Page 1

Archeologisch Vooronderzoek

Nevele - De Akker 14 December 2009 David Vanhee


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 34

2

Colofon Š 2011 Š Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee

Kasteelstraat 26 9880 Aalter


VAnhee d.

I. Voorwoord

3


4

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 34


VAnhee d.

II. Inhoud

5


6

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 34


VAnhee d.

III. Administratieve gegevens loCatiegegevens

opgravingsdoCumentatie

Bouwheer


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 34

8

1

4

2

3


VAnhee d.

9

IV. Projectomschrijving iv.1 aanleiding van en opBouw naar het onderzoek -

iv.2 tijdskader iv.3 finanCieel kader


10

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 34


VAnhee d.

11

V. Archeologische en historische voorkennis

VAn der hAegen g., 1998 hoorne J.

et Al,

Bourgeois J. Bourgeois J.

et Al,

et Al,

Bourgeois J. et Al,

-

Bourgeois J. & de Mulder g., 1992

Bourgeois J.

de clercq W.

et Al,

1998

et Al,

-

(hoorne J.et Al, e

clercq W.

et Al,

1998 & thoen h.


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 34

12

de clercq W.,

VAnhee d. & hoorne J

N

V 0

IV III II I

25m


VAnhee d.

13

VI. Resultaten

-


14

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 34


VAnhee d.

15

VII. Besluit -


16

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 34


VAnhee d.

Bourgeois J., de clercq W., de Mulder g., MegAnck M. & VerlAeckt k

Bourgeois J. & de Mulder g

Bourgeois J., MegAnck M., seMey J. & VerlAeckt k

-

de clercq W., 1998

-

de clercq W.

de clercq W., deschieter J., hAgeMAn B., thoen h. & VerMeulen F.

,

hoorne J., tAelMAn e. & VAnhee d

thoen h

VAn der hAegen g VAnhee d. & hoorne J

ren,

-


18

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 34

KLAD-rapport 34 Nevele De Akker 2009  
KLAD-rapport 34 Nevele De Akker 2009  

© 2011 © Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee Figuren © Kale - Leie Archeologische Dienst, tenzij anders vermeld Archeologisch...

Advertisement