Page 1

Archeologisch Vooronderzoek

Nevele KerrebroeK Nr. 8 2 maart 2010 David Vanhee


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 29

2

Colofon Š 2011 Š Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee

Kasteelstraat 26 9880 Aalter


VAnhee d.

I. Voorwoord

3


4

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 29


VAnhee d.

5

II. Inhoud 2


6

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 29


VAnhee d.

III. Administratieve gegevens loCatiegegevens

opgravingsdoCumentatie

2

Bouwheer


8

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 29


VAnhee d.

9

IV. Projectomschrijving iv.1 aanleiding van en opBouw naar het onderzoek

-

iv.2 tijdskader iv.3 finanCieel kader -


10

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 29


VAnhee d.

11

V. Archeologische en historische voorkennis -

VAn

der

hAegen g., 1998

hoorne J.

et Al,

Bourgeois J. Bourgeois J.

et Al,

et Al,

Bourgeois J. et Al,

-

Bourgeois J. & de Mulder g., 1992

Bourgeois J.

de clercq W.

et Al,

1998

et Al,

-

(hoorne J.et Al,

e

clercq W. et Al, 1998 & thoen h.


12

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 29


VAnhee d.

13

de clercq W., de logi A. & schynkel e. de logi A. & VAn cAuWenBergh s., 201 VAnhee d. & hoorne J

de logi A. & VAn cAuWenBergh s., 201


14

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 29


VAnhee d.

15

VI. Resultaten

Poe k

ebe

ek

181 S

N

181 R

0

10m

6 179 X3

10

Me

ige

ms

tra

at

Kerrebroek


16

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 29


VAnhee d.

VII. Besluit


18

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 29


VAnhee d.

19

de logi A. & schynkel e., 2010. april 2010 de logi A. & VAn cAuWenBergh s

Bourgeois J., de clercq W., de Mulder g., MegAnck M. & VerlAeckt k

Bourgeois J. & de Mulder g

Bourgeois J., MegAnck M., seMey J. & VerlAeckt k

-

de clercq W., 1998

-

de clercq W.

de clercq W., deschieter J., hAgeMAn B., thoen h. & VerMeulen F.

,

hoorne J., tAelMAn e. & VAnhee d

thoen h

VAn der hAegen g VAnhee d. & hoorne J

ren,

-


20

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 29

KLAD-rapport 29 Nevele Kerrebroek 2010  

© 2011 © Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee Figuren © Kale - Leie Archeologische Dienst, tenzij anders vermeld Archeologisch...