Page 1

Spotkaj się z Joanna Krupą

Wybieramy najpopularniejszą pizzerię - dziś koniec głosowania

12 MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY

4

CZWARTEK, 8 LISTOPADA 2012, NR 42/2012

Jutro otwiera się Galeria Rzeszów Sprawdź, co znajdziesz w największej galerii na Podkarpaciu, której właścicielem jest Ryszard Podkulski. 5-7


wydarzenia

2

Czwartek, 8 listopada 2012 r.

Macie głos

Z Unii chcemy dostać miliony Choć miasto jeszcze w przyszłym roku będzie korzystać z pozyskanych wcześniej unijnych pieniędzy, już myśli o nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W planach są m.in. przebudowa ronda Dmowskiego i szybka kolej miejska.

spalin i oszczędnym gospodarowaniem energią. Chcemy stać się pionierami w technologii pasywnej stosowanej w budynkach komunalnych - przyznaje dyrektor Bęben. Pierwsze projekty miasto będzie mogło składać najprawdopodobniej w 2014 r. Unijne pieniądze do miejskiej kasy trafią najwcześniej w 2015 r. ANNA JANIK a.janik@terazrzeszow.pl

Gdy początkiem października na chodniku pojawiła się ekipa remontowa, ludzie zacierali ręce z zadowolenia, że może wreszcie coś się poprawi. Pracowali kilka godzin i zwinęli swój sprzęt, odjechali, minął dzień, minęły dwa, minęło dwa tygodnie i jak były dziury i wyboje, tak są nadal. Coś połatali, coś pokryli nowym asfaltem ale strasznie nieudolnie, po łebkach, bez żadnego pomyślunku. Kiedy było sucho, to jeszcze można było dojrzeć, gdzie stanąć, którą kałuże obejść, lecz kiedy kilka dni temu zaczął padać deszcz, to slalom tym chodnikiem powinien być wpisany do „wysokiego ryzyka”. gerda11 zobacz zdjęcia na mmrzeszow.pl

Co nas czeka w 2013 r. - przebudowa ulicy Wyzwolenia (nowa nawierzchnia i cztery pasy ruchu), - wymiana kolejnych autobusów MPK, - poszerzenie odcinka al. Sikorskiego od skrzyżowania z uli. Robotniczą do granicy miasta (4 pasy ruchu). - poszerzenie al. Rejtana od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z al. Powstańców Warszawy

KRZYSZTOF KAPICA

- Robimy wszystko, żeby przygotować się do przedsięwzięć, które w latach 2014-2020 będą współfinansowane ze środków unijnych - mówi Stanisława Bęben, dyrektor wydziału pozyskiwania funduszy UM. - Analizujemy dokumenty planistyczne, badamy nasze możliwości finansowe i ustalamy hierar-

chię zadań. Kluczowe projekty przekazaliśmy już do marszałka i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Już wiadomo, że nacisk zostanie położony na bardziej zintegrowane projekty, mające wpływ na rozwój Rzeszowa i całego Podkarpacia. Dlatego - jeśli uda się wywalczyć unijne miliony - miasto przeznaczy je na budowę dróg lokalnych, które będą łączyć się z tymi krajowymi i międzynarodowymi. Jedną z nich jest południowa obwodnica miasta od węzła na S19 w Kielanówce do al. Sikorskiego i dalej w kierunku wschodnim, a także połączenie ulic Załęskiej i Lubelskiej. Kluczowe znaczenie będzie miała przebudowa ronda Dmowskiego (estakada lub tunel) oraz budowa szybkiej kolei miejskiej, do której miasto chce namówić również sąsiednie gminy. W planach jest też zdobycie pieniędzy na uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy Dworzysko, kompleksową rewitalizację terenów zielonych, rozbudowę sieci żłobków, przedszkoli, szkół, a także na stworzenie systemu gospodarowania odpadami. - Wiele projektów związanych jest właśnie z ochroną środowiska, zmniejszeniem emisji szkodliwych

CHODNIK PRZY AL. REJTANA PO „REMONCIE”

Jedną z najważniejszych inwestycji, które miasto chce sfinansować z pieniędzy unijnych, jest przebudowa ronda Dmowskiego. Miałaby tu powstać estakada lub tunel.

ARCHIWUM

Pomóżmy zrobić paczki na Mikołaja

- Chcemy, aby dla wszystkich podopiecznych 6 grudnia był naprawdę wyjątkowy – mówi Monika Barłowska z Fundacji. - Każdy może pomóc. Czekamy na darczyńców.

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie liczy na pomoc w przygotowaniu paczek dla chorych podopiecznych i ich rodzeństwa. Potrzebne są słodycze (chrupki, czekolady, wafelki, soczki, cukierki), zabawki (edukacyjne, książeczki, bajeczki, klocki, puzzle, lalki, auta).

Fundacja prosi, aby były to rzeczy nowe. Bardzo potrzebne są również kosmetyki dla dzieci np: kremy, balsamy do ciała, szampony, chusteczki nawilżające, płyny do kąpieli, mydło, krem sudocrem, tormentiol, maść z witaminą A. Podopiecznym fundacji przydadzą się również: koce, pościel, prześcieradła (na duże łóżka), ręczniki, podkłady Seni, pie-

REKLAMA

JUŻ DZIŚ zamów reklamę: tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876

Dary można przynosić do siedziby fundacji przy ul. Lwowskiej 132, od poniedziałku do piątku, najlepiej w godz. 8 - 16. Zbiórka prowadzona jest do 1 grudnia. Kontakt do biura hospicjum - 17 853 48 18.

luchy tetrowe, zupki/deserki w słoiczkach, kaszki mleczno-ryżowe owocowe, kleiki ryżowe, biszkopty, mleko Bebiko 1,3, mleko NAN 2, pieluchy Seni 1,2,3 (S,M,L). beta

115 tys. zł zebrało ok. 2 tys. wolontariuszy podczas trzydniowej kwesty na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na bieżącą działalność schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, przygotowanie paczek mikołajkowych oraz na budowę Centrum Integracji Społecznej przy ul. Styki.

forum Czytelników

17 867-22-37 od 11 do 14 redakcja@terazrzeszow.pl

dziś dyżuruje Anna Janik

Co to jest mmrzeszow.pl To miejski portal społecznościowy. Żeby założyć na nim konto, wystarczy kliknąć na „dołącz do nas” i uzupełnić krótki formularz. Rejestracja jest szybka i darmowa. Dzięki niej można dodawać własne teksty i zapowiedzi wydarzeń, wysyłać zdjęcia i komentować.

„Teraz” - tygodnik bezpłatny Adres redakcji (oddział w Rzeszowie): ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, tel.: 17 867 22 23 redakcja@terazrzeszow.pl Redaktor prowadzący „Teraz Rzeszów”: Joanna Borowiec - zastępca redaktora naczelnego tel.: 17 867 22 27 e-mail: redakcja@terazrzeszow.pl Reklama: Ewa Bończak - kierownik projektu tel.: 691 432 876; 17 867-23-51 e-mail: reklama@terazrzeszow.pl Druk: Media Regionalne Sp. z o.o., O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzeg ul. Zakładowa 50 tel.: 15 851 31 00 Wydawca tygodników „Teraz” Media Regionalne sp. z o.o. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51 tel.: 22 463 07 00 Prezes zarządu: Joanna Pilcicka Redakcja centralna tygodnika „Teraz“ 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51. Redaktor naczelna: Justyna Duchnowska Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Media Regionalne Sp. z o.o. zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Teraz Rzeszów” jest zabronione.

ISSN 1899 – 2331


wydarzenia

Czwartek, 8 listopada 2012 r.

3

Rozmowa z Remigiuszem Cabanem, dyrektorem Teatru im. Wandy Siemaszkowej - Zbliżają się 51. Rzeszowskie Spotkania Teatralne. W tym roku po raz pierwszy będą konkursem scenografów i kostiumografów. To autorski pomysł? - Tak, odpowiadam za niego w całości. Spotkania obserwowałem od lat, pracując w teatrze nie jako dyrektor, ale jeszcze jako reżyser. Już wtedy widziałem, że brakuje im wyrazistości, że formuła powoli się wyczerpuje, bo rozciągnięte w czasie spektakle, jako całość, tracą atmosferę święta, wyjątkowości. Jedno-

13,1 tys. zł to wynik dwudniowej zbiórki na ratowanie nagrobków Starego Cmentarza przy ul. Targowej. 100 zł - takich banknotów było w puszkach kilka, 50 zł - kilkanaście. Najwięcej, bo kilkaset, było pięciozłotówek. REKLAMA

cześnie zauważyłem, że na fe sti wa lowej mapie Pol ski brakuje wydarzenia poświęconego grupie związanej z insce niza cją przed stawień, m.in. sce no gra fów i ko stiu mo gra fów. Po stanowi łem stworzyć festiwal, w którym wizualna strona spektakli i jej twórcy odgrywaliby główną rolę. Zwłaszcza że nasz teatr jest silnie związany z Józefem Szajną, który w historii teatru powojennego zapisał się jako twórca przedstawień z pewną wizją plastyczną. - Ale rze szow ska pu blicz ność przyzwyczajona jest do oglądania gwiazd... - I nadal je zapraszamy. Tyle że będą występować w przedstawieniach, w których na pierwszy plan będzie wysuwała się scenografia. To nie ma być specjalistyczny przegląd dla wąskiej grupy odbiorców,

wręcz przeciwnie. Plastyka to język tak uniwersalny, że będzie łatwiej dostępny dla publiczności. Nie będzie to też tylko „pokaz mody”, czyli dekoracji. Scenografia będzie spójna z akcją i przekazem spektaklu. Przyjęliśmy formułę konkursu, więc poszczególne grupy teatralne będzie oceniać jury. Zasiądą w nim osoby o ogromnym dorobku i wielkiej randze, a ich uznanie będzie wyróżnieniem nie tylko dla samych nagrodzonych, ale także organizatora. Dzięki RST VizuArt udowodnimy, że Rzeszów ma swoje ambicje i potrafi je realizować. - Których spektakli na pewno nie można przegapić? - Pod czas spo tkań zo ba czymy 10 spektakli, w tym 6 kon kur sowych. Cie ka wym pomysłem ze sceną zbudowaną na sce nie przy cią ga

„Galgenberg” w znakomitej oprawie plastycznej inspirowanej malar stwem Breughla. Nie zwy kłą sce no gra fią wyróżnia się „Ja im jeszcze pokażę. Hommage á Różewicz”, w którym będzie okazja zo ba czć Ja ro sława Bo berka, króla polskiego dubbingu. W tym spektaklu na scenie stoi kilkanaście telewizorów, na których ogląda się rów nież na grane wcze śniej se kwen cje. Wra że nie na pewno zrobi też zamykający festiwal „Makbet”. Dodam tyl ko, że wszyst kie spektakle wybierał prof. Leszek Mądzik, ceniony na całym świecie polski scenarzysta i reżyser. Dlatego mogę za gwa ran tować, że wszyst kie zasługują na taką samą uwagę. ROZMAWIAŁA ANNA JANIK

MARCIN KALITA

Nadal będziemy oglądać gwiazdy

RST VizuArt odbędą się w dniach 17 - 25 listopada. Ceny biletów od 20 do 110 zł. W jury konkursowym zasiądzie m.in. profesor krakowskiej ASP Krystyna Zachwatowicz-Wajda, scenograf Zofia de Ines, malarz Henryk Waniek.

krótko  W „Szopenie” powstał oddział hepatologiczno-gastrologiczny. Udało się go stworzyć dzięki zmianom na istniejącym już oddziale chorób wewnętrznych. Dotychczas chorzy cierpiący m. in. na choroby autoimmunologiczne czy metaboliczne mające związek z wątrobą musieli szukać pomocy poza Podkarpaciem. Dla pacjentów przygotowano 42 łóżka. 30 z nich będzie czekało na chorych ze schorzeniami układu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób

wątroby. Natomiast 12, w tym osiem intensywnego nadzoru, będzie do dyspozycji pododdziału chorób wewnętrznych.

 Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała 250 tys. zł na wyposażenie placówki Stowarzyszenia Siemacha, które wspiera rozwój dzieci i młodzieży. W Rzeszowie swoją świetlicę prowadzi w Millenium Hall. Pieniądze trafią m.in. na wyposażenie pracowni

rozwoju społecznego, multimedialnej, edukacyjnej, muzycznej, kulinarnej.

 Mniej lotów z podrzeszowskiego lotniska wykonuje irlandzki tani przewoźnik Ryanair. Z Rzeszowa w sezonie zimowym nie polecimy do Barcelony Girona i do Bristolu, bo są to połączenie sezonowe. Polecimy natomiast do następujących miejscowości: Birmingham (trzy razy w tygodniu), Dublin (dwa razy w tygodniu, a nie jak do tej pory trzy),

East Midlands, Londyn Luton, Londyn Stansted (cztery razy w tygodniu, było siedem), Manchester.

 Do 250 osób znajdzie pracę w contact center PKO BP, który powstanie przy al. Cieplińskiego. Pracujący tu konsultanci będą obsługiwać klientów banku przez telefon, e-mail lub w formie wideorozmowy. Uruchomienie contact center planowane jest wiosną.

 Formacja juniorów wywalczyła srebro podczas Mistrzostw Europy Show Dance na Węgrzech. Dziewczęta pokonały ponad 20 zespołów z Europy. - Konkurencja była mocna, a na scenie nie wszystko szło zgodnie z planem. Jednak pomysł i choreografia były tak ciekawe, że cała sala naśladowała nasze kroki – mówią Magdalena i Marta Mucha, choreografki Korneli. Zespół działa przy MDK w Rzeszowie. ewa, maf, beta


4

w mieście

Czwartek, 8 listopada 2012 r.

Wybieramy Najpopularniejszą Pizzerię w Rzeszowie

Dziś koniec głosowania Jeszcze tylko dzisiaj (czwar tek) do godz. 24 możecie głosować na wasze ulubione pizzerie. To właśnie wasze głosy zdecydują, która z 14 pizzerii, biorących udział w naszym plebiscycie, jest najpopularniejsza.

Zdjęcie zwycięskiej pizzerii zostanie opublikowane na okładce tygodnika Teraz Rzeszów, a w kolejnych numerach ukaże się cykl 3 ar tykułów o lokalu. Właściciel pizzerii otrzyma nagrodę w postaci weekendu w spa dla dwojga. Nagrody przewidziane są również dla głosujących - to 10 zaproszeń na pizzę. Zapraszamy go głosowania!

Ranking pizzeria Sale & Pepe - 54,24 proc. głosów - głosuj trpizza.7 na numer 72069 pizzeria Pod Lipą - 14,90 proc. głosów głosuj trpizza.10 na numer 72069 pizzeria Torro - 10,32 proc. głosów -

głosuj trpizza.14 na numer 72069 pizzeria Avanti - 9,15 proc. głosów - głosuj trpizza.2 na numer 72069 piwiarnia Warka - 3,51 proc. głosów głosuj trpizza.13 na numer 72069 pizzeria La Sueva - 3,02 proc. głosów głosuj trpizza.12 na numer 72069 pizzeria Va-Bene - 2,04 proc. głosów głosuj trpizza.3 na numer 72069 pizzeria Cilento - 1,07 proc. głosów głosuj trpizza.6 na numer 72069 Toscana Pizza & Caffe - 0,57 proc. głosów - głosuj trpizza.1 na numer 72069 pizzeria Skorpion - 0,39 proc. głosów głosuj trpizza.4 na numer 72069 pizzeria Gondola - 0,28 proc. głosów trpizza.11 na numer 72069 pizzeria La Siesta - 0,28 proc. głosów głosuj trpizza.9 na numer 72069 pizzeria Presto Pepperoni - 0,10 proc.

głosów - głosuj trpizza.5 na numer 72069 pub pizzeria Piwnica - 0,10 proc. głosów - głosuj trpizza.8 na numer 72069 dane z 5.11.2012 r. z godz. 15

Aby zagłosować na daną pizzerię, wyślij SMS pod numer 72069, w treści napisz trpizza.numer pizzerii Koszt jednego SMS -a to 2,46 z VAT Zobacz aktualny ranking na mmrzeszow.pl

Lista pizzerii biorących udział w zabawie: trpizza.1 - Toscana Pizza & Caffe trpizza.2 - pizzeria Avanti trpizza.3 - pizzeria Va Bene trpizza.4 - pizzeria Skorpion trpizza.5 - pizzeria Presto Pepperoni trpizza.6 - pizzeria Cilento trpizza.7 - pizzeria Sale & Pepe trpizza.8 - pub pizzeria Piwnica trpizza.9 - pizzeria La Siesta trpizza.10 - pizzeria Pod Lipą trpizza.11 - pizzeria Gondola trpizza.12 - pizzeria La Sueva trpizza.13 - piwiarnia Warka trpizza.14 - pizzeria Torro

PRZYBYŁO

W klimacie PRL -u

REKLAMA

Przy ul. Kościuszki powstała kawiarnia Cornerstone serwująca amerykańskie specjały. Wśród nich są pieczone na miejscu brownies, cupcakes i cheesecakes. Ana

KRZYSZTOF KAPICA (2)

W Rynku otworzył się kolejny pub. Jak wskazuje nazwa Pewex Pub utrzymany jest klimacie PRL-u. Na miejscu można obejrzeć pamiątki z minionej epoki, usłyszeć dawne szlagiery, spróbować zapomnianych przekąsek.

Amerykańskie specjały

Otwierasz, likwidujesz lub przenosisz swój sklep, restaurację, zakład usługowy w inne miejsce. Daj nam znać, a my poinformujemy o tym mieszkańców Rzeszowa. Piszcie: redkacja@terazrzeszow.pl


temat tygodnia

Czwartek, 8 listopada 2012 r.

5

Jutro otwarcie Galerii Rzeszów Najwyższy w mieście, 45-metrowy wieżowiec, czterogwiazdkowy hotel, ponad 200 sklepów i punktów usługowych. W piątek rusza największa na Podkarpaciu - Galeria Rzeszów.

Centrum powstało w miejscu - zburzonego w 2008 roku - hotelu Rzeszów. Kosztowało ok. 500 mln zł. - To jeden z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych budynków w Polsce. Zastosowaliśmy m.in. system odzysku ciepła z wentylacji i specjalne oświetlenie, zaprojektowane przez firmę ze Stanów Zjednoczonych. Ogrzewaniem, klimatyzacją, systemem przeciwpożarowym można sterować z jednego pomieszczenia - mówi Ryszard Podkulski, właściciel galerii.

Godziny otwarcia galerii Poniedziałek - piątek - 9-21 Sobota - 10-21 Niedziela - 10-20

Parking i dojazd

Hotel i centrum konferencyjne

SXC.HU

Dwa najwyższe poziomy nad galerią zajmie parking na 1000 samochodów. Kierowcy dojadą do niego zarówno bezpośrednio od strony al. Piłsudskiego, jak i od tyłu galerii, nową ulicą Czarnieckiego. Jezdnia powstała w miejscu chodnika, jaki prowadził do tej pory wzdłuż torów kolejowych, od ul. Jabłońskiego do ul. Towarnickiego. Dzięki budowie przejazdu pod al. Cieplińskiego można tu teraz jeździć samochodem. Parking będzie bezpłatny. Nowa droga powstała także między al. Piłsudskiego, a ul. Towarnickiego. Prowadzi zarówno na parking, jak i w rejon ul. Jałowego i Reymonta. Przebudowa układu komunikacyjnego kosztowała 30 mln zł, właściciel galerii zapłacił za nią w ramach umowy offsetowej zawartej z miastem.

Galeria Rzeszów ma ponad 42 tys. m kw. powierzchni handlowej, którą zajmie ponad 200 stoisk polskich i światowych marek. To m.in. Zara, H&M, C&A, KappAhl i Reserved oraz debiutujące w Rzeszowie Pandora, Olsen, Swarovski, Calzedonia i Intimissimi. Będzie także pierwszy w Polsce salon tureckiej marki odzieżowej „ADL”, która handluje już w 40 krajach świata. Potężny sklep zabawkowy otworzy SMYK. Zarządzający galerią przekonują, że dobór najemców był pomyślany tak, aby na zakupy było stać większość mieszkańców regionu. Coś dla siebie znajdą zarówno klienci mniej zamożni, jak i poszukujący najnowszych trendów mody oraz bywalcy eleganckich butików. Dla nich przygotowano ofertę najlepszych polskich projektantów. To m.in.: Maciej Zień, Ewa Minge, Paprocki&Brzozowski i Robert Kupisz. Aby zakupy były łatwiejsze, powierzchnię handlową podzielono na trzy części. Popularne marki w mniejszych punktach handlowych zajmą poziom -1. Duże sieciowe sklepy poziom 0. Na piętrze będą modne butiki. Tu stworzono też wygodne strefy zakupów dla pań i panów.

Galeria Rzeszów w liczbach 1000 - osób znalazło zatrudnienie w Galerii Rzeszów 1000 - samochodów pomieści się na wielopoziomowym parkingu 45 m - to wysokość hotelu, najwyższej części kompleksu 8000 mkw. - szkła zużyto do wykonania elewacji hotelu i galerii 30 mln zł - to wartość robót drogowych wykonanych przez inwestora wokół galerii 42 000 mkw. - to powierzchnia handlowa galerii 200 - punktów liczy część handlowa kompleksu 500 - gości może pomieścić centrum konferencyjno – szkoleniowe 1200 - widzów w sześciu salach pomieści kino Helios

KRZYSZTOF ŁOKAJ (2)

Sklepy i marki

Do wykonania elewacji części hotelowej i galerii zużyto prawie 8 tysięcy mkw. szkła. Wykończeniem wnętrz zajmowała się znana na całym świecie, renomowana pracownia BOSE, a projekt budynku jest dziełem rzeszowskiej pracowni MWM Architekci. W budowę Galerii Rzeszów zaangażowanych było 70 firm z regionu. W szczytowych momentach na placu pracowało ponad 2500 pracowników i lokalnych podwykonawców. W punktach handlowych od piątku będzie pracować tysiąc osób. BG

Rozrywka W części północnej sześciosalowy multipleks mogący przyjąć jednocześnie 1200 widzów otworzy Helios. Nowoczesne kino - poza technologiami Dolby Digital i 3D zaoferuje salę, w której filmy będzie można oglądać siedząc przy stoliku. Za pomocą paneli elektronicznych goście bezszelestnie zamówią tutaj coś na ząb. W ciągu trzech miesięcy ofertę rozrywkową ma uzupełnić klub muzyczny. Od piątku dzieci będą miały dyspozycji krainę zabaw.

Obok handlu i rozrywki Galeria Rzeszów będzie także jednym z największych w regionie centrów szkoleniowo-konferencyjnych na 500 miejsc. Najwyższa część kompleksu to 45-metrowy wieżowiec. To tu będzie się mieścił czterogwiazdkowy hotel Rzeszów, który poprowadzi należąca do Ryszarda Podkulskiego spółka Victoria. Goście będą mieli do dyspozycji 150 pokoi. Najwyższe piętro to sala z zapleczem gastronomicznym, którą można wynająć np. na wesele. Na poziomie +2 będzie działała restauracja z tarasem widokowym, którym latem zamieni się w ogródek pełen parasoli.

Część gastronomiczna

Food court to 20 punktów gastronomicznych. Najbardziej znane marki to McDonald’s i KFC. Będą także restauracje serwujące ryby, kuchnię włoską i wietnamską, naleśniki i kebab. Nie zabraknie kawiarni (m.in. Costa), cukierni (m.in. Keks) i lodziarni (Grycan). Pizzerię otworzy jedna z największych w Polsce sieć Dominium Pizza, będąca właścicielem 60 lokali w kraju i Europie.

Plan trzech poziomów Galerii Rzeszów - str. 6.-7. Jakie atrakcje czekają nas podczas otwarcia - str. 12.


6 MODA 5-10-15 - 9 Cropp Town - 32 Diverse - 4 Esotiq - 67 Gatta - 44 Greenpoint - 47 H&M - 38 House - 32A Sinsay - 2 Mohito - 1 Reporter - 37 Reserved - 43 Świat Bielizny - 50 TOY Planet - 53B ZDROWIE I URODA Apteka - 33A Rossmann - 15 OBUWIE - GALANTERIA Altero - 63 CCC - 21 Centro - 49 Deichmann - 24 Economico - 4A HD heavy duty - 3 Kari - 17 MULTIMEDIA - PRASA Apple - 57A GSM - 53A iMedio - 55 Orange - 57B PLAY - 56A T-Mobile - 60A

temat tygodnia - PLAN GALERII RZESZÓW AKCESORIA - USŁUGI Klucze - 15A Kwiaty - 55A Pasmanteria - przeróbki krawieckie - 55B Poczta - 52 Smoke shop - 54A Zoo Leopardus - 6

Czwartek, 8 listopada 2012 r.

Poziom -1

SPORT 4F - 22 Alpinus/Campus - 16 Converse - 64 HiMountain - 59 Martes Sport - 15B Nike - 31 Puma - 68A RBK-Adidas - 66 Sizeer - 65 WYPOSAŻENIE DOMU Apple - 57A Duka - 72 Home & You - 35 RTV Euro AGD - 14 Weltbild - 62 JUBILERZY Fugart - 70 Zibi – 69 GASTRONOMIA Coffe Shop - 38A Dominium Pizza - 13 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Assam - 45 Five o’clock - 54B Piotr i Paweł - 14A

Poziom 0

MODA ADL - 121/122 Atlantic - 154 Bershka - 169 Bijou Brigitte - 151 C&A - 116 Calzedonia - 141 Camaieu - 125 Cotton Club - 110 Ewa Minge - 158 H&M - 138 Intimissimi - 106A Louve - 161 KappAhl - 115 Marbet - 130 Marilyn - 129A Massimo Dutti - 124 New Yorker - 111 Orsay - 106 Promod - 107

OBUWIE – GALANTERIA Kazar - 159 Venezia - 153 MULTIMEDIA – PRASA Empik - 105 Media Press - 138 AKCESORIA – USŁUGI PZU-Agencja - 106B Świat Spinek - 157A Tchibo - 109 JUBILERZY Apart - 102 Duke - 129 Pandora - 170 Swarovski - 155 Swiss - 171 W.Kruk - 150


Pull & Bear - 131 Reserved - 142 Smyk – Megastore - 117 Stradivarius - 135 Tally Weijl - 162 Tchibo - 109 Tatuum - 167 Unisono - 152 Vero Moda - 166 Zara - 137 ZDROWIE I URODA Douglas - 147 Inglot - 174 Ocular Canada - 146 Odżywki - 155A Stara Mydlarnia - 128 Super-Pharm - 120 Ziaja - 172

MODA Azja - 229 Benetton - 276 Betty Barclay - 273 Click Fashion - 232 Bytom - 204B C&A - 217A Carry - 216 Caterina - 231 Cipo & Baxx - 211 Cubus - 236A Deni Cler - 262 Diva - 260B Digel/Bugatti - 206A Francoise - 261B Gentelman - 206 Guess - 234 Hexeline - 269 Kastor - 203A Lancerto - 207 Lavard - 257 Malou - 233 Mirage - 270 Monnari - 272 New Yorker - 213 Ochnik - 256 Okay - 236 Olsen - 271 Pako Lorente -259 Pawo - 247 Perlanera - 264 Pierre Cardin - 205 Pretty Girl - 266 Pretty One - 260A Próchnik - 255 Royal Collection - 237 Simple - 265 Smyk-Megastore - 218 Solar - 264 Stefanel - 275 Tiffi - 260 Top Secret - 245 Triumph - 251 Vissavi - 261 Vistula - 203 Wólczanka - 250

ZDROWIE I URODA Instytut zdrowia i urody TWÓJ STYL - 206B Marionnaud - 248 Vission Express - 247A OBUWIE - GALANTERIA Badura - 258 Ecco - 253 Euro Obuwie - 208 Gino Rossi - 212 Office Shoes - 268 Ryłko - 263 Wojas - 249 MULTIMEDIA – PRASA Matras - 214 AKCESORIA - USŁUGI Best for your kids - plac zabaw - 236B WYPOSAŻENIE DOMU Decor-Flor - 274 JUBILERZY Jubiler - 246A W. Śliwinski - 246 GASTRONOMIA Grand Kebab -222 Grycan - 201 Kawa - 230 KFC - 228 Kuchnia Wietnamska - THO DO - 220A LoveYo - 224 McDonald’s - 202 Naleśnikarnia - 227 Nordfish - 221 Olimp - 220 Piekarnia Galicyjska - 245B Restauracja Włoska - 219 Sphinx - 245A Subway - 223

Poziom +1

Yes - 154 GASTRONOMIA Costa Coffee - 156 Karmello - 170A Keks - 114 McDonald’s - 101 Tchibo - 109


8

kobieta

Jesienną chandrę zwalcz gorącą czekoladą Mała ilość światła, coraz krótsze dni i niższe temperatury sprawiają, że jesienią trudniej zachować nam dobry humor. Na szczęście, sposób znalazły niektóre rzeszowskie lokale, które serwują specjalne, rozgrzewające menu.

REKLAMA

Miód na ...usta Wraz z jesiennym chłodem i wiatrem zaczynają się problemy ze spierzchniętymi i popękanymi ustami. Nie dość, że źle to wygląda i odwraca uwagę od najlepszego makijażu, to jeszcze boli. Jak temu zapobiec? Stare porzekadło mówi: lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego te z pań, które jeszcze nie zaopatrzyły się w pomadki ochronne, nie powinny dłużej z tym zwlekać.

Do wyboru, do koloru i … smaku

KRYSTYNA BARANOWSKA

- Nikt nie przepada za jesienią, dlatego żeby jakoś osłodzić te coraz dłuższe i ciemniejsze popołudnia postanowiliśmy wprowadzić do naszego menu dodatkowe pozycje - mówi Aneta Stefańska, właścicielka pubu i restauracji Grzesznicy. - Wytwarzanie endor fin najlepiej pobudza kawałek czekolady lub smaczne ciasto. Dlate go nie dłu go bę dzie moż na spróbować u nas wuzetek, owocowych torcików, pychotek i kremówek – dodaje pani Aneta. Jednym ze sprawdzonych sposobów, jakie na jesienną apatię stosują panie, jest słodka pokusa, czyli gorąca włoska czekolada podawana na różne sposoby. Można zamówić wersję z bananami, lodami lub syropami smakowymi. Z kolei podczas randek we dwoje największym powodzeniem cieszy się aromatyczne grzane wino z goździkami, cynamonem i pomarańczami. Wypite w dobrym towarzystwie, w przytulnym otoczeniu przy

Czwartek, 8 listopada 2012 r.

- Dobra kawa i coś słodkiego to zawsze dobry sposób, żeby w pochmurne słotne dni poprawić sobie humor - przekonuje Aneta Stefańska ogrzewającym blasku świec, błyskawicznie poprawia humor i dodaje energii. Jesiennym numerem jeden podczas koleżeńskich wypadów jest grzane piwo z dodatkiem miodu, goździków i cynamonu. Lokal przygotował coś również na porę lunchową. Oprócz pożywnych i kolorowych sałatek cieszących oko i rekompen su ją cych sza rość za oknami w Grzesznikach można spróbować niety-

powych, se zo nowych kaw: Ame ri can Cookie i Kawowej Szarlotki. - Do pierwszej dodajemy syrop smakowy, na wierzchu jest bita śmietana, a na niej pokruszone ciasteczka. Druga ma m.in. cynamon. Dzięki tym kawowym słodkościom lepsze samopoczucie jest gwarantowane - uśmiecha się właścicielka. ANNA JANIK a.janik@terazrzeszow.pl

Producenci kosmetyków prześcigają się w produkowaniu coraz to nowszych i bardziej skutecznych pomadek i balsamów do ust. Mogą być zarówno kolorowe, jak i bezbarwne, o smaku wszystkich owoców, od truskawek po mango. Wiele z nich, oprócz ochrony, oferuje nam również odżywienie dzięki zawar tości witamin, szczególności z grupy B. Warto na to zwrócić uwagę przy wyborze. Nowościami na rynku są też pilingi do ust, które delikatnie usuną łuszcząca się skórę. Można je stosować zarówno zimą, jak i latem, dodatkowo bowiem głęboko nawilżają, a to powoduje, iż usta wyglądają powabniej.

Domowe sposoby Najbardziej skutecznymi sposobami na ochronę skóry ust są metody naszych babć i nie-

zawodny miód. Wystarczy je delikatnie posmarować albo zjeść kanapkę z miodem i nie oblizywać potem ust. Można również masować usta za pomocą zwykłej szczoteczki do zębów. Dobrze je wtedy najpierw posmarować miodem lub posypać cukrem, a następnie za pomocą szczoteczki delikatnie masować. Usta będą lepiej ukrwione, pozbędziemy się skórek, poza tym jest to bardzo relaksujące. W czasie zimy można pod ulubioną szminkę posmarować usta balsamem ochronnym lub cienką warstwą wazeliny. Najpierw jednak trzeba ją ogrzać w palcach, dzięki temu lepiej się rozprowadzi, szybciej wchłonie i będzie lepiej chroniła usta. kacha


reklama

Czwartek, 8 listopada 2012 r.

PKO Bank Polski inwestuje w Rzeszowie Od lewej: ks. Andrzej Augustyński, przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia SIEMACHA, Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, Zbigniew Jagiełło - prezes PKO Banku Polskiego, Marta Półtorak - właściciel Millenium Hall

Już za kilka miesięcy PKO Bank Polski otworzy w Rzeszowie placówkę contact center. Docelowo znajdzie w niej pracę 250 osób. W poniedziałek w rzeszowskim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa podczas, której prezes PKO Banku Polskiego - Zbigniew Jagiełło poinformował o utworzeniu w naszym mieście placówki contact center. Będzie to druga tego typu placówka w kraju. Pierwsza znajduje się w Lublinie. Rzeszowskie contact center będzie miało swoją siedzibę przy alei Cieplińskiego. - Początkowo zatrudnienie

znajdzie tam 150 osób, jednak docelowo planujemy zwiększyć obsadę do 250 pracowników - zapowiedział Zbigniew Jagiełło. - Szukamy ludzi, którzy lubią innych ludzi. Nasi pracownicy muszą też chcieć się uczyć, być systematyczni i precyzyjni w udzielaniu odpowiedzi - dodał prezes Jagiełło. Zakres czynności w ramach contact center obejmuje m.in.: infolinię Banku, kartolinię ob-

sługującą karty płatnicze, ruch przychodzący i wychodzący serwisu telefonicznego iPKO obsługę transakcyjną i informacyjną produktów Banku, serwis telefoniczny dla klientów korporacyjnych, a także infolinię dedykowaną klientom bankowości osobistej i prywatnej. Lokalizacja contact center PKO Banku Polskiego w Rzeszowie, jest również niezwykle ważna dla prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. - Cieszę się, że PKO BP zdecydowało się na taką inwestycje właśnie u nas. Przypominam sobie, jak przed laty firmy przenosiły swoje siedziby do innych miast - Lublina, czy Warszawy. Teraz się to zmienia. Inwestorzy widzą, ze Rzeszów się rozwija, że mamy dobrze wykształcona młodzież. To właśnie u nas przypada najwięcej w całej Unii Europejskiej studentów na tysiąc mieszkańców - powiedział prezydent Tadeusz Ferenc. Prezes Jagiełło przywiózł do Rzeszowa także prezent dla młodszych mieszkańców naszego miasta. W Centrum KulturalnoHandlowym Millenium Hall powstaje placówka dla dzieci i młodzieży „SIEMACHA Spot”, za wyposażenie której zapłaci właśnie fundacja PKO Banku Polskiego. - Dzienne placówki Stowarzyszenia SIEMACHA to nowoczesne „podwórka”, które stanowią atrakcyjną alternatywę dla współczesnej „ulicy”. W przyszłości chcemy stać się największą i najlepiej funkcjonującą organizacją pożytku publicznego świadczącą pomoc dzieciom i młodzieży w Polsce - podkreślił obecny również na konferencji ks. Andrzej Augustyński, Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia SIEMACHA. PKO Bank Polski przekaże Stowarzyszeniu 250 tys. zł. Oficjalne otwarcie „SIEMACHA Spot” już w najbliższą sobotę

Klastry łączą siły

W dniach 6 - 7 listopada w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Innowacyjne klastry siłą napędową rozwoju regionów”. Jej celem była wymiana doświadczeń i umiejętności oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami klastrów z Europy Środkowo-Wschodniej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch oraz Polski.

Tematy poruszane podczas konferencji nawiązywały do zagadnień dotyczących przemysłu informatycznego, lotniczego i ich przyszłych powiązań z przemysłem kosmicznym. W programie wydarzenia znalazły się m.in. wystąpienia poświęcone wpływowi klastrów na rozwój regionów, transformacji sektora lotniczego w Polsce, czy działań samorządów na rzecz klastrów. Podczas drugiego dnia konferencji obyła się prezentacja klastrów działających na Podkarpaciu: Doliny Lotniczej, Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej, Poligenu, Innowacyjnego Klastra Zdrowia i Turystyki, Doliny Ekologicznej Żywności, Krainy Podkarpacie – Klaster Jakości Życia, Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej, Podkarpackiego Klastra Rolno-Spożywczego Podkarpackiego Klastra Żywności Ekologicznej, Klastra Produktów Tradycyjnych i Regionalnych -Podkarpackie Smaki. Konferencja „Innowacyjne klastry siłą napędową rozwoju regionów”, to trzecia z cyklu wydarzenie realizowane w ramach projektu pn. ClusterCOOP Celem projektu ClusterCOOP jest wypracowanie rozwiązań optymalizujących przepisy oraz warunki finansowe dla współpracy pomiędzy klastrami, w tym współpracy międzynarodowej. Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Rzeszowa, jedyny polski partner biorący udział w przedsięwzięciu ClusterCOOP.

9

Kurt Scheller zawita do Rzeszowa Już jutro Kurt Scheller, jeden z najbardziej rozpoznawalnych szefów kuchni w Polsce, odwiedzi Rzeszów! Kucharz poprowadzi warsztaty dla wszystkich miłośników gotowania. W trakcie pokazu, połączonego z warsztatami kulinarnymi, Kurt Scheller ugotuje na oczach zgromadzonych widzów aż 12 różnych dań. Będzie to unikalna kompozycja potraw pochodzących z różnych regionów świata – każdy z wymagających smakoszów z pewnością znajdzie tam coś dla siebie.

Dzięki pokazom, MAKRO Cash & Carry Polska, główny organizator przedsięwzięcia, chce zwrócić uwagę mieszkańców Rzeszowa na możliwość czerpania radości i satysfakcji z gotowania oraz odnalezienia swojej pasji w tej czynności: – Gotowanie dla Polaków przestało być przykrą powinnością, która ciąży nad nimi każdego dnia, ale mimo wszystko jeszcze wiele mamy do zrobienia – mówi Kurt Scheller – Polacy dostrzegli, ze gotowanie może najzwyczajniej w świecie sprawiać przyjemność! Wydaje mi się, że to zasługa wielu programów poświęconych gotowaniu, ale także… blogów kulinarnych. Odkryto, że można jeść smacznie, modnie, zdrowo i wcale nie wiąże się to z ogromnym poświęceniem – dodaje znany kucharz. Wszyscy miłośnicy smacznego gotowania i jedzenia mogą wziąć udział w pokazie, który odbędzie się 9 i 10 listopada (w godz. 10:00-18:00) w hali MAKRO przy Al. Armii Krajowej 9 w Rzeszowie.


10

do słuchania

Maleńczuk i Psychodancing

Czwartek, 8 listopada 2012 r.

Maciej Maleńczuk, wokalista, instrumentalista, poeta, kompozytor, autor tekstów wystąpi tym razem z zespołem Psychodancing. Na koncercie usłyszymy przeboje z płyt: Psychodancing, Psychodancing 2, Yugopolis i najnowszej Psychocantry. Filharmonia Podkarpacka, 10 listopada (sobota), godz. 18, bilety 80/100 zł

KRZYSZTOF KAPICA

Polskie drogi Koncert orkiestry symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej. Usłyszymy Fantazję Polską gis-moll Paderewskiego, marsz wojskowy Schuberta, Uwerturę 1812 Czajkowskiego oraz wiązankę melodii filmowych. Filharmonia Podkarpacka, 9 listopada (piątek), godz. 19, bilety 20 zł ulgowy, 30 zł normalny

Opera w kinie Transmisja na żywo z nowojorskiej Metropolitan Opera. „The Tempest” to spektakl oparty na szekspirowskiej „Burzy”. Dzięki najnowszej technologii widz ma wrażenie, że uczestniczy w spektaklu w Nowym Jorku. Pod obrazem wyświetlany jest polski tekst libretta, a podczas przerw między aktami kamera zagląda za kulisy, gdzie reżyser rozmawia z aktorami. Kino Zorza, 10 listopada (sobota), godz. 18.55. Karnet na 6 oper kosztuje 252 zł. Bilet na jedna operę - 50 zł. Bilety kino Zorza. kj

KONCERTY

Happysad promuje „ciepło/zimno”

Piąty album studyjny za tytułowany „ciepło/zimno” został nagrany w małym domku położonym wśród warmińskich lasów. - Jeszcze nigdy żadne miejsce nie miało tak dużego wpływu na naszą twórczość - mówią członkowie Happysad i dodają, że pomimo kilku zmian w brzmieniu zespołu, to wciąż są piosenki, które ła two zagrać na gitarze i melodie, które ła two zapamiętać. Na albumie znajduje się 12 nowych kompozycji. Za realizację ma teriału po raz kolejny odpowiadał Leszek Kamiński, a gościnnie w utworze „Nie będziem płakać” zaśpiewała Marcelina. Klub Wytwórnia, 9 listopada (piątek), godz. 20. Bilety w

przedsprzedaży 40 zł i 50 zł w dniu koncer tu. Sprzedaż biletów: ekobilet.pl, recepcja Icam House, al. Rejtana 1, kino Zorza, selectshop.pl, Millenium Hall, ska teshop DIBO ul. Kopernika 4

/35 zł w dniu koncer tu. Sprzedaż biletów: sklepik Michał ul. Cicha 2, DS Laura, klub Pod Palmą, sklep Toxic ul. 3 Maja, biuro klubu Pod Palmą ul. Cicha 4, trasa podziemna, kino Zorza

Mela Koteluk zaśpiewa

Hunter Pod Palmą

Malwina Koteluk, polska wokalistka i autorka tekstów. Śpiewała w chórkach grupy Scorpions i Gaby Kulki. W maju 2011 wydała demo z piosenką „Spadochron”, a rok później ukazał się jej debiutancki album o tym samym tytule. Na płycie znajduje się 12 kompozycji. Klub pod Palmą, 8 listopada (czwar tek), godz. 20. Bilety 25 zł

Zespół to uznana marka na polskiej scenie metalowej. Grupa powstała w połowie lat 80. Za album „HellWood” otrzymała nominację do nagrody Fryderyka w ka tegorii: album roku heavy metal. 6 listopada premierę miała najnowsza płyta zespołu za tytułowana „Królestwo”. Klub Pod Palmą, 9 listopada (piątek), godz. 19, bilety 35/40 zł. Sprzedaż biletów: sklepik Michał, ul. Cicha 2, DS Laura, klub Pod

Pod Palmą

REKLAMA

ATRAKCYJNE pożyczki bez BIK , ZUS, US do 500 tys. zł do 30 lat dla wszystkich. Tel. 17/682-13-20. 20630B

Nowa oferta kredytów konsolidacyjnych dla osób zadłużonych. Nowe Banki. Najwyższa przyzna walność !, Rzeszów 17/850-78-00

BUDOWNICTWO

09719U

Setki naszych Klientów cieszy się korzystnym kredytem. Ty też możesz taki wziąć, by spełnić swe marzenia, zrealizować potrzeby. Bezpłatne doradztwo, minimum formalności, szybka decyzja. Rzeszów, Tel 17 850 60 70

DACHOWE okna “Fakro”, schody- wszystkie rodzaje. Z montażem VAT 8%. Najnizsze ceny! Rzeszów,Batorego 22, tel. 17/852-84-92, www.wasiak.net

09719S

07213A

BIZNES

Spłacasz kilka kredytów? Mamy dla Ciebie lepsze rozwiązanie - zamienimy je na jeden tańszy. Bezpłatnie doradzimy i wybierzemy najlepszą ofertę, pomożemy w załatwieniu formalności. Zadzwoń i przekonaj się, że warto. Rzeszów, Tel 17 850 14 97 09719T

Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident: 600 400 295 7 dni w tygodniu 7:00-21.00 03763A

GASTRONOMIA

11141A

Korepetycje - j. angielski, 609-020-422 11900A

Uprawnienia energetyczne do 1 kV GRATIS !!! Funduje ZRYW OSK Rzeszów dla osób pracujących tel 501 060 830 oraz 399 511 042 08367A

SPRZEDAŻ Drewno kominkowe,opałowe. RAFO Rzeszów, Przemysłowa 12, tel. 512-190-444 16414A

NIKO, drewno kominkowe, tel. 17/851-65-07, 691-858-854 00755A

Obiad z dostawą do domu. Abonament tygodniowy 60 zł, dla młodych, rodzin, seniorów; www.fabrykaobiadow.ipr.pl, 17/854-94-24, kom. 501-725-765

KREDYTY

Fizyka matura korepetycje 178542767

11746A

USŁUGI Instalacje, piecyki, tel. 603-133-683 00865A

Wycinka, przecinka drzew, również w miejscach trudno dostępnych, np. nad dachami, liniami itp., wywóz odpadów, cięcie drewna na drobne. Niskie ceny. Tel. 604-220-657 11802A

Atrakcyjna pożyczka gotówkowa od ręki. Promocyjne oprocentowanie już od 9,8%, okres spłaty do 15 lat. Rzeszów 17/850-60-60 09719X

NAUKA 694-021-318 Matematyka - nauczyciel 11860A

Palmą, sklep Toxic ul. 3 Maja, biuro klubu Pod Palmą ul. Cicha 4, trasa podziemna, kino Zorza

Palmą, sklep Toxic ul. 3 Maja, biuro klubu Pod Palmą ul. Cicha 4, trasa podziemna, kino Zorza

Akustyczny punk Julii Marcell L’orange Electrique To piosenkarka, pianistka, skrzypaczka i kompozytorka w jednym. Mieszka i nagrywa w Niemczech. Laureatka Paszpor tu Polityki 2011 w ka tegorii muzyka popularna. Laureatka Nagrody Ar tystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego w 2011 r. Śpiewa utwory punkowe w aranżacjach akustycznych opar tych o for tepian i kwar tet smyczkowy. Klub Pod Palmą, 10 listopada (sobota), godz. 20, bilety 30/35 zł. Sprzedaż biletów: sklepik Michał ul. Cicha 2, DS Laura, klub Pod

Trzonem „Elektrycznej pomarańczy” jest duet Pawła Czajowskiego i Michele Cuscito. Cuscito to włoski harmonijkarz i wokalista. Muzycy spotkali się w Krakowie pod koniec 2008 roku. Inspirują się brytyjskim bluesem i amerykańskim psychodelicznym rockiem. Od Zmierzchu do Świtu, 8 listopada (czwar tek), godz. 20.30, bilet 10 zł, sprzedaż biletów: Od Zmierzchu do Świtu i sklep Toxic ul. 3 Maja

Rockaway i Adapters Adapters to rzeszowskie trio grające alternatywnego rocka. Rockaway to heavy-roll-big-beatowcy z Rzeszowa. Obok tych zespołów wystąpi gość specjalny. Red Zone, 8 listopada (czwartek), godz. 20, bilet 10 zł

Closterkeller Czołowy przedstawiciel nurtu tzw. „klimatycznego” rocka na polskiej scenie. Liderką zespołu jest Anja Orthodox, artystka obdarzona charakterystycznym głosem, charyzmą i manierą wokalną. Red Zone, 11 listopada (niedziela), godz. 20, bilety 30/35 kj


do oglądania

Czwartek, 8 listopada 2012 r.

11

PREMIERY TYGODNIA

Alex Cross

Pokłosie dramat, Polska, od 15 lat, 110 min Bracia próbują znaleźć odpowiedź na tajemniczą zagadkę sprzed lat. Odkrywanie tajemnic przeszłości prowadzi jednak mężczyzn do konfliktu z mieszkańcami swojej wsi. Film z Ireneuszem Czopem i Maciejem Stuhrem wyreżyserował Władysław Pasikowski. Multikino, 9 listopada (piątek), godz. 10.20, 12.50, 14.50, 18, 20.30, 23; 10 listopada (sobota), godz. 9.50, 12.50, 15.20, 18, 20.30; 11-14 listopada (niedziela - środa), godz. 10.20, 12.50, 15.20, 18, 20.30

kryminał/ thriller, USA, od 15 lat, 102 min Alex Cross pojawił się już na ekranach dwukrotnie, wcześniej w filmach „Kolekcjoner” i „W sieci pająka”. Mężczyzna tropi seryjnych morderców. Tym razem śledzi Sullivana, znanego jako Rzeźnik ze Sligo. Detektyw staje mu na drodze i naraża życie swojej rodziny. W rolach głównych Tyler Perry, Matthew Fox, Edward Burns i Jean Reno.

Zorza, 9 listopada (piątek), godz. 14; 10 listopada (sobota), godz. 16.30; 11 listopada (niedziela), godz. 14, 19.40; 12 listopada (poniedziałek), godz. 12, 17.10; 13 listopada (wtorek), godz. 11, 20; 14 listopada (środa), godz. 19.

Multikino, 9 listopada (piątek), godz. 13.50, 16.10, 18.30, 21, 23.20; 10-14 listopada (sobota środa), godz. 13.50, 16.10, 18.30, 21

NA SPEKTAKL

Pinokio

Mała syrenka

Starszy samotny człowiek wpadł na pomysł wystrugania z drewna lalki. Nadał jej imię Pinokio. Zabawna lalka ożyła i postanowiła poczuć smak wolności. Ucieczka z domu jednak nie była dobrym pomysłem. Na Pinokia czekało mnóstwo niebezpiecznych sytuacji, w których nie potrafił sobie sam poradzić. Teatr Maska, 8 listopada (czwartek), godz. 9, 11; 9 listopada (piątek), godz. 9. Bilety: 14 zł.

Historia syrenki, która chcąc być bliżej ukochanego, postanawia poświęcić swój piękny głos oraz możliwość przebywania w głębinach. Spektakl uczy, że każde dobro zostaje kiedyś wynagrodzone. Teatr Maska, 11 listopada (niedziela), godz. 16.30; 13 listopada (wtorek), godz. 9, 11; 14 listopada (środa), godz. 9. Bilety: 14 zł, dla grup: 12 zł.

REKLAMA

PREMIERA

Autor Sztuka angielskiego drama turga, Tima Croucha, który podejmuje zagadnienie, co znaczy być widzem w teatrze. Spektakl wyłącznie dla dorosłych. Teatr im. Wandy Siemaszkowej, 9 i 10 listopada (piątek, sobota), godz. 19.

Szalone nożyczki Mistrz grzebienia i nożyczek Tonio Wzięty prowadzi salon fryzjerski. Wynajmuje lokal od Izabeli Richter, która wkrótce zostaje zamordowana w swoim mieszkaniu, znajdującym się tuż nad salonem Tonia. Rozpoczyna się śledztwo w sprawie zabójstwa. W kręgu podejrzanych jest m.in. główny bohater. Teatr im. Wandy Siemaszkowej, 8 i 9 listopada (czwar tek, piątek), godz. 19; 10 listopada (sobota), godz. 18. Bilety: 35/ 50 zł. EB

Szachowego mistrza poznamy w niedzielę

patronat tr

Trwają Szachowe Mistrzostwa Rzeszowa, które mają wyłonić mistrza seniorów, juniorów oraz w kategorii do 10 lat. W piątek turniej rozpocznie się godz. 17.30, w sobotę o godz. 10, a w niedzielę o godz. 9. Zakończenie i wręczenie nagród o godz. 14. Dojazd do Rzeszowskiego Domu Kultury (ul. Staromiejska 43a) linią 8. Wstęp dla kibiców wolny.


do oglądania i słuchania

12

Czwartek, 8 listopada 2012 r. szczegółowy program otwarcia

Galerię otworzy słynna fotomodelka

Joanna Krupa, znana głównie z telewizyjnego show „Top Model”, będzie ambasadorką otwarcia Galerii Rzeszów. Zaśpiewa grupa Afromental. Gwiazdy szklanego ekranu, występy uczestników talentshow, pokazy mody, spotkania ze sportowcami, a do tego konkursy z nagrodami i rabaty na zakupy - ci, którzy jutro pojawią się w Galerii Rzeszów, mogą spodziewać się wielu wrażeń. Nowe centrum handlowe oficjalnie otworzy fotomodelka, celebrytka i prowaREKLAMA

dząca program „Top Model” Joanna Krupa. Towarzyszył jej będzie Olivier Janiak. W programie znalazł się także pokaz kolekcji Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego, najzdolniejszych młodych projektantów mody, nagradzanych m.in. przez magazyn „Elle“. Otwarcie uzupełnią pokazy akrobatek z tria ETC, finalistek programu „Mam Talent”, i tancerzy z programu „You can dance”. Gośćmi honorowymi będą mistrzowie Polski, siatkarze Asseco Resovii Rzeszów. W salonie Lancer to pojawią się m.in. Olieg Achrem, Paul Lotman, Jochen Schoeps, Łukasz Perłowski i Maciej Dobrowolski. Część muzyczna wielkiego otwarcia to re ci tal Marcina Spennera, finalisty programu

ARCHIWUM

„XFactor”, i występ gwiazdy wieczoru, grupy Afromental, jed no gło śnie okrzyk nię tej przez kry ty ków naj lep szym polskim zespołem współczesnym. „Łozo” i spółka mają na swoim koncie trzy krążki. Ostatni „The B.O.M.B.” ukazał się rok temu. Na piątkowym kon cercie usły szy my największe przeboje grupy. Sobota będzie dniem atrakcji dla maluchów. Czekają ich niezwykłe zabawy z animatorami, występ iluzjonisty, malowanie buziek, konkursy. W ramach programu Rzeszowskie Talenty na scenie wystąpią młodzi ar ty ści z Cen trum Sztuki Wokalnej oraz zespół T8. Gościem specjalnym będzie dziennikarz i fotoreporter Jarosław Kret. ANNA JANIK

SOBOTA: godz. 11-18 - dzień atrakcji dla dzieci

Spotkanie z gwiazdami w empiku

ZOOM

Afromental zaśpiewa swoje największe przeboje

PIĄTEK godz. 14 - uroczyste otwarcie galerii z udziałem Joanny Krupy i Oliviera Janiaka godz. 15-19 - Fashion Show: prezentacje marek Galerii Rzeszów: Guess, Patrizia Pepe, Pandora, Adl, Royal Collection, Maciej Zień, Robert Kupisz godz. 15-20.30 - Dance&Hair Show salonu Twój Styl oraz klubu Fitness for Life z tancerzami programu „You can dance” godz. 16.30 i 18.25 - pokaz akrobatek z tria ETC - finalistek programu „Mam Talent” godz. 19 - recital Marcina Spennera finalisty programu „XFactor” godz. 19.30 spotkanie z siatkarzami Asseco Resovii Rzeszów (salon Lancerto) godz. 20.30 - pokaz kolekcji Paprocki&Brzozowski z udziałem projektantów godz. 21 - koncert zespołu Afromental godz. 22-23 nocne zakupy

Ambasadorką otwarcia Galerii Rzeszów będzie Joanna Krupa.

Fani muzyki będą mogli w piątek zdobyć autograf swoich idoli w nowym salonie Empiku. Godzinne spotkania z zespołami Happysad, Hunter i Afromental rozpoczną się o godz. 17 i zakończą o godz. 20.


reklama

Czwartek, 8 listopada 2012 r.


Spotkaj się z Joanna Krupą

Wybieramy najpopularniejszą pizzerię - dziś koniec głosowania

12 MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY REKLAMA

4

CZWARTEK, 8 LISTOPADA 2012, NR 42/2012


reklama

Czwartek, 8 listopada 2012 r.


Czwartek, 8 listopada 2012 r.

reklama

Teraz Rzeszow 8.11.12  

Teraz Rzeszow 8.11.12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you