Page 1

Archeologisch Vooronderzoek

EvErgEm - ralingEn BElzEElsE KErKwEg 16 En 17 april 2009 David Vanhee


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 33

2

Colofon Š 2011 Š Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee

Kasteelstraat 26 9880 Aalter


VAnhee d.

3

I. Voorwoord

-


4

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 33


VAnhee d.

II. Inhoud

5


6

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 33


VAnhee d.

III. Administratieve gegevens loCatiegegevens

opgravingsdoCumentatie

Bouwheer


8

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 33


VAnhee d.

9

IV. Projectomschrijving iv.1 aanleiding van en opBouw naar het onderzoek

-

iv.2 tijdskader iv.3 finanCieel kader -


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 33

10

4

3 1 2

4

3 1 2


VAnhee d.

11

V. Archeologische en historische voorkennis -

-

lAloo P.

et

Al,

deVriendt i. & lAloo P

VAnmoerkerke J. & semey J., 1983 Bourgeois J. et Al hoorne J.

et Al

lAloo P.

deseyn g.

et Al,

et Al

-

BruggemAn J. & reyns

lAloo P. n

et Al,

-


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 33

12

de logi A. & schynkel e -

schynkel e. & urmel l.

ogi

A. et Al,

de logi A. & schynkel e. schynkel e. & urmel l de logi A. et Al VAn de ViJVer m.

et Al,

-


VAnhee d.

13

VI. Resultaten

zone i

-

zone ii -


14

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 33


VAnhee d.

15

zone iii

-


+8.80

+8.86

+8.87

kad nr 139 G

nr 67

+8.79

+8.83

+8.54

+8.89

+8.86

nr 71

nr 73

kad nr 107 D

nr 75

kad nr 107 E

+8.76

+8.73

kad nr 149B

+8.70

+8.59 +8.57

+8.42

+8.14

+8.11

+8.61

51 )

kad nr 149 C

+8.61

+8.56

+7.97

+8.40

+8.13

+8.09

+8.29

IV

+8.08

+7.12

+7.10

+7.62 +7.65

kad nr 150

RKWEG ( bw nr

BELZEELSE KE

kad nr 149 D

+8.67

+8.28

+8.14

+8.01

+7.85

+7.77

+7.84

+7.45

V

+8.38

+8.41 +8.42

+8.30

+8.20

+7.91

+7.98

+8.57

+8.00

+8.12

+8.35

+8.60

+8.55

+7.95

+8.15

kad nr 151A

kad nr 105 Z

+8.32

+8.26 +8.23

+7.42

+7.93

+8.13

+8.38

+8.49

+8.37

+8.06

+8.66

+8.52

+8.23

+8.53

+8.29

+8.70

kad nr 157

+8.76

+8.47

+8.49

+8.65

+8.56

+8.73

+8.65

+8.83

+8.76

+8.62

+8.72

+8.92

+8.56

+8.79

+8.67

+8.62

+8.93

)

+8.87

nr 7

+8.57

( bw

+8.81

+8.66

kad nr 158

+8.55

+8.56

TJE AA

+8.65 +8.64

+8.31

+8.16

VII

+8.02

+7.97

VI

+7.66

+8.20

+8.55

TR

+8.54 +8.33

+8.12

+7.80

+7.75

+7.78

+7.75 +7.29 +7.87 +7.85

kad nr 151B

KS

+8.82 +8.77

+8.84

+8.43

+8.25

+7.92

+7.87

VIII +7.70

+8.15

+8.47

+8.65

7

kad nr 107 C

+8.88

+8.45

+8.16

+8.01

kad nr 148

+7.94

+7.79

IX +7.72

+8.38

+8.74

LIJ

+8.45

+8.44 +8.19

+8.04

+7.85

+7.88

+8.60

kad nr 139 D

+8.84

+8.55

+8.23

kad nr 140

+8.02

+7.82

+7.80

+8.50

+8.61

nr 13

N GE LIN

+8.87

RA

+8.87

9

+8.37

+8.37

+8.22

+8.02

X

III

+8.48

+8.85

+8.77

+8.53

+8.67

+8.70

+8.85

+8.54

+8.52

+8.97

+8.70

+8.73

68

+8.57

+8.48

+8.41

+8.25

+7.79

+8.85

+8.85

+8.56

+8.64

1

nr 14

+8.62

+8.74

+8.58

+8.55

+8.59

+8.60

+8.73

kad nr 163

+8.73

+9.02

+8.91

+8.67

+8.60

+8.74

+8.72

+8.74

+8.80

+8.99 +8.99

+8.76

9

nr 13

ge

50m

+8.90

+8.85

N

3

+8.53

+8.78

N

+8.85

5 nr 13

+9.06

+8.74

+8.51

+8.51

+8.40

+8.27

+7.86

XI

+8.41

+7.93

+9.25 +8.87 +8.52

+8.45

+8.65

+9.19 +8.68

+9.02 +8.85

nr 13

+8.80

+9.13 +8.72

+8.00

+7.90

kad nr 147 C

II

+8.75

nr 14

+7.82 +7.46 +8.25

+8.75

+8.97

+9.03 +8.86

+8.79

+8.85

+8.91 +8.73

8

+8.55

+8.68

+8.74 +8.86

+8.65

kad nr 147/2

+8.49

+8.73 +8.71

+8.92

1

+8.93

+8.83

XII

+7.76

kad nr 145 A

+8.72

+9.13 +8.13

+8.85

I

+8.70

nr 13

+8.70

nr 13

+8.79

+8.60

+8.51 +8.59

+8.64

+8.90 +8.67 +8.38

+8.70

+8.53

+7.80

0 nr 15

+8.87

+8.15

+8.86 +8.39

kad nr 141 A

+8.89

+8.65

+8.62 +8.90

+8.77

0

+8.81 +8.73

+8.20

kad nr 130 E

+8.56

kad nr 165 E +8.62

+8.87

+9.06

+9.13

kad nr 165 E

8

nr 13

+9.03

+9.25

50m

0

52

TJE AA +8.90

+8.23

+8.99 +8.99 +8.49

)

r7

+8.61

EN

+8.87

nr 1

TR KS LIJ

gara

55

+8.85

+8.78

+8.54

+8.58 +8.67 +8.59

+8.76 +8.67 +8.26 +8.23

+8.60 +8.55

+8.73 +8.66 +8.56

n ( bw

NG

LI RA

+8.87

8.53

+8.87

+8.76

kad nr 151A

nr 1

+8.49

+8.03

ge

+8.86

+8.66

+8.76

kad nr 157 .35

+8.58 +8.47

+8.74 +8.62

kad nr 158 8.12

+8.52 +8.32

+8.55 +8.53 +8.57 +8.57

kad nr 163

+8.06 +8.00

+8.29 +7.42 +7.95

+8.56

kad nr 105 Z

nr 84

kad nr 138 C

+8.88

+8.41

kad nr 138 D

+7.90

gara

54 nr 1

+8.82

+8.37

+8.56 +8.52 +8.55

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 33 16

+8.58

+9.19

5

nr 13

7

nr 13

3

nr 13

+9.13


VAnhee d.

VII. Besluit

-


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 33

+8.80

+8.86

kad nr 139 D

+8.51

+8.57

+8.84

+8.87

+8.55

kad nr 139 G

nr 67

+8.79

+8.83

+8.54

+8.89

+8.86

nr 71

kad nr 107 C

+8.88

+8.23

nr 73

+8.45

nr 75

+8.19

+7.86

+8.84

+8.77

+8.82

kad nr 107 D

+8.02

kad nr 140

+8.02

+7.76

+8.76

+8.54

+8.25

+7.82 +7.46

+8.04

+8.43

kad nr 107 E

+7.82

XI +8.51

+7.79

+8.59

+8.73

+8.16

+7.85

+7.88

+8.33

kad nr 149B

+8.25

X

kad nr 145 A

+8.70 +8.65

+8.59 +8.57

+7.87

+8.14

+8.02

+7.97

VI

+7.75

+7.78

+7.66

+8.41

+7.75 +7.29 +7.87 +7.85

+8.20

+8.01

+8.38

+8.14

+8.11

+8.61

+8.50

+8.71

51 )

kad nr 149 C

+8.61

+8.56

+8.41 +8.42

+8.47

+8.68

+8.30

+8.86

+8.75

+7.91

+8.20

+8.45

kad nr 151B

+8.52

+8.38

+7.97

+8.40

+8.13

+8.09

+8.55

+8.29

IV

+8.08

+7.12

+7.10

+7.62 +7.65

kad nr 150

RKWEG ( bw nr

+7.77

I

+8.49

kad nr 147/2

+8.48

+7.84

+7.45

V

+7.85

+8.42

BELZEELSE KE

kad nr 149 D

+8.67

+8.28

+8.16

+7.80

+7.70

III

+8.15

VIII

+7.72

+7.92

VII

+8.31

+7.79

IX

+8.64

+8.12

+8.01

kad nr 148

+7.94

+7.80

kad nr 147 C

II

0 nr 15

+8.87

+7.98

+8.75

+8.55

+7.95

+8.15

+8.61

kad nr 151A

+8.60

+8.57

+8.12

+8.00

+8.35

+8.68

+8.53

+8.55

+8.86

+8.79

kad nr 105 Z

+8.32

+8.26 +8.23

+7.42

+7.93

+8.13

+8.38

+8.85

+8.49

+8.65

+8.78

+8.37

+8.06

+8.66

+8.85

+8.52

+8.23

+8.53

+8.29

+8.70

kad nr 157

+8.76

+8.47

+8.49

+8.65

+8.56

+8.73

+8.76

+8.62

+8.72

+8.92

+8.56

+8.79

+8.77

+8.53

+8.67

+8.70

+8.85

N

+8.67

+8.62

+8.93

)

+8.87

nr 7

+8.57

( bw

+8.81

+8.66

kad nr 158

+8.55

+8.56

+8.65

+8.83

N GE LIN

+8.87

RA

+8.87

TJE AA

+8.45

+8.44

+8.37

+8.37

+8.22

+7.90

+8.86 +8.39

kad nr 141 A

+8.89

TR

+8.48

+8.41

+8.25

+8.00

XII

+7.80

+8.20

kad nr 130 E

+8.90

0

KS

+8.74

+8.88

+8.51

+8.40

+8.27

+8.03

ge

52 nr 1

+8.90

gara

55 nr 1

+8.54

+8.52

+8.97

+8.70

+8.73

+8.85

+8.56

+8.64

1

nr 14

+8.62

+8.74

+8.58

+8.55

+8.59

+8.60

+8.73

kad nr 163

+8.73

+9.02

+8.91

+8.67

+8.60

+8.74

+8.72

+8.74

+8.80

+8.99 +8.99

+8.76

9

nr 13

50m

+8.90

+8.85

N

nr 84

kad nr 138 C

+8.41

kad nr 138 D

+7.90

gara

54 nr 1

+8.86

+8.85

+8.87

+9.06

+9.13

kad nr 165 E

8

nr 13

+9.03

+9.25

50m

0

EN

NG

LI RA

)

r7

n ( bw

LIJ

18

+8.58

+9.19

ge


VAnhee d.

19

Bourgeois J., megAnck m., semey J. & VerlAeckt k.

Archeologische Inventaris

BruggemAn J. & reyns n logische Dienst

-

de logi A., deconynck J., VAnholme n. & reniere s

-

de logi A. & schynkel e.

-

deseyn g., desmet g., rommelAere J., Verlot m

deVriendt i. & lAloo P Dienst hoorne J., lAloo P., cromBé Ph. & de clercq W

lAloo P., de clercq W., PerdAen y. & cromBé Ph

VAn

de

ViJVer m., kePPens k., schynkel e. & dAlle s

VAnmoerkerke J.& semey J

-

-


20

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 33

KLAD-rapport 33 Belzele Belzeelse Kerkweg 2009  
KLAD-rapport 33 Belzele Belzeelse Kerkweg 2009  

© 2011 © Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee Figuren © Kale - Leie Archeologische Dienst, tenzij anders vermeld Archeologisch...

Advertisement