Page 1


.Inhoudstafel Editoriaal

P. 3 - 4

Projecten, uitstappen en evenementen Latijnreis P. 5 Q-music bezoekt onze school + foto‟s P. 6 Muziekweek + foto‟s P. 7-8 Interview Eva Catteeuw P. 9—10 Musical: Daens P. 11 Uitstap Amsterdam door de vijfdejaars P.12 Zuiddag P. 13-14 Uitstap planetarium P. 15 Bezoek joods museum van deportatie en verzet P. 15—16 Meningen van leerlingen over ethische kwesties P. 17-18 Spel en plezier Quiz: prestatiebeest of voetenveger? P. 19-20 Spelpagina P. 21-24 Wist je dat? P. 25 Column P. 26

2


EDITORIAAL Pesten: levenslange schade In een bijlage bij het novembernummer van het tijdschrift Klasse Voor Leerkrachten wordt het thema "pesten op school" behandeld. Ik ga in dit editoriaal in op het onderwerp, met een aantal citaten uit Klasse (cursief en tussen aanhalingstekens) en de krachtlijnen van onze schoolvisie. "3 tot 8 procent van de Vlaamse jongeren wordt ernstig gepest. 2 op 5 zegt geen hulp te krijgen." De basisvisie van het KA Lier is dat pesten absoluut niet kan, en dat we alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om het fenomeen een halt toe te roepen. Preventief en via overleg als het kan, repressief als het moet. Plagen of pesten? "Plagen gebeurt spontaan, het duurt niet lang, is onregelmatig. Humor en aandacht vragen halen vaak de bovenhand. Bij dit "spel" zijn de jongeren gelijk aan elkaar: niemand moet blijvend het onderspit delven. Plagen is niet altijd leuk, maar nooit bedreigend. Er is geen blijvende fysieke of psychische schade. Wat fout loopt, wordt sneller rechtgezet. Bij pesten is de dader sterker dan het slachtoffer. Het is dezelfde leerling die wint en dezelfde die meermaals verliest. Die laatste voelt zich eenzaam, verdrietig, onzeker en onveilig. Directe pesters vernederen, schelden, dreigen, maken hun slachtoffer belachelijk, schoppen, slaan, duwen, vernielen spullen… Indirecte pesters sluiten het slachtoffer uit met roddels, leugens… Wanneer we op school praten met pestkoppen, wuiven die het probleem vaak weg met de woorden: "Ik bedoel dat zo niet. Het is maar een beetje plagen." Met de definities hierboven is het onderscheid vrij duidelijk, maar de grens tussen de twee flinterdun… Zodra wij weet hebben van een situatie waarbij een leerling zich slecht in het vel voelt, treden wij op. Gevolgen Het onderschatten en minimaliseren van de gevolgen van pesterijen is een veel gemaakte fout. Uit gemakzucht, uit onmacht of uit onwetendheid wordt de gepeste vaak verteld dat hij of zij maar wat harder en assertiever moet worden. Ook al zit daar soms een grond van waarheid in, toch ontslaat het de pestkop niet van zijn verantwoordelijkheid. Ook het statement dat pestkoppen heel dikwijls jongeren zijn die vroeger zelf werden gepest, is gedeeltelijk waar. Uit vrees voor een herhaling en om "erbij te horen" doen sommigen juist datgene met anderen, dat hen vroeger zelf zo ongelukkig maakte. En, alweer: toch ontslaat het de pestkop niet van zijn verantwoordelijkheid. Want de gevolgen van langdurig gepest worden zijn bijzonder ingrijpend en kunnen iemand tekenen voor de rest van zijn leven. Gie Deboutte, voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten: "De trauma's die gepeste kinderen oplopen hebben een impact op hun persoonlijkheid en vervormen hun denkproces. Dat poststressyndroom loopt gelijk met kinderen in oorlogsgebied. Of slachtoffers van incest. Later leven die mensen vaak van depressie naar depressie." Herken je de rollen? "Passief slachtoffer: onzeker, gevoelig, stil, eenzaam. Provocerend slachtoffer: reageert zenuwachtig en agressief. Veroorzaakt irritaties en spanningen. Durft ook zelf te pesten. Dader: vindt zichzelf stoer en pest om aandacht of status te krijgen. Meelopers pesten mee uit angst om zelf slachtoffer te worden of om zich populair te maken. Buitenstaanders pesten niet, maar doen uit angst ook niets om het pesten te stoppen. Verdedigers durven op te komen voor het slachtoffer. Zij dwingen respect af en hebben daardoorinvloed in de groep."

3


Melden of klikken? Wanneer een leerling gepest wordt, staat hij of zij alleen tegenover een andere jongere of tegenover een groep. De pestkop draagt de hoofdverantwoordelijkheid, maar de anderen (klasgenoten, vriendenkring) die op de hoogte zijn van hetgeen er gebeurt, zijn mee verantwoordelijk. De buitenstaanders uit de vorige paragraaf kunnen voor een ommekeer zorgen, door de verdedigers te steunen. We vragen niet dat je als een koene ridder de vuist heft ter verdediging van het slachtoffer. We begrijpen ook dat het niet voor iedereen makkelijk is verbaal naar voren te treden in een groep. Wat we wel vragen, is dat je ons op de hoogte brengt van de dingen die je ziet en weet. Je bent in dat geval geen klikspaan! Integendeel: je neemt je verantwoordelijkheid en doet wat je moet doen. Iemand verklikken betekent dat je die persoon bewust een straf wil aansmeren. Melden, daarentegen, betekent dat je het pesten wil doen ophouden. Visie van de school Onze school wil zo pestvrij mogelijk zijn. Daarvoor hebben we de medewerking van iedereen nodig: leerlingen, ouders, leerkrachten, opvoeders‌ Al wie weet heeft van een pestprobleem, kan (moet‌) dit melden. Hoe? Heel eenvoudig: je praat met een van je leerkrachten, die de vertrouwensleerkracht verwittigt. Of je wendt je rechtstreeks tot onze vertrouwensleerkracht, mevrouw Van Rompuy (meestal te vinden in lokaal 45, tegenover de uitgang naar de fietsenstalling). Wij proberen altijd eerst via gesprekken tot een oplossing te komen, en dat lukt meestal. Desondanks is onze visie glashelder: als het probleem blijft bestaan, willen we dat de pestkop van de school verdwijnt, en NIET dat het slachtoffer van ellende een andere school kiest! Ik heb deze visie ook op 1 september aan alle leerlingen meegedeeld. Ze is hier nu uitgebreid herhaald en toegelicht. Niemand kan beweren dat hij of zij niet op de hoogte is. Tegelijk denk ik dat onze school aan belangrijke voorwaarden voldoet om een pestarm klimaat te scheppen: de algemene sfeer is gemoedelijk, de meeste dingen zijn bespreekbaar, repressief optreden doen we enkel als het niet anders kan, de regels zijn duidelijk en redelijk.

Dirk Van Haver Directeur

4


Griekenland 2008 Zoals sommigen onder jullie waarschijnlijk al weten zijn enkelen van de leerlingen Latijn van het derde, vierde, vijfde en zesde deze zomer op „schoolreis‟ geweest naar Griekenland. Schoolreis is niet helemaal de juiste benaming omdat de reis eigenlijk enkel door mevrouw Cloostermans, onze leerkracht Latijn, werd georganiseerd (waar wij haar nog steeds zeer dankbaar voor zijn) en de school daar buiten stond. Deze reis was al een tijdje traditie en vond om de drie jaar plaats in samenwerking met het K.A. Malle. Ik kon drie jaar geleden niet meegaan en dus was ik net als vele anderen verrukt dat er dit jaar wel een vliegtuigticket voor ons bij was. We vertrokken de eerste dag van de vakantie. Op 1 juli al moesten we naar de luchthaven waardoor enkelen onder ons Werchter misliepen, maar dat hadden we er wel voor over. We vertrokken in Lier met een busje en een hele mengelmoes van leerlingen, iedereen had er zin in. In Zaventem ontmoetten we de groep uit Malle. Stuk voor stuk leuke mensen met wie we nog steeds contact houden wanneer het maar kan. Onze eerste stop was Athene, de hoofdstad van Griekenland. Op zich alles behalve een mooie stad, maar de ruïnes die er staan behoren tot de meest bewonderenswaardige monumenten die er zijn. Hier namen we even de tijd om elkaar wat beter te leren kennen voor we verder trokken naar onze volgende bestemmingen waaronder het beroemde orakel in Delphi, Mycene de mythische stad van Agamemnon, de Samaria-kloof op Kreta en nog vele vele anderen. Ik denk dat er weinigen zijn die zoveel cultuur zien op één enkele reis. We hebben musea bezocht op Kreta, in Athene, aan Delphi, in Olympia en op zowat elke plaats bedenkbaar in Griekenland. We hebben ruïnes gezien op Santorini, in Sparta, overblijfselen van Epidaurus en dat is nog maar een begin. We hebben zo ongeveer alles gezien wat er te zien valt. Beu werden we dit echter niet omdat het ene al mooier was dan het volgende. Op culinair vlak hebben we echter niet veel bijgeleerd, we aten er meer moussaka dan goed voor je is en letterlijk elke maaltijd werd afgesloten met enkele stukken watermeloen. We trokken ons daar uiteraard niet veel van aan, want we hadden het te druk met plezier maken. De sfeer zat zeker goed, iedereen kon goed met elkaar om, zowel de klassen onderling als de twee scholen. Het was een zeer geslaagde reis en behoort zeker tot de twee leukste weken uit mijn leven, de latinisten uit onze school zijn veel dichter naar elkaar gegroeid en iedereen heeft er enkele goede vrienden op na gehouden. Of de reis in de toekomst nog zal doorgaan weet ik niet, maar ik hoop het van harte voor de volgende generaties.

Arne van Hamme, 6 Latijn-Wetenschappen 5


Handjes geven deed ons allen zweven! Toen Anneke Geerts als alleenstaande moeder met drie kinderen hoorde dat ze terminaal ziek was nam ze zich voor om haar korte, resterende tijd zo nuttig mogelijk te benutten. Ze richtte het Wonderfonds op in het jaar 2007 om alleenstaande ouders met levensbedreigende ziektes hulp te bieden. Hierbij kwam Q-music te hulp en steunde het Wonderfonds zo goed als ze konden. Woensdag 17 september was een echt hoogtepunt op het Koninklijk Atheneum van Lier. We kregen de eer om Kurt Rogiers en Sven Ornelis te ontvangen in onze school. Q-music had namelijk de “geef ons een hand”-actie georganiseerd. Deze begon op 15 september en hield in dat bij elke handdruk die gegeven werd door de presentatoren, er één euro naar het Wonderfonds ging. Om 9.55u kwamen we allemaal samen op de speelplaats om de twee presentatoren de hand te schudden. Onze school vormde vier rijen, zodat ze niet te veel tijd zouden verliezen. De opkomst was groot en de sfeer was erg uitgelaten, voornamelijk omdat we toch ons steentje konden bijdragen in dit goede doel. Ook werd er muziek gespeeld om de sfeer nog wat meer op te zwepen en onze belangrijke gasten te verwelkomen. Helaas was het wel maar een kort bezoek aangezien zij die dag nog vele euro‟s bijeen moesten krijgen. De “geef ons een hand”-actie die eindigde op 19 september leverde het wonderfonds bijna € 220.000 op en bezorgden Kurt Rogiers en Sven Ornelis vele bezoekjes aan de kinesist. Deze 220.000 euro opbrengst ging integraal naar het wonderfonds. In het totaal heeft de actie zo‟n € 79.142 opgeleverd met enkel het schudden van handen. De rest van het geld werd verzameld door sms-acties en sponsoringen van enkele bedrijven. Toen de actie op zijn eind was gekomen, werd er een grote show georganiseerd in Boechout om het enorme succes te vieren. Tijdens de show werd de cheque overhandigd aan Karen Hanssens, de voorzitter van het wonderfonds. Ikzelf vond deze dag heel leuk omdat je op deze manier toch enkele mensen hebt kunnen helpen. Het was een hele eer om deze twee bekende mensen te mogen ontmoeten. Ik hoop dat jullie er allemaal even hard van genoten hebben als ik. Laura Engels, 6 Humane Wetenschappen 6


De muziekweek Na lang wachten was het zover… de muziekweek! Het nieuwe schooljaar was nog maar net begonnen of er stond al een leuke activiteit op het programma. De leerlingenraad was op het idee gekomen een muziekweek te organiseren. Deze was vorig jaar wegens omstandigheden meerdere malen uitgesteld en uiteindelijk afgelast. Elke middag trad er een groepje op op de speelplaats van onze school, gedurende één week. De groepjes bestonden uit leerlingen van onze school die zich bezighouden met muziek. De optredens vielen bij velen in de smaak want iedere middag stond er enorm veel volk voor het podium, waar de groepjes optraden. Zelfs leerkrachten stonden mee te genieten van dit spektakel! Er was ‟n grote verscheidenheid aan muziek. Maandag trad Gilles Augustijnen (6WEWI) op en draaide vanachter zijn deejaytafel wat van zijn nummers. Natuurlijk stond niet iedereen op klaarlichte dag te dansen, maar bijna iedereen was toch naar de speelplaats gekomen om te kijken wat Gilles in zijn mars had! Dinsdag trad „Neon Cardboard‟ op. Het groepje van Emiel Van den Abbeele (6WESP), Lara Waegemans (4SPORT) en Wout Waegemans (6LAWE). Met hun rocksongs brachten ze de sfeer erin en ook deze keer stonden er vele leerlingen voor het podium of de geluidstafel mee te genieten. Donderdag was ‟t alweer de voorlaatste dag van de muziekweek. Linus Coart (6HUWE) en Door Schuermans (4HUWE) traden samen op en brachten ons een staaltje hiphop en beatboxing. Linus bracht ons enkele van zijn (zelfgeschreven) songs en Door liet zijn ‘beatbox’vaardigheden zien aan het publiek. Er stonden nog nooit zoveel mensen en ze brachten enorm veel sfeer. De laatste dag (vrijdag) stond „Crisis‟ op het programma. Het groepje van Alexander Geeraerts (5HUWE) en Seppe Dankers (5HUWE) brachten ons rocksongs van eigen makelij. Ook zij waren niet bang van wat stevige rockmuziek, er kwam zelfs ie‘Metals’ waren ook van de partij! mand mee headbangen. De muziekweek was zeker een succes te noemen en is voor herhaling vatbaar!!! Zo dachten onze leerlingen erover: Sofie: “Het was een leuk initiatief. Ze mogen dit zeker nog eens organiseren.” Rein: “Een tof initiatief dat leidde tot een gezellig onderonsje!” Freya: “Het is een leuke manier om met cultuur in aanraking te komen.”

7


Enkele sfeerbeelden!

Seppe Dankers van „Crisis‟ in volle actie!

Linus Coart en Door Schuermans

De muzikanten genieten echt wel van hun muziek?! :-)

Zoë Bats, 6 Humane Wetenschappen

8


Interview met mevrouw Catteeuw Het is de traditie om bij elke editie van de Kaller een leerkracht in de kijker te zetten. Deze keer is dat Mevrouw Catteeuw, die we voornamelijk kennen van de lessen geschiedenis (en cultuurwetenschappen voor de humane wetenschappen). Nog niet zolang geleden is zij bevallen van haar tweede kindje. Dit maakt het eens zo interessant om haar eens een keer te interviewen. Een taak voor Zoë en Thaïsa van 6HW. Leerling: U bent onlangs bevallen van een dochtertje, wanneer was dat juist? Mevrouw Catteeuw: Ze is op 22 mei 2008 om 12u05 geboren. Leerling: Verliep de zwangerschap probleemloos? Mevrouw Catteeuw: (zucht) Velen zeggen dat zwanger zijn heel leuk is, maar ik had toch wat kwaaltjes. Ik had veel maagpijn en was minder beweeglijk met zo‟n dikke buik. Leerling: Verliep de bevalling vlot? Mevrouw Catteeuw: Ja, de bevalling verliep vrij vlot. Ik ben onder water bevallen. Eerst wou ze niet meteen komen, dus ze hebben de bevalling moeten inleiden. Leerling: Het is je tweede kindje, heb je de bevalling en het zwanger zijn anders ervaren tegenover de eerste keer? Zo ja, wat was er dan zo verschillend aan? Mevrouw Catteeuw: Bij mijn eerste bevalling, de geboorte van Hannah, hebben ze de bevalling ook ingeleid. Mijn eerste is begonnen in het water, maar ze is geboren op het droge (lacht)! Leerling: Wat is de naam van het kindje? Mevrouw Catteeuw: Myrthe Leerling: Wie heeft de naam van je dochter gekozen? Mevrouw Catteeuw: Ik had deze naam al gekozen voor onze eerste dochter, maar mijn partner vond het niet zo‟n mooie naam. Ik heb dan terug deze naam gekozen voor onze tweede dochter. Dit keer ging mijn partner ermee akkoord als hij de schrijfwijze mocht kiezen. Leerling: Zou je niet liever een dochter en een zoon gehad hebben in plaats van twee dochters? Mevrouw Catteeuw: Er hebben al veel mensen mij deze vraag gesteld, maar mij maakt het niet zoveel uit. Ik weet niet hoe het is om een zoontje te hebben, dus ik ben zeer tevreden met een dochter hoor! Een zusje voor onze oudste dochter en de papa vindt het enorm leuk om met onze dochtertjes te knuffelen! Leerling: Heb je nu nog voldoende vrije tijd met twee dochters? Mevrouw Catteeuw: Nu dat ik geen cultuurwetenschappen meer geef heb ik meer vrije tijd. Leerling: Krijg je veel hulp van je man of sta je er helemaal alleen voor? Mevrouw Catteeuw: Mijn partner helpt veel in het huishouden. Leerling: Heb je al veel slapeloze nachten gehad? 9


Mevrouw Catteeuw: Ik heb veel slapeloze nachten, zien jullie dat niet? (lacht) Vooral met onze oudste dochter hebben we soms wat probleempjes. Zij wil bijvoorbeeld in het midden van de nacht „Musti‟ kijken. Dat is soms wel zwaar, ja. Maar daar geraken we wel door hé. Leerling: Denk je dat het bij deze twee zal blijven? Mevrouw Catteeuw: Zeg nooit nooit, maar het is toch niet voor binnenkort gepland. Leerling: Is dit je grote droom? Moeder zijn? Mevrouw Catteeuw: Het was toch wel één van mijn dromen, ja. Het hing natuurlijk ook af van de periode. Toen ik bijvoorbeeld 20 was dacht ik eigenlijk nog niet aan kinderen, maar nu zijn mijn kindjes wel het belangrijkste in mijn leven en een kind krijgen is natuurlijk een heel unieke gebeurtenis. Leerling: Wat zou jij je kinderen later graag zien doen of maakt het je niet veel uit? Mevrouw Catteeuw: Ik vind het vooral belangrijk dat zij zich goed voelen bij hetgeen ze doen en verder vind ik het wel belangrijk dat ik en mijn partner een warm gezin voor hen kunnen zijn. Ik zou ook graag hebben dat ze geen schrik hebben om met hun problemen naar mij toe te stappen, moesten die er zijn. Voor de rest hoop ik dat ze respect voor anderen kunnen opbrengen en dat ze toch wel nieuwsgierig zijn naar de dingen die er zoal in de wereld gebeuren, dat ze sociaal zijn en tenslotte gelukkig kunnen zijn. Leerling: Bedankt voor het interview! Mevrouw Catteeuw: Graag gedaan! Thaïsa Kets en Freya Verstrepen, 6 Humane Wetenschappen

Een artistieke foto van Myrthe, het tweede kindje van Eva Catteeuw. 10


De musical “Daens” Op 20 november 2008 trokken we met de leerlingen van het Atheneum in Lier naar de musical Daens. We waren met de leerlingen van het 4 e, 5e en 6e jaar van de partij. Iedereen was benieuwd naar de muzikale versie van de zeer goede en bekende film „Daens‟. Daens, de musical vertelt hetzelfde pakkende verhaal als de zeer bekende film van Stijn Coninx. Het verhaal speelt zich af in Aalst in 1888, de geboortestad van priester Daens. Na een conflict met bisschop Stillemans keert hij terug naar Aalst. Hij trekt in bij zijn broer Pieter, die werkt bij de lokale krant „Het land van Aalst‟. Daens raakt gefrustreerd door de slechte leefomstandigheden van de armen en gaat hiertegen in. Het stuk werd gebracht door een zeer indrukwekkende cast. Hier waren een aantal zeer bekende gezichten te zien. De rol van Daens werd bijvoorbeeld gespeeld door Frank Hoelen, Jo De Meyere speelde bisschop Stillemans maar ook andere bekende namen zoals Anne Mie Gils, Free Souffriau, Jelle Cleymans, Peter Van De Velde en Chris Van den Durpel hadden een rol in deze musical (Jammer genoeg speelde Free Souffriau niet de rol van Nette). Dankzij deze acteurs en nog een heleboel meer werd de musical een groot succes. Dit was niet alleen te danken aan de geweldige acteurs maar ook aan het orkest, onder leiding van Dirk De Caluwe, die tijdens de musical voor nog meer sensatie zorgde. Dat er ook veel werk is geweest aan het decor is zeker en vast te merken. Alles wordt zo goed en zo echt mogelijk weergegeven. Zowel de fabriek als de kerk en het station waren zeer geloofwaardig nagebootst. Het stuk werd in het Nederlands gespeeld, maar ook soms in het Frans. Daar hadden Stijn Coninx en zijn creatief team zeker aan gedacht, want boven de scène hing een bord waar men de vertaling op liet verschijnen zodat iedereen kon volgen. Koop de Vooruit! Koop de gazet van de socialisten!

Lieselot Kerremans 6 Humane Wetenschappen 11


Verslag Amsterdam Op 10 oktober 2008 gingen de vijfdejaars van het K.A. Lier op uitstap naar Amsterdam. Iedereen was al vroeg uit de veren om een leuke culturele dag in ons buurlandje te beleven. Nadat de bus om 7u00 eindelijk aankwam, konden we vertrekken. Ruim twee uurtjes later arriveerde de bus in Amsterdam. De eerste activiteit op het lijstje was het Rijksmuseum. Alle leerlingen werden in groepjes verdeeld en elk groepje kreeg een taak. Om de taak op te lossen, moest je goed naar de details van de schilderijen kijken. In dit museum hangt het wereldberoemde schilderij „De Nachttwacht‟ van Rembrandt. Dat was voor sommige leerlingen zeer fascinerend om te zien. Na het Rijksmuseum kreeg iedereen een halfuurtje pauze om iets te eten of even te rusten. Toen het halfuurtje om was, was het tijd voor het Van Gogh Museum. Dat is echt een heel groot gebouw met zeker vier verdiepingen. Ook in dit museum kregen de leerlingen weer opdrachten. De opdrachten die hier moesten uitgevoerd worden waren al wat moeilijker. Na het Van Gogh Museum kreeg iedereen lunchpauze. Er waren heel veel plaatsen waar je kon gaan eten: zeer veel restaurantjes en cafeetjes in de kleine eetstraatjes, maar natuurlijk ook restaurants zoals Mc Donalds en Burger King. Er gingen ook heel veel leerlingen even de sfeer opsnuiven in het Hard Rock Café. Ongeveer anderhalf uur later verzamelde iedereen op de afgesproken plaats. We gingen een wandeling maken. We wandelden tot aan een marktje, waar we even vrije tijd kregen. Je kon er souvenirs kopen uit Amsterdam of goedkope juwelen, zonnebrillen, schoenen, kledij enz. Daarna mocht iedereen een halfuurtje gaan winkelen in de beroemde Kalverstraat. Na het shoppen werden de leerlingen ingedeeld in twee groepen. De ene groep ging naar het huis van Anne Frank en de andere groep ging het Begijnhof van Amsterdam bezoeken. Spijtig genoeg was het Begijnhof echter gesloten! Dus groep twee vertrok ook naar het laatste museum. Daar moesten we wel lang aanschuiven, omdat er maar een bepaald aantal mensen tegelijk binnenmochten. In het huis van Anne Frank moesten er geen opdrachten gemaakt worden. Het was er een vrij bedroefde sfeer die zeker verschillende onder ons geraakt heeft. Terwijl je door het huis liep, merkte je dat er overal uitleg stond bij elk voorwerp dat je zag. Het echte dagboek van Anne Frank was te bezichtigen. Er werden ook filmpjes afgespeeld met getuigenissen op van mensen die haar gekend hebben. Na deze laatste activiteit was het ondertussen al 19u00. Normaal gezien was het de bedoeling om op dat tijdstip te vertrekken, maar iedereen moest nog eten. Dus heel de planning viel even in het water! Om ongeveer 20u15 is de bus terug naar België vertrokken. De leerlingen waren dus pas rond 22u45 in hun vertrouwde stadje Lier. Aan de reacties van de vijfdejaars te zien, vond iedereen het een leuke en leerrijke dag. Er heerste een goede sfeer in de bus, we hebben mooie en interessante dingen gezien, lekker gegeten en ons gewoon geamuseerd. Dus zeker voor herhaling vatbaar!

Charlotte Warnier, 5 Humane Wetenschappen 12


Verslag: Zuiddag Zuiddag vzw organiseerde al voor de derde keer acties om ontwikkelingslanden te helpen. De organisatie komt op voor de landen in het Zuiden. Het gekozen thema voor dit jaar was: „Stop de rekrutering van kinderen en jongeren!‟ (in de Colombiaanse samenleving). Eén van hun acties heette: „Klop eens een dagje voor het Zuiden‟, men wendde zich dan vooral tot leerlingen uit de derde graad van het middelbaar onderwijs en bedrijven. Zij verwachtten dat de leerlingen een baan vonden voor één (school)dag en daarmee ten minste 30 euro per individu zouden verdienen. Dat geld ging dan rechtstreeks naar de vzw. Zo hoopten zij voldoende in te zamelen om, in dit geval, de mensen in Colombia te helpen in hun strijd tegen oorlogsgeweld. Dit keer namen twintig scholen uit Lier, Halle, Sint-Genesius-Rode en Brussel deel. Zo‟n 600 jongeren uit Lierse scholen toonden hun solidariteit voor het Zuiden. Ook de scholieren uit het vijfde en zesde jaar van het Koninklijk Atheneum van Lier hielpen mee het doel van Zuiddag vzw te bereiken. Het begon al op donderdag 16 oktober 2008 toen vijf Colombiaanse studenten de situatie in hun land kwamen illustreren door zelf uitleg te geven en door beeldmateriaal te tonen. Hierbij kwamen dan ook enkele workshops en inleefspelen. Het echte werk was echter voor vrijdag 17 oktober. De leerlingen ruilden die dag hun schoolbanken in voor de werkvloer. Sommigen gingen aan het werk bij het OCMW van Lier, het RVT Paradijs of het Heilig-Hartziekenhuis. Anderen zorgden ervoor dat de binnenstad proper werd, gingen bij particulieren werken of deden nog iets anders. Iris en ik vonden werk bij het rustoord SintElisabeth van het OCMW in Duffel. Onze werkdag begon om acht uur in de wasserij van de instelling. Hier moesten we washandjes, handdoeken, kleding, enz. van de bewoners opplooien. Na een kwartier pauze deden we nog tot ongeveer elf uur hetzelfde. Toen kwamen Ilse en Wendy, onze „begeleiders‟, ons halen om met de bejaarden te werken. We werden elk op een verschillende verdieping ingezet. We moesten de tafels dekken, hielpen mee de mensen naar de eetruimten te brengen en we toonden hen waar ze moesten gaan zitten. We zorgden er eveneens voor dat iedereen het juiste drinken en eten kregen. “Coca Cola Light voor de diabeten en water, limonade of bier voor de rest,” zei Ilse. We zorgden er ook voor dat de mensen die zelfstandig konden eten eerst de soep, daarna het hoofdgerecht en dan de pudding kregen. Nadat alle tafels waren proper gemaakt en bijna alle bejaarden terug op hun kamer waren, konden we zelf onze boterhammen gaan opeten, hiervoor kregen we een halfuur. Daarna ging ieder met een groepje van vijf of zes bejaarden lotto spelen. Daarmee konden we ons tot vier uur amuseren. We moesten nog twee mensen op de kamer entertainen met het lottospel en dan zat ons werk er om half vijf op.

13


Naast het steunen van een goed doel had de actie meer doelstellingen. Men wou met „Klop eens een dagje voor het Zuiden‟ scholieren en bedrijven betrekken bij de strijd voor een rechtvaardige samenleving. Meer mensen de Noord-Zuid problematiek laten inzien, de educatie in het secundair onderwijs over ontwikkelingslanden stimuleren, jongeren werkervaring laten opdoen, … zijn slechts enkele voorbeelden van wat men wou bereiken. Hoewel aan veel van die doelstellingen nog lang zal moeten gewerkt worden, was volgens de leerlingen achteraf toch al een zeer goed resultaat bereikt. Het hele gebeuren kreeg ook veel mediabelangstelling. Titels zoals: „Lierse leerlingen in de ban van Colombia‟ (Nieuwsblad regio Antwerpen 15/10/‟18), „Colombianen brengen morgen bezoek aan Atheneum‟ (Nieuwsblad 16/10/‟08), „Zuiddag was een onverdeeld succes in Lier‟ (Nieuwsblad / Lier 17/10/‟08) vestigden de aandacht op Zuiddag. Zuiddag vzw is een zeer goed initiatief en „Klop eens een dagje voor het Zuiden‟ lijkt zeker voor herhaling vatbaar.

Enkele dansende leerlingen tijdens één van de Colombiaanse workshops!

Door Charlotte Warnier, 5 Humane Wetenschappen 14


Planetarium Op 18 november vertrokken wij, de leerlingen van het zesde jaar, om 8u15 met de bus naar Brussel om een bezoek te brengen aan het planetarium. Dit planetarium is één van de grootste ter wereld. We werden binnengeleid in een zaal met een groot, koepelvormig dak en mochten plaats nemen in niet al te comfortabele stoeltjes. Vervolgens ging het licht uit en konden we genieten van een prachtige sterrenhemel (hoe hij er in Brussel zou uitzien, moest er geen lichtvervuiling zijn). We kregen een uitleg die eigenlijk hetzelfde was als de leerstof die we dit jaar in aardrijkskunde hebben behandeld, maar nu geïllustreerd met een levensechte hemelsfeer. We werden dus op een iets andere manier ingewijd in de wereld van de kosmografie: de declinatie, culminatie, equatoriaal coördinaten, het eclipticavlak, de poolster,… noem maar op. Tenslotte werden ook de sterrenbeelden besproken, o.a. die van de dierenriem en de mythologische verhalen erachter. Daarna was het tijd om 10 minuutjes onze nek te ontspannen, die door het vele omhoog kijken al aardig stijf was geworden. Na deze korte pauze werd ons zonnestelsel onder de loep genomen. De verschillende planeten werden besproken, de baan van de aarde rond de zon, de baan van de maan rond de aarde en daarna iets verder van huis: het melkwegstelsel. De voorstelling werd afgesloten met de melding dat 2009 het jaar van de astronomie zal zijn. Het is dan namelijk exact 400 jaar geleden dat Gallileo Gallilei de eerste telescoop op de ruimte richtte. Leen Bervoets, 6 Wetenschappen-talen

De uitstap naar het Joods museum van deportatie en verzet in Mechelen Dinsdag 18 november maakten we twee uitstappen met het hele 6de jaar. In de voormiddag brachten we in Brussel een bezoekje aan het Planetarium en in de namiddag bezochten we het Joods museum van deportatie en verzet in Mechelen. Het JMDV is gelegen in het voormalige Mechelse Kazerne Dossin, waar de nazi‟s tijdens de 2de Wereldoorlog het ‘SSSammellager Mecheln‟ oprichtten, een verzamelkamp voor joden uit België. Hier kwamen ze toe uit verschillende steden, verbleven er een dag of twee, om er daarna direct doorvervoerd te worden naar concentratie - of uitroeiingkampen met de trein. 15


We werden ingedeeld in drie groepen, die alle drie ergens anders begonnen. Onze groep begon met ‟t bekijken van een filmpje van „meneer Vos‟. Meneer Vos is een overlever van de concentratiekampen en getuigt over de wreedheid van de Nazi-heerschappij in de jaren ‟30 en ‟40. Hij vertelt over het feit dat zijn hele gezin werd vermoord en bruut van hem gescheiden werd en dat hij ze dus nooit meer heeft teruggezien. Ze werden met z‟n vijven (Meneer Vos, zijn vrouw en drie zoontjes) op de trein gezet en toen de trein plotseling stopte, vond er een selectie plaats. Mensen die capabel waren om te werken (meestal mannen van middelbare leeftijd) werden eruit gepikt en de rest (vrouwen, kinderen, bejaarden en zieken) werd rechtstreeks naar de interneringskampen gebracht, of werden direct naar de gaskamers geleid eens ze aangekomen waren in een concentratiekamp. Meneer Vos was één van die geselecteerden en werd bruut gescheiden van zijn gezin. Zijn getuigenis raakte mij en ook andere leerlingen van onze klas. Zeker toen hij emotioneel werd bij het vertellen over zijn drie zoontjes, kraakte er iets in mij. Het doet ons herinneren aan het feit dat zoiets nooit meer mag gebeuren… Hierna kregen we een inleiding. Wie zijn/waren de joden? Waar denken we aan als we aan joden denken? Wat was het verschil tussen de Joden in Europa en de Joden van Oostblok landen? Het feit dat Joden er hetzelfde uitzien als wij, enzovoort. Vervolgens kregen we meer informatie over hoe Hitler in Duitsland aan de macht kwam en hoe ook het fascisme in ons land zich begon te ontwikkelen. We kregen ook oude affiches te zien van hoe de Joden toen al zwart gemaakt werden. Ze werden beschuldigd van alles dat slecht was en werden altijd afgebeeld als lelijke mensen met grote neuzen. Joden mochten steeds minder en minder. Enkele jaren nadat Hitler aan de macht kwam, begonnen ze met de eerste maatregelen tegen de Joden: Joden mochten niet op de tram zitten, mochten niet meer naar school, Joodse zelfstandigen mochten niet meer werken, ze mochten niet naar de bioscoop… Joden mochten niets. Ze moesten ook een Jodenster dragen, om zich herkenbaar te maken. Rond die tijd vervormden de Nazi‟s de kazerne in Mechelen om in een verzamelkamp waar Joden naartoe werden vervoerd, om vanaf daar met de trein (er lag een spoor vlak voor de kazerne vroeger) naar de concentratiekampen gevoerd te worden. Meestal in grote „beestenwagons‟. Met 100 mensen in één wagonnetje, twee dagen aan een stuk, geen toilet, geen eten en geen drinken. De Joden werden behandeld als beesten (en zelfs beesten behandel je niet zo). Op de benedenverdieping van het museum werd er dan vooral gepraat over de deportatie, de concentratiekampen, hoe de gaskamers in elkaar zaten… Ook kregen we informatie over Dr. Mengele, een dokter die experimenten uitvoerde op zwangere vrouwen en vooral op tweelingen. Op ‟t einde van onze toer kwamen we in een kleine ruimte, die gewijd was aan de overleden kinderen in de kampen. Geen enkel kind van -13 jaar heeft het daar overleefd. De hele kamer hing vol foto‟s, er waren bloemen gelegd en een stem las al de namen van de kinderen voor. En eens je beseft dat al die kinderen, al die mensen die gruwelijke gebeurtenissen moesten meemaken, moesten zien en ondergaan… dat raakt je. Ik hoop dat zoiets nooit meer gebeurt. Maar zoals men weet, leert een mens nooit uit zijn fouten… Eline Van Hooydonck, 6 Humane wetenschappen 16


Ethische dilemma‟s! Enkele leerlingen van het vijfde jaar geven er hun mening over We kregen het idee om eens iets nieuws in onze schoolkrant te stoppen. We kwamen op het idee om de leerlingen van onze school ook eens aan het woord te laten. Daarom zijn we enkele ethische dilemma’s gaan voorleggen aan leerlingen van het vijfde jaar: Mag een rechter die al verschillende malen de doodstraf heeft uitgesproken in een discussie een antidoodstraf-standpunt innemen en dat verdedigen met dezelfde argumenten als andere mensen die tegen de doodstraf zijn? De wet buiten beschouwing gelaten (een rechter handelt niet (steeds) naar zijn eigen mening). Buiten zijn werk kan hij wel zijn mening geven. Aras Kelly – 5mtwi Ik vind van niet want als die tegen de doodstraf zou zijn zou die het eerder ook niet moeten hebben uitgesproken. Als je het eerst uitspreekt vind ik niet dat je er dan nog tegen kan zijn. Ilse Brunt-5hw Mag een vrouw die abortus heeft laten uitvoeren andere vrouwen overtuigen om dat zelf niet te doen? Abortus plegen is nog altijd een persoonlijke keuze. Volgens mij mag niemand je dan overtuigen van een keuze. Jolien Sleeckx 5wewi Als die vrouw daar achteraf spijt van heeft, mag dat wel. Stel dat die vrouw daar zo‟n slechte ervaring mee had, mag ze daar andere vrouwen die misschien hetzelfde gaan meemaken, toch wel er bewust van maken. Elisabeth Remouchamps - 5 lwi Mag een ouder die rookt zijn kind verbieden te roken? Een ouder die rookt, mag zijn kind verbieden om te roken. De ouder kan dan wel niet op veel begrip rekenen en dat moet die uiteraard verstaan. Een ouder kan alles verbieden aan zijn kind, maar als er niet geluisterd wordt en hij zijn wil doordrijft moet hij zelf maar stoppen met roken. Dan heeft hij meer recht. Aras Kelly - 5mtwi Nee, het is en blijft het kind zijn keuze. Dankers Seppe Mag iemand die atheïst is, bij een begrafenis of doop, in de kerk een hostie halen? Als de kerk zulke zever verkoopt, dat een hostie het lichaam is van Jezus, dan heeft een atheïst ook het recht om die hostie te eten als hij daar zin in heeft. Jolien Sleeckx - 5wewi Ja, want dan doen ze dit om familiale redenen. Adraen Pieter -5wesp Nee, uit respect voor het geloof mag dit niet. Wuyten Jens - 5hw Is het verkeerd om een hond te euthanaseren die een kind heeft gebeten, wanneer dat kind een potlood in zijn oor stak? Neen, die is agressief want het kind deed het waarschijnlijk per ongeluk. Roosenbroeck Jill – 5ecwi Ja, het is normaal dat de hond een slecht gezinde “uitspatting” vertoond. Het is de schuld van het kind! Wuyten Jens - 5hw 17


Mag een vegetariër bont of leer dragen? Nee, ze doen allerlei dingen om te voorkomen dat er dieren worden geslacht en dan gaan ze bont dragen waarvoor ook een dier is geslacht, dit kan niet. Adraen Pieter - 5wesp Naar mijn mening mag niemand bont/leer dragen. Hij zou enkel zichzelf verraden als hij dit doet. Iemand die vegetariër is zal het waarschijnlijk niet overwegen om bont/ leer te dragen. Aras Kelly - 5mtwi Is het juist dat een bedrijf zich in een derdewereldland opricht, zodat het goedkoper is voor hen en de prijzen lager zijn voor ons, terwijl er arme mensen voor worden uitgebuit? Nee, ik vind dat niet eerlijk, die mensen worden veel te weinig betaald en dan zouden wij er nog van gaan profiteren zodat we minder moeten betalen, dat vind ik echt niet eerlijk. Ilse Brunts – 5hw Het is niet juist maar de verleiding om toch die producten te kopen is te groot. In de westerse wereld is er bijna geen ontkomen aan het kopen van de producten maar het is zeker niet juist. Zoë Almond - 5hw Mag een zwaarlijvige zijn maagverkleining terugtrekken bij het ziekenfonds? Als diegene echt last heeft omdat hij te zwaarlijvig is, dat die dus problemen krijgt, zoals hartproblemen, vind ik dat het moet worden terugbetaald, maar anders vind ik dat, als het niet voor problemen is, dat het niet moet worden terugbetaald. Ilse Brunt - 5hw Ja, want het kan goed zijn dat die persoon een ziekte zoals obesitas heeft. Heylen Aram – 5hw Nee, je moest er maar aan denken toen je je zat vol te vreten. Wouters Jurgen - 5lmt Veel dank aan de leerlingen en meneer Vercammen voor hun hulp aan deze rubriek!! (Reacties op deze meningen? Stuur ze via smartschool naar Nathalie uit 6hw)

Door Cynthia en Nathalie Bellekens, 6 Humane Wetenschappen

18


Ben jij een prestatiebeest of een voetenveger? Hoe lang werk jij aan je huiswerk na school?  Één of twee uur, hangt af van de hoeveelheid  5 minuten, ik heb wel wat beters te doen  Bijna heel de avond, ik kom tijd tekort Je krijgt te weinig tijd om een test af te leggen van een vak waar je niet goed in bent. Wat doe je?  A) Je antwoordt op alle vragen maar onvolledig  B) Je begint gewoon bij de eerste vraag maar ontdekt na 20 minuten dat je nog de rest van de vragen moet oplossen  C) Je vult eerst alle antwoorden in die je zeker weet en als er dan nog tijd over is probeer je de moeilijke vragen op te lossen Hoeveel buitenschoolse activiteiten heb jij?  A) Twee keer in de week doe ik aan sport en dan heb ik nog een hobby  B) Veel te veel om op te noemen  C) Geen Hoe hard moet je voor deze examenreeks leren om te slagen?  A) Ik heb gedurende het jaar voldoende geleerd dus als ik twee weken op voorhand begin ben ik er zeker door  B) Ik heb alleen mijn namiddag nodig om te studeren, dat is toch lang genoeg?  C) Ik begin zeker een maand op voorhand Hoe zien je nagels eruit als de examens in aantocht zijn?  A) Ik hou nog maar de helft over!  B) Ze zijn nog even lang als anders  C) Als ik het woord examen nog maar hoor begin ik al op mijn nagels te bijten! Je hebt vandaag geen school, maar je weet niets om te doen. Wat doe je?  A) Eerst maak ik wat huiswerk zodat ik in het weekend minder moet doen, daarna bel ik naar vriendinnen om af te spreken  B) Ik bel iedereen van de klas op, feestje bij mij thuis!  C) Ik maak al mijn huiswerk voor de komende week Ben jij snel afgeleid als je studeert?  A) Niet zo snel, soms wel als ik moe ben  B) Zeer snel, alles moet weg waar ik afgeleid van kan worden  C) Ik heb er geen probleem mee om me te concentreren

19


Wat doe jij om zo weinig mogelijk dingen te vergeten?  A) Als er echt iets belangrijk is wat ik niet mag vergeten, sla ik het op in mijn gsm  B) Niets en als ik iets vergeet is dat pech  C) Ik maak elke morgen een nieuw lijstje van alles wat ik moet doen Koos je... Meestal antwoord A: Je doet je best voor school en wordt daar ook voor beloond. Af en toe gaat het eens wat minder maar daar moet je je niets van aantrekken. Je hebt je opdrachten en leerstof goed opgevolgd, geen reden tot paniek dus. Jij bent niet iemand die tot middernacht met je neus in de boeken zit, maar iemand die vertrouwt op zijn gezond verstand. Je kan veel plezier maken met je vrienden maar als het moet ben je ook serieus. Als je zo blijft verder doen haal je zeker het volgende jaar. Meestal antwoord B: Je bent iemand die zich niet veel aantrekt van je eigen punten op school. Heel het jaar door doe je bijna niets en je zet je pas in als het echt moet, je komt pas op gang wanneer de examens beginnen en dat is dus meestal te laat. Af en toe wat meer enthousiasme en medewerking laten zien kan dus geen kwaad. ‟s Avonds wat meer tijd vrijmaken voor je huiswerk kan alleen maar in je voordeel spelen. Pas zeker op hoe je nu bezig bent en verander er iets aan anders kan het wel eens slecht aflopen. Meestal antwoord C: Aan je punten hecht je veel belang, je bent prestatiegericht en zet je voor alles even hard in ook al is het iets wat je minder graag doet. Tijd voor veel andere dingen heb je meestal niet. Je best doen voor school is zeker nodig maar overdrijf niet en krijg wat meer zelfvertrouwen over je geheugen. Als je eens wat minder voor school doet, voel je dan niet schuldig, plezier maken met vrienden is zeker zo belangrijk! Jij zult zeker met glans slagen dit jaar. Lissa Genbrugge, 6 Humane Wetenschappen

20


Spel en plezier KAKURO Wat is een kakuro? Kakuro is net als bijvoorbeeld de overbekende sudoku, een Japanse puzzel. Een kakuro is een combinatie van sudoku, zweedse puzzels en kruiswoordpuzzels. Hoe los je een kakuro op? Het is de bedoeling dat je in de lege vakjes cijfers invult. Het cijfer in de driehoek geeft het totaal van de cijfers in de vakjes aan. De getallen mogen nooit hoger zijn dan 10, en het getal 0 telt niet mee. Er mogen nooit twee dezelfde cijfers voorkomen in elke combinatie. Voorbeeld: het cijfer 11 verdeeld over 4 vakjes. Mogelijke combinaties: ďƒ? 1235 ďƒ? 1244 (mag dus niet!) etc. etc. Als je alle mogelijke combinaties afgaat, zul je erachter komen dat 1235 de enige manier is om 11 te combineren over vier vakjes. SUDOKU Wat is een sudoku? een sudoku bestaat uit een vlak met 9x9 hokjes het vlak valt op de delen op volgende manieren: - In 9 vlakken van 3x3 hokjes - In 9 rijen van links naar rechts - In 9 kolommen van boven naar beneden Dan komen we nu op het belangrijkste: - In elke rij moet er een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 worden ingevuld - In elke kolom moet er een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 worden ingevuld - In elk vlak van 3x3 moet er een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 worden ingevuld Verder is het handig om te weten dat een puzzel altijd maar een oplossing heeft. Dus als alle velden gevuld zijn en er in elke rij, kolom en vlak een 1 t/m 9 is ingevuld, is deze goed ingevuld.

21


Niet zo gemakkelijk als ik dacht!

SUDOKU 1

KAKURO 1

22


KAKURO 2 & SUDOKU 2

23


Peter Goossens, 6 Humane Wetenschappen 24


Wist je dat... 

...de kokoi het giftigste diertje ter wereld is? Het leeft in de regenwouden van Colombia. De kokoi is niet groter dan 3 cm en weegt amper een gram. Het diertje scheidt een hele giftige stof af. Eén gram ervan is genoeg om 1000 mensen te doden!

… bij het bestuderen van meer dan 20.000 struisvogels gedurende de laatste 80 jaar, er geen enkel geval is vastgesteld dat een struisvogel zijn kop in het zand stak?

… je in Finland (bijna bij de poolcirkel) niet op giraffen mag jagen?

… wereldwijd, 23% van de defecten aan fotokopietoestellen te wijten zijn aan mensen die hun achterwerk probeerden te kopiëren?

… er elk jaar zo‟n 650 mensen in het ziekenhuis komen omdat ze uitglijden over een hondendrol?

… er drie Amerikanen per jaar omkomen omdat ze via het oorstuk van hun telefoon door de bliksem worden getroffen?

… je in Texas op verkeersborden mag schieten, zolang je maar meer dan de helft mist?

… middenin onze melkweg een zwart gat ligt met een massa die gelijk is aan 2.000.000 van onze zonnen?

… seksuele fantasieën genetisch bepaald zijn in het DNA van de man en net daar om ze geen weerstand kunnen bieden aan deze natuurlijke neiging tot fantaseren? Hun hypothalamus, die de seksdrift controleert, twee keer groter is dan die van de vrouw en het twee keer meer cellen bevat dan de andere sekse?

… als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen schreeuwt, je genoeg geluidsgolven produceert om een tas koffie op te warmen?

… er vissen bestaan met vier ogen, zogenaamde vierogen? Ze tegelijkertijd zowel boven als onder water kunnen kijken? Latijnse naam is hiervoor Anablepidae.

… verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn? In de Sahara zijn tot nu toe meer mensen verdronken dan uitgedroogd.

… de hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uitkwam?! De tsunami van 26 december 2004 was ongeveer 30 meter hoog.

… de Amerikaanse Dustin Phillips een keer in 33 seconden een fles tomatenketchup met een rietje heeft leeggedronken?

… 70 000 jaar geleden de mens bijna uitgestorven was? Op dat moment was de populatie mensen slechts 2000 zieltjes groot.

Xander Nauwelaerts, 6 Humane Wetenschappen 25


Column van het semester: „t Stad in „t klein Alsof een wekker niet genoeg lawaai maakt „s ochtends, moeten we nu ook weer de schoolbel aanhoren. En je moet er maar eens op letten, die twee hebben niet alleen het geluid maar ook hun eigenschappen gemeen. Geen kat die nog wakker is aan het eind van de lessen, en niet omdat de interesse tekortschiet, maar omdat die verdomde wekker ons systeem van „s nachts wakker zijn en „s middags opstaan in de war heeft gestuurd. Maar na een blijvend gering in de oren, en de slaperigheid die we ook ervaren bij het wakker worden, zijn we perfect in staat onze boekentas weer in te laden, sommigen iets trager dan anderen, en de klas te verlaten. Hierbij volgt de parade door de gang, met natuurlijk allesbehalve het volgende lesuur in het vooruitzicht. Tussen andere leerlingen paraderen, allemaal kleiner natuurlijk, nu ik officieel kan zeggen dat ik lid ben van het laatste jaar, is ongeveer te vergelijken met een wandeling op de Meir. Chaotisch, maar uiterst entertainend. Leerlingen die wel of niet uitgestaan kunnen worden of waar ik me absoluut niet in kan interesseren, en de leerkrachten waar ik uiteraard niets over mag zeggen. De klassieke „niet in de gang blijven staan‟, „aan de linkerkant van de gang staan als je voor een klaslokaal staat te wachten‟, „op tijd in een lokaal zijn‟, that‟s the idea… Eens we dat proces voorbij zijn, begint voor sommigen het simpele gedeelte en voor anderen het deel waar ze voor willen thuisblijven. Les volgen. Of onze aandacht altijd is afgeleid door slaap ga ik niet prijs geven, het zou het minder interessant maken voor de leerkrachten om les te geven of opmerkingen te geven. En ondanks de dagelijkse sleur is het een bezigheid, die minder erg is dan sommigen zelf willen toegeven, want de ouders zullen mij wel gelijk geven als ik zeg dat het went… Maar nooit helemaal. Elke gelijkenis met Ayke Gubbels, 6 Humane Wetenschappen bestaande personen en gebeurtenissen rust op louter toeval!

26


Wie deed wat? Voorblad: Andrea Olaves Inhoudstafel: Siemen Dewael/Eline Van Hooydonck Editoriaal: Eline Van Hooydonck (gaan aanvragen) Q-music: Laura Engels Muziekweek: Zoë Bats & Eline Van Hooydonck Interview: Freya Verstrepen en Thaïsa Kets Daens: Lieselot Kerremans Amsterdam (verzamelen): Amelie de Keulenaer Zuiddag: Sara Horemans(verzamelen) Joodse Kazerne: Eline Van Hooydonck Ethische kwesties: Cyntha & Nathalie Bellekens Quiz: Lissa Genbrugge Spel en plezier: Peter Goossens Weetjes: Xander Nauwelaerts Column: Ayke Gubbels Kladversie Lay-out: Siemen Definitieve versie lay-out: Eline Van Hooydonck, Linus Coart Verbetering: Ayke Gubbels, Linus Coart Foto’s: Woody Dirks, Olivier Vets en Thomas Dierkx

27

Kaller_12_2008  
Kaller_12_2008  

http://www.kalier.be/images/Schoolleven/los/Kaller_12_2008.pdf

Advertisement