Page 1

Fysica     Waarom fysica studeren?  Ben  je  gefascineerd  door  de  jou  omringende  wereld?  Zou  je  meer  willen  weten  over  licht,  geluid,  elektriciteit,  magnetisme,  de  opbouw  en  het  gedrag  van  gassen  en  vloeistoffen,  evenwicht  en  beweging? Vraag je je af hoe de nieuwste technologieën tot stand komen en wil je vooral weten welke  fysische wetmatigheden aan de grondslag van deze vernieuwingen liggen? Dit alles maakt deel uit van  de fysica.    Inhoud en didactische aanpak  Tijdens  de  lessen  fysica  leer  je  de  wetten  van  de  fysica,  analytische  methodes  om  problemen  op  te  lossen  en  procedures  om  het  geleerde  op  nieuwe  problemen  toe  te  passen.  Naast  een  grondige  theoretische kennis van de natuurwetten wordt ruim aandacht besteed aan het proefondervindelijke  onderzoek. Je leert zelf proeven opstellen, nauwkeurig meten, verslagen schrijven en rapporteren.    Materiaal  In  de  tweede  graad  wordt  gewerkt  met  het  handboek  Sirius.  Voor  de  derde  graad  wordt  gebruik  gemaakt van een door de leerkracht uitgewerkte cursus.    De fysicaklas is uitgerust met een overheadprojector, internetaansluiting en een PC met beamer die kan  gebruikt worden voor het weergeven van animaties en filmfragmenten. Computergestuurde metingen  bij experimenten zijn mogelijk. Ook voor de leerlingen is ruim voldoende materiaal aanwezig om zelf te  experimenteren. Alle banken hebben een aansluiting op gas, water en elektriciteit.    Uitstappen en projecten  In  het  kader  van  de  lessen  kernfysica  wordt  in  het  5de  jaar  een  bezoek  gebracht  aan  Isotopolis.  De  leerlingen van de derde graad nemen deel aan de fysica‐olympiade.           

vak_fysica  
vak_fysica  

http://test.kalier.be/images/Studeren/vak_fysica.pdf

Advertisement