Page 1

REKLAMA

MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY

CZWARTEK, 27 STYCZNIA 2011, NR 4/2011

Magda Obacz ma niespełna 18 lat i rekord Polski na swoim koncie. Teraz - po trzech latach treningów we Wrocławiu - wraca do rodzinnego miasta, gdzie będzie reprezentować PTS Walter. 4

Mistrzyni Polski trenuje w Rzeszowie REKLAMA


opinie

2

Czwartek, 27 stycznia 2011 r.

REKLAMA

@Sprężyna: Zaczyna mnie już drażnić afera wokół tego stadionu. Darowizna, dzierżawa, kurator, zwrot, kto za tym nadąża? Nie lepiej postawić nowy stadion, bez historii, barw klubowych, za to z większymi możliwościami parkingowymi i w lepszej okolicy, na obrzeżach miasta?

W WSIiZ można rozpocząć studia już w marcu @observer: Masz kasę - masz dyplom! @kowalikster: Zaraz się rozpocznie dyskusja nad wyższością uczelni publicznych nad prywatnymi. O tym, że zaplecza dydaktyczne na publicznych są kiepskie itd (...) @Sprężyna: To jak najbardziej na turalna dyskusja. Ja czuję się obrażony, że mam taki sam dyplom po harówce na polibudzie jak byle ma turzysta, któremu rodzice opłaci-

57297 3803

li studia i papierki, a do książek zaglądał 2 razy w roku. @egzotycznax: Można odnieść wrażenie, że studenci uczelni państwowych mają jakiś kompleks względem tych z prywatnych uczelni. Może chodzi o lepszą kadrę, sprzęt, a może o to, że nie trzeba wykuwać tylu niepotrzebnych i do niczego nieprzydatnych informacji. MG

300 mln zł idzie w całości na inwestycje. Krytyka? To nieuniknione.” Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta

„właWdzemomiaimstaodczu ciu wspiera-

Co to jest mmrzeszow mmrzeszow.pl to miejski por tal społecznościowy. Żeby założyć na nim konto, wystarczy kliknąć na „dołącz do nas” i uzupełnić krótki formularz. Rejestracja jest szybka i darmowa. Dzięki niej można dodawać własne teksty i zapowiedzi wydarzeń, wysyłać zdjęcia i komentować.

W ubiegłym tygodniu dołączyli do nas: Cień, dariuszt1960, dzastin, sqnhed, Brzuchu, Pina, monikk, bar tekziomek89

wypełnia:

liczba odsłon strony

Paweł Fudali, asystent w Katedrze Konstrukcji

osób odwiedziło nas w środę

15181

Maszyn Politechniki Rzeszowskiej Od kiedy w Rzeszowie?

unikalnych użytkowników

gie nie jest tam za głośno, dlatego można w spokoju porozmawiać ze znajomymi.

Od dwudziestu kilku lat.

N@pisali doks wśród młodzieży i ich asymetria“ w Wojewódzkim Domu Kultury. Po wsparciu ze strony miasta, w tym Rady Młodzieży Rzeszowa, grupa AN-Artystyczny Nieład z minimalnym budżetem zorganizowała scenografię, kostiumy, a także muzykę nagrywaną przez zespół w studio nagrań. Jest to jedyny projekt młodzieżowy, który osiągnął ogromny sukces bez pomocy konkretnych sponsorów i profesjonalistów. Dowód, że marzenia da się spełnić, wystarczy tylko chcieć i mieć pomysł, a pieniądze nie są najważniejsze (...). Grupa Młodzieżowa AN-Artystyczny Nieład

kwestionariusz rzeszowski

Statystyki Gemius Traffic 17- 23 stycznia 2011

Po ukazaniu się informacji o przygotowaniach do premiery musicalu „Różowy pokoik” dostaliśmy e-mail od twórców podobnego przedsięwzięcia. W 2009 r. powstał projekt musicalu, stworzony przez dwie uczennice szkoły średniej Agatę Szubert i Natalię Grodecką. 23 września 2009 r. odbył się casting. Przygotowania projektu i próby trwały bardzo długo ze względu na brak sponsorów. Jednakże młodzież w 100 proc. samodzielnie przygotowała spektakl, wystawiając go dla rzeszowskich szkół, a także poza granicami miasta. I tak też 29 kwietnia 2010 roku odbyła się premiera musicalu „Bynajmniej Zdziwieni, czyli para-

„szyBuw dżet jest najwyżhistorii miasta, aż

Magdalenę spotkaliśmy w centrum miasta, kiedy biegała od urzędu do urzędu, załatwiając sprawy służbowe. DARK

DARIUSZ DANEK

Spór o stadiom miejski może wstrzymać budowę trybuny

cytaty tygodnia

dziewczyna z drugiej strony

mmrzeszow.pl w teraz

Jeżeli za miasto, to…

Do lasu, których w pobliżu Rzeszowa jest Jeśli nie Rzeszów, to… kil ka. Tam moż na od począć od ha łasu i Zapewne jego okolice, ponieważ podoba miejskiego zgiełku. mi się Podkarpackie. Ogólnie rzecz biorąc Baranówka.

Jest czystym i w miarę bezpiecznym miastem.

Zbyt du ża ilość samochodów na uli cy 3 Maja. Jako główny deptak powinna być Niestety, nie mam takich naprawdę „swo- bardziej swobodna dla ruchu pieszych. ich” miejsc. Idealne na spacer lub przeCo powinno się zmienić w Rzeszowie? jażdżkę rowerem to bulwary i Żwirownia. Potrzebne jest dobre rozwiązanie na rozGościom pokazuję… ładowanie kor ków. Zde cy dowanie zamek Na pewno Rynek, ulicę 3 Maja i punkt wi- powinien zostać udostępniony dla zwiedzadokowy w Matysówce. War to się pochwalić ją cych, np. moż na w nim stwo rzyć mu takimi ładnymi miejscami. zeum.

Ulubione miejsca?

Ulubiona knajpka?

Marzę, by Rzeszów…

Jest ich kilka, jednak najbardziej bliska Stawał się miastem jeszcze bardziej przyjamemu sercu jest knajpka „Życie jest pięk- znym dla mieszkańców. ne”. Po pierwsze ładnie się nazywa:) Po druROZMAWIAŁA PAULINA DUDCZAK

DARIUSZ DANEK (5)

PIESZA OPINIA PUBLICZNA

„że toNiebyłpojewiedendziałz nabym,-

szych najgorszych występów, ale z pewnością nie był też jednym z najlepszych. W pierwszym secie Skra rozstrzelała nas zagrywką”. Ryan Millar, środkowy Asseco Resovii, RAY po meczu ze Skrą Bełchatów

„Teraz” - tygodnik

Drażni mnie…

PATRYCJA DEC, uczennica LO Największą imprezą tego karnawału będzie moja studniówka. Wypada 5 lutego, więc w samym środku tego noworocznego szaleństwa. Oprócz tego, kroją się domówki u znajomych, które lubię najbardziej. Można się wtedy spotkać w kameralnym gronie i spokojnie porozmawiać. Na więcej imprez pewnie nie będzie już czasu, bo przede mną przygotowania do matury.

HENRYK HRYNIEWICKI, aktor Nie świętuję karnawału jakoś szczególnie, a na pewno nie zmuszam się do chodzenia na imprezy tylko dlatego, że taki akurat jest okres. Lubię spotkania ze znajomymi w przytulnych lokalach z dobrym piwem i tak właśnie spędzę swój karnawał. Na pewno wybierzemy się do mojego ulubionego pubu Underground.

MATEUSZ PAŁYS, pracownik służby zdrowia Na początku roku mam zawsze sporo pracy i w weekend jestem za bardzo zmęczony na imprezy. Dlatego w karnawale nie będę chodził do klubów. Brak czasu dla znajomych w ciągu tygodnia nadrobię podczas weekendów. Na pewno nie zabraknie domówek i niewielkich spotkań w gronie najbliższych przyjaciół. Anna Janik

PIESZA OPINIA PUBLICZNA

NATALIA SKOWRON, studentka WSZ Właśnie wróciłam z jednej z najlepszych imprez karnawałowych ostatnich lat. Byłam ze znajomymi w Zakopanem. Bawiliśmy się w drewnianej, bardzo klimatycznej, góralskiej chacie. W dodatku gospodarze, u których nocowaliśmy, postarali się o regionalne przysmaki i muzykę. Bawiliśmy się do białego rana.

Kazimierz Janik, przedsiębiorca z Trzebowniska

Najbardziej niebezpieczne miejsca?

Lubię Rzeszów, bo…

Czy byłeś już na imprezie karnawałowej?

MARCIN PLIS, student PRz W samym karnawale będzie mi raczej trudno imprezować, bo to czas zaliczeń i sesji. Ale jak uda się wszystko zdać w pierwszym terminie, to może już pod koniec lutego pójdę poszaleć na parkiecie. Najczęściej bawię się w klubie LIVE, na imprezach z muzyką taneczną ostatnich lat.

ją jednego inwestora, a innych się blokuje. Jeśli Ferenc będzie blokował inwestycje w Rzeszowie, nigdy nie dopuścimy do przyłączenia Trzebowniska do Rzeszowa.”

Adres redakcji (oddział w Rzeszowie): ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, tel.: 17 867 22 23 redakcja@terazrzeszow.pl Redaktor prowadzący „Teraz Rzeszów”: Joanna Borowiec - zastępca redaktora naczelnego tel.: 17 867 22 27 e-mail: redakcja@terazrzeszow.pl Kierownik projektu teraz rzeszów: Ewa Bończak ul. Unii Lubelskiej 3, 35-062 Rzeszów, e-mail: reklama@terazrzeszow.pl tel.: 691 432 876; 17 867-23-51 Druk: Media Regionalne Sp. z o.o., O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzeg ul. Zakładowa 50 tel.: 15 851 31 00 Wydawca tygodników „Teraz” Media Regionalne sp. z o.o. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51. tel.: 022 463 07 00 Prezes zarządu: Joanna Pilcicka Redaktor naczelna tygodników: Justyna Janus Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Media Regionalne Sp. z o.o. zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Teraz Rzeszów” jest zabronione.

ISSN 1899 – 2331


wydarzenia

Czwartek, 27 stycznia 2011 r.

3

Zobacz Rzeszów z kościelnej wieży Mechanizm zegara z 1733 roku, dzwony kościelne i przepiękna panorama Śródmieścia - wszystko to można zobaczyć, wchodząc na wieże kościoła pw. św. Krzyża. Niedostępne dotąd wnętrza właśnie odkryły swoje tajemnice.

Działa jak przed wiekami Naj więk szą atrakcją te go miejsca jest jednak zabytkowy zegar z połowy XVIII w., praw dzi wa pe reł ka użyt ko wej sztu ki rze mieśl ni czej. - Mechanizm zegara do dziś jest niezmieniony i działa dokładnie tak jak przed wiekami – opowiada ks. Włady sław Ja gu styn, pro boszcz parafii pw. św. Krzyża, oprowadza jąc nas po ciasnych

wnę trzach wie ży po łu dnio wej. - Podstawą są koła zębate i obciążniki na linach, które co 24 godziny trzeba ręcznie wyciągać. Tym zajmuje się dawny kościelny, bardzo przywiązany do tego miejsca – dodaje proboszcz.

Na wieży dzwonią Maciej i Helena W wie ży moż na obej rzeć także zabytkowe miechy, czyli urządzenie zaopatrujące organy w sprężone powietrze. Na drugą z baszt dotrzemy, prze chodząc nad skle pie niem świątyni. To tu znajdują się ko ściel ne dzwo ny, rów nież ten, który słyszymy codziennie o świcie. Najmniejszy pochodzi z 1683 r., dwa po zo sta łe, o wdzięcz nych imio nach Ma ciej i He le na, ufundował w 1973 r. ks. Walen ty Bal, pierw szy pro boszcz parafii. ANNA JANIK a.janik@terazrzeszow.pl 17 867-22-37

Na zwiedzanie wież trzeba umówić się z proboszczem parafii, ks. Władysławem Jagustynem. Najlepiej kontaktować się z nim w godzinach otwarcia kancelarii, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 16-17.30 oraz w sobotę w godz. 8-10.

90 schodów trzeba pokonać, żeby dotrzeć na szczyt wieży DARIUSZ DANEK

Jesz cze do nie daw na ze wzglę dów bez pie czeń stwa wstęp na wieże północną i południową był zabroniony. Dzię ki skład kom pa ra fian i pomocy władz miasta udało się wy re mon tować ko lej ne pode sty i udo stęp nić wnę trze pasjonatom sztuki, architektury i fotografii. Spoglądając przez niewiel kie okna i wsłuchując się w dźwięk tykającego wahadła, można podziwiać przepiękną panoramę starówki. Popatrzeć można nawet przez otwo ry w trzech tarczach zegara, skąd widać dachy okolicznych kamienic.

Kościół pw. św. Krzyża powstał w 1645 r. Pierwotnie w znajdującym się za nim klasztorze miały zamieszkać siostry Klaryski. Król Władysław IV osadził tu jednak ojców Pijarów, którzy uczyli w sąsiedniej szkole (dzisiejsze I LO). Aby ujednolicić kompozycyjnie budowlę, książęta Lubomirscy zdecydowali się dobudować do fasady kościoła dwie wieże. Prace nad pierwszą z nich rozpoczęły się w 1705 r. i trwały jedynie 3 miesiące. W znajdującej się na hełmie wieży złotej kuli z krzyżem umieszczono relikwie przywiezione z Rzymu oraz zwoje pergaminu z opisem aktualnych wydarzeń historycznych i gospodarczych. Wieża północna powstała rok później. W czasie I wojny światowej została ograbiona przez najeźdźców z dzwonów kościelnych. Dopiero w 1973 r. ich miejsce zajął Maciej i Helena, dwa dzwony upamiętniające utworzenie parafii.

- Wnętrza wież, z mechanizmem zegara, dzwonami i starymi belkami, do zbijania których nie używano jeszcze gwoździ, ale kołków, są sporą atrakcją dla zwiedzających. Tutaj nawet w powietrzu czuć zapach historii – uśmiecha się ks. Władysław Jagustyn, proboszcz parafii pw. św. Krzyża.

Więcej zdjęć na mmrzeszow.pl

dzieje się...

JANUSZEK104 (2)

Trwa budowa łącznika ulic Przemysłowej i Podkarpackiej. Prace rozpoczęto w sierpniu ubiegłego rok. Inwestycja ma znacznie ułatwić dojazd do ulicy Przemysłowej wszystkim, którzy do Rzeszowa wjeżdżają od strony Barwinka. Jednocześnie powinna odciążyć skrzyżowanie ulic Podkarpackiej z alejami Batalionów Chłopskich i Powstańców Warszawy. Budowa ma się zakończyć w czerwcu, będzie kosztować ok. 34 mln zł. JANUSZEK104 (dziennikarz obywatelski portalu mmrzeszow.pl) TY RÓWNIEŻ MOŻESZ DLA NAS PISAĆ! Jeśli wiesz, jak napisać artykuł, masz temat, a może zrobiłeś fotogalerię, dodaj materiał na MM Rzeszów (po krótkiej rejestracji, niebieski przycisk „dodaj swój tekst i zdjęcia” z prawej strony portalu). Jeśli masz ciekawy pomysł na artykuł o Rzeszowie, a nie wiesz jak go napisać: skontaktuj się z nami. Pomożemy i doradzimy. E-mail: online@mmrzeszow.pl, GG: 1829301. Co tydzień szukamy najciekawszych miejskich materiałów. Twój również ma szansę trafić do gazety.

metra średnicy ma największy z kościelnych dzwonów

KRÓTKO Z MIASTA  Nie dla Matysówki

Scania może zabrać 100 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących. MPK sprawdza, autobus pod względem funkcjonalności oraz spalania paliwa. Scania to kolejny autobus na testach. Po mieście jeździły już produkty Autosanu, Solarisa i czeskiego SOR-a. Miasto chce w tym roku kupić 20 autobusów. Czy będą to Scanie, o tym zadecyduje przetarg. MYCHAS (dziennikarz obywatelski portalu mmrzeszow.pl)

1,60

Na wtorkowej sesji radni zdecydowali się zdjąć z porządku obrad głosowanie ws. przyłączenia Matysówki do Rzeszowa. – Nie ma sensu głosować nad sprawą, którą rada już się zajmowała – mówił radny Jacek Kiczek. Nie pomogło przemówienie posła Tomasza

REKLAMA

Kamińskiego ani oburzone głosy mieszkańców Matysówki, którzy chcą przyłączenia do miasta. - Głosowanie było polityczne – skomentował decyzję radnych prezydent Tadeusz Ferenc. To była trzecia próba powiększenia Rzeszowa o Matysówkę.

KM

 Prezydent zgodził się na wpisanie do budżetu miasta propozycji radnych PiS. 50 tys. zł ma zostać przeznaczone na organizowany latem Piknik Naukowy. Poza tym 200 tys. zł zostanie przeznaczone na rozpoczęcie planowania połączenia ulic Rzecha-Ciepłowniczej-Lubelskiej, 200 tys. zł na Interaktywne

Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej, 150 tys. zł na projekt budowy parkingu wielopoziomowego, 500 tys. zł dla szkół podstawowych na system bezpłatnych podręczników oraz 20 tys. zł na współorganizację 30. rocznicy podpisania porozumień rzeszowskoKM -ustrzyckich.


4

ludzie

Czwartek, 27 stycznia 2011 r.

Mistrzyni Polski trenuje w Rzeszowie

- Przez ostatnie lata trenowałam w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich stworzonym przez Ministerstwo Spor tu. Miałam świetnych szkoleniowców kadry narodowej seniorów, mimo że jestem juniorką. Dwa razy w tygodniu dane mi było trenować z ILE KOSZTUJE TEN SPORT karabin pneuma tyczny - 12 tys. zł kurtka i spodnie - 3,5 tys. zł buty - 500 zł rękawice - 100 zł opakowanie śrutu – 50 zł (wystarcza na 2 tygodnie) paczka tarcz – 20 zł

REKLAMA

Renatą Mauer, najlepszą polską zawodniczką – opowiada Magda. Swoje sukcesy okupuje jednak ciężką pracą. Do szkoły obecnie II LO, profil humanistyczny - wychodzi o 7, a po lekcjach idzie prosto na trening, więc do domu wraca dopiero o 20. Ale jak mówi, warto, i z dumą prezentuje swoje medale, puchary oraz dyplomy, których ma cały segregator, i wspomina początki w sporcie.

Konkurencja Magdy polega na oddaniu 40 ocenianych strzałów w czasie 75 minut. Rekord Polski juniorek ustanowiony przez Magdę wynosi 396 punktów na 400 możliwych. Co oznacza, że na 40 strzałów trafiła 36 dziesiątek i 4 dziewiątki. Strzela się w pozycji stojącej. Bezruch pomaga utrzymać strój, który zawodnicy nazywają zbroją. To kurtka i spodnie z bardzo twardej skóry. Zarówno ubiór, jak i cały sprzęt nie jest tani, dlatego Magda wraz z nowym klubem szukają sponsorów. O ile karabin służy kilka, a nawet kilkanaście lat, to odzież trzeba wymieniać częściej. Zawodnicy rosną, a skóra się wyciera i traci swoją twardość. Z każdą minutą treningu wystrzeliwane są kolejne pieniądze, bo trzeba kupić jeszcze śrut i tarcze.

Początki w garażu - W 2005 roku koleżanka opowiedziała mi o sąsiedzie, który ogłosił nabór do swojej strzelnicy, którą zbudował w... garażu. Zachęcała, że ma dużo sprzętu, a potrzebuje nowych zawodniczek, bo dawne poszły na studia lub zaczęły pracować. Początkowo nie chciałam pójść, ale na miejscu przeżyłam szok, same dziewczyny, żadnego chłopaka. Dałam się namówić do postrzelania i od tamtego momentu już mnie nie trzeba namawiać – mówi Magda.

Rekord Polski juniorów - Pamiętam ten moment dokładnie. Było to w niemieckim Suhl, na moich drugich między-

narodowych zawodach z kadrą. Do finału weszłam na drugim miejscu. Gdy uświadomiłam sobie, jak dobrze mi idzie, zaczęłam się denerwować. Musiałam usiąść i napić się wody. Ostatecznie byłam piąta, choć udało się pobić rekord kraju. Największym sportowym marzeniem Magdy jest złoty medal igrzysk olimpijskich, ale chce

zacząć od mistrzostwa Europy, choć może być to niełatwe do osiągnięcia. - Do tej pory w mistrzostwach Europy uczestniczyłam dwukrotnie, niestety, znalazłam się poza strefą medalową. Na takich zawodach napięcie jest nie do opisania, nerwy biorą górę. Dodatkowo ma się przed oczami monitory z aktualnymi wyni-

kami. Po każdym strzale widzi się swoją pozycję i stratę do lidera, to dodatkowo stresuje. Ale są też momenty zabawne. - W pierwszy dzień zawodów w Zielonej Górze wylosowałam stanowisko o numerze 13. Po pierwszym strzale automat z tarczami runął na ziemię i by go naprawić, konieczne było przerwanie strzelania wszystkich za-

W konkurencji Magdy do celu strzela się z odległości 10 metrów. Tarcza ma 4,5 centymetra średnicy, a dziesiątka zaledwie 2 milimetry.

DARIUSZ DANEK (2)

Magda Obacz ma niespełna 18 lat i rekord Polski na swoim koncie. Teraz - po trzech latach treningów we Wrocławiu - wraca do rodzinnego Rzeszowa, gdzie będzie reprezentować PTS Walter.

wodników. Po chwili wznowiono konkurencję i stało się to samo. Śmiano się, że to przez tę pechową trzynastkę, ale okazało się, że nie. W drugi dzień wylosowałam inne stanowisko i sytuacja się powtórzyła. Prawdopodobnie przy naprawie automaty zostały zamienione miejscami i mnie ponownie trafił się ten feralny. W końcu udało się go naprawić na dobre – wspomina Magda. PIOTR WROTNY, dziennikarz obywatelski portalu mmrzeszow.pl Więcej o przygodach Magdy na zawodach, kontuzjach i planach na mmrzeszow.pl


miasto

Czwartek, 27 stycznia 2011 r.

5

sweetdeal.pl/rzeszow Codziennie na sweetdeal.pl/rzeszow pojawiają się nowe oferty z rabatami od 50 proc. Kolacje w restauracjach, zabiegi i masaże w gabinetach kosmetycznych to tylko niektóre z nich. Wyjaśniamy, o co chodzi w zakupach grupowych, które już można robić w Rzeszowie. Każda z ofert ważna jest tylko 24 godziny, a warunkiem uzyskania zniżki jest zebranie określonej liczby zainteresowanych użytkowników. Wtedy propozycja staje się aktywna. Ofer tę dnia kupuje się przez nabycie vouchera, czyli bonu, który wymieniany jest na usługę lub produkt. Czas na wyko rzy stanie vo uche ra okre ślony jest w każdej ofercie.

Jak płacimy Kupując przez sweetdeal.pl/rzeszow, można płacić przez internet. Do wyboru jest kilka banków, przez co nie tracimy pieniędzy na opłacenie prowizji. Po kilku minutach od zapłaty na adres e-mail przychodzi potwierdzenie, a w ciągu doby (również e-mailowo) otrzymujemy kod upoważniający do skorzystania z ofer ty.

Oferta w skrzynce Jak na bieżąco wyłapywać

DZISIEJSZA OFERTA dnia na sweetdeal.pl/rzeszow to 10 zł za voucher o wartości 21 zł na deser Mille-feuille i kawę w Restaurat&Wine Bar Chambrerr. Mille-feuille to efektowny deser z delikatnego i kruchego ciasta, połączony z naturalnie słodkimi owocami i bitą śmietaną.

pro mocje? To bar dzo pro ste. Na stro nie swe et de al.pl/rzeszow można zamówić bez płat ny new slet ter. Wtedy codziennie na skrzynce e-ma ilowej znaj dzie my wiado mość o ofer cie dnia. Pro mocje mo żesz śle dzić również przez Facebook (klika jąc Swe et De al Rze szów „lubię to”).

REKLAMA

SweetDeal to doskonała promocja - SweetDeal to genialna forma promocji restauracji, firm czy salonów kosmetycznych - mó wi Pau lina Su rowiec, marketing menager w jednej z rzeszowskich firm. - Klienci, którzy nie znają firmy, mogą nawet za połowę ceny spróbować jej dań czy usług. Gdy im po sma ku je bądź ofer ta się spodoba, z pewnością będą wracać i jeszcze przyprowadzą ze sobą znajomych. PD

Pomnik spaceruje ulicami miasta

1,5-minutowy film to dzieło kilkunastu studentów III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. W większości scen wykorzystano efekty specjalne, jakie można zobaczyć w profesjonalnym filmie science-fiction. - Chcieliśmy stworzyć oryginalną reklamę wirusową, która trafi do sieci i zostanie rozpowszechniona przez internautów - mówi Mateusz Drozdowski, jeden z kilkunastu twórców projektu. - Studiujemy w Rzeszowie, dlatego skupiliśmy się na głównym symbolu miasta znanym w całej Polsce. Filmik powstawał cały semestr. Studenci sami przygotowali scenariusz, a każdą scenę tworzyli podczas zajęć z przedmiotu grafika multimedialna. - Posłużyli się najnowszą wer sją oprogramowania do tworzenia grafiki 3D oraz programem do tworzenia ani-

WSIIZ

Studenci WSIiZ stworzyli film, którym przez kilka dni żyła cała rzeszowska facebookowa społeczność. Korzystając z najnowszego programu do tworzenia grafiki 3D ożywili słynny pomnik i pozwolili mu wędrować ulicami miasta.

Na filmiku pomnik najpierw chwieje się w posadach, a potem rusza ulicami Rzeszowa, miażdżąc po drodze samochody i wprawiając w przerażenie mieszkańców. Na koniec dociera pod siedzibę WSIiZ, gdzie decyduje się pozostać. macji postaci – wyjaśnia Paweł Trojanowski, asystent w Katedrze Systemów Rozproszonych, pod którego kierunkiem powstał projekt. - Wykorzystali też tzw. motion tracking, wykrywający ruch kamery w klasycznych ujęciach wideo. Z efektu dumni są nie tylko twórcy, ale również rektor WSIiZ. Dzieło powstało bowiem dzięki najnowszemu oprogramowaniu, kupionemu przez uczelnię w ubiegłym roku. ANNA JANIK

Film zobaczysz na: www.youtube.com/watch?v=KYsVQQ2_3vI oraz na portalu mmrzeszow.pl

- Z powodzeniem wystawiamy nasze oferty na sweetdeal.pl/rzeszow - mówi Małgorzata Piela, właścicielka Restaurat&Wine Bar Chambrer (nz. z Grzegorzem Prędkim, szefem kuchni). - Ponad 50 proc. zniżki na desery i dania główne w restauracji skusiło sporo osób. Chyba to jest sukcesem tej akcji, ponieważ wracają i polecają nasz lokal znajomym, a wiadomo, że nie ma lepszej promocji niż zadowolony klient.

DARIUSZ DANEK

- czyli zakupy grupowe zdobywają Rzeszów


6 REKLAMA

reklama

Czwartek, 27 stycznia 2011 r.


Czwartek, 27 stycznia 2011 r.

reklama

7


8

reklama

LOKALE SPRZEDAŻ Komfortowe nowe mieszkania na osiedlu STARY PARK, Rzeszów ul. Miłocińska, infolinia 883 010 203 www.stary-park.pl

NAJTAŃSZE POŻYCZKI NA OŚWIADCZENIE I BEZ SPRAWDZANIA BIKu tel. 17/8535205

Działka rekreacyjna 60ar, gm. Cmolas, dobry dojazd, tel. 782-946-927. 00835A

14943A

PŁYTKI, malowanie, 888-961-142. 00687A

Zadzwoń! Chwilówki od zaraz, 512-360-112 14054A

00104A

01025A

00791A

Tynki, wylewki, tel. 660-972-818. 00083F

Wykończenia łazienki, płytki, malowanie, 172249153, 696117243 00174EN

WYLEWKA maszynowo; docieplanie stropów, 17/242-80-48; 607-160-013 00335A

00102A

Drewno kominkowe,opałowe. Rzeszów, Przemysłowa 12, tel. 512-190-444, 00592A

NAUKA Księgowość, kadry-płace, BHP fryzjerski, wizażystka, manicurepedicure, tipsy OŚWIATA, tel. 17/853-41-50 00013A

00176A

BTU „TRAPER“ Tłumaczenia z i na język węgierski, 0-17/8533963, 0-17/8507115, www.traper.com.pl, traper@traper.com.pl

17813A

BTU „TRAPER“- usługi księgowe, 0-17/8533963, 0-17/8507115 BTU „TRAPER“- wycieczki szkolne i zielone szkoły, 0-17/8533963, 0-17/8507115, www.traper.com.pl, traper@traper.com.pl

TURYSTYKA Beatyfikacja Jana Pawła II 29.04 5.05.2011; El Travel Stalowa Wola, Jana Pawła II 46; 158442225, 604581281

00099F

00082T

BTU „TRAPER“ wycieczki zakładowe i szkolne. 0-17/8533963, 0-17/8507115, www.traper.com.pl, traper@traper.com.pl

Berlin – Poczdam - Wyspa Tropikalna (6 - 8.03.2011); El Travel Stalowa Wola, Jana Pawła II 46/72; 15 8442225, 604581281

BTU „TRAPER“- Wynajem autokarów i busów. 0-17/8533963, 0-17/8507115, www.traper.com.pl, traper@traper.com.pl

00099C

00082M

Egzotyka- Egipt, Turcja, Izrael, Jordania, Kuba, Maroko, Meksyk, Wyspy Kanaryjskie, GROMADA, Rzeszów, Grunwaldzka 17, 017/852-60-60 00176S

FATIMA - Santiago de Compostela LOURDES i inne... 29.03-10.04.2011 El Travel Stalowa Wola, Jana Pawła II 46; 15 8442225, 604581281 00099B

Żaluzje, rolety, vertikale VERTILUX; tel. 17/854-57-95.

00093B

P.H.U. WERA zatrudni montażystów i stolarzy meblowych. Wymagane doświadczenie, Rzeszów, 17/851-33-68, 512-366-599

USŁUGI

Żaluzje pionowe, rolety producent. Cena juz od 19 zł ! „Markus - Texi“ 17 854 79 63

00099E 00263A

Tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, tel. 691-435-279.

Buk kominkowy- tel. 17/851-65-07, 691-858-854.

Masz chwilowy problem finansowy?

Remonty, tel. 607-453-466. Rolety zewnetrzne. Producent! 17-862-64-81.

PRACA DAM PRACĘ

Atrakcyjna pożyczka gotówkowa od ręki. Promocyjne oprocentowanie już od 7,8%, okres spłaty do 15 lat. Rzeszów, 17/8501453

00079A

00083P

Bilety lotnicze, tanie liniePROMOCJE! autokarowe, promowenajlepsze połączenia i ceny, GROMADA, Rzeszów, Grunwaldzka 17, 017/852-60-60.

00184A

00959A

SPRZEDAŻ

KREDYTY - WYSOKIE KWOTY, BEZ PORĘCZYCIELI, SZYBKA DECYZJA, GOTÓWKA OD RĘKI tel.666093556

00083I

PŁYTKI, hydraulika, tel. 604-821-578.

00991B

Wylewki cementowe agregatem docieplanie stropów i ścian Tel. 601-419-782 Zwyżka 20 m, tel. 507 174 375

Meble na wymiar 17/8620526 MEBLE na wymiar, kuchnie, szafy przesuwne Rzeszów, 887-492-454.

Nowa oferta kredytów konsolidacyjnych dla osób zadłużonych. Nowe Banki. Duża przyznawalność, Rzeszów, 17/8506060

KREDYTY

00991A

17364A

00079B

00200A

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAŻ

LEXEXPERT Porady prawne, tel. 792-793-487, 17/852-02-40.

Czwartek, 27 stycznia 2011 r.

00099A

00082N

Francja - Lazurowe Wybrzeże 10-21.07.2011 obóz młodzieżowy; El Travel ; 15 8442225, 604581281 00082R


plebiscyt

Czwartek, 27 stycznia 2011 r.

9

Zgłoś swój ulubiony salon 5. Salon Kosmetyczny Fresco, ul. Przesmyk 6

6. Salon Kreatornia. Hair & Beauty, al. Niepodległości 1

Salon jest jasny i przestronny. Znajduje się w nim 6 gabinetów, z czego w każdym wykonywane są inne zabiegi. - Mamy gabinet dla lekarza dermatologa, który zajmuje się medycyną estetyczną, doradza klientom i wykonuje zabiegi inwazyjne - mówi właścicielka Joanna Beata Król. Mamy też pomieszczenia przeznaczone do zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, masaży, manicure i pedicure. W ofercie są wszystkie podstawowe zabiegi, ale panie najczęściej wybierają oczyszczanie z mikrodermabrazją lub mikrodermabrazję z kwasami. – Klientki cenią też sobie zabiegi nawilżające - dodaje pani Joanna. - Ostatnio coraz modniejsze są zabiegi odmładzające i poprawiające owal twarzy. RAY

7. Studio Fryzjersko - Kosmetyczne Roman Pięta, al. Piłsudskiego 6

Wcześniej salon mieścili się przy ul. Króla Kazimierza i nosił nazwę Beta. Teraz jest własnością nie tylko Bernadetty Baczewskiej, ale i jej syna Oskara. - Nic więcej się nie zmieniło - zapewnia pani Bernadetta. W Kreatorni można obcinać, przedłużać i farbować włosy. Specjalnością jest zabieg keratynowy. - To najmocniejsza na rynku regeneracja włosów - mówi pani Bernadetta. Poza tym można wykonać zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, m.in. manicure, makijaż permanentny, usuwanie zmarszczek metodą igłową i bezigłową, wypełnianie ich kwasem hialuronowym i botoksem. Ostatnie zabiegi wykonujemy we współpracy z chirurgami. Ale zabiegów mamy o wiele więcej. W salonie jest też wypożyczalnia książek. Panie, które przychodzą na zabiegi, mogą wybrać lekturę, a później pożyczyć ją na kilka dni. Staram się, żeby na półkach nie brakowało nowości. I często kupuję je na prośbę klientek - śmieje się pani Bernadetta. RAY

8. Studio Fryzur Matrix, ul. Kopernika 4 Wnętrze nie jest zbyt duże, ale bardzo przytulne. Żółte ściany wykończone zostały korkiem. Pod oknem stoją dwie miękkie kanapy, a na stoliku leżą czasopisma fryzjerskie. Na środku są 2 fotele dla klientów. - Niektórzy myślą, że to mało, ale moim zdaniem, to wystarcza. Dzięki przyjaznemu wystrojowi i miłym pracownikom każdy klient czuje się tutaj swobodnie, zupełnie jak w domu u koleżanki - uważa Sylwia Gruszka, właścicielka salonu. - Przy tym każdy jest profesjonalnie czesany, strzyżony lub farbowany. W swojej pracy bazujemy głównie na profesjonalnych kosmetykach firmy Matrix. Dużym plusem salonu jest jego lokalizacja. - Jesteśmy w centrum, więc łatwo do nas trafić. Działamy na rynku od 8 lat, więc mamy spore doświadczenie i wierną klientelę. A to nasze największe atuty - mówi pani Sylwia. RAY

- U nas zawsze jest miło, wesoło i przyjemnie. Można naładować się pozytywną energią i przy okazji upiększyć - mówi Roman Pięta, właściciel. Studio zajmuje się kompleksową pielęgnacją włosów, strzyżeniem, obcinaniem, przedłużaniem i farbowaniem. Poza tym wykonywane są tu podstawowe zabiegi na twarz, tj. oczyszczanie, nawilżanie, regeneracja. Cztery zatrudnione specjalistki nie tylko zajmują się klientami, ale również szkolą uczennice, które do salonu przychodzą na praktyki. - Każdemu się wydaje, że salon z uczennicami jest mało profesjonalny, jednak to nieprawda - mówi pan Roman. - Trzeba być naprawdę dobrym, wykształconym, doświadczonym i wciąż szkolonym, żeby umieć przekazać wiedzę innym. Ja jestem pewien, że właśnie taki personel u mnie pracuje. RAY

DARIUSZ DANEK (5)

9. Twój Styl. Studio Urody i Masażu, ul. Słowackiego 16, II p. Od 8 lat zdobywa doświadczenie na rynku i codziennie pomaga klientkom w poprawianiu i eksponowaniu urody. - To nasza misja mówi Magdalena Czarnicka. - Najczęściej wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, oczyszczające, regenerujące na twarz i wyszczuplające na ciało. W ofercie jest też solarium, laserowe usuwanie popękanych naczynek, fotoodmładzanie, leczenie przebarwień, depilacja i masaże. Poza tym zabiegi na dłonie, manicure, pedicure i makijaże okolicznościowe. - Jeśli ktoś chce schudnąć, korzystając z zabiegów, może też w ich trakcie poćwiczyć. Służy do tego sprzęt Vacu, czyli bieżnia zamknięta w kapsule z podciśnieniem - opisuje pani Magdalena. – Wszystkie zabiegi odbywają się pod okiem wyszkolonych specjalistów. Bardzo duży nacisk kładziemy na dokształcanie, po to, żeby personel mógł pomagać i doradzać nawet tym najbardziej wymagającym klientom. RAY

Już dziś zamów reklamę: tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876

Nasz plebiscyt cieszy się ogromnym zainteresowanie zarówno wśród klientów, jak i właścicieli salonów kosmetycznych i fryzjer skich. Dzięki wam wpłynęło do nas dziesiątki zgłoszeń. Dziś przedstawimy kolejne salony walczące o tytuł Najpopularniejszego Salonu Urody 2011. Już za tydzień rozpoczniemy SMS -owe gło sowanie, któ re po zwo li wy ło nić ten naj po pu lar niej szy. Wte dy też przedstawimy listę salonów, wraz z przypisanymi im numerami. Salon, który do 7 kwietnia otrzyma największą liczbę głosów, dostanie zaszczyt ny ty tuł Naj po pu lar niejszego Salonu Urody.

Zgłoszenia można przesyłać do 3 marca. Wy starczy wy słać:  SMS na nr 71466. W treści wystarczy wpisać zsalon krop ka nazwa sa lo nu, ad res, te le fon kon tak towy do salonu oraz krótkie uzasad nie nie (SMS nie mo że prze kroczyć 160 zna ków). Koszt SMS-a 1,23 z VAT  e -ma il na ad res sa lon@terazrzeszow.pl, w tytule wpisu jąc: Sa lon Uro dy 2011. W tre ści e-ma ila: nazwa sa lo nu, ad res, te le fon kon tak towy do sa lo nu, krót kie uzasad nie nie oraz dane

zgłaszającego: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy

W przy pad ku prze sy łek pocz towych de cy du je data stempla.

 ku pon pu bli kowany w Teraz Rzeszów.

Każ dy mo że zgło sić do wolną liczbę kandydatów.


10

edukacja

Czwartek, 27 stycznia 2011 r.

Zimowy nabór na studia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania STUDIA II STOPNIA Informatyka (3 semestry) – zapisy do 25 marca Specjalności: bezpieczeństwo i eksploracja danych elektronicznych, informa tyka ekonomiczna, inżynieria komputerowa i multimedialna, systemy komputerowe w służbie zdrowia, technologie wytwarzania oprogramowania Zdrowie publiczne (4 semestry) - zapisy do 25 marca Specjalności: promocja i edukacja zdrowotna, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, technologia produktów kosmetycznych

Wyższa Szkoła Zarządzania STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) Zarządzanie (6 semestrów) – nabór do 15 lutego Specjalności: zarządzanie firmą, finanse i rachunkowość firmy, handel zagraniczny, marketing międzynarodowy, media i biznes, informa tyka w biznesie, zarządzanie instytucjami i gospodarką publiczną, zarządzanie projektami unijnymi Zasady kwalifikacji: ocena świadectwa dojrzałości

Politechnika Rzeszowska STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Wydział Chemiczny Kierunek: technologia chemiczna nabór do 16 lutego STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek: automa tyka i robotyka nabór do 16 lutego Kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informa tyka - nabór do 18 lutego Wydział Chemiczny Kierunki: biotechnologia, technologia chemiczna - nabór do 16 lutego Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Kierunki: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji - nabór do 16 lutego Zasady kwalifikacji: m.in.: brana jest pod uwagę ocena na dyplomie ukończenia studiów przeliczana na punkty, o przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci kierunku zgodnego lub pokrewnego (absolwenci kierunków pokrewnych mają obowiązek uzupełnienia różnic programowych) STUDIA STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE II STOPNIA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska - nabór do 25 lutego Zasady kwalifikacji m.in.: brana jest pod uwagę ocena na dyplomie ukończenia studiów przeliczana na punkty. W przypadku jednakowych ocen dodatkowym kryterium jest średnia ocen ze studiów. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia zgodnym z wybranym kierunkiem. Wydział Zarządzania Kierunek: zarządzanie - nabór do 18 lutego

Zasady kwalifikacji m.in.: brana jest pod uwagę ocena na dyplomie ukończenia studiów przeliczana na punkty, O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku zgodnego lub pokrewnego. Absolwenci kierunków pokrewnych mają obowiązek uzupełnienia różnic programowych. Planowana liczba miejsc jest dzielona proporcjonalnie do liczby zgłoszonych kandydatów spośród absolwentów Politechniki Rzeszowskiej i absolwentów innych szkół wyższych. STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Kierunki: elektrotechnika, informa tyka - nabór do 18 lutego Wydział Chemiczny Kierunek: technologia chemiczna nabór do 16 lutego Zasady kwalifikacji m.in. brana jest pod uwagę ocena na dyplomie ukończenia studiów przeliczana na punkty, o przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci kierunku zgodnego lub pokrewnego (absolwenci kierunków pokrewnych mają obowiązek uzupełnienia różnic programowych)

Uniwersytet Rzeszowski STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: edukacja techniczno-informa tyczna (studia inżynierskie 3,5 roku) – rekrutacja do 10 lutego do godz. 12 Zasady kwalifikacji: konkurs świadectw dojrzałości

REKLAMA

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie oferuje:

Centrala 38-100 Strzyżów ul. Słowackiego 36 tel./fax 17 276-00-60, 17 276-10-10

Kredyty   

Oddział w Czudcu 38-120 Czudec, ul. Jasielska 9 tel./fax 17 277-10-17, 17 277-22-98

Wkłady oszczędnościowe i lokaty terminowe

Oddział we Frysztaku 38-130 Frysztak, Pl. Św. Floriana 9 tel./fax 17 277-79-04, 17 277-70-49 Oddział w Niebylcu 38-114 Niebylec 170 tel./fax 17 277-30-79, 17 277-34-55

Rachunki  

dla osób fizycznych dla podmiotów instytucjonalnych

Bankowość internetowa Oferta specjalna:

KREDYT GOTÓWKOWY

Oddział w Wiśniowej 38-124 Wiśniowa 251 tel./fax 17 277-59-84, 17 277-59-81 Punkt kasowy 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6 tel. 17 276-85-19

dla osób fizycznych, dla rolników, dla osób prowadzących działalność gospodarczą,

Niskie oprocentowanie

KREDYT SOLAR na zakup kolektorów słonecznych

45 % kapitału kredytu dofinansowane ze środków NFOŚiGW

www.bsstrzyzow.pl

Nowa ma tura: uwzględnione będą punkty uzyskane w części zewnętrznej egzaminu, (gdy przedmiotem zdawanym na ma turze było ma tema tyka, informa tyka, fizyka z astronomią, chemia, liczbę uzyskanych punktów mnoży się przez 2 - dla poziomu podstawowego i przez 3 - dla rozszerzonego). Stara ma tura: uwzględniane będą oceny z techniki, informa tyki i/lub ma tema tyki, fizyki plus średnia ocen z dwóch wybranych przedmiotów (chemia, biologia, historia, polski). Kierunek: fizyka techniczna (3,5 roku) - rekrutacja do 10 lutego do godz. 12 Specjalności: fizyczna inżynieria środowiska, optoelektronika i fizyka laserów, standaryzacja i pomiary fizyko-techniczne, urządzenia diagnostyczne i rehabilitacyjne, mikroelektronika Zasady kwalifikacji: konkurs świadectw dojrzałości Nowa ma tura: pierwszeństwo mają ci, którzy w części zewnętrznej matury zdawali ma tema tykę i/lub fizykę (przyjęcie na podstawie konkursu świadectw) Stara ma tura: uwzględniane będą oceny z ma tema tyki, fizyki, polskiego, języka obcego (w przypadku ocen z kilku języków obcych komisja bierze pod uwagę ocenę najwyższą). STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: ma tema tyka (3,5 roku) – rekrutacja 10 lutego do godz. 12

Specjalność: nauczycielska (specjalność główna: nauczanie ma tema tyki specjalność dodatkowa: nauczanie informa tyki) Zasady kwalifikacji: konkurs świadectw dojrzałości * na studiach I stopnia limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandyda tów z nową i starą ma turą. STUDIA II STOPNIA STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy kierunek: edukacja techniczno-informa tyczna (2 la ta) – rekrutacja 10 lutego do godz. 12 Zasady kwalifikacji: konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunkach technicznych (wymagana 60 proc. zgodność standardów ukończonego kierunku ze standardami wybranego kierunku). Przyjęcie na studia o specjalności nauczycielskiej w drodze konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunkach technicznych, których absolwenci posiadają uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów technicznych i informa tycznych. STUDIA II STOPNIA STACJONARNE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy kierunek: fizyka techniczna (2 la ta) zapisy do 10 lutego do godz. 12 Specjalność: fizyczna inżynieria środowiska, nanoelektronika półprzewodnikowa, fizyka laserów i optoelektronika Zasady kwalifikacji: konkurs dyplomów. Licencjat z fizyki technicznej

w zakresie fizycznej inżynierii środowiska lub analogicznych uprawnień po studiach I stopnia. Konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia. Wydział Biologiczno-Rolniczy Kierunek: rolnictwo (2 la ta) - zapisy do 10 lutego do godz. 12 Zasady kwalifikacji: na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej ze studiów do liczby punktów za dyplom licencjacki. Średnią oblicza się z uwzględnieniem przedmiotów kończących się egzaminem i zaliczeniem z oceną. Dokumenty mogą składać osoby ze stopniem inżyniera na kierunku rolnictwo lub posiadające stopień inżyniera (lub licencja ta) pokrewnych kierunków. STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE Wydział Biologiczno-Rolniczy Kierunek: rolnictwo (2 la ta) - zapisy do 10 lutego do godz. 12 Zasady kwalifikacji, m.in.: na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej ze studiów do punktów z dyplomu licencjackiego. Średnia obliczana z uwzględnieniem przedmiotów kończących się egzaminem i kończących się zaliczeniem z oceną. Dokumenty mogą składać osoby posiadające stopień inżyniera na kierunku rolnictwo lub posiadające stopień inżyniera (lub licencja ta) pokrewnych kierunków. ANNA RYZNAR a.ryznar@terazrzeszow.pl 17 867-22-23


zapowiadamy

Czwartek, 27 stycznia 2011 r.

Doda w piątek w klubie Live

W Vinylu spotkają się ludzie z całego świata

DARIUSZ DANEK

Rozmowa z KRZYSZTOFEM RZESZUTKIEM, pomysłodawcą i organizatorem International Party - International Party to impreza tylko dla obcokrajowców? - Nie tylko. Zapraszamy obcokrajowców i Polaków. Ideą tej imprezy jest poznawanie się. Będzie można też podszkolić język, poznać obcą kulturę. - Skąd pomysł? - Widziałem podobne w Warszawie i Krakowie. Tam sprawdziło się to świetnie. W stolicy spotkali się np. „erasmusi”, czyli osoby, które przyjechały do Polski na wymianę studencką. Było bardzo dużo ludzi. - Rzeszów to jednak nie stolica, tutaj ten pomysł może się sprawdzić? - Myślę, że tak. Mieszka tu wielu obcokrajowców. Na WSIiZ są kierunki, gdzie jest ich więcej niż Polaków. Rośnie liczba kierunków z wykładowym angielskim, więc przyjeżdżają do nas np. Ukraińcy, Słowacy, Białorusini. Jest wielu „erasmusów” z Por tugalii, Hiszpanii. Znam nawet Kolumbijczyka, który pracuje w jednej z firm. - Gdzie się poznaje obcokrajowców w Rzeszowie? - Działam w studenckiej organizacji AIESEC, dzięki temu poznałem kilkudziesięciu obcokrajowców mieszkających w Rzeszowie. Konsultowałem z nimi

zresztą pomysł. Taką szansą będzie też International Party. - A co z barierą językową? - Bariery na pewno nie będzie. Polacy dobrze sobie radzą z angielskim, a obcokrajowcy chętnie uczą się polskiego - Takich imprez ma być więcej... - Tak, jeśli inauguracja się uda, a jestem o tym przekonany, International Party będą odbywały się co miesiąc. Będziemy urozmaicać imprezy muzyką i drinkami z całego świata. Chcemy też urządzać imprezy tematyczne, związane z kulturą różnych krajów. ROZMAWIAŁA KATARZYNA MULARZ International Party Dziś, start 21 Vinyl Club, Piłsudskiego 31 Cena: 10 zł Wstęp: od 18 lat

Doda, czyli Dorota Rabczewska rozpoczęła karierę muzyczną w zespole Virgin w 2000 roku. Grupa wydała albumy: „Virgin”, „Bimbo” oraz „Ficca” i po 7 latach została rozwiązana. Doda zdecydowała się na karierę solową. Wydała album „Diamond Bitch”, który zadebiutował na 1 miejscu listy sprzedaży w Polsce i utrzymywał się tam przez 5 tygodni. Szybko uzyskał status złotej płyty, a później podwójnej platyny. Doda miała okazję wystąpić m.in. podczas koncer tu finałowego XXVIII Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, a także na festiwalach tj. Top Trendy, KFPP w Opolu oraz Hity Na Czasie. Poza tym wystąpiła w reality show „Bar”, programie „Jazda z Dodą”

Students Exclusive W Grand Clubie gorąca impreza zorganizowana głównie dla studentów. DJ-e zagrają gorące hity prosto z list przebojów połączone z muzyką house. Przebrania mile widziane. Grand Club, 27 stycznia (czwartek), godz. 22. Wstęp 5 zł - studenci / 10 zł - reszta klubowiczów / panie od 20 lat, panowie od 23 lat.

Vinyl Party Impreza, podczas której DJ Terror i DJ Farmer zagrają muzykę lat 80., pochodzącą tylko i wyłącznie z winyli. Od Zmierzchu do Świtu, 27 stycznia (czwartek), godz. 22. Wstęp wolny.

I Love Black Beats DJ Celownik i DJ Cream zafundują klubowiczom w czwartek dużą dawkę muzyki funk, hip – hopu oraz RnB. Chilli Music Club, 27 stycznia (czwartek), godz. 21. Wstęp wolny.

Book Worm Sesja trwa. Dla wszystkich studentów, którzy chcą oderwać się od książek, klub Revolution przygotował zwariowaną studencką imprezę. Revolution, 27 stycznia (czwartek), godz. 21. Wstęp 5 zł / studentki do godz. 22 wchodzą za darmo.

Studencki Czwartek Styczniowe Studenckie Czwartki to

świetna okazja do karnawałowego szaleństwa. Do tańca zachęcą Moor, Stykky i ClermonTv. LIVE, 27 stycznia (czwartek), godz. 21. Wstęp 5 zł (z legitymacją studencką) i 10 zł (reszta imprezowiczów). PIĄTEK

Ladies Night Rezydencie lokalu wybiorą najlepszą muzykę na „babski” wieczór. Prive Lounge & Club, 28 stycznia (piątek), godz. 21. Wstęp: panowie 5 zł / pani wstęp wolny / selekcja.

Thank you for the music Na parkiecie królować będą przeboje lat 60., 70., 80. i 90, RnB oraz najnowsze hity. Za gramofonami DJ Cream. Chilli Music Club, 28 stycznia (piątek), godz. 20. Wstęp 15 zł / selekcja przy wejściu.

Sex In The City Cykl cotygodniowych imprez poświęcony najpiękniejszym mieszkankom Rzeszowa i okolic. W klubie, oprócz dobrej muzyki, czekają m.in. darmowe drinki. Zagra DJ De La Grande. Obsession Danzka Dance Club, 28 stycznia (piątek), godz. 21. Wstęp 10 zł / panie wstęp wolny / wejście od 21 lat.

Pop Celebration Kolejna impreza z cyklu poświęconego szeroko rozumianej kulturze pop. Mu-

i zasiadała w jury programu „Gwiazdy tańczą na lodzie”. W 2008 roku wystąpiła gościnnie w filmie Krzysztofa Zanussiego „Serce na dłoni”. W 2009 roku zdobyła tytuł Najlepszego Polskiego Wykonawcy w trakcie gali MTV Europe Music Awards. Dzięki głosowaniu internautów z całego świata dostała się do czołówki pięciu najlepszych ar tystów Europy. Ostatecznie zajęła 2 miejsce. Koncert w Rzeszowie będzie częścią realizowanej z ogromnym rozmachem trasy koncer towej. Doda zaprezentuje najnowsze utwory. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to wyjątkowe i niezapomniane show. LIVE, 28 stycznia (piątak), godz. 20. Wstęp 40 (przedsprzedaż: recepcja Icam House Hotel, kino Zorza, Trasa Podziemna, Estrada Rzeszowska) i 50 zł (w dniu koncer tu).

KONCERT

KULT Unplugged Kult od kilku miesięcy intensywnie pracował nad reper tuarem koncer tu w wersji „bez prądu”. Podczas trwającego ponad 2 godziny występu, zespół zagra ok. 26 utworów własnych i tradycyjnie - własną wersję przeboju innego wykonawcy. Kult za-

AZYMUT NA IMPREZĘ CZWARTEK

11

gra w Rzeszowie aż dwa koncer ty pierwszy w niedzielę, drugi w poniedziałek. LIVE, 30 stycznia (niedziela) i 31 stycznia (poniedziałek), godz. 19. Wstęp 110 zł (przedsprzedaż: recepcja Icam House Hotel, kino Zorza, Trasa Podziemna, Estrada Rzeszowska).

Chcesz, żeby zapowiedź z Twojej imprezy, wystawy, koncertu znalazła się w Terazce?

THCulture Koncert połączony z premierą najnowszej płyty zespołu THCulture. Wraz z biletem, każdy otrzyma płytę w prezencie. Afterparty z Itsari (Free Bass Movement) i LVS (Atomic Beats). Underground Pub, 29 stycznia (sobota), godz. 20. Wstęp 15 zł.

Pisz lub dzwoń: a.ryznar@ terazrzeszow.pl 17 876-22-23

REKLAMA

zyka w klimatach lat 70, 80 i 90. Grand Club, 28 stycznia (piątek), godz. 21. Wstęp 15 zł / selekcja / panie od 20 lat / panowie od 23 lat.

Stykky Kolejny piątkowy wieczór w Revo ze znanym i lubianym DJ-em Stykky-m. Revolution, 28 stycznia (piątek), godz. 21. Wstęp 5 zł/dziewczyny do godz. 22 wchodzą za darmo. SOBOTA

KURSY OPERATORÓW •koparkoładowarek •koparek •ładowarek •spycharek •wózków widłowych •żurawi, suwnic •rusztowań •dźwigów towarowych •średniego sprzętu maszyn drogowych • pomp do mieszanek betonowych •BHP i inne Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 16

Ostry Dyżur Dla klubowiczów zagrają DJ-e: De La Grande oraz Wandal. Obsession Danzka Dance Club, 29 stycznia (sobota), godz. 21. Wstęp 10 zł / panie wstęp wolny / wejście od 21 lat.

Epicki melanż Niezapomniana impreza w Revo przy hitach z czołówek list przebojów. Zagrają DJ-e: Kriss i Loco. Revolution, 29 stycznia (sobota), godz. 21. Wstęp 10 zł / panie do godz. 22 wstęp wolny.

Hot Club Mix Imprezę z muzyką klubową poprowadzi DJ Cream. Klubowicze poszaleją na parkiecie przy przebojach znanych z czołówek list przebojów. Chilli Music Club, 29 stycznia (sobota), godz. 21. Wstęp 20 zł / selekcja przy wejściu. RAY

Tel. (017) 863-36-02 www.osz.com.pl


rozrywka

12 byliśmy przy tym

Kaja, Ewa, Barbara, Maciej (nz. od lewej)

Natalia na żywo układa fryzurę Asi Ewelka

horoskop od 20.01 do 26.01 Koziorożec 22.12 – 19.01 Przychylność gwiazd sprawiła, że już zaczynasz zadzierać nosa. Musisz podjąć jakąś ważną decyzję, zrób to, ale nie chwal się wszystkim, co postanowiłeś. Postaraj się teraz przemyśleć wszystkie możliwości i skup się na wybraniu odpowiedniej drogi.

Wodnik 20.01 – 18.02 Starannie dobieraj słowa, bo możesz zostać źle zrozumiany przez bliskie ci osoby. Może to być przyczyną konfliktu, który nie będzie łatwy do zażegnania. Uważaj na górne drogi oddechowe i nie zapominaj o zażywaniu witamin.

Ryby 19.02 – 20.03 Jeśli nie udało ci się nadrobić zaległości, nie martw się, od poniedziałku czeka cię lepsza passa. Popołudniami postaraj się dużo odpoczywać. Zapisz się na masaż lub odwiedź basen - to poprawi twoje samopoczucie.

Baran 21.03 – 19.04 W czwartek poczujesz się słaby i zniechęcony. Będziesz chciał jak najszybciej opuścić biuro, żeby znaleźć się w domu. Zaplanuj wyjście do kina lub spokojne zajęcia relaksujące. To nie jest dobry czas na intensywny wysiłek.

Byk 20.04 – 20.05 Pod koniec tygodnia nie przesadzaj z imprezowaniem i unikaj alkoholu. Może on być przyczyną nie tylko utraty równowagi, ale i... portfela. W domu cisza i spokój. W wolnej chwili przeglądnij stare dokumenty, możesz wśród nich znaleźć jeszcze niezapłacony rachunek.

Bliźnięta 21.05 – 21.06 Sytuacja konfliktowa rozwiązuje się po twojej myśli, ale nie nastawiaj się na zwycięstwo w wielkim stylu. W poniedziałek dopadnie cię lenistwo, jednak postaraj się nie narobić dużych zaległości, bo później ciężko będzie podołać wszystkim obowiązkom.

Rak 22.06 – 22.07 W najbliższych dniach nic szczególnego się nie wydarzy. Skończ to, co zacząłeś i nie przedłużaj w nieskończoność pewnych spraw. Zastanów się, co chcesz dalej robić i postaraj się nakreślić nowy plan. Wkrótce się on przyda.

Lew 23.07 – 22.08 Będziesz miał szansę załagodzenia dotychczasowych sporów i nawiązania serdecznych stosunków z osobami, które do tej pory nie zwracały na ciebie uwagi. Ale miej się na baczności, bo ich intencje mogą być nieszczere.

Panna 23.08 – 22.09 Będziesz pełen uroku osobistego. Los może podsunąć ci prawdziwą okazję, ale nie będzie długo czekał na twoją decyzję. Jeśli jesteś singlem, dobrze znana ci osoba może wzbudzić w tobie gorące uczucie.

Waga 23.09 – 22.10 Planety mówią, że czeka cię sukces w sprawach zawodowych. Zmobilizuj się i pokaż na co cię stać. Nie zabraknie ci pomysłów i przedsiębiorczości, więc jeśli myślisz o otwarciu własnej firmy – nie wahaj się.

Skorpion 23.10 – 21.11 Masz obok siebie prawdziwie oddane osoby. Postaraj się okazać im więcej ciepła. Pamiętaj też, że ludzie lubią być chwaleni... wielu czeka, aż zwrócisz uwagę na ich pracę i zaangażowanie.

Strzelec 22.11 – 21.12 Wykorzystaj intuicję, ona podpowie ci, jak rozwiązać nurtujące cię problemy. Nawet, jeśli w pierwszej chwili podjęte decyzje nie wprawią cię w zachwyt, z czasem przekonasz się, że miałeś rację.

REKLAMA

Czwartek, 27 stycznia 2010 r.

Piątek, Chilli Music Club, impreza Królowa Nocy – ka rnawałowy pokaz mody i stylu.

Teraz Rzeszów z 27 stycznia  

Teraz Rzeszow

Teraz Rzeszów z 27 stycznia  

Teraz Rzeszow

Advertisement