt, który umożliwia uzyskanie jak najlepszych efektów. Godziny pracy nie są sztywno ustalone, dlatego istnieje możliwość indywidualnego dostosowania terminu wizyty. ray

- Mamy bardzo miłą i fachową obsługę, a to chyba największe zalety, jakie może mieć salon fryzjerski - uważa Teresa Kawa, właścicielka salonu. - Panie w trakcie farbowania mogą oglądać telewizję, w tym swoje ulubione seriale. Czekając na obcinanie czy farbowanie, można też poczytać rozrywkowe i fachowe czasopisma. Gdy klienci nie mogą się zdecydować na fryzurę, zawsze mogą liczyć na poradę specjalistek, m.in. Beaty Nazimek (na zdjęciu). W salonie można nie tylko obcinać i farbować włosy, ale również kręcić, prostować i wykonać zabiegi odżywiające oraz regenerujące strukturę włosów. - Nasz salon czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 20 i w soboty w godz. 8 - 16. Panie często kończą pracę późnymi popołudniami, dlatego godziny otwarcia dostosowaliśmy do nich - mówi pani Teresa. - Strzyżenie lub farbowanie można też zamówić do domu. ray

Strzyżenie damskie, męskie, dziecięce, farbowanie, trwała, przedłużanie lub zagęszczanie włosów oraz fryzury na różne okazje - to główne propozycje salonu fryzur Renee. - Salon działa w tym samym miejscu od 8 lat. Oprócz usług fryzjerskich zajmujemy się też drobną kosmetyką, tj. henną i regulacją brwi, okolicznościowym makijażem mówi Ewelina Poźniak, kierowniczka salonu. – W ofercie mamy również manicure i tipsy żelowe. Co ciekawe, na manicure bardzo często przychodzą do nas panowie. Mimo że wszystko mieści się w jednym, przestronnym pomieszczeniu, panie wykonujące zabiegi na twarz, mogą liczyć na prywatność, bo wszystko odbywa się za dużym parawanem. - Naszym plusem jest umiejscowienie w centrum, blisko hali targowej, oraz nasza wyszkolona kadra - uważa pani Ewelina. - Mamy doświadczoną panią, która pracuje u nas niemal od początku i mamy też młodą dziewczynę, z nowymi i świeżymi pomysłami. Regularnie jeździmy też na szkolenia, więc w trendach i pielęgnacji jesteśmy na bieżąco. ray

33. Salon Urody Dorothee de Paris, ul. św. Mikołaja 4

DARIUSZ DANEK (4)

29. Studio Fryzur Renee, ul. Targowa 9

Salon, mimo że w centrum miasta, położony jest z dala od wielkomiejskiego hałasu. Oferuje kompleksowe usługi fryzjerskie, zabiegi kosmetyczne oraz manicure. - Panie najczęściej obcinają włosy, robią balayage, trwałe ondulacje, dekoloryzacje i zabiegi pielęgnacyjne na włosy. Przy okazji mogą robić różnego rodzaju zabiegi na twarz - wylicza Barbara Czyż, fryzjerka. - Panowie przychodzą na strzyżenia, a młodym często robimy dredy. W salonie można również zrobić np. makijaż permanentny i czasowy tatuaż. Jest też specjalna oferta dla przyszłych par małżeńskich, a nawet dla ich gości. - Nasi stali klienci mogą liczyć na karnety, dzięki którym dostają od nas atrakcyjne obniżki lub zabiegi - mówi pani Barbara i dodaje: - Zawsze idziemy klientom na rękę. Jeśli ktoś chce umówić się poza naszymi godzinami pracy, to również jest taka możliwość. ray

Jak głosować By oddać głos na wybrany salon urody, należy wysłać SMS pod numer 71466 o treści: trsalon.numer przypisany do salonu. Koszt jednego SMS-a to 1,23 zł z VAT. 1. Salon fryzjerski Ce-Ce of Sweden (Nowy Świat) 2. Klinika Urody „Gloria”, 3 Maja 7 3. Salon Kosmetyczny i Centrum Szkoleniowe BP (Graffica) 4. Salon fryzjerski Monika, Hetmańska 12 5. Salon Kosmetyczny Fresco, Przesmyk 6 6. Salon Kreatornia, Hair &Beauty, Niepodległości 1 7. Studio Fryzjersko-Kosmetyczne Roman Pięta, Piłsudskiego 6 8. Studio fryzur Matrix, Kopernika 4 9. Twój Styl, Studio Urody i Masażu (salon kosmetyczny), Słowackiego 16 10. Gabinet Kosmetyczny SOLEIL ul. Wierzbowa 17 11. Salon Kosmetyczny Chanel, Popiełuszki 26b 12. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Efekt, Twardowskiego 6g 13. Gabinet Kosmetyczny Gemma, ul Dukielska 4 1/L 14. Gabinet Kosmetyczny, Jałowego 20 15. Gabinet Kosmetyczno-Fryzjerski, Szarotkowa 11 16. Studio Urody Laura, Sikorskiego 19D 17. Centrum Stylizacji Paznokci Moon, Pułaskiego 1a

18. Ogród Urody, Kosmetyka, stylizacja paznokci i makijaże, Wierzbowa 12 19. Studio Urody Piccola Stella, Hetmańska 4/8 20. Salon Fryzjerski Soho, Galeria Graffica 21. Salon Fryzjerski Anna, Wita Stwosza 55 22. Centrum Urody Awangarda, CH Ameryka 23. Studio Fryzur Frizz, Osmeckiego 4f 24. Salon Fryzjerski Damsko-Męski Kazanowska Anna, Piłsudskiego 15/3 25. Zakład Fryzjerski Damsko – Męski A. Szydełko Kopernika 10 26. Zakład Fryzjerski Monika, Kochanowskiego 18 27. Salon Fryzjerski Nouvelle, Raginisa 13 28. Salon Fryzjerski Remari, Pelczara 6 29. Studio Fryzur Renee, Targowa 9 30. Salon Fryzjerstwa The Stylist, Baldachówka 8/7 31. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Zebra, Podwisłocze 30/5 32. Studio Orion, Obrońców Poczty Gdańskiej 12 33. Salon Urody Dorothee de Paris, Mikołaja 4 34. Twój Styl, Studio Urody i Masażu (salon fryzjerski), Słowackiego 16

Wśród wszystkich głosujących rozlosujemy upominki. Zgłoszenia można przesyłać do 3 marca. Wystarczy wysłać: - SMS pod nr 71466. W treści wystarczy wpisać zsalon kropka nazwa salonu, adres, telefon kontaktowy do salonu oraz krótkie uzasadnienie (SMS nie może przekroczyć 160 znaków). Koszt SMS-a 1,23 z VAT - e-mail na adres salon@terazrzeszow.pl, w tytule wpisując: Salon Urody 2011. W treści e-maila: nazwa salonu, adres, telefon kontaktowy do salonu, krótkie uzasadnienie oraz dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy - kupon publikowany w tygodniku Teraz Rzeszów. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla. Każdy może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Kolejne prezentacje salonów już za tydzień. Szczegółowy regulamin plebiscytu dostęny w rzeszowskim oddziale redakcji tygodnika Teraz Rzeszów (ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów). ray

Ranking 1 Studio Orion, Obrońców Poczty Gdańskiej 12, 2 Salon Kreatornia, Hair &Beauty, Niepodległości 1, 3 Salon Kosmetyczny Chanel, Popiełuszki 26B, 4 Salon Kosmetyczny i Centrum Szkoleniowe BP, Galeria Graffica, 5 Gabinet Kosmetyczno-Fryzjerski, Szarotkowa 11, 6 Salon Fryzjerski Anna, Wita Stwosza 55, 7 Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Efekt, Twardowskiego 6G, 8 Salon Fryzjerski Damsko-Męski Kazanowska Anna, Piłsudskiego 15/3, 9 Gabinet Kosmetyczny, Jałowego 20, 10 Ogród Urody, Kosmetyka, stylizacja paznokci i makijaże, Wierzbowa 12 dane z 15.02.2011 z godz. 9.30

Prezentacji salonów szukaj na mmrzeszow.pl


8

reklama

LOKALE SPRZEDAŻ

BARBARA TRAVEL 17/8525535 www.barbara-travel.rzeszow.plBułgaria - Słoneczny Brzeg, obóz młodzieżowy, bogaty program, cena od 1465,-zł 00425U

Komfortowe nowe mieszkania na osiedlu STARY PARK, Rzeszów ul. Miłocińska, infolinia 883 010 203 www.stary-park.pl 00200A

BARBARA TRAVEL 17/8525535 www.barbara-travel.rzeszow.plBułgaria , wczasy, Słoneczny Brzeg, autokar z Rzeszowa, cena od 1465,-zł 00425T

BARBARA TRAVEL 178525535 www.barbara-travel.rzeszow.pl Bursztynowym Szlakiem: Ryga– Tallin– /Sankt- Petersburg/- Wilno, 8 dni, 1920,-zł 00425L

BUDOWNICTWO Świadectwa energetyczne. Badania termowizyjne. ENERGO EXPERT, Rzeszów, 668-155-968 01944A

BARBARA TRAVEL 178525535 www.barbara-travel.rzeszow.plBułgaria 2011, wczasy, luksusowe hotele, apartamenty, wczesna rezerwacja do 15.02.– rabat do 20% 00425V

KREDYTY

BARBARA TRAVEL 178525535 www.barbara-travel.rzeszow.plLATO 2011: obóz letni w Hiszpanii na Costa Brava, wyjazdy: 28.06 i 05.07.2011

Atrakcyjna pożyczka gotówkowa od ręki. Promocyjne oprocentowanie już od 7,8%, okres spłaty do 15 lat. Rzeszów, 17/8501453

BARBARA TRAVEL 178525535 www.barbara-travel.rzeszow.plMazuryBałtyk, 2 w 1, 15 dni, kolonia- obóz, bogaty program!

00425P

00991A

00425M

BARBARA TRAVEL 178525535 www.barbara-travel.rzeszow.pl LATO– kolonie, obozy, bogata oferta, już w sprzedaży!

KREDYTY - WYSOKIE KWOTY, BEZ PORĘCZYCIELI, SZYBKA DECYZJA, GOTÓWKA OD RĘKI tel.666093556 00079A

Masz chwilowy problem finansowy? Zadzwoń! Chwilówki od zaraz, 512-360-112 14054A

NAJTAŃSZE POŻYCZKI NA OŚWIADCZENIE I BEZ SPRAWDZANIA BIKu tel. 17/8535205 00079B

Nowa oferta kredytów konsolidacyjnych dla osób zadłużonych. Nowe Banki. Duża przyznawalność, Rzeszów, 17/8506060 00991B

SPRZEDAŻ Buk kominkowy- tel. 17/851-65-07, 691-858-854. 00102A

Drewno kominkowe,opałowe. Rzeszów, Przemysłowa 12, tel. 512-190-444, 00592A

NAUKA Księgowość, kadry-płace, BHP fryzjerski, wizażystka, manicurepedicure, tipsy OŚWIATA tel. 17/853-41-50 01307A

USŁUGI ELEKTRYK, tel. 791-327-376 02039B

HYDRAULIK, tel. 796-633-076. 02039A

INSTALACJE wod. - kan. i c. o., przyłącza,tel. 17/8714815, 604212465 01277A

Meble na wymiar 17/8620526 00184A

Porady prawne, 17/852-02-40. 01831A

TURYSTYKA BARBARA TRAVEL 17/8525535 Lato 2011: Kreta, Tunezja, Turcja– wczasy, wylot z Rzeszowa od czerwca 00425W

00425J

BARBARA TRAVEL 178525535 www.barbara-travel.rzeszow.plKolonie, obozy językowe, jęz.angielski i niemiecki, Zakopane i Bałtyk 00425S

BARBARA TRAVEL 178525535, www.barbara-travel.rzeszow.plAUSTRI A Hit Lata 2010, obóz młodzieżowy , bogaty program, 1690,-zł 00425K

Czwartek, 17 lutego 2011 r.


Czwartek, 17 lutego 2011 r.

reklama

3UH]\GHQWX]\VNDรก]JRGฤŠQD0DW\VyZNฤŠ 3 UH]\GHQWX]\VNDรก]JRGฤŠQD0DW\VyZNฤŠ -HVWMHV]F]HV]DQVDฤชHRGVW\F]QLDU0DW\VyZND]QDMG]LH -HVWMHV]F]HV]DQVDฤชHRGVW\F]QLDU0DW\VyZND]QDMG]LH H VLฤŠ V LฤŠ Z Z J JUDQLFDFK UDQLFDFK P PLDVWD LDVWD : : X XELHJรก\ ELHJรก\ S SRQLHG]LDรกHN RQLHG]LDรกHN 5 5DGD DGD 0 0LDVWD LDVWD D 5]HV]RZDZUHV]FLHSRSDUรกDZQLRVHNSUH]\GHQWDZWHMVSUDZLH 5 ]HV]RZDZUHV]FLHSRSDUรกDZQLRVHNSUH]\GHQWDZWHMVSUDZLH 2]QDF]DWRGDOV]\UR]ZyMPLDVWDDGODPLHV]NDฤ”FyZ0DW\VyZ2 ]QDF]DWRGDOV]\UR]ZyMPLDVWDDGODPLHV]NDฤ”FyZ0DW\VyZNLWRV]DQVDQDGรกXJRRF]HNLZDQHLQZHVW\FMH N LWRV]DQVDQDGรกXJRRF]HNLZDQHLQZHVW\FMH 1DSRQLHG]LDรกNRZHMVHVMLPLHMVF\UDGQL]JRG]LOLVLฤŠDE\SUH]\GHQW5]HV]RZDSR 1D SRQLHG]LDรกNRZHM VHVML PLHMVF\ UDGQL ]JRG]LOL VLฤŠ DE\ SUH]\GHQW 5]HV]RZD SRQ RZQLHZV]F]ฤ…รกSURFHGXUฤŠSU]\รกฤ…F]HQLDGRPLDVWDVRรกHFWZD0DW\VyZNDยฑ7REDUG]RGREUD QRZQLHZV]F]ฤ…รกSURFHGXUฤŠSU]\รกฤ…F]HQLDGRPLDVWDVRรกHFWZD0DW\VyZNDยฑ7REDUG]RGREUD G HF\]MD 1LH UH]\JQRZDOLฤžP\ ] WHJR WHPDWX JG\ฤช MHVWHP SU]HNRQDQ\ Lฤช 5]HV]yZ QDGDO GHF\]MD1LHUH]\JQRZDOLฤžP\]WHJRWHPDWXJG\ฤชMHVWHPSU]HNRQDQ\Lฤช5]HV]yZQDGDO P XVL VLฤŠ SRZLฤŠNV]Dรผ 1LH PRฤชHP\ VWDQฤ…รผ Z PLHMVFX ยฑ PyZL 7DGHXV] )HUHQF SUH]\GHQW PXVLVLฤŠSRZLฤŠNV]Dรผ1LHPRฤชHP\VWDQฤ…รผZPLHMVFXยฑPyZL7DGHXV])HUHQFSUH]\GHQW 5 ]HV]RZD 0 LHV]NDฤ”F\ 0 DW\VyZNL R G OODW DW X ELHJDOL VVLฤŠ LฤŠ R รกฤ…F]HQLH G R 5 ]HV]RZD * G\ 5]HV]RZD 0LHV]NDฤ”F\ 0DW\VyZNL RG XELHJDOL R Z Zรกฤ…F]HQLH GR 5]HV]RZD *G\ WW\ONRWDNVLฤŠVWDQLHQDW\FKPLDVWUXV]DP\]LQZHVW\FMDPLยฑGHNODUXMHSUH]\GHQW \ONRWDNVLฤŠVWDQLHQDW\FKPLDVWUXV]DP\]LQZHVW\FMDPLยฑGHNODUXMHSUH]\GHQW =DSU]\รกฤ…F]HQLHPVRรกHFWZDGR5]HV]RZDJรกRVRZDรกRUDGQ\FK NOXE5R]ZyM5]H =DSU]\รกฤ…F]HQLHPVRรกHFWZDGR5]HV]RZDJรกRVRZDรกRUDGQ\FK NOXE5R]ZyM5]HVV]RZDLWU]HFKUDGQ\FK]NOXEX32 3U]HFLZNRJรกRVRZDรกRUDGQ\FK3L6'ZyFKUDGQ\FK ]RZDLWU]HFKUDGQ\FK]NOXEX32 3U]HFLZNRJรกRVRZDรกRUDGQ\FK3L6'ZyFKUDGQ\FK 3 2ยฑ$QGU]HM'HFL-DFHN.LF]HNQLHZ]LฤŠรกRXG]LDรกXZJรกRVRZDQLX 32ยฑ$QGU]HM'HFL-DFHN.LF]HNQLHZ]LฤŠรกRXG]LDรกXZJรกRVRZDQLX % \รกDWRMXฤชSLฤ…WDGHEDWDQDGSU]\รกฤ…F]HQLHP0DW\VyZNLZFLฤ…JXRVWDWQLFKGZyFKPLHVLฤŠF\ %\รกDWRMXฤชSLฤ…WDGHEDWDQDGSU]\รกฤ…F]HQLHP0DW\VyZNLZFLฤ…JXRVWDWQLFKGZyFKPLHVLฤŠF\ ' R WHM SRU\ UDGQL 3L6 RUD] 32 JรกRVRZDOL SU]HFLZNR XFKZDOH 1D V]F]ฤŠFLH F]ฤŠฤžรผ UDGQ\FK K 'RWHMSRU\UDGQL3L6RUD]32JรกRVRZDOLSU]HFLZNRXFKZDOH1DV]F]ฤŠFLHF]ฤŠฤžรผUDGQ\FK 3 2SU]\MฤŠรกDDUJXPHQW\SUH]\GHQWDPLDVWDL]PLHQLรกD]GDQLH:Sรก\ZQDWRPLDรกR]DSHZQH 32SU]\MฤŠรกDDUJXPHQW\SUH]\GHQWDPLDVWDL]PLHQLรกD]GDQLH:Sรก\ZQDWRPLDรกR]DSHZQH WWDNฤชHVWDQRZLVNR=DU]ฤ…GX5HJLRQX3RGNDUSDFNLHJR32NWyU\MHGQR]QDF]QLHVWZLHUG]LรกฤชH DNฤชHVWDQRZLVNR=DU]ฤ…GX5HJLRQX3RGNDUSDFNLHJR32NWyU\MHGQR]QDF]QLHVWZLHUG]LรกฤชH S U]\รกฤ…F]HQLH0DW\VyZNLMHVWNRQLHF]QHGODGDOV]HJRUR]ZRMXPLDVWD SU]\รกฤ…F]HQLH0DW\VyZNLMHVWNRQLHF]QHGODGDOV]HJRUR]ZRMXPLDVWD 'RNRฤ”FDPDUFDZQLRVHNRSU]\รกฤ…F]HQLHVRรกHFWZDPXVLWUDILรผGRZRMHZRG\ยฑ=URELP\ \ 'RNRฤ”FDPDUFDZQLRVHNRSU]\รกฤ…F]HQLHVRรกHFWZDPXVLWUDILรผGRZRMHZRG\ยฑ=URELP\ Z V]\VWNRDE\SU]\JRWRZDรผNRPSOHWQ\ZQLRVHNยฑPyZL.U]\V]WRI.DGรกXF]NRSHรกQRPRFQLN N ZV]\VWNRDE\SU]\JRWRZDรผNRPSOHWQ\ZQLRVHNยฑPyZL.U]\V]WRI.DGรกXF]NRSHรกQRPRFQLN S UH]\GHQWDGVSRV]HU]HQLDJUDQLFPLDVWD'XฤชR]DOHฤชHรผEฤŠG]LHWHUD]RG5DG\0LDVWD7\SUH]\GHQWDGVSRV]HU]HQLDJUDQLFPLDVWD'XฤชR]DOHฤชHรผEฤŠG]LHWHUD]RG5DG\0LDVWD7\FF]\QDRUD]5DG\3RZLDWX5]HV]RZVNLHJRNWyUHSRZLQQ\Z\SRZLHG]LHรผVLฤŠZWHMVSUDZLH ]\QDRUD]5DG\3RZLDWX5]HV]RZVNLHJRNWyUHSRZLQQ\Z\SRZLHG]LHรผVLฤŠZWHMVSUDZLH 3 U]\LFKGREUHMZROLZV]\VWNLHGRNXPHQW\WUDILฤ…GRZRMHZRG\QDF]DV 3U]\LFKGREUHMZROLZV]\VWNLHGRNXPHQW\WUDILฤ…GRZRMHZRG\QDF]DV : DUWR SU]\SRPQLHรผ ฤชH 5]HV]yZ VWDUDรก VLฤŠ R SU]\รกฤ…F]HQLH VRรกHFWZD RG NLONX ODW 1DMEOLฤชHMM :DUWRSU]\SRPQLHรผฤชH5]HV]yZVWDUDรกVLฤŠRSU]\รกฤ…F]HQLHVRรกHFWZDRGNLONXODW1DMEOLฤชHM WWHJRE\รกZURNXXELHJรก\PNLHG\WR]DSU]\รกฤ…F]HQLHPGR5]HV]RZDRSRZLHG]LDรกRVLฤŠSRQDG HJRE\รกZURNXXELHJรก\PNLHG\WR]DSU]\รกฤ…F]HQLHPGR5]HV]RZDRSRZLHG]LDรกRVLฤŠSRQDG SURFPLHV]NDฤ”FyZVRรกHFWZD5yZQLHฤช5DGD0LDVWD7\F]\QDSR]\W\ZQLH]DRSLQLRZDรกD SURFPLHV]NDฤ”FyZVRรกHFWZD5yZQLHฤช5DGD0LDVWD7\F]\QDSR]\W\ZQLH]DRSLQLRZDรกD S U]\รกฤ…F]HQLH0DW\VyZNLGRPLDVWD1LHVWHW\]DEUDNรกRGHF\]ML5DG\0LQLVWUyZ SU]\รกฤ…F]HQLH0DW\VyZNLGRPLDVWD1LHVWHW\]DEUDNรกRGHF\]ML5DG\0LQLVWUyZ 0 DW\VyZND WR SU]HSLฤŠNQH WHUHQ\ QD Z]JyU]DFK NWyUH Vฤ… LGHDOQฤ… ORNDOL]DFMฤ… GOD EXGRZZ 0DW\VyZNDWRSU]HSLฤŠNQHWHUHQ\QDZ]JyU]DFKNWyUHVฤ…LGHDOQฤ…ORNDOL]DFMฤ…GODEXGRZQ LFWZD PLHV]NDQLRZHJR RUD] UHNUHDFML 1DMZLฤŠNV]ฤ… EROฤ…F]Nฤ… PLHV]NDฤ”FyZ MHVW RVXZLVNR QLFWZDPLHV]NDQLRZHJRRUD]UHNUHDFML1DMZLฤŠNV]ฤ…EROฤ…F]Nฤ…PLHV]NDฤ”FyZMHVWRVXZLVNR Q DGURG]HRUD]EUDNVLHFLZRGRFLฤ…JRZHM7HLQZHVW\FMHMDN]DSRZLHG]LDรกSUH]\GHQWEฤŠGฤ… ฤ… QDGURG]HRUD]EUDNVLHFLZRGRFLฤ…JRZHM7HLQZHVW\FMHMDN]DSRZLHG]LDรกSUH]\GHQWEฤŠGฤ… UUHDOL]RZDQHZSLHUZV]HMNROHMQRฤžFL HDOL]RZDQHZSLHUZV]HMNROHMQRฤžFL 0 DW\VyZNDOLF]\W\VPLHV]NDฤ”FyZLPDNPNZSRZLHU]FKQL 0DW\VyZNDOLF]\W\VPLHV]NDฤ”FyZLPDNPNZSRZLHU]FKQL

9 Historia zmian granic g Rz Rzeszowa zeszowa

VW\F]QLDU VW\F]QLDU 5]HV]yZRWU]\PXMHSUDZDPLHMVNLHQDGDQHSU]H]NUyOD.D]LPLHU]D:LHONLHJR 5]HV]yZRWU]\PXMHSUDZD DPLHMVNLHQDGDQHSU]H]NUyOD. .D]LPLHU]D:LHONLHJR U U 0LNRรกDM5]HV]RZVNLZรกฤ…F]DGR5]HV]RZDรกฤ…NLSRรกRฤชRQHQDSUDZHMF]ฤŠฤžFL:LVรกR0LNRรกDM5]HV]RZVNLZรกฤ…F] ]DGR5]HV]RZDรกฤ…NLSRรกRฤชRQHQ QDSUDZHMF]ฤŠฤžFL:LVรกRND  5]HV]yZ]DF]DVyZ6S\WND/LJฤŠ]\SRZLฤŠNV]DVLฤŠSUDZLHWU]\NURWQLH0LDVWR 5]HV]yZ]DF]DVyZ6S\WWND/LJฤŠ]\SRZLฤŠNV]DVLฤŠSUDZLH HWU]\NURWQLH0LDVWR OLF]\W\VPLHV]NDฤ”FyZ OLF]\W\VPLHV]NDฤ”FyZ Z U U U 1DZQLRVHN6WDQLVรกDZD-DEรกRฤ”VNLHJREXUPLVWU]D5]HV]RZD*DOLF\MVNL6HMP 1DZQLRVHN6WDQLVรกDZD-D DEรกRฤ”VNLHJREXUPLVWU]D5]HV]R RZD*DOLF\MVNL6HMP .UDMRZ\ZH/ZRZLHSU]\รกฤ…F]DGR5]HV]RZD5XVNฤ…:LHฤž]GZRUFHPNROHMRZ\P .UDMRZ\ZH/ZRZLHSU]\รกฤ… ฤ…F]DGR5]HV]RZD5XVNฤ…:LHฤžฤž]GZRUFHPNROHMRZ\P F]ฤŠฤžรผ6WDURQLZ\ SU]\VLyรกNL3RG]DPF]H:\JQDQLHF5XGNLL3VLDUQLVNR LF]ฤŠฤžรผ F]ฤŠฤžรผ6WDURQLZ\ SU]\VLyรกNL3RG]DPF]H:\JQDQLHF5X XGNLL3VLDUQLVNR LF]ฤŠฤžรผ 'UDELQLDQNL SU]\VLyรกHN0DรผNyZND 3RZLHU]FKQLDPLDVWDZ]URVรกD]NPNZ 'UDELQLDQNL SU]\VLyรกHN0D DรผNyZND 3RZLHU]FKQLDPLDVWD DZ]URVรกD]NPNZ GRRNNPNZ:5]HV]RZLHPLHV]NDRNW\VRVyE GR RN NP NZ:5]HV]R RZLHPLHV]NDRNW\VRVyE U U 'R5]HV]RZDSU]\รกฤ…F]RQRVฤ…VLHGQLHZLRVNL3RELWQR6WDURPLHฤžFLHSR]RVWDรกฤ… 'R5]HV]RZDSU]\รกฤ…F]RQRVฤ…VLHGQLHZLRVNL3RELWQR6WD DURPLHฤžFLHSR]RVWDรกฤ… F]ฤŠฤžรผ'UDELQLDQNLRUD]F]ฤŠฤžรผ=DOHVLD=ZLฤŠF]\F\L6รกRFLQ\3RZLHU]FKQLDPLDVWD F]ฤŠฤžรผ'UDELQLDQNLRUD]F]]ฤŠฤžรผ=DOHVLD=ZLฤŠF]\F\L6รกRFLQ Q\3RZLHU]FKQLDPLDVWD Z\QRVLNPNZ5]HV]yZ]DPLHV]NXMHRNW\VPLHV]NDฤ”FyZ Z\QRVLNPNZ5]HV]y yZ]DPLHV]NXMHRNW\VPLHV V]NDฤ”FyZ U U U 'RPLDVWD]RVWDMHZรกฤ…F]RQ\QLHZLHONLIUDJPHQW6รกRFLQ\RSRZRNNPNZ 'RPLDVWD]RVWDMHZรกฤ…F]R RQ\QLHZLHONLIUDJPHQW6รกRFLQ\R RSRZRNNPNZ U U 5]HV]yZSRZLฤŠNV]DVLฤŠRNROHMQHWHUHQ\:LONRZ\MฤŠSR]RVWDรกฤ…F]ฤŠฤžรผ=DOHVLD 5]HV]yZSRZLฤŠNV]DVLฤŠR RNROHMQHWHUHQ\:LONRZ\MฤŠSR]]RVWDรกฤ…F]ฤŠฤžรผ=DOHVLD RUD]F]ฤŠฤžรผ%LDรกHM3U]\E\V]yZNL0LรกRFLQDLNROHMQฤ…F]ฤŠฤžรผ6รกRFLQ\3RZLHU]FKQLD RUD]F]ฤŠฤžรผ%LDรกHM3U]\E\V V]yZNL0LรกRFLQDLNROHMQฤ…F]ฤŠฤžรผรผ6รกRFLQ\ 3RZLHU]FKQLD 5]HV]RZDZ]UDVWDGRNPNZ 5]HV]RZDZ]UDVWDGRNPNZ U U 5]HV]yZOLF]\W\VPLHV]NDฤ”FyZLPDSRZNPNZ 5]HV]yZOLF]\W\VPLHV]NDฤ”FyZLPDSRZNPNZ U U 'R5]HV]RZD]RVWDMฤ…SU]\รกฤ…F]RQHVRรกHFWZD6รกRFLQDL=DรกฤŠฤชH0LDVWRSRZLฤŠNV]D 'R5]HV]RZD]RVWDMฤ…SU] Mฤ… S ]\รกฤ…F]RQHVRรกHFWZD6รกRFLQDL=D \ฤ… รกฤŠฤชH0LDVWRSRZLฤŠNV]D ฤŠ S ฤŠ VLฤŠRSRQDGNPNZLOLF]\NPNZLW\VPLHV]NDฤ”FyZ VLฤŠRSRQDGNPNZLOLF]\NPNZLW\VPLHV]]NDฤ”FyZ U U 5]HV]yZSRZLฤŠNV]DVLฤŠRZVFKRGQLฤ…F]ฤŠฤžรผ3U]\E\V]yZNL NPNZRUD]W\V 5]HV]yZSRZLฤŠNV]DVLฤŠR RZVFKRGQLฤ…F]ฤŠฤžรผ3U]\E\V]yZNL NPNZRUD]W\V PLHV]NDฤ”FyZ

U U :JUDQLFH5]HV]RZDSU]HFKRG]LGUXJDF]ฤŠฤžรผ3U]\E\V]yZNLRUD]VRรกHFWZD=ZLฤŠ:JUDQLFH5]HV]RZDSU]H HFKRG]LGUXJDF]ฤŠฤžรผ3U]\E\V]y yZNLRUD]VRรกHFWZD=ZLฤŠF]\FD3RW\PSRV]HU]HQLX5]HV]yZOLF]\NPNZRUD]W\VPLHV]NDฤ”FyZ F]\FD3RW\PSRV]HU]HQL LX5]HV]yZOLF]\NPNZRUD D]W\VPLHV]NDฤ”FyZ U U 'R5]HV]RZD]RVWDMHSU]\รกฤ…F]RQHVRรกHFWZR%LDรกD5]HV]yZOLF]\W\VPLHV]'R5]HV]RZD]RVWDMHSU] ]\รกฤ…F]RQHVRรกHFWZR%LDรกD5]HV] ]yZOLF]\W\VPLHV]NNDฤ”FyZL]DMPLHSRZLHU]FKQLฤŠNPNZ NDฤ”FyZL]DMPLHSRZLHU]F ฤ” y L M L L FKQLฤŠNPNZ K L N N U U 5]HV]yZSRZLฤŠNV]DVLฤŠRVRรกHFWZR%XG]LZyMLF]ฤŠฤžรผ0LรกRFLQD0LDVWROLF]\ 5]HV]yZSRZLฤŠNV]DVLฤŠR RVRรกHFWZR%XG]LZyMLF]ฤŠฤžรผ0LรกR RFLQD0LDVWROLF]\ W\VPLHV]NDฤ”FyZL]DMPXMHNPNZSRZLHU]FKQL W\VPLHV]NDฤ”FyZL]DMPX MH NP NZSRZLHU]FKQL

Czeka nas s rewolucja w tra transporcie ansporcie

3UH]\GHQWZDOF]\RWDฤ”V]HELOHW\ 3 UH]\GHQWZDOF]\RWDฤ”V]HELOHW\ 'ODF]HJR PLHV]NDฤ”F\ 'ODF]HJR PLHV]NDฤ”F\ 3RGNDUSDFLD 3RGNDUSDFLD SรกDFฤ… SรกDFฤ… WDN WDN Z\VRNLH Z\VRNLH FHQ\ FHQ\ ]D ]D ELOHW\ORWQLF]HGR:DUV]DZ\"2ND]XMHVLฤŠฤชHPLHV]NDฤ”F\.UDE LOHW\ ORWQLF]H GR :DUV]DZ\" 2ND]XMH VLฤŠ ฤชH PLHV]NDฤ”F\ .UDNRZD N RZD . .DWRZLF DWRZLF F F]\ ]\ : :URFรกDZLD URFรกDZLD ]]D D WWDNL DNL V VDP DP OORW RW S SรกDFฤ… รกDFฤ… ]]QDF]QLH QDF]QLH H mniej. m niej. 3UH]\GHQW7DGHXV])HUHQFSRUD]NROHMQ\Z\VWRVRZDรกSLVPRGR3UH]HVD=DU]ฤ…GX3///27 3UH]\GHQW7DGHXV])HUHQFSRUD]NROHMQ\Z\VWRVRZDรกSLVPRGR3UH]HVD=DU]ฤ…GX3///27 6 $SU]HFLZNRKRUUHQGDOQLH]DZ\ฤชRQ\PFHQRP]DSU]HZR]\ORWQLF]HQDUHMVDFK5]HV]yZ 6$SU]HFLZNRKRUUHQGDOQLH]DZ\ฤชRQ\PFHQRP]DSU]HZR]\ORWQLF]HQDUHMVDFK5]HV]yZ ยฑ :DUV]DZD : DUV]DZD ยฑ 5]HV]yZ 3U]\NรกDGRZR 3U]\NรกDGRZR PLHV]NDฤ”F\ PLHV]NDฤ”F\ .UDNRZD .UDNRZD Z\ODWXMฤ…F\ Z\ODWXMฤ…F\ SRGSRGยฑ :DUV]DZD :DUV]DZD ยฑ 5]HV]yZ F]DV R VWDWQLHJR ZHHNHQGX ZHHNHQGX  OXWHJR OXWHJR GR GR :DUV]DZ\ :DUV]DZ\ ]D ]D ORW ORW WDP WDP LL ]] S RZURWHP ]]DSรกDDSรกDF]DV RVWDWQLHJR SRZURWHP FLOL  ]รก$QDORJLF]QH SRรกฤ…F]HQLH RIHURZDQH PLHV]NDฤ”FRP 5]HV]RZD L 3RGNDUSDFLD FLOL]รก$QDORJLF]QHSRรกฤ…F]HQLHRIHURZDQHPLHV]NDฤ”FRP5]HV]RZDL3RGNDUSDFLD NRV]WRZDรกRMXฤช]รก NRV]WRZDรกRMXฤช]รก :SLฤžPLH3UH]\GHQWQHJDW\ZQLHRGQLyVรกVLฤŠUyZQLHฤชGRSODQRZDQHMSU]H]SU]HZRฤจQLNDUH:SLฤžPLH3UH]\GHQWQHJDW\ZQLHRGQLyVรกVLฤŠUyZQLHฤชGRSODQRZDQHMSU]H]SU]HZRฤจQLNDUHGXNFML OLF]E\ ORWyZQDZZWUDVLHยฑ =XEROHZDQLHPSDWU]ฤŠ QDWRLฤชPLPRFRUD]ZLฤŠNV]HJR GXNFMLOLF]E\ORWyZQDZZWUDVLHยฑ=XEROHZDQLHPSDWU]ฤŠQDWRLฤชPLPRFRUD]ZLฤŠNV]HJR ]DLQWHUHVRZDQLDSRรกฤ…F]HQLHPORWQLF]\PVWROLF\3RGNDUSDFLD]HVWROLFฤ…3ROVNL3ROVNLH/LQLH ]DLQWHUHVRZDQLDSRรกฤ…F]HQLHPORWQLF]\PVWROLF\3RGNDUSDFLD]HVWROLFฤ…3ROVNL3ROVNLH/LQLH /RWQLF]H/276$ZEUHZHOHPHQWDUQ\P]DVDGRPHNRQRPLL]DZ\ฤชDMฤ…FHQ\LUHGXNXMฤ…OLF]/RWQLF]H/276$ZEUHZHOHPHQWDUQ\P]DVDGRPHNRQRPLL]DZ\ฤชDMฤ…FHQ\LUHGXNXMฤ…OLF]EฤŠ ORWyZ ยฑ QDSLVDรก 7DGHXV] )HUHQF 3UH]\GHQW GRGDMH UyZQLHฤช ฤชH Z\VRNLH ]DLQWHUHVRZDEฤŠORWyZยฑQDSLVDรก7DGHXV])HUHQF3UH]\GHQWGRGDMHUyZQLHฤชฤชHZ\VRNLH]DLQWHUHVRZDQLHXVรกXJDPLPRQRSROLVW\Z\QLNDJรกyZQLH]IDNWXG\QDPLF]QHJRUR]ZRMX5]HV]RZDNWyU\ \ QLHXVรกXJDPLPRQRSROLVW\Z\QLNDJรกyZQLH]IDNWXG\QDPLF]QHJRUR]ZRMX5]HV]RZDNWyU\ SU]H]REHFQHSUDNW\NL/27XPRฤชH]RVWDรผ]DKDPRZDQ\:OXW\PPLDรกRGRMฤžรผGRVSRWNDQLH H SU]H]REHFQHSUDNW\NL/27XPRฤชH]RVWDรผ]DKDPRZDQ\:OXW\PPLDรกRGRMฤžรผGRVSRWNDQLH :รกDG]0LDVWD]3UH]HVHP=DU]ฤ…GX3///276$1LHVWHW\QDG]LHฤ”SU]HGVSRWNDQLHPGR R :รกDG]0LDVWD]3UH]HVHP=DU]ฤ…GX3///276$1LHVWHW\QDG]LHฤ”SU]HGVSRWNDQLHPGR 5DWXV]DZSรก\QฤŠรกRSLVPR]VHNUHWDULDWXSUH]HVDZNWyU\PF]\WDP\ร„Z]ZLฤ…]NX]ZV]F]ฤŠWฤ… 5DWXV]DZSรก\QฤŠรกRSLVPR]VHNUHWDULDWXSUH]HVDZNWyU\PF]\WDP\ร„Z]ZLฤ…]NX]ZV]F]ฤŠWฤ… QDQRZRQDรกDPDFKSUDV\SROHPLNฤ…Rร„ZรกDฤžFLZHยดFHQ\ELOHWyZ]DSODQRZDQHVSRWNDQLHVWDMH QDQRZRQDรกDPDFKSUDV\SROHPLNฤ…Rร„ZรกDฤžFLZHยดFHQ\ELOHWyZ]DSODQRZDQHVSRWNDQLHVWDMH VLฤŠEH]SU]HGPLRWRZHL]RVWDMHRGZRรกDQHยด VLฤŠEH]SU]HGPLRWRZHL]RVWDMHRGZRรกDQHยด &HQ\ELOHWyZQDSRรกฤ…F]HQLDORWWQLF]HWDPL]SRZURWHPZGQLDFK &HQ\ELOHWyZQDSRรกฤ…F]HQLDORWQLF]HWDPL]SRZURWHPZGQLDFKOXWHJREU OXWHJREU 2IHUWD]GQLDOXWHJRUJRG]VWURQDLQWHUQHWRZDZZZORWFRP

2IHUWD]GQLDOXWHJR UJRG]VWURQDLQWHUQHWRZDZ U ZZZORWFRP

1RZH DXWREXV\ 03 1RZHDXWREXV\03.EXVSDV\UHPRQW\VNU]\ฤชRZDฤ”LXOLF 3. EXV SDV\ UHPRQW\ \ VNU]\ฤชRZDฤ” L XOLF LQWHOLJHQWQD V\JQDOL]DFMD V\JQDOOL]DFMD ฤžZLHWOQD ฤžZLHWOQD QRZH QRZH H SU]\VWDQNL L L SDUSDUNLQJL.RV]WHPSUDZLHPOQ]รกQLHGRSR]QDQLD]PLHQLVLฤŠ NL NLQJL L .RV]WHP . W SUDZ ZLH L POQ O ]รก รก QLH L GR G SR]QDQLD S L ]PLHQL L L VLฤŠ L transport publiczny y w Rzeszowie โ€žโ€ž%XGRZDV\VWHPXLQWHJUXMฤ…FHJRWUDQVSRUWSXEOLF]Q\0LDVWD5]HV]RZDLRNROLFยดยฑER %XGRZD V\VWHPX LQWHJUXMฤ… ฤ…FHJR WUDQVSRUW SXEOLF]Q\ 0LDVWWD 5]HV]RZD L RNROLFยด ยฑ ER WDNRILFMDOQLHQD]\ZDVLฤŠWHQSURJUDPWRQDMZLฤŠNV]DLQZHQFMDZG]LHMDFK5]HV]RZD WDN RILFMDOQLH QD]\ZD VLฤŠ WHQ Q SURJUDP WR QDMZLฤŠNV]D LQZHQ QFMD Z G]LHMDFK 5]HV]RZD :\VWDUF]\VRELHX]P\VรกRZLรผฤชHZUEXGฤชHWPLDVWDZ\QRVLรกRNPOQ]รก7HUD] :\VWDUF]\VRELHX]P\VรกRZLรผรผฤชHZ UEXGฤชHW PLDVWD Z\QRVLรก Z RN POQ]รก7H HUD] ]DSRGREQฤ…NZRWฤŠPLDVWR]PLHQLDรผEฤŠG]LHV\VWHPWUDQVSRUWXZPLHฤžFLH ]DSRGREQฤ…NZRWฤŠPLDVWR]PLHQLDรผEฤŠG]LHV\VWHPWUDQVSRUWXZPLHฤžFLH

3URMHNWVNรกDGDVLฤŠ]NLONXHOHPHQWyZ 3URMHNWVNรกDGDVLฤŠ] ]NLONXHOHPHQWyZ System Sterowania Ruchem Ruche em Drogowym. 1DV\VWHPWHQVNรกDGDVLฤŠVWHURZDQLHV\JQDOL]DFMฤ…ฤžZLHWOQฤ…V\VWHPXSU]\ZLOHMRZDQLD 1D V\VWHP \ WHQVNรกDGD VLฤŠ ฤŠ VWHURZDQLH V\JQDOL]DFMฤ… \J Mฤ… ฤžZLHWOQฤ… ฤ… V\VWHP ฤ… \ XSU]\ZLOHMRZDQLD S \ M ]ELRURZHM EH]SLH-SRMD]GyZ NRPXQLNDFML ]ELR URZHM V\VWHP LQIRUPDFML V\VWHP V\VWH HP PRQLWRURZDQLD PRQLWRURZDQLD EH]SLH F]Hฤ”VWZDVWDFMHSRJRGRZHLWS6\JQDOL]DFMDฤžZLHWOQDEฤŠG]LHXWU]\P\ZDรผSรก\QQRฤžFL F]Hฤ”VWZD VWDFMH SRJRGRZH H LWS 6\JQDOL]DFMD ฤžZLHWOQD EฤŠG G]LH XWU]\P\ZDรผ Sรก\QQRฤžFL UXFKXLVNUDFDรผGRPLQLPXPF]DVXRF]HNLZDQLDQDVNU]\ฤชRZDQLDFK6\VWHPLQIRUPDFML UXFKX LVNUDFDรผGRPLQLPXP F]DVX RF]HNLZDQLDQDVNU]\ฤชRZ ZDQLDFK6\VWHP LQIRUPDFML GODNLHURZFyZSR]ZROLQDV]\ENLHLQIRUPRZDQLHRXWUXGQLHQLDFKZUXFKX]DOHFDQ\FK GOD NLHURZFyZ SR]ZROLQD V]]\ENLHLQIRUPRZDQLH R XWUXGQLH HQLDFK Z UXFKX]DOHFDQ\FK REMD]GDFK]PLDQDFKZRUJDQL]DFMLUXFKXLWS REMD]GDFK]PLDQDFKZRUJD DQL]DFMLUXFKXLWS publicznej. System komunikacji publi icznej. :UDPDFKWHJRHWDSXSU]HZLGXMHVLฤŠ]DNXSRNHNRORJLF]Q\FKDXWREXVyZ=DNXSLR: UDPDFK WHJRHWDSX SU]HZ ZLGXMHVLฤŠ ]DNXS RNHNRORJLF] ]Q\FK DXWREXVyZ =DNXSLRQ\WDERU]RVWDQLHZ\SRVDฤชRQ\ZXU]ฤ…G]HQLDZVSyรกSUDFXMฤ…FH]V\VWHPDWHP,QIRUPDFML Q\ WDERU]RVWDQLHZ\SRVDฤชR RQ\ZXU]ฤ…G]HQLDZVSyรกSUDFXMฤ…F FH]V\VWHPDWHP,QIRUPDFML 3DVDฤชHUVNLHMRUD]V\VWHPHPH%LOHW:FHOXXรกDWZLHQLDNRU]\VWDQLD]UyฤชQ\FKฤžURGNyZ 3DVDฤชHUVNLHM RUD] V\VWHPHP P H%LOHW : FHOX XรกDWZLHQLD NRU]]\VWDQLD] UyฤชQ\FK ฤžURGNyZ NRPXQLNDFMLPLHMVNLHM]RVWDQLHZSURZDG]RQ\ZVSyOQ\ELOHWHOHNWURQLF]Q\ยฑV\VWHPร„H NRPXQLNDFML PLHMVNLHM ]RVWDQ QLH ZSURZDG]RQ\ ZVSyOQ\ ELOHWHOHNWURQLF]Q\ยฑ V\VWHP ร„H %LOHWยด1DZฤŠ]รกRZ\FKSU]\VWDQNDFKZรกฤ…F]RQ\]RVWDQLH6\VWHP,QIRUPDFMLSDVDฤชHUVNLHM %LOHWยด 1D ZฤŠ]รกRZ\FKSU]\VWD DQNDFKZรกฤ…F]RQ\ ]RVWDQLH6\VWH HP ,QIRUPDFMLSDVDฤชHUVNLHM SRND]XMฤ…F\F]DVSR]RVWDMฤ…F\GRSU]\MD]GXDXWREXVXGDQHMOLQLL SRND]XMฤ…F\F]DVSR]RVWDMฤ…F N M W M F\GRSU]\MD]GXDXWREXVXGDQHM G M G W E G M OL LL MOLQLL 3U]HEXGRZDLUR]EXGRZDXNรกDGXNRPXQLNDF\MQHJR 3U]HEXGRZDLUR]EXGRZD XNรกDGXNRPXQLNDF\MQHJR : FHOX IXQNFMRQRZDQLD SXEOLF]QHM QD WHUHQLH WHUHQLH PLDVWD PLDVWD ]R: FHOX XVSUDZQLHQLD IXQNF FMRQRZDQLD NRPXQLNDFML SXEOLF] ]QHM QD ]RVWDQLHSU]HEXGRZDQ\ORNDOQ\XNรกDGNRPXQLNDF\MQ\RUD]LQIUDVWUXNWXUDWRZDU]\V]ฤ…FD VWDQLH SU]HEXGRZDQ\ ORNDOQ Q\ XNรกDG NRPXQLNDF\MQ\ RUD] LQ QIUDVWUXNWXUD WRZDU]\V]ฤ…FD 3RZVWDQฤ…QRZHSU]\VWDQNL]DWRNLRUD]SฤŠWOHDXWREXVRZHLEXVSDV\=RVWDQฤ…Z\EX3RZVWDQฤ… QRZH SU]\VWDQNL ]DWRNL RUD] SฤŠWOH DXWREXVRZH L EXV SDV\ =RVWDQฤ… Z\EXGRZDQHSU]\VWDQNLLQWHUPRGDOQHLQWHJUXMฤ…FHV\VWHP\NRPXQLNDFML]ELRURZHM5yZQRGRZDQH SU]\VWDQNL LQWHUPRG GDOQH LQWHJUXMฤ…FHV\VWHP\ NRPXQLNDFML]ELRURZHM5yZQRF]HฤžQLHZFHOX]ZLฤŠNV]HQLDUR]ZRMXNRPXQLNDFML]ELRURZHMSU]HZLGXMHVLฤŠSU]HEXGRF]HฤžQLH Z FHOX]ZLฤŠNV]HQLD DUR]ZRMX NRPXQLNDFML ]ELRURZHMMSU]HZLGXMHVLฤŠ SU]HEXGRZฤŠXOLFFRXVSUDZQLUXFKWUDQVSRUWXSXEOLF]QHJR1DREU]HฤชDFKPLDVWDZ\EXGRZDQH ZฤŠ XOLF FR XVSUDZQLUXFK WUD DQVSRUWXSXEOLF]QHJR1D REU]H HฤชDFKPLDVWDZ\EXGRZDQH ]RVWDQฤ…SDUNLQJL]NWyU\FKDXWREXVDPLEฤŠG]LHPRฤชQDGRVWDรผVLฤŠGRFHQWUXP ]RVWDQฤ…SDUNLQJL]NWyU\FKD DXWREXVDPLEฤŠG]LHPRฤชQDGRVWWDรผVLฤŠGRFHQWUXP


10

fotorelacja

w ó z s e Rz t h g i n by

Czwartek, 17 lutego 2011 r.

Poniedziałek, klub LIVE, impreza walentynkowa I love LIVE

lewej) do klubu przyszli również (nz. od W poszukiwaniu dobrej zabawy hałów. Paweł, Michał, Adrian i dwóch Mic

(Nz. od lewej) Ilona, Justyna i Ewelina to zdeklarowane singielki. Dlatego święto zakochanych postanowiły spędzić w swoim towarzystwie.

tki europeistyki WSIiZ Anna (nz. z lewej) i Jana, studen nek”. całą noc szukały swoich „walenty

Monika, studentka prawa (nz. z lewej) i Magda, studentka zdrowia publicznego święto zakochanych uczciły imprezą w klubie.

Dla Liqa i Agnieszki to były pierwsze, prawdziwe walentynki. Od maja są szczęśliwym małżeństwem.

Mietek, Maryana, Nataliya, Eugen i Eugenij do Rzes zowa przyjechali na wymianę studencką. Szybko stali się nierozłą czną ekipą imprezową.

Kamil i Wiola, para z dwuletnim stażem . w walentynkową noc nie żałowali sobie czułości Ana

KRZYSZTOF KAPICA (7)

Zaproś nas

Co tydzień będziemy prezentować zdjęcia z najciekawszych imprez w mieście. Chcesz, byśmy odwiedzili Twój klub? Daj nam znać, tel. 17 867-22-21 lub e-mail: redakcja@terazrzeszow.pl


zapowiadamy

Czwartek, 17 lutego 2011 r.

KONCERT

Iron Maiden W Red Zone Motorcycles Pub muzyka Iron Maiden. Będzie można nie tylko posłuchać największych hitów kapeli, ale również obejrzeć jej występ promujący album Rock in Rio. Red Zone Motorcycles Pub, 17 lutego (czwartek), godz. 20. Wstęp wolny. ray

KaCeZeT & TaLLib KaCeZeT to charakterystyczny wokalista warszawskiego Soundz of Freedom i zespołu Tabula Rasa. Dwa lata temu nagrał wspólnie z Dreadsquadem krążek „Stara szkoła”, na którym znalazły się piosenki w klimatach reggae, raggamuffin, dub, ska. Od Zmierzchu Do Świtu, 19 lutego (sobota), godz. 20. Wstęp 12 zł i 16 zł. ray

WYSTAWA

Zobacz najpiękniejsze psy rasowe W sobotę rozpocznie się IV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. W hali na Podpromiu będzie można zobaczyć 2151 psów, 200 ras z 17 krajów, m.in. z Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Danii, Niemiec, Norwegii, Węgier, Rumunii, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Tajlandii i Łotwy. Wszystkie psy wezmą udział w pokazach i konkursach. Podczas wystawy przyznawane będą nagrody m.in. dla najpiękniejszego szczeniaka, juniora, psa ras polskich, psa oddziału rzeszowskiego, pary psów oraz dla najpiękniejszego psa wystawy. Zwierzaki ocenią jurorzy z Polski, Białorusi, Rosji, Gruzji, Hiszpanii, Słowenii i Ukrainy. W sobotę i niedzielę o godz. 12.15 będzie można zobaczyć m.in. tor przeszkód, psi taniec, zabawy z psem i finał konkursu Młody Prezenter. O godz. 15.30 konkurencje finałowe. Organiza torem imprezy jest rzeszowski oddział Związku Kynologicznego. Hala na Podpromiu, 19 - 20 lutego (sobota-niedziela), od godz.10. Wstęp: bilety jednodniowe - 5 zł (ulgowy) i 10 zł (normalny), dzieci do 6 lat - bezpłatnie. ray

ARCHIWUM

Czwartkowe koncerty w HD -

11

KONCERT

Młynarski Plays Młynarski & Gaba Kulka W październiku do sklepów trafił album formacji Młynarski Plays Młynarski „Rebeka Nie Zejdzie Dziś na Kolację” wydany nakładem Mystic Production. Zespół tworzą: Gaba Kulka, Janek Młynarski, Piotr Zabrodzki, Kuba Galiński, Marian Wróblewski, Wojtek Traczyk i Manolo Alban Juarez. Zespół to hołd i jednocześnie nowe spojrzenie na twórczość Wojciecha Młynarskiego. Nowe i zaskakujące wersje piosenek zarejestrowane zostały w studiu RecPublica w Lubrzy. Niezwykły duet stworzyli Gaba Kulka i Wojciech Młynarski. Ar tyści razem zaśpiewali kompozycję Krzysztofa Komedy „Szara Kolęda”. LIVE, 18 lutego (piątek), godz. 20. Wstęp 50 / 60 zł, przedsprzedaż biletów: recepcja Icam House Hotel, kino Zorza, tra sa podziemna, Estrada Rzeszowska. ray

Rockowe Za-Mieszanie vol. IV

Szmery w Red Zone

To już czwarta edycja koncertu z cyklu Rockowe Za-Mieszanie. W klubie mogą zaprezentować się różnego rodzaju kapele z całego Podkarpacia. Tym razem muzykę w klimatach rock, metal, alternatywa zagrają Day To Come z Iwonicza Zdroju (love hard rock), Wrok z Mielca (metal, hard rock), New Gephard z Rymanowa (metal, rock, thrash), Hermetic Insanity z Rzeszowa (metal alternatywny, hard rock). Od Zmierzchu Do Świtu, 17 lutego (czwartek), godz. 19. Wstęp 7 zł. ray

W sobotę zespół 4Szmery zagra w Red Zone Motorcycles Pub. Kapela powstała w Bochni w 1996 roku. Początkowo Szmery grały głównie własne kompozycje, w których słychać wpływy AC/DC. Później zaczęli grać covery ulubionej kapeli. Pierwszy skład przetrwał 2 lata. Wiosną 1999 r. w kapeli pojawił się nowy wokalista. W styczniu 2009 r. zespół 4Szmery zagrał koncert dla kilkunastotysięcznej publiczności na scenie Rynku Głównego w Krakowie. Red Zone Motorcycles Pub, 19 lutego (sobota), godz. 20. Wstęp 15 zł i 25 zł. ray

SPOTKANIA Podróż do Wietnamu

Zlot audi i VW passat

Kolejne podróżnicze spotkanie w pubie Remont. Tym razem gościem będzie Jan Marković. Opowie o podróży do Wietnamu i pokaże zdjęcia wiosek, pól ryżowych i mieszkańców. Dla uczestników spotkania przewidziany jest konkurs z nagrodami. Remont Pub, 18 lutego (piątek), godz. 18. Wstęp wolny. ray

Pierwszy zlot wszystkich posiadaczy i pasjonatów samochodów marki Audi i VW Passat. Parking przy hali na Podpromiu, 19 lutego (sobota), godz. 15. Wstęp wolny. ray

Spotkanie i koncert

The Poise Rite Rzeszowski The Poise Rite gra rocka mieszanego z indie i alternatywą. Kapela powstała w 1997 roku i po czterech latach wydała pierwszy oficjalny krążek „Jutro bez znaczenia”. Członkowie The Poise Rite w lipcu 2003 roku pojechali do Anglii, ale nie przerywali prób. Grupa koncertowała m.in. w Londynie. Zespół otrzymał propozycję zamieszczenia utworów na angielskich składankach tj. Top 20 UK Unsigned oraz na UV Magazine oraz polskiej trójkowej składance MiniMax Pl 3. The Poise Rite zagrał jako support zespołów: Wilki, Kult i Myslovitz. Pod koniec ubiegłego roku wydał album „Skąd ta cisza...?”. Dzisiaj w Empiku będzie można spotkać się z zespołem i posłuchać akustycznego koncertu. Empik w Galerii Graffica, 17 lutego (czwartek), godz. 18. Wstęp wolny. ray

AZYMUT NA IMPREZĘ CZWARTEK

Jazz Rockowa Płytoteka Wieczór winylowy poświęcony muzyce rockowej i reggae. Będzie można posłuchać hard rocka, jazz rocka oraz rocka progressywnego. Zagra Tomasz „Mały” Kotyla. Remont Pub, 17 lutego (czwartek), godz. 19. Wstęp wolny.

Old School Student’s Night Klubowe hity specjalnie dla studentów zmiksuje DJ Wandal. Obsession, 17 lutego (czwar tek), godz. 21. Wstęp 5 zł / studenci wstęp wolny.

What the funk?! Czwartkowe imprezy w Grandzie pod szyldem What The Funk?! Nowe rytmy, nowi DJ- e, nowy klimat i rytmy funk, RnB.

Grand Club, 17 lutego (czwartek), godz. 20. Wstęp 10 zł / studenci od 20 roku życia / pozostali: panie od 20 lat / panowie od 23 lat. Pierwsze 100 osób wchodzi za darmo!

Book Worm Dla wszystkich studentów, którzy chcą oderwać się od książek, klub Revolution przygotował zwariowaną studencką imprezę. Revolution, 17 lutego (czwar tek), godz. 21. Wstęp 5 zł / studentki do godz. 22 wchodzą za darmo.

WTF ?! Muzykę dubstep, gabba, hard techno, tekkno, breakcore i schranz zagrają: Co-Opera tion (Dojcz - perkusja oraz DJ Loco), Jocker (perkusja) + KFR. Na afterpar ty zagrają: Currara, Zielony i Musley Od Zmierzchu Do Świtu, 18 lutego (piątek), godz. 21. Wstęp 5 zł.

Be Hot ! Do tańca klubowiczów rozkręci Clermont Ferrand. LIVE, 18 lutego (piątek), godz. 22. Wstęp 10 zł.

PIĄTEK

Jamajski Dancehall Najciekawsze dancehallowe rytmy zmiksuje DJ Mundy. Obsession, 18 lutego (piątek), godz. 21. Wstęp 10 zł / panie wstęp wolny.

Podziemne Disko feat. Phantom W Miencie pojawi się jedna z najciekawszych młodych postaci polskiej sceny klubowej - The Phantom (aka B.A.R.T.O). Będzie można pobawić się przy muzyce uk funky, dubstep, garage, future house, techno, 2-step, bass. Support: Itsari i Saidovsky.

Mienta Klub, 18 lutego (piątek), godz. 21. Wstęp 10 zł (do godz. 23) i 15 zł (po godz. 23).

Pop Celebration Kolejna impreza z cyklu poświęconego szeroko rozumianej kulturze pop. Muzyka lat 70., 80. i 90. Grand Club, 18 lutego (piątek), godz. 21. Wstęp 15 zł / selekcja / panie od 20 lat / panowie od 23 lat.

Hardkor nie disko W klima ty hip-hop, RnB i funk wprowadzi DJ Daaz z Krakowa. Revolution, 18 lutego (piątek), godz. 21. Wstęp 5 zł (studenci) / 10 zł (pozostali klubowicze) / panie do godz. 22 wchodzą za darmo.

Chemistry of Love Zagrają: Stv, One, Voyle Kint, Le-

monhead i Daze. Muzyka: progressive techno i house. Alchemia, 18 lutego (piątek), godz. 20. Wstęp 5 zł i 10 zł. SOBOTA

Revolution, 19 lutego (sobota), godz. 21. Wstęp 15 zł / panie do godz. 22 wstęp wolny.

Grand Experience Special – Saksofon Live Act

DJ Bleq w Mienta Klub Pierwszy oficjalny krakowski rezydent Mienty w sobotę rozpali parkiet. Tej nocy najgrubsze basy i najbardziej energetyczne bangery. Support Fatman Skub (AC Boyz). Mienta Klub, 19 lutego (sobota), godz. 21. Wstęp 10 zł (do godz. 22) i 15 zł (po godz. 22) / selekcja / wejście od 21 lat.

Koko Dżambo vol. 3 W Revolution zabawa w stylu retro. Klubowicze pobawią się przy oldschoolowych hitach oraz muzyce współczesnej zmiksowanej z mocniejszymi brzmieniami. Zagrają DJ-e: Pablo i Stykky.

W sobotę w klubie DJ-e rozgrzeją klubowiczów najlepszymi hitami prosto z list przebojów. Kubowym beatom wtórować będą energiczne dźwięki saksofonu Oli Doodek. Za konsoletą DJ-e Greg i Ma ti. Grand Club, 19 lutego (sobota), godz. 22. Wstęp 20 zł / panie od 20 lat / panowie od 23 lat.

Gangsta Paradise Imprezę klubową poprowadzi DJ De La Grande. Obsession, 19 lutego (sobota), godz. 21. Wstęp 10 zł. ray


zapowiadamy

12

Czwartek, 17 lutego 2011 r.

KINA Miś Yogi (3D)

czeka na niego narzeczona. W pewnej chwili miłosny raj Karola zamienia się w piekiełko. Narzeczona odkrywa prawdę o jego romansach i planuje zemstę. Zorza, czwartek, 15.30, sobota-niedziela, 14 Helios, czwartek, 11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.30, piątek-środa, 10, 15.45, 19.15, 21.30

PREMIERA

Jak się pozbyć cellulitu

Cudowne lato

komedia / animacja / przygodowy, Nowa Zelandia / USA, b/o, 80 min Park Jellystone nie przynosi zysków, więc burmistrz Brown chce go zamknąć i sprzedać ziemię. Turyści nie będą mogli delektować się naturalnym pięknem przyrody, a Yogi i Bubu zostaną wyrzuceni z jedynego domu. Przed nimi największe z dotychczasowych wyzwań: miś Yogi będzie musiał udowodnić, że „jest mądrzejszy niż przeciętny miś”. Wspólnie z Bubu i strażnikiem Smithem spróbują uratować park. Helios, piątek-środa, 10.30, 12.15, 14, 15.45, 17.30

czarna komedia, Polska, od 12 lat, 83 min Kitka to 20-letnia córka Edgara, właściciela zakładu kamieniarskiego produkującego nagrobki. W zakładzie zatrudniony jest młody pomocnik Rudy. Chłopak bez wzajemności zakochuje się w dziewczynie. Na skutek nieporozumienia Rudy sądzi, że Kitka została zmuszona do pracy w jednym z podmiejskich domów publicznych... Zorza, czwartek, 10, 17.30, 21, piątek, 13, 18.30, sobota-niedziela, 18, poniedziałek-środa, 13, 19

oglądać w 3D. Film opowiada o przygodach Lemuela Guliwera, autora przewodników turystycznych, który wyrusza w podróż służbową na Bermudy. Trafia do krainy Liliputów, którą zamieszkują miniaturowi ludzie. Gulliwer postanawia im pomóc w potyczce z wojowniczymi sąsiadami. Zorza, wtorek, 9 Helios, czwartek, 9.15, 11.15, 13.15, piątek-środa, 9.30, 11.30

Pewien dżentelmen

Czarny Łabędź

komedia kryminalna, Norwegia, 105 min Urlik kilka osób zabił, kilka okaleczył, aż w końcu trafia za kratki. Gdy wychodzi na wolność, szef mafii już na niego czeka i chce, żeby Urlik wyrównał rachunki. Ma zabić człowieka, który go wsypał. Urlik to raczej miły gość. Podejmuje pracę w zamian za jedzenie i miejsce do spania. Podziwia swojego dorosłego syna, który jest wykształcony, ma dziewczynę, a przed nim wspaniała przyszłość. Ale dziewczynie nie podoba się teść morderca. Jak długo Urlik będzie grzeczny? Zorza, piątek, 14.30, sobota-niedziela, 21.30, poniedziałek-środa, 14.30

Jestem numerem cztery

PREMIERA

sci-fi, USA, od 12 lat, 106 min Pozornie John Smith jest spokojnym, młodym mieszkańcem prowincjonalnego miasteczka w USA. Jednak w rzeczywistości uciekł z pogrążonej w wojnie planety Lorien. Na Ziemi szuka schronienia, ale wszędzie narażony jest na śmiertelne niebezpieczeństwo. Teraz John musi wybrać między walką o zwykłe życie a realizacją swojego przeznaczenia. Jest jednym z dziewięciu wybrańców. Helios, piątek-środa, 9.45, 12, 14, 17, 19, 21

psychologiczny / dramat / thriller, USA, od 15 lat, 108 min Film opowiada historię baleriny występującej na deskach teatrów w Nowym Jorku. Balet całkowicie pochłania życie Niny i dla niego jest gotowa wiele poświęcić. Jej ambicje są podsycane przez matkę. Wkrótce Ninie trafia się okazja - może zostać nową primabaleriną i wystąpić w „Jeziorze Łabędzim”. Nina ma konkurencję, tancerkę Lily. Pomiędzy dziewczynami rodzi się rywalizacja. Zorza, czwartek, 11.30, 19, piątek, 20.10, sobotaniedziela, 19.30, poniedziałek, 20.40, wtorek, 11, 20.40, środa, 20.40 Helios, czwartek, 15.15, 17.30, 19.45, 22, piątekśroda, 14.45, 18

Burleska

Londyński bulwar dramat / kryminał / romans, USA / Wielka Brytania, od 15 lat, 103 min Głównym bohaterem filmu jest Mitchell, który po 3 latach wychodzi z londyńskiego więzienia. Mężczyzna próbuje zerwać z kryminalną przeszłością i zatrudnia się jako „złota rączka” w domu samotnej aktorki. Zorza, czwartek, 13.30

Och, Karol 2 musical / dramat, USA, od 15 lat, 120 min Dziewczyna z małego miasteczka obdarzona wspaniałym głosem marzy o scenicznej karierze. Decyduje się porzucić dotychczasowe życie, żeby wyjechać do Los Angeles. Tam przypadkiem trafia do Burlesque Lounge majestatycznego, ale podupadającego teatru. Helios, czwartek, 11, 13.30, 16, 18.30, 21, piątekśroda, 12.15, 16, 18.30, 21

Czarnoksiężnik z krainy Oz Szczypta szaleństwa, humoru, wyobraźni, a także niesamowite kostiumy, ciekawe lalki i współczesna muzyka – to przepis Teatru Maska na historię małej dziewczynki z Kansas i jej towarzyszy. Prawdziwa podróż, czy to tylko sen? Odpowiedź nie jest istotna, ważne jest to, co się wydarzyło. Pokonano dwie czarownice, Strach na wróble odkrył rozum, blaszany Drwal serce, a Lew odwagę. Spektakl w formie musicalu.

dramat, Francja, od 15 lat, 120 min Lata 90. W górach Maghrebu znajduje się klasztor cystersów, gdzie 8 francuskich mnichów żyje pośród ludności muzułmańskiej. Gdy fundamentaliści islamscy mordują grupę zagranicznych pracowników, region ogarniają zamieszki. Wojsko proponuje zakonnikom ochronę i opuszczenie niebezpiecznego miejsca. Jednak mnisi chcą zostać. Wkrótce dostają ostrzeżenie od terrorystów. Film zainspirowany wydarzeniami, które miały miejsce w Tibhirine w Algierii, między 1993 a 1996 rokiem. Zorza, piątek, 11, 16.20, sobota-niedziela, 12, 16, poniedziałek, 11, 16.30, wtorek, 16.30, środa, 11, 16.30

animacja / familijny, USA, B/O, 96 min Oobermind od ponad 20 lat usiłuje podbić Ziemię. Jednak za każdym razem jego plany krzyżuje zamaskowany superbohater Metro Man. Pewnego dnia podczas jednej ze swoich akcji Oobermind przypadkowo zabija Metro Mana. Czarny charakter nie ma już do pokonania żadnego wroga, więc postanawia stworzyć sobie nowego superprzeciwnika. Będzie on większy i silniejszy niż był Metro Man. W końcu nowy przeciwnik Ooberminda decyduje się na zniszczenie świata, więc ten musi zdecydować: czy potrafi pokonać własny twór, czy przejść na stronę dobra... Helios, czwartek, 9

Zabiłem moją matkę

fantasy / przygodowy, USA / Wielka Brytania, od 7 lat, 115 min Łucja, Edmund oraz ich nieznośny kuzyn Eustachy za pomocą magicznego obrazu przenoszą się na pokład „Wędrowca do Świtu“. Tam ponownie spotykają młodego księcia Narnii - Kaspiana. Muszą pomóc mu w odnalezieniu zaginionych przyjaciół ojca, baronów narnijskich. Zorza, piątek, 9, sobota-niedziela, 10,

komedia, Polska, od 15 lat, 105 min Karol prowadzi życie, o którym marzy niejeden mężczyzna. Uwodzi, flirtuje i po prostu: kocha wszystkie kobiety. Nie przeszkadza mu w tym fakt, że w domu

Przedstawienie dla dzieci od 6 lat. Teatr Maska, 17-18 lutego (czwartek-piątek), godz. 9, 20, 19 lutego (niedziela), godz. 16.30. Wstęp 14 zł.

Alicja po drugiej stronie lustra Alicja udaje się w kolejną podróż w świat snu. Przechodząc przez lustro, odkrywa niezwykłą krainę, która przypomina wielką szachownicę. Jej mieszkańcy pogrążeni są w nieustannej rozgrywce. Bohaterka

biograficzny / dramat, Kanada, 96 min 16-letni Hubert po rozwodzie rodziców mieszka z matką. Jego artystyczne talenty zwracają uwagę nauczycielki języka francuskiego i w ten sposób rodzi się między nimi przyjaźń. Hubert ma też chłopaka – Antonina, lecz ukrywa ten fakt przed matką. Wreszcie kobieta odkrywa skrywaną przez syna tajemnicę… Zorza, czwartek, 21.10, piątek, 22.10 (duża sala), sobota-niedziela, 21.40 (Filmowa Cafe), poniedziałek-środa, 21 (Filmowa Cafe) * repertuar z 15 lutego. Za późniejsze zmiany w repertuarze redakcja nie odpowiada

W TEATRZE

KONCERT

podejmuje wyzwanie i zostaje pionkiem na planszy. Gra nie jest łatwa, a zasady, których dziewczynka nauczyła się w domowym zaciszu, tutaj nie obowiązują. Spotykając kolejne figury, Alicja musi mierzyć się z absurdem i przewrotnymi pomysłami planszowych przeciwników. Czy uda jej się odnieść ostateczne zwycięstwo? Przedstawienie dla dzieci od 5 lat. Teatr Maska, 22 lutego (wtorek), godz. 9. Wstęp 14 zł. ray

Muzyczny kalejdoskop Ameryki

R. KOCAJ

komedia / przygodowy, USA, od 7 lat, 89 min Współczesna ekranizacja znanej powieści Jonathana Swifta. Tym razem przygody Guliwera będzie można

Ludzie Boga

Megamocny (3D)

Opowieści z Narnii: Powrót Wędrowca do Świtu

Podróże Guliwera (3D)

komedia, Polska, od 15 lat, 113 min Dwie przyjaciółki Ewa i Maja poznają w ekskluzywnym SPA piękną masażystkę Kornelię. Wciąga ona dziewczyny w wir szalonych przygód. W trakcie przeżyć dziewczyny połączy głęboka przyjaźń, której fundamentem jest prosta prawda życiowa: natrętny facet bywa gorszy od cellulitu i jeszcze trudniej się go pozbyć. Helios, czwartek, 10.15, 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30, piątek-środa, 13.30, 20.15, 22.30

W piątek w Filharmonii Podkarpackiej wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej, dyrygent Vladimir Kiradjiev, a Ludmil Angelov zagra na fortepianie. W programie m.in.: G. Gershwin - poemat symfoniczny „Amerykanin w Paryżu”, koncert fortepianowy F - dur. Sala koncertowa Filharmonii Podkarpackiej, 18 lutego (piątek), godz. 19. Ceny biletów: 40 zł (normalny) i 30 zł (ulgowy). ray

Teraz Rzeszów 17.02.2011  

Teraz Rzeszów 17.02.2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you