kaliforniya

kaliforniya

Turkey

Yapılan araştırmalar gelecek yıllarda tarımsal alanların çok daha fazla zarar göreceğini ve toprakta biriken kimyasalların ürünler için büyük tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Buna çözüm olarak kırmızı Kaliforniya solucanı yetiştiriciliği için desteğin arttığını görüyoruz.

www.kirmizikaliforniyasolucani.org/