Page 1

Archeologisch Vooronderzoek

Nevele - MereNdree MereNdreedorp 17 eN 18 februari 2010 David Vanhee


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31

2

Colofon Š 2011 Š Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee

Kasteelstraat 26 9880 Aalter


VAnhee d.

I. Voorwoord

3


4

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31


VAnhee d.

II. Inhoud

5


6

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31


VAnhee d.

III. Administratieve gegevens loCatiegegevens

opgravingsdoCumentatie

Bouwheer


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31

8

1

2

1

2


VAnhee d.

9

IV. Projectomschrijving iv.1 aanleiding van en opBouw naar het onderzoek

-

iv.2 tijdskader

iv.3 finanCieel kader -


10

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31


VAnhee d.

11

V. Archeologische en historische voorkennis -

-

VAn strydonck M. & de Mulder g. VAn der hAegen g.

Bourgeois J.

et Al

Bourgeois J.

et Al,

de clercq W

-

thoen h. -


12

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31


VAnhee d.

de clercq W.

13

et Al

-

de clercq W.

et Al

de clercq W. -

de clercq

W.,

VAnhee d

-


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31

14

Ap1

Ap2

C


VAnhee d.

15

VI. Resultaten

-

vi.1 sleuven iii - vii

-

vi.2 sleuven viii - Xii -

vi.3 sleuven Xiii - Xv

vi.4 sleuven i - ii


16

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31


VAnhee d.

-

2

1


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31

18

3


VAnhee d.

19


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31 20

0

26

12

10

N

24

(k a

VP

ei) ss

543/h

H

PAROCHIAAL CENTRUM

550/k VRIJE BASISSCHOOL SINT-GEROLF

KLOOSTER MERENDREE

684/k

551/p

en 16

687/p

678/n IP

28

678/t

30

SERRE

50m

(b IP

n)

SERRE

687/n

550/m

678/r

34

45

II III

VP

IP

IP

49

690/g

IP

IV

550/L

36

678/s

WINKEL

41

43

551/x

WATERPUT

V

674/k

38

672/d

40

673/f

VP

689/w2

IP

44

673/L

PARKING

VIII

42

673/h

689/b

53

H

691/c

673/k

55

657/s

VP

2

3

1

691/b

VIII

693/x

IP

WATERPUT

693/k2

46

693/g2

57

656/h

5

18

IX

6

7

8

4

9

48

61

654/k

63

654/m

X

50

VP

690/L

690/c

XI

52

693/a3

693/a2

10

11

12 13 IP

689/t2

H

XII

54

693/c2

692/b

VOETPAD

VOETPAD

(asfalt)

Merendreedorp

SERRE

653/h

RESTAURANT " HET AARDS PARADIJS "

VP

647/g

697/h

67

IP

58

697/g

693/a

71

648/f

VP

648/e

73

649/r

75

692/c

649/p

77

60

699/c

XIII XIV XV

56

69

1.60

VOETWEG NR. 49

VI

SERRE

I

51

657/t

693/d2

eto 551/v

551/w

671/d

5.50

ek m m Ha

VOETWEG NR. 49

788/d

700/g

(Hulstwegel)

788/c

700/h

700/f

700/d

788/f


VAnhee d.

21

691/c

6

VOETWEG NR. 49 VOETWEG NR. 49

N N

PARKING PARKING 691/b

SERRE

50m

0

SERRE

50m I 690/g

II

Ha

m

m

Ha

ek

m

en

m

ek

en

(b

eto

n)

(b

eto n

)

WINKEL

WINKEL

690/g

III 16

H

VP

ss

(ka

ei)

IV

SERRE

V

VI

VII

687/n

687/p

ss

(ka

16 SERRE

H

VP

ei)

689/w2

687/n

687/p

WATERPUT

689/w2 WATERPUT

SERRE

SERRE

543/h 12

543/h 12

684/k 10

684/k

PAROCHIAAL CENTRUM

10

PAROCHIAAL CENTRUM

693/x

24 550/m

550/k 24 VRIJE BASISSCHOOL SINT-GEROLF

689/b 550/L 550/m

550/k

689/b 550/L

VRIJE BASISSCHOOL SINT-GEROLF

WATERPUT

KLOOSTER MERENDREE KLOOSTER MERENDREE

26 26

693/k2

34

678/n

678/n

30

30

34

678/t

IP

3

673/f 674/k

678/t 28

674/k

673/h

678/r 28

673/f 673/L

2 673/h

36

678/r

673/L


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31

22

691/c

VOETWEG NR. 49

N

PARKING

691/b

692/c 692/b

SERRE

50m

1.60

0

VOETWEG NR. 49

WINKEL

18 690/g

Ha m m ek en

(b

eto

n)

690/c

690/L

693/a

16

H

VP

788/d

SERRE

i) se

s

(ka

687/n

687/p

689/w2 WATERPUT

SERRE 543/h 12

689/t2

SERRE

684/k 10

PAROCHIAAL CENTRUM

693/x

24 550/m

550/k

689/b 550/L

VRIJE BASISSCHOOL SINT-GEROLF

WATERPUT

697/g

KLOOSTER MERENDREE

26 700/g

693/d2

697/h

678/n

30

674/k

4

3

673/f

10

5 673/h

28

693/a3

693/k2

34

678/t

699/c

2

673/L

6

678/r

54 693/a2

36

IP

7 IP

38

678/s

46

40

41

44 H

VP

IP

1

IP

Merendreedorp

IP

61 55 672/d

H

VP

VP

73

75

648/e

649/r

77

57

51 671/d

VOETPAD

71

53

551/x

IP

(asfalt)

VP

49 551/w

VP

45

VOETPAD

13

IP

VP

5.50

43

58

12

9

IP

551/v

56

50

8

693/g2

693/c2

52

48

IP

551/p

60

11

673/k 42

63

647/g

69

RESTAURANT " HET AARDS PARADIJS "

648/f

657/t 657/s

656/h

654/k

654/m

653/h

67

649/p

(Hulstw


VAnhee d.

23

VII. Besluit -

-


24

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31


VAnhee d.

25

Bourgeois J., MegAnck M., seMey J. & VerlAeckt k.,

Archeologische inventaris

de clercq W.,

de clercq W.,

-

.

de clercq W., deschieter J., hAgeMAn B., thoen h. & VerMeulen F.,

thoen h., 1998.

VAn der hAegen g. VAnhee d.,

VAn strydonck M. & de Mulder g.

,


26

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 31

KLAD-rapport 31 Merendree Merendreedorp 2010  
KLAD-rapport 31 Merendree Merendreedorp 2010  

© 2011 © Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee Figuren © Kale - Leie Archeologische Dienst, tenzij anders vermeld Archeologisch...

Advertisement