Page 1

VESTUVIŲ SCENARIJUS NAMUOSE PIRŠLYS

Štai išaušo gražiai 20xx metų rugxxxxxx xx-oji diena. Šią dieną du jauni žmonės įrašys naujame lape savo gyvenimo knygoje.

SVOČIA

Šiandien, šią ypatingą dieną, susirinko didelis būrys artimųjų, draugų ir pačių brangiausių žmonių, išleisti į platų, sudėtingą gyvenimo kelią ........LIĄ ir ..........DRIŲ, iš kur Jie grįš vyras ir žmona. Pagrindinis šios šventės liudininkas ir palydos vyriausias vadovas – PIRŠLYS. Svočia įsega PIRŠLIUI gėlę, jis SVOČIAI paduoda puokštę.

SVOČIA

Svarbiausia šios šventės pora yra mūsų jaunavedžiai: ......LIA ir .......DRIUS. Jaunoji įsega JAUNAJAM gėlę, jis JAUNAJAI paduoda puokštę.

SVOČIA

Dabar paprašysiu JAUNOSIOS užrišti piršliui juostą, kad visi jį atpažintų. JAUNOJI užriša PIRŠLIUI juostą.

PIRŠLYS

Jaunieji, pristatykite poras, kurios mus šiandien lydės. Pristačius porą, pamergė įsega pabroliui gėlę, pabrolys paduoda pamergei puokštę.

SVOČIA

Štai koks šaunus pulkas šiandien mus lydės į metrikacijos skyrių ir Bažnyčią. Tik jaunamartė dar be rūtų vainikėlio, tad šį jaunystės simbolį paprašyčiau įsegti mamytės. MAMA jaunajai sega rūtas.

PIRŠLYS

O dabar norėčiau pripildyti taures ir pakelti jas už sėkmingą pirmąjį žingsnį bendrame šių jaunų žmonių gyvenime. Už meilę ir santarvę!

SVOČIA

Siūlau pakelti taures už DALIOS jaunas dieneles, už jos vaikystę, už šiuos namus, kurie ją užaugino, už šitą lizdelį, iš kurio ji išskrenda ir už laimingą tolimesnį kelią.


SVOČIA

Pamergės ir pabroliai, prašome papuošti mašinas. Visi išeina į lauką puošti automobilių. IŠLYDINT JAUNUOSIUS IŠ NAMŲ

PIRŠLYS

Šiandien susirinkome visi į šiuos namus palydėti .......LIOS ir.......IAUS į bendrą gyvenimo kelią. Netrukus ant jų pirštų sužibės sutuoktuvių žiedai ir čia jie sugrįš jau kaip vyras ir žmona. Šiandien Jūs paliekate tėvų namus. Lyg paukščiai išskrendate kurti savo laimės, nors čia dar sugrįšit ir pasidžiaugti, ir pasiguosti. Šiuo metu Jūs į ateitį dedate daug vilčių ir net nesusimąstydami aukojate savo nepakartojamą ir nepriklausomą jaunystę. Bėgs metai, išmargindami Jūsų gyvenimą naujais įvykiais, vardais, darbais. Bus daug pavasarių, išskris ir sugrįš paukščiai, tik neparneš ant savo sparnų jaunystės. O, kad Jūsų gyvenimo kelias būtų tiesus ir kuo mažiau duobėtas, išgerkime paskutinį Jūsų jaunystės tostą!

SVOČIA

........LIA ir ........RIAU, šiandien Jūs atversite naują, dar visiškai švarų ir nepaliestą savo gyvenimo knygos puslapį. Tik toliau jau rašysite ne po vieną, kaip anksčiau, o dviese. Skleisis šiuose puslapiuose Jūsų džiaugsmo ir laimės puokštė, virpės judviejų rūpesčiai ir nemigo naktys, sužvilgės ir nesėkmių ašara. Tą nuostabią Jūsų knygą plaks žvarbūs rudenio lietūs, joje pražydusius džiaugsmo ir meilės žiedus tykos pakąsti šalnos. O mes pakelkime tostą už tai, kad Jūsų gyvenimo knygos puslapiuose visada spindėtų saulė, nevystų džiaugsmo, meilės, laimės žiedai.

SVOČIA

Brangūs TĖVELIAI, Vaikai išeina Ir liūdit Jūs dabar, Kaip liūdi, kad visi tėvai. Vaikai, vaikai... Jie nori būti dideli


Ir džiaugtis nori jie vieni, Ir dirbt vieni, ir verkti... Jūs nesisielokit, neklausinėkit. Ateis dar jie Ateis vaikai džiaugsmu pasidalinti. Kai liūdna bus, ar bus sunku Tikrai ateis! Dažnai ateis! Jūs nuolat būsit su vaikais. Pažvelkit į tolimą kelią, kuriuo šiandien išeina Jūsų vaikai. Padėkite Jiems praminti šį nežinomą kelią savo gyvenimo patyrimu, geru žodžiu. Neužmirškite ir to, kad nuo šiandien ne Jums priklauso vaikai – jie sugrįš pas Jus pasidžiaugti kartu savo sėkme, pasiguosti, kai užklups negandos, bet nuo šiol jie norės grįžti į savo išpuoselėtus namus. Tėvų namuose jie bus tik svečiai, tik paukščiai, skubantys grįžti į savo lizdą.

PALAIMINIMUI SVOČIA

JAUNIEJI, tegul Jūsų gyvenimas būna šviesus, o kelias į tėvų namus tebūna trumpas. Mieli TĖVELIAI, Jūsų švelnių rankų vaikai niekada nepamirš. Jie dėkingi už visas nemigo naktis, už švelnų rūpestį ir paguodą. Už viską jie gali atsidėkoti, bet kaip atsidėkoti už tą nežinią, į kurią su gražaus gyvenimo viltimis Jūs juos palydite šiandien? Tad leiskit, padėkos ženklan, jiems suklupti prie Jūsų kojų, nulenkti galvas ir išbučiuoti kiekvieną raukšlę – gal tai sumažins Jūsų skausmą, gal tai gyventi jiems padės. Tu padėkoki mamai, tėvužėliui, Namų kertelėms, slenksčiui padėkok Augino, mokė, šluostė ašarėlę Todėl ties vartais dar sustok. Sustok ir pasakyk, kad laikas jau atėjo, Atbėgo meilė ir jau šaukia iš namų.


Tėvų švelni glamonė – dvelksmas vėjo, Pabalo jau. Einu, einu... Laiminga būti palinkėki, mama, Laimingo kelio, džiaugsmo palinkėk, Išsiveža piršliai tavo širdies dalelę Rūtas nueik sodelin nugenėk. Prašau tėvelius palaiminti savo vaikus. TĖVAI laimina jaunuosius. PIRŠLYS

Gana liūdnų tostų, žodžių, laikas keliauti.

SVOČIA

Tėveliai palydėkite savo vaikus iki mašinų, pabroliai apkabinkite savo mergelias, piršly nepalik savo svočios ir gero kelio, ir Dievo palaimos mums visiems.


10 PIRŠLIO ĮSAKYMŲ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Žmogus žmogui draugas, o bičiulis - po 40° brolis. Gerbk savo uošvę kaip pats save. Tavo žmona-mano žmona, mano žmona - tavo teta. Visi žmonės gimsta laisvi, vėliau tuokiasi. Gerdamas supūsi, negerdamas išdžiūsi. Saugok bendrą turtą, teisingai juo naudokis, nesupainiok lėkštės su pagalve. Svečiams draudžiama gerti tiesiai iš butelio, plėšyti dekoracijas, knarkti už stalo. 8. Kas gėrė - išėjo, kas gers - išeis, o argi nemirtingas tas, kuris negers? 9. Šlovė arkliui, kad jis gerdamas jaučia saiką. 10. Piršlys - neliečiamybė, draudžiama kėsintis į jo gyvybę.


Aš, piršlys, įsakau, suteikti medaus mėnesį jauniesiems: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Apmatavimų atlikimui. Prisitaikymui vienam prie kito. „Kamasutros“ išstudijavimui. Pripratimui miegoti dviese. Šeimyniniam klimatui sukurti. Vaikeliui pradėti.

Medaus mėnesio ataskaitą prašau pa-teikti po devynių mėnesių būsimųjų senelių tarybai. Jūsų laukia pasaulio miražai, Medaus mėnesio laimės vojažai: Neišdildomą jausmą patirsit – Rodos dviese Jūs žemėje liksit; Netrikdys Jūsų svetimas žvilgsnis, Nežavės Jūsų svetimas šypsnis... Juk sujungė Jus meilė šiandieną Ir daugiau Jums nebūti po vieną! Lai bus gyvenimas tarsi medaus mė-nuo! Piršlys Data


PIRMOS NAKTIES PROTOKOLAS LOVOS PATIKRINIMO AKTAS Komisijos pirmininkas: ponas Paponešis Sekretorė: panelė Kelnaitytė Nariai: ponas Pasijonis ponia Bekialnienė Komisija patvirtino jaunavedžių šią naktį eks-plotuotą inventorių ir išsiaiškinę padarytus de-fektus surašė šį aktą.Visi žino tą, kad nuo va-kar dienos jaunavedžiai ...........jolė ir .............das ju-ridiškai skaitomi kaip vyras ir žmona, ir kad jiems patikėta viena iš būtiniausių šeimyninia-me gyvenime materialinių vertybių – lova. Lova, kuri buvo patikėta jaunavedžiams pagal šeimy-nines ir pilietines teises, kuri privalo būti sau-goma kaip žmonijos dauginimosi priemonė, kaip liaudies šeimos turtas. Kruopščiai apžiūrėjus šį meilės simbolį po pir-mos nakties, komisija nustatė, kad prieš parą laiko lova buvo pilnavertė ir ji galėjo atlaikyti normalų statinį ir dinaminį apkrovimą. Tačiau po šios nakties daiktas neteko sau bū-dingų savybių: išvaizdos, puikios amortizacijos. Be šių trūkumu išsiaiškinta ir kita eilė gedimų: Viename gale išspirtos dvi lentos, kitame ga-le nutrinta politūra 1 m2 plote. Manoma, kad tai įvyko nuo kūno perkaitimo susijungus priešingiems poliams. Nulenkti lovos galai ir šonus jungiantys varžtai. Manoma, kad tai įvyko nuo per dide-lės vibracijos. Viena šoninė lenta apsvilusi. Komisija galvo-ja, kad jaunieji išvystė trintį norėdami įsiti-kinti, ar tikrai protėviai gaudavo ugnį dviejų kūnų trintimi. Viena lovos lenta nulaužta ir rasta po čiuži-niu. Manoma, kad tai daryta patogumo dėlei, išlyginant duobe lovos viduryje. Pagalvė sudrėkusi. Galvojama, kad jaunieji karščiavo ir smarkiai prakaitavo. Čiužinys išilgai perplėštas. Išsiaiškinta, kad jaunajam kažkodėl reikėjo kojos atramos. Jos ir buvo nesėkmingai ieškota. Bet laimei šios skylės dėka buvo aptiktas didokas, gerai išsunktas sūris – šios nakties darbo rezulta-tas. Kruopščiai apžiūrėjus ir ištyrus komisija sūrį pripažino aukščiausios rūšies ir suteikė jam kokybės ženklą. Nuostolius nurašyti gamybos išlaidoms. Tėveliams siūlome nupirkti naują lovą. Pasirašo Komisijos pirmininkas: ponas Paponešis


STALO IŠPIRKIMO SUTARTIS Mielos moterys ir vyrai, Seneliai ir vaikai pipirai. Šitas laiškas – sakramentas Pažyma ir testamentas. Jis išduotas, kaip matyti Apgavikams nustatyti. Kaip gi jiems dabar ne gėda Kas už vaišių stalo sėdo?! Štai jaunoji, kad ją velnias Jeigu jai numovus kelnes, Šlynu veidą nuvalyti Vyras būtų kaip matyti. Ir jaunasis kaip vištelė Šitaip tik panelė gali. Rankom kaklą apsivyti Užpakalį pakraipyti. Pažiūrėkit į svočiutę Dėdę drūtą, kaip lakštutę. Pats už stalo įsipiršo Tiktai barzdą nusiskust pamiršo. O piršlys tai tetulė Nors jai skriblius dailiai guli Švarkas, juosta išaustinė, Bet išduoda ją krūtinė. Taigi prašom nesupykti Vaišių stalą šį palikti... Piršlys ir Svočia


Mes, tikrieji piršliai ir pulkas, sudarome šią sutartį su apsišaukėliais piršliais ir jų pulku, ir siūlome už stalo išpirkimą šią kontribuciją: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vienas puslitris baltos. Vienas puslitris saldaus. Vienas puslitris tauraus. Du buteliai su burbulais. Vienas maišas saldainių. Dvi eilės aplink kaklą...

Sukrovus kontribuciją ant stalo, apsišaukėliai palieka savo įsitvirtinimus. Pasirašo: Apsukrusis piršlys Žavioji svočia Mergelės roželės Berneliai ereliai Apsišaukėliai: Svočia Piršlys


........LIOS IR ........RIAUS VESTUVIŲ PROGRAMA Programoje privaloma dalyvauti!!! Už nedalyvavimą baudžiama pagal Baudžiamąjį Veselės kodeksą!!! Piršliai PIRMA DIENA Lik sveikas, laisvas gyveni-me! Išgerkim, kad kelias nedul-kėtų. Į tolimą kelią mus lydi dai-na. Jau žiedeliai sumainyti. Stalo išpirkimas. Susipažinimas su kulinari-ja. Gerkim, gerkim ir pamer-kim galvelę. Šokim, trypkim, uliavokim. Labanakt JAUNIEJI. Kur aš nukeliausiu, nakvynėlę gausiu? ANTRA DIENA Kelkitės, Jaunieji. Rytinė mankšta. Sveikatos taisymas. Rūtų vainikėlio deginimas. Šventinio stalo likučių reali-zacija. Muzika kiekvienam asme-niškai. Mirtis piršliui! Visi gėrė, visi gers, kol že-melė apsivers. Iki susitikimo su stalu. TREČIA DIENA Sunkus pirmadienis. Vėjuotą dieną lauke ne-vaikščiok, nes gali neatsilai-kyt ir pargriūti.


JAUNOSIOS PASAS Jaunosios vardas Pasą išdavė –

Meilės poskyris

Pasas galioja –

Iki gyvenimo galo

Liudininkai –

Piršlys ir Svočia

Vestuvių data -

Šis pasas suteikia teisę miegoti su išrinktuoju, nepažeidžiant vieno iš dešimt Dievo įsakymų – nepaleistuvauk.

........LIA

Xxxx xx xx

Vaikai: 1. …………………………………... 2. …………………………………... 3. …………………………………... 4. …………………………………... 5. …………………………………... 6. …………………………………...


JAUNOJO PASAS Jaunosios vardas Pasą išdavė –

Meilės poskyris

Pasas galioja –

Iki gyvenimo galo

Liudininkai –

Piršlys ir Svočia

Vestuvių data -

Šis pasas suteikia teisę miegoti su išrinktuoju, nepažeidžiant vieno iš dešimt Dievo įsakymų – nepaleistuvauk.

........RIUS

Xxxx xx xx

Vaikai: 1. …………………………………... 2. …………………………………... 3. …………………………………... 4. …………………………………... 5. …………………………………... 6. …………………………………...


Lietuvos Respublika Meilės reikalų ministras Įsakymas Nr. 1 ŠEIMOS STRUKTŪRINIAMS PADALINIAMS Siekiant užtikrinti tvarką meilės fronte įsakau: Moteris, liepsnojančiom akim žiūrinčias į vyrus, traukti baudžiamojon atsakomybėn pagal 451 str. už apgalvotą ginklo naudojimą netarnybiniais tikslais, ir skirti tris metus pataisos darbų „Carito“ organizacijose. Moteris, dažančias lūpas, antakius, blakstienas, skruostus traukti atsakomybėn pagal 455 str. už pastatų rekonstrukciją be architekto leidimo ir skirti šešis mėnesius pataisos darbų viliok-lių kvalifikacijos kėlimo kursuose. Vyrus, kurie meilinasi svetimoms žmonoms, traukti atsakomybėn pagal 453 str. už me-džioklę uždraustoje zonoje, ir skirti tris mėnesius pataisos darbų kurorte. Tie patys veiksmai atlikti panaudojant ginklą – skirti žmoną iki gyvos galvos. Vedusius ir gyvenančius daugiau kaip du metus, bet neturinčius vaikų, bausti pagal 454 str. už nerūpestingumą tarnyboje, ir skirti tris mėnesius pataisos darbų atjungiant elektros ener-giją. Merginom, kuriom sukako 25 metai, ir jos nė karto nebuvo ištekėjusios be pateisinamos priežasties, bausti pagal 455 str. už sabotažą, ir skirti pataisos darbų iki penkių metų Lietu-vos kariuomenėje. Vyrus, užmezgusius neteisėtus santykius su merginomis iki vedybų, traukti atsakomybėn pagal 456 str. už neteisėtą gelmės išnaudojimą, nesilaikant taisyklių, ir skirti – atlikti išpažin-tį. Moteris, gyvenančias su svetimais vyrais, traukti atsakomybėn pagal 457 str. už neteisėtą e-nergijos vogimą ir skirti atlyginti žalą, tris valandas per parą išjungiant elektrą kaimyno bute. Vyrus nevedusius iki 25 metų, traukti atsakomybėn pagal 458 str. už įrengimų prastovėjimą be fizinės apkrovos, ir skirti pataisos darbų iki trijų metų filologijos fakultete.


Neteisėtas vyro laikymas namuose užtraukia atsakomybę pagal 459 str. už šaunamojo gink-lo, šaudmenų, sprogmenų neteisėtą laikymą ir gali būti paskirta iki 15-os parų arešto, baus-mę atliekant virtuvėje. Moteris, išleidžiančias vyrus į darbą nelygintais marškiniais, bausti pagal 460 str. už išleidi-mą techniškai netvarkingos transporto priemonės ir paskirti iki 20-ties parų per mėnesį bui-ties darbų. Už vyro vertimą dirbti virtuvėje, traukti atsakomybėn pagal 461 str. už prievartavimą ir skirti iki gyvos galvos pataisos darbų virtuvėje. Meilės reikalų ministras


SVOČIOS PASAS

Pavardė –

Rūtelienė

Vardas –

SVOČIA

Gimimo metai – Šis pasas suteikia teisę Gimimo vieta – vesti derybas su apsišaukėliais ir ištepti piršlio lūpas medumi, kad Pasą išdavė – degtinė būtų saldi. Pasas galioja –

Gyvatės Pilvagalio kaimas Meilės poskyris Iki kitų vestuvių


PIRŠLIO PASAS Šis pasas suteikia teisę vesti derybas su apsišaukėliais ir dar be galo aistringai bučiuoti svočią.

Pavardė –

PIRŠLYS

Vardas –

MELAGIS

Gimimo metai –

Jubiliejiniai

Gimimo vieta –

Pilvagalio kaimas

Pasą išdavė –

Meilės poskyris

Pasas galioja –

Iki kitų vestuvių


JAUNŲJŲ

ĮSIPAREIGOJIMAI JAUNOJO ĮSIPAREIGOJIMAI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pastatysiu gandrui lizdą su visais nepatogumais. Pakelsiu darbo lygį ir penkiavaikio planą padarysiu per tris metus. Savo piniginėje nešiosiuosi uošvės nuotrauką. Samagono varymo aparatą perdirbsiu į dulkių siurblį. Nupirksiu žmonai knygą su patarimais, kaip skalbti ir lyginti vyriškus drabužius, kaip maitinti vyrą. Ir „Kama-sutrą“ kaip reikia vyrą mylėti. Nuo uošvienės ir žmonos pykčio priepuolių apsiginti išsikasiu kieme slėptuvę, tokio stiprumo kaip nuo dvie-jų atominių bombų. Žmonai nupirksiu šilkinį kočėlą, nes nuo medinio lieka žymės. Dvi savaites po atlyginimo apsieisiu ir be žmonos. Už padarytas nuodėmes, išpažinties eisiu savo žmonai ne rečiau kaip per saulės užtemimus.

Jaunasis


JAUNOSIOS ĮSIPAREIGOJIMAI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nupirksiu vyrui mobilų telefoną, kad visada žinočiau kur jis yra. Mašinoje perdirbsiu sėdynes, kad jos neišsitiestų. Būsiu meili, nes žinau, kad vyras spygliuotai vielai švel-nus nebus. Per gatvę eisiu kur vyras nori, o perėjusi, vesiu jį ten, kur man reikia. Mokėsiu įtikinti vyrą taip, kad valgant kopūsto lapą, jausis valgąs vynuoges. Netaupysiu druskos, taip sutaupysiu sriubos visai savai-tei. Pamačiusi vyrą gražesnį už savo, žiūrėsiu į žemę. Paimsiu iš vyro atlyginimą, geriau jau be cento išleisti į pilną pagundų pasaulį. Tačiau kas trys dienos duosiu li-tą smulkioms išlaidoms ir cigarečių pokelį. 9. Vietoje triusikų pirksiu vyrui pampersus, tada nereikės skalbti, susidevėjo – išmetei. 10. Vestuvinį žiedą priklijuosiu ant piršto, kad jį visada mūvėtų vyras ir nepamestų. 11. Kai nusibos „Medaus metai“ su vyru, prižadu pagalvo-ti apie vaikelį. Jaunoji


MEILĖS RECEPTAS Jauna šeima dažnai klausia, kas tai yra MEILĖ, su kuo ji valgoma, kokiom dozėm ją vartoti, kad kuo ilgiau užtektų. Čia pateikiame meilės receptą: paimkite 10 šaukštų šviežių jausmų, pridėkite kiek galima daugiau bučinių ir sumaišykite po anklode su apsikabinimais, kol pasidaro saldu. Tokią tešlą, retkarčiais pamaišydami, palaikykite ant karštos aistrų ugnies, kol sukietėja. Vartokite dviese karštam pavidale, vėlai vakare, anksti rytą. Galima ir dieną po vieną porciją, ypač per išeigines. Tokiom dozėm meilės užteks iki nusibos.


PIRŠLIO KORIMAS K A L T I N I M A S

Gerbiami sveteliai,truputėlį susimilkit, Mažumėlę pritilkit ir paklausykit mūsų piršlio Melagėlio nuodėmingo gyvenimėlio įstorijos Gyveno kaime močiuliukė Tokia maža putli ir storuliukė Ir susilaukė ji sūnaus sūnaičio Tokio dailaus miklaus lyg pagaikščio Paaugęs paūgėjęs jos sūnelis Tuoj ėmė sau dairytis į paneles O šios nekaltos negirdėjusios kas melas Tuojau pamilo berną lyg avelės Paaugęs pasisėmęs patyrimo Bernaitis prie mergelių nenurimo Ir štai jaunikis mus panūdo į jį kreiptis Nes šią uogelę jis norėjo greičiau vesti Tai va melagis gi šis mus piršlelis Melu apsuko galvą šiai mergelei Pripasakojo jaunai koks jaunikio rūmas Aplinkui apsodintas vien tik rožių krūmais


Kieme tvartu stogai apdengti auksu Pilni zirgu ristunu auksakarciu O pasirodo vietoj šių didžių gėlynų Prie tako guli tiktai karvės blynas Ir vietoje stogų dešrom ir kumpiais klotų Palikę šiferiai vien žvirblių apkakoti Tvarte gi vietoje žirgų ristūnų Sulėkę kelia balių katinai ir šunys Iš maišo štai yla laukan išlindo Ir mus piršlelis šaukias teismo linčo Taigi sveteliai piršlį reikia teisti Žemyn už kojų šulinin nuleisti Arba tačka į krūmus jį nuvežti Ir kotais grybų iki bambos tuoj apmesti Jei ši bausmė melagio nepribaigtų Aš siūlau jį viešai čionai pakarti Tuomet prieš budeliui jam uždedant šią kilpą Aš siūlau dar pagarsint piršlio testamentą Tegu melagis savo turta isdalina Gal liks kas mums dar tinkamo šiandiena.

Teisėjas


TELEGRAMOS Jaunasis, atmink, kad laimingas tas, kas gauna gerą žmoną, dvigubai laimingesnis tas, kas gerą uošvę, o trigubai tas, kuriam ir viena ir kita kaip mama. Sveikina ir pataria „Šeimos centras“ Sveikiname jaunuosius ir skubame pranešti, kad artimiausiame 50-metyje pareiškimai dėl skyrybų nebus priimami. Liaudies teismas


Jaunieji, jei po vestuvių teks gyventi su tėvais, patariame kuo dažniau plauti kojas ir visai neplauti ausų. Vedę draugai


Mieli vaikeliai, linkime nesnausti, vietos Jūsų mažyliui jau yra. Užauginome Jus, užauginsim ir anūkėlius. Jaunųjų tėveliai

Sveikiname jaunosios mamą įsigijus puikų žentą, kuris tinka įvairiems ūkio darbams atlikti. Pavergtų žentų draugija


Nuoširdžiai užjaučiame jaunųjų tėvelius išvertus kišenes, kad iškeltų vaikučiams vestuves. Tuščių kišenių ministerija

Mielasis ir po savo vestuvių nepamiršk mūsų. Mes pasiilgsim tavęs ir tavo pinigų. Gyvos gėlės


Gerbiamas .......riau, Iš visos širdies sveikiname pagavus šaunų laimikį! Primename, kad medžioklės sezonas pasibaigė. Medžiotojų draugija

Mielieji, Sveikiname pagaliau sulaukus medaus mėnesio! Bitininkų draugija


Tikime, pasitikime, laukiame. Gimdymo namai

Žandarams: rezervuojame tris vietas. Vaikų darželis „Saulutė“


Mano mylimasis, Sveikinu Tave su vedybomis! Visa širdimi linkiu tau stipriai mylėti savo žmonelę, kaip mylėjai mane. Ją saugoti ir gerbti, kaip kažkada mane. Būk jai ištikimas, kaip iki jos buvai ištikimas man. Gyvenk ramiai, neliūdėk ir nesigailėk manęs... Tavo viengungiškos dienos!


LIUDIJIMAS Liudijimas išduotas PIRŠLIUI MELAGIUI ir jo pavaduotojai SVOČIAI Liudijimas pažymi, kad šiuose namuose esantys stalai, suolai, kėdės, ant stalų esantys valgiai, gėrimai, saldumynai ir visi kiti rakandai teisėtai priklauso piršliui ir svočiai, atvežusiems su savimi ką tik šviežiai palaimintus ir surištus visam gyvenimui aukso žiedais jaunuosius su visa veselninkų svita. Įvairaus plauko apsišaukėliai ar žiopliai per savo neapdairumą užėmę vietas prie stalo pateikus šį liudijimą privalo kuo skubiau, be jokių svyravimų isšinešdinti ir užleisti vietas jų teisėtiems šeimininkams. Liudijime pateikta informacija nesvarstoma, tik besąlygiškai vykdoma. Pasirašo: Europos sajungos igaliotas atstovas ponas KANDONS PIZARAS


PATARIMAI JAUNIESIEMS PATARIMAI JAUNAJAI 1. Neduok vyrui pinigų. Atmink, kad vaikams iki 16, o vyrui iki gyvos galvos laikyti pini-gus - draudžiama. 2. Pati dabinkis kiek galėdama, o vyrui ir su-plyšusios kelnės tiks, nes su nuoga sėdyne mažiau kur lakstys. 3. Eidama gulti užsigriebk vietą prie sienos, kad rytą galėtum ilgiau lovoje pagulėti. 4. Mylėki vyro gimines, bet savo dažniau į sve-čius kviesk. 5. Palaikyk glaudų ryšį su vyro darboviete, pa-sikabink jo grafiką matomoje vietoje, kad laisvu laiku kur nors neišsprūstų. 6. Laikyk vyrą tvirtai, bet retkarčiais ir pati būk meilesnė ypač prieš jam gaunant algą. 7. Nė minutės nepamiršk, kad vyras, jei jam nevadovausi, bus ne vyras, o rūke klaidžio-jantis pilietis. 8. Neleisk vyrui dairytis į jaunas merginas, kad nepaklystų. Kartais šia tema paskaityk pas-kaitą. 9. Vyrą atostogauti išleisk tik vėlyvą rudenėlį, kada atostogauja tik pensininkės.


PATARIMAI JAUNAJAM

Vyre mūsų ąžuoliuk Į žabangas nepakliūk, Nesijaudink, kad svočia Žmoną moko paslapčia. Yra receptai ir vyrams Sako tu žmogus patyręs Tik klausyk į galvą dėkis Visos bėdos bus tik niekis Pirmas receptas brangus Pačiai staigiai laužk ragus. Moka jos ant sprando joti, Paklausyki kantriai ir mielai, o daryki atbulai. Antras receptas nenaujas Pačiai negadinki kraujo. Leiski jai išsikalbėti O patsai mokėk tylėti. Trečias receptas tau vaike Uošvei pataikauti reikia. Gražumu ją pažaboki Diplomatijos išmoki. Jeigu uošvei būsi geras Tai nekils namuose karas.

Štai ketvirtas patarimas Nuo pirmos dienos vyruk Kasą slaptą veskis pirmas Nes draugus mylėti reik. Nepamiršti jų visų Ir prabėgusių laikų. Dar vieną receptą klausyk. Parėjęs iš darbų žmonelei, Sakyk kad pavargai nerealiai Galėsi pagulėt laisvai Nors ji lai tvarkosi namuose Sakyk ir girk, kad tai ją puošia. Dar tau receptas šiurkštus Prie žmonos negirk kitos. Moterys mums daug atleidžia, Bet už šitą įsižeidžia. Daug dar pasakyčiau Bet užteks gal šitą sykį.


PIRŠLIO TESTAMENTAS

TESTAMENTAS Kadangi apženijau čia tik vieną porą, didžiai kaltas nesu. Gaila, kad Pakuonio kaime dar daug dailių netekėjusių mergelių lieka. Po savo mirties joms pasilinksminti linksmakotį savo palieku. Liežuvį, per kurį man budeliai paskelbė mirtį, kaimo pletkininkėms prašau paskirti, kad daugiau pletkavotų ir mane geru žodeliu minavotų. Iš pilvo būgną padarykit, kad šonkauliais mano mušant jis skleistų didelius garsus ir vi-siems bernams primintų mano kėslus apvesdint juos visus. Porą oktavų dantų savo muzikantams palieku, kad vietoj klavišų pakeist galėtų. Iš ausų lokatorius padirbkite, kad gundančius mergų garsus gaudytų ir bernams koordinates nurodytų. Iš tų šerių, kur ant plikės styro, padirbinkite šepetį marčiai, kad greičiau susitvarkytų mūsų prišiukšlintą gryčią. Ir jaukioj aplinkoj karštai mylėtų savo vyrą. Kaliošus gumos fabrikui perduokit, kad į sargius perdirbtų. Tas dalykas gal padės, kad jau-nimas AIDS nesirgtų. Drabužius prie bažnyčios sėdintiems ubagams palieku, kad už mano gerą dūšią maldą su-kalbėtų. Kepurę, prieš trejus metus pamestą, parduokit iš varžytinių, o pinigus jaunosios tėvukams atiduokit – tegul iškeps už juos skanius pyragus, kai mūsų jaunuosius gandrai užgrius. Šventą piršlio kraują atiduodu vestuvininkams gailesčiui nuraminti. Savo brangiausią, svečiuose man gražiausią piršlienę po mirties užrašau jaunajam, kad pra-ėjusios nakties vaisius užaugintų, išauklėtų, su bernais vaikščiotų ir jiems nosis nušluostyti išmokytų. Jaunajai palieku visą savo centų lobį, kuris užsiūtas į kapšiukus ir nuo žmonos paslėptas, tris kartus užkeiktas ir užkerėtas. Kai algos pritrūksi, trylika kartų


nusispjauk, juodą katę pasi-gauk – ji tau mano lobį atkerės, ir centai lyg pupos byrės – kefyrui ir duonai už-teks. Visų garbingų dainų ir poetų žodžius apie meilę ir širdį palieku savo žmonai. Kai mano lie-žuvis sustingęs gulės, kai širdis daugiau nespurdės, anų išminčių žodžiai jai manęs neužmiršti padės. Mušiuosi į krūtinę šią savo gyvenimo valandą paskutinę, ašaras skiedra braukiu. Svarbiau-sią savo tikslą – supiršti jaunuosius – įvykdžiau, todėl iš gyvenimo pasitraukiu ramiausia sąži-ne. Didžiai gailiuosi tik vieną porą supiršęs. Šį testamentą parašiau savo šviesiam atminimui , jaunų mergelių dideliam nusiminimui, kas be manęs jums vyrus suras. Testamentas įsigalioja iškart po mirties mano, ir prašau esant visiems liudininkams viską išdalinti pagal mano valią. Pasižadu ir po mirties, kad ir velniu pa-virtęs, pabėgęs iš ano svieto pas mergas į lovą įvirtęs padarysiu kietu. Piršlys

Vestuviu scenarijus  

vestuviu scenarijus

Vestuviu scenarijus  

vestuviu scenarijus

Advertisement