Page 1

Archeologisch Vooronderzoek

EvErgEm - BElzElE SchoonStraat 15 En 16 SEptEmBEr 2009 David Vanhee


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 32

2

Colofon Š 2011 Š Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee

Kasteelstraat 26 9880 Aalter


VAnhee d.

3

I. Voorwoord -


4

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 32


VAnhee d.

II. Inhoud


6

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 32


VAnhee d.

III. Administratieve gegevens loCatiegegevens

opgravingsdoCumentatie

Bouwheren Koninginnelaan 2-3 9031 Drongen


8

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 32


VAnhee d.

9

IV. Projectomschrijving iv.1 aanleiding van en opBouw naar het onderzoek

-

iv.2 tijdskader iv.3 finanCieel kader -


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 32

10

5

4 3 1 2

5

4 3 1 2


VAnhee d.

11

V. Archeologische en historische voorkennis -

-

lAloo P.

et

Al,

deVriendt i. & lAloo P

VAnmoerkerke J. & semey J., 1983 Bourgeois J. et Al hoorne J.

et Al

lAloo P.

deseyn g.

et Al,

et Al

-

BruggemAn J. & reyns

lAloo P. n

et Al,

-


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 32

12

de logi A. & schynkel e -

schynkel e. & urmel l. Polfliet B. & tAelmAn e

ogi

-

A.

et Al,

de logi A. & schynkel e. schynkel e. & urmel l de logi A. et Al VAn de ViJVer m.

et Al,

-


VAnhee d.

13

VI. Resultaten -


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 32 14

0

N 50m

VI IV II I

114B

120A

121Z

121A2

107F

108H

114A

119C

XII XI X

IX VIII VII

V III

122W

122X

107C

Bewoonde hoeve

118D

118C

139C

139D

137

KWEG

E KER

EELS

BELZ

STRA

AT OON SCH


VAnhee d.

VII. Besluit

N 0

50m


16

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 32


VAnhee d.

Bourgeois J., megAnck m., semey J. & VerlAeckt k.

Archeologische Inventaris

BruggemAn J. & reyns n logische Dienst

-

de logi A., deconynck J., VAnholme n. & reniere s

-

de logi A. & schynkel e.

-

deseyn g., desmet g., rommelAere J., Verlot m

deVriendt i. & lAloo P Dienst hoorne J., lAloo P., cromBé Ph. & de clercq W

lAloo P., de clercq W., PerdAen y. & cromBé Ph

Polfliet B. & tAelmAn e

VAn

de

ViJVer m., kePPens k., schynkel e. & dAlle s

VAnmoerkerke J.& semey J

-

-


18

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 32

KLAD-rapport 32 Belzele Schoonstraat 2009  

© 2011 © Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee Figuren © Kale - Leie Archeologische Dienst, tenzij anders vermeld Archeologisch...

KLAD-rapport 32 Belzele Schoonstraat 2009  

© 2011 © Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee Figuren © Kale - Leie Archeologische Dienst, tenzij anders vermeld Archeologisch...

Advertisement